ERA KUHLMANN DE GULDEN BIE F" De eenige Margarine bereid uit Oostersche vruchten. Vrij van ieder dierlijk vet. Wordt uitsluitend verkocht in kartons van 14 en 1,2 h' aan fr. I de 12 k Bankhuis en Wisselhuis Gebroeders Gloet C" Gidsoogd m'Ovïs KRUIDENIERS Verlangt gij aiuju |nDe|zelfde Koffies Graote Antwerpsche Slaomkoffiebracderij iBureelu li VuMiIni Verwersrui 21, ANTWERPEN STANDAERTS PILLEK Vrolijk! g Altijd wel Metaal Afsluitingen. Clotures ntRLLiouts s t and £Jr 5X'JJ E iE R j Pmesmie 3 Blaeizaliemie 3 Blaeizaliemie r\\|V\ \>V ZENUWZIEKTEN ZENUWZIEKTEN! JA! JA! ALBÉRIC MAREELS, wisselagent, WestsLraat, 22, Dixmude Indien men zich welverzorgd en goed koop drukwerk wilt aanschaffen .wende men zich ter drukkerij A. C. BOURY, Noordstraat, iDIXMtTDE. GROOTE STOOH-VERWERIJ Dipt P. DECOCI. WSgnCijt. li I VOORBEHOEDMIDDELEN .A»GRÏjYHAAfl .SpM,'™ ari ■irai SËz Buik R08BE PEL2ER PiMei m Biscuit ej BiJusej

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1912 | | pagina 4