ALLERHANDE NIEUWS Burgerstand van den 1 tot denlöDecembe Men spreekt van niets anders meer dan over de komst der Duitschers naar 't Westelijk front., sedert de scheuring der Russen. Van 'nen anderen kant schijnt de toestand daar verbeterd, 't and spletzich om zeggens in-twêen. In alle geval hoe meer woeling hoe beter want zoo komt ofwel effening in 't land ofwel een te kort aan inrichting opdat Duitschland bij 't sluiten van vrede rr het noodige uittrekke en vindde wTas het zocht. De Amerikanen werken angstig voort on met spoed. De teruglocht der Russen zal hunne komst wat spoediger maken. Is er vrees dat de duitschers zouden doorboren zoo vragen er veel. Neen, dat nooit. de bondgenooten zijn verwittigd en op hun hoede. 'Dus altijd voort strijden met betrouwen en geduld. Estius. - GEBOORTEN Torfs Robert z. v. Joannes en Rachel Geuleers, Gasselstraat Groo Maria, v. p. Prosper en Adrienne Hauspie, Yperstraat. Car- pentier André, z. v René en Julienne Top, Brabanthoek. Gryson Jeanne d. v. Leonard en Emma Garreyn, Zillebeke. Ghesquiere Elza. d. v. Camille en Maria Desmedt, Vogelhoek. Pinceel Suzanne, d. v. Jules en Emma Beddeleem, bij den Abeele. Prinsie Theophile, z. v. Jéróme en Augusta Duflou, Gasselstraat. Deroo Augusta, d. v. Jéröme en Eveline Deraeve Vogelhoek. Smet Maria, d. v. Louis en Madeleine Momerency Meessenstraat. Croquey Gerard, z. v. Gharles en Maria Vanthuyne, Kemmel. Dumortier Marguerite, d. v. Victor en Irma Nevejan, Reminghelst. Hauspie Albert z. v. Joseph en Leonie Devloo, Provensteenweg. HUWELIJKEN Theophile Lauwers metser te Poperinghe en Amelie Everaet. huishoudster gehuisvest te Yper. Camille Tillie, landwerker te Poperinghe en Hermine Deraedt, werkster gehuisvest Oostvleteren. Jéróme Lermyte, soldaat en Eugénie Claeys, werkster beide te Poperinghe. STERFGEVALLEN Debruyne Eugenie 59 j., landbouwster echtg., Bernard Boude- weel, Wyk K. Druant Gharles 80 j., landbouwer echtg., v. Silvie Vandenbussche, Westoutrestraat. Lebbe Romanie 55 j., echt., v. gêné Dertulf, Ouderdomsteenweg. Liebaert Henri, 79 j Kleer maker weduwnaar v. Elodie Lamoot, Veurnestraat, overleden te Locre. Teckel Maurice 3 m. Pottestraat. Vancoreyseele Amelie, 84 j., weduwe v. Fidéle Hanspranghe, Ste-Annastraat. Dochy Barbara, 81 j., ongehuwd, Meessenstraat, de twee laatste overleden te Neuville bij Montreuil. liutliufciiIWfcnftJkiiOhd bufh utta i flwNui IwAtiAiiÜMIUWAJIUItud huAntluiRml IWlii JhiJhn RniihitftiitHinlL.itliuftii)) IHIIIIDI JULIEN LEQUIEN, 14 jaar, zoon van Jules, had wat poeder op zak. Door onvoorzichtigheid gerocht dit in brand en de jongen werd de kleederen van het lijf en over geheel het lichaam zeer erg verbrand. Hij veikeerde in gevaar het gezicht te verliezen, maar is thans aan de beterhand. RENÉ DEGREUS, soldaat, alhier met verlof, kwam aan een ongeluk. Hij kreeg een stamp op zijnen voet van het peerd dat hij voerde en zijn groote teen werd verpletterd. Seffens werd hij verzorgd in het hospitaal van 't Couthof. MAURICE SMAGGHE, krijgsbakker te Adinkerke, is erg gekwetst geweest door eenen obus, terwijl hij aan het werk was. De scherven rukten hem het vleesch van den rechter bovenarm en borst af, hij verkeerde in dordsgevaar, doch nu is hij, naar het schijnt, aan de beterhand. Sedert bommen gevallen zijn op het huis van E. H. HELLYN bij St-Berlinuskerk, zijn bijna al de ruiten verbrijzeld in het mid denkoor der kerk. De koude wind speelt er door en maakt alle diensten onmogelijk. Daarom werd alles naar de kapel van het Gasthuis overgebracht, waar sinds eenigen tijd de parochiedienslen gedaan worden. y Eerweerde Heer GOEMAERE, pastoor van O. L. Vrouw- parochie, die in 't begin van December geslegen werd door eene geraaktheid, is thans volkomen hersteld. Meer dan ooit is er hulp van doen. De onkosten stijgen gedurig. Mannen, steunt uw bladje Wij hebben ontvangen van HH. van Merris F., volksvertegenwoordiger en burgmeester, Gombert Willy, soldaat (2° gift), van Merris Leon, soldaat, Vlaamsche Vrienden, Van Haste Maurice, soldaat, Bruynooche Jul., soldaat, Mej. Billiau Maria, Poperinghe-Abeele, Aan allenhartelijk dank I fr. 20.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 Le Gérant J. VANNESTE. Imp. De Mesmaeker-Froment, 50, r. Ducouëdic, Paris XIV*. - l 0

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 2