aan «DE POPERINGIIENAARvan Zondag 19 Maart 1911. In den Bazar, 15, Gasthuisstraat, Poperinghe MPTfflPT nmr TELEEFOON 16. IN 'T PARADIJS. R. PNCflREY - SANSEN, In de Roode Laars. VICTOR GIMiE, Gemaakte Manskieeren 31ATRASSE MAÏSON GRStfilER soeutts faie d'Ypres, 78, Poperinghe. grcote en volledige keus van Bureaux Américains en andere vanaf 105 fr. Waschpoeder OUD HUIS in de Bruggestraat, te Poperinghe, overtreft de Soude, bespaart de Zeep, In de Bijeenkomst der Vlamingen bij Camille Hazebrouck. bijg. den Rosten, 35, rue du vieux-marché-aux-moutons, RIJSSEL (bij de Statie) BIJ Beddens met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, Spiegelkassen, Keuken kassen, Wiegen, Buffets, Bureaux, ronde en vierkante Tafels, Zetels, Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kap stokken, Spiegels, Stoelzaten, Tafei- pooten, Kinderstoelen en Yoituren, Linoleums Engelsche en andere Toiles-Cirées, Trap- Yloer- en Tafel tapijten, Stoors en Gordijnen. IJzeren Bedden, Wiegen, Tafels en Stoelen. Herberggerief Tafels, Stoelen, Toogen, Glas, Vuurpotten, Spoelbakken, enz. POPERINGHE. Huis Gesticht in i836 Verkoop van Rauwe en gebrande Koffies, zuiver van alle nadeelige stoffen. Alle slag van Suikers en Siropen. Echte amerikaansche Petrool. Beste zuivere Olijfolie, Wijn- en Graanazijn. Mostaard- en Pepermaalderij. Kaas en gedroogde Fruiten. Bloem, Rijst, Maïs en Lijnmeel. Papier en papierenzakken. Allerhande Kruidenierswaren, Specerijen en vele andere artikelen. Wijnen, Likeuren, Sterke Dranken. Champagne Mumm, Moet et Chandon, Mercier, Delbeck en Cie. OVERAL BEKEND VOOR 'T BESTE, Het sefiijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin- cart-Silly. Dépót bijgebr. Delhaize <fc Moncarey-Sansen. Cas8cl«tr»at, omtrent rechtover de Wntoustraat, PODEHliVtitlE. De Hoode Laars sedert jaren bekend om hare goede Schoenen maakt hare tal rijke kalanten kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. In de Roode Laars, kan men nu ook be komen alle slag van naar de laatste nieuwigheden en aan zeer geringe prijzen. Voortver hoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd Slaping van 0,30 cent. tot 2 fr.Eten naar beliefte. Verkoop van valisen, tabakzakken, monters, brochen, ringen, pijpen, messen, scheergerief, halsdoeken, postkaarten, enz. Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet schaapwolle heb ben, en'k en ben niet geern zelve geschoren Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur ril et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. Sansen - Decorte, MEUBELEN ri

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 7