Bijvoegsel aan D ti OPEMNGHENAAR. van Zondag 23 April 1911. IN 'T PARADIJS. R. ffiORGAREY - SflfiSEH, FTP A TH TF Aiphonse Houseré - Yperman, Alle slag van Breimachienen. Joseph Yperman-Recour, van IJzerdraad voor Hoppe. Ware KunstPhotographie. Oh. Beauprez-Van Thournout, LI CONTINENTALE DEN HAGEL. KUNST - PHOTOGRAPHIE. H. Antony-Permeke en Zonen I M Al SON GAGIER soeuffs BURGERSTANDEN VAN Waschpoeder HAPO Muis van vertrouwen. Telefoon 57. 1 SM DE SCHAAR. Hil. OSSTYN - CAMBIE, m dén keizer. Yperstraat, 16, POPERINGHE. he a'Ypres, 78, Poperinghe. POPERINGHE, Vlamertinghe, van 16 Februari tot 20 April. Siavele, van 20 Januari tot 15 April. TELIEFOül 16. Gasthuisstraat, POPERINGHE. 41, Gasthuisstraat, 41, LAKENST0FFEN NIEUWIGHEDEN Kapitaal fl,500,00Q Franken. Boterstraat, 37, Yper, te Poperinghe een haal pis nis van 4 I POPEHINGHfi, van 23 tot 30 April» Geboorten 81. Roger Beauprez, z. v. Charles en Bertha Van thou rno ut. 82. Margarita Coubronne,d. v. Camilleea Emma DeDys. 83. Rachel Papegaey, d. v. Char les en Maria Vereecke. 84. Blanche Gru wier, d. v. Jerome en Louise Lefever. 85, Alice B-.es, d. v. Jules en Germaine Gantois. 86. Madeleine Jacob, d. v. Achille en Marie Caron. 87. Maria-Josephina Gombeir, d, v. Maurice en Eiodie Ooghe. 88. Valère Malbrancke, z. v. Isidore en Marie Vapdooren. 89. Valère Boudeweel, z. v. Jerome en Juliana Dequeker. Overlijdens. 109. Riem Leopold, 11 maanden, Pottestraat. 110. Vanóoillie Barbara, 91 jaar, zonder beroep, echtge- noote van Aloise Terrier, Casselstraat. j 11. Orbie Cyrille, 39 jaar, landgebruiker, echtgenoot van Maxellende Deberdt, wijk D. 112. Vandenbröucke Flora, 50 jaar, dienstmeid, ongehuwd, Bertenplaats. 113. Forcevilie Louis, 87 jaar, zonder beroep, weduwaar van Fidelia Hallynck, wijk H. 114. Gruwier Joseph, 73 jaar, zonder beroep, weduwaar van «Justine Gheus, Boeschepe- straat. Huwelijksbeloften. Theophile Vande- voorde met Valentina Verfaillie, werklieden te Poperinghe. Cyriel Merlevede, land bouwer te "Poperinghe met Emma Dela^a, z. b. te Reninghetst, voorgaardelijk te Po peringhe. Mare Lignel, landbouwer te Wytschaete met Celina Vieren, landbouw ster te Meessen, voorgaan delijk te Poperin ghe. Joseph Dejaegher, handelaar te Yper met Valeria Follet, z. b. te Poperinghe. Huwelijk. 18. Georges Poot, 26 jaar, handelsreiziger te Yper met Eivire Sa lomé, 23 jaar, z. b. te Poperinghe. Geboorten. Gruwier Zoé. Boudue Charles. Dedrie Emma. Dedrie Maria. Verbrigghe Michel. Decrock Cyrille. Couttenye Magdalena. Ampe André. Hof lack Michel. Bossaert Georges. Behaeghel Adriaoa. Buytaert Magdalena. Dehaene Agnes. Van Elslande Gode- lieve. Beele Emma. Knockaert Gérard. Verly Maurice. Mortier Anna. Desmedt Martha. Neels Elza. Van- cayseele Maurice. Vancayseele André. Barroo Helena. Billiau Maria. -- Pluym Alidor. Vankemmel Joanna. Overlijdens. Carbon Herri, 56 jaar, land werker. Kinoo Rosalie, 73 jaar, kostgangster. Merlevede Adriana, 4 maanden. Vandemaele Martha, 4 maan den. Dew amok er Zoé, 31 jaar, winkelier ster. Six Carolus, 86 jaar, kostganger. Dedrie Maria, 8 dagen. Costenoble Maria, 20 maanden, Samyn Nathalie, 68 jaar, zonder beroep. Vandenbulcke Rosalie, 72 jaar, kantwerkster. Behaeghel Adriana, 7 dagen. Loncke Jules. 47 jaar, aarde werker. Degrou Arnand, 81 jaar, kost ganger. Bpcarren Gabriel, 17 jaar, werk ster. Degrou August, 44 jaar, kleermaker. Dehaene Agnes, 1 dag. Vanseven an t Daniël, 8 maanden. Knockaert Leopold, 5 maanden. Huwelijken. Delestrez Camille, 26 jaar, aardewerker met Callewaert Wilhelmina, 22 jaar, dienstmeid, beide te Vlamertinghe. Beele Jules, 24 jaar, hovenier te Yper met Deman Emma, 22 jaar, werkster te Vlamertinghe. Vlamynck Felix, 27 jaar, bakker met Ampe Marie, 24 jaar, z. b. te Vlamertinghe. Bouve César, 28 jaar, landbouwer met Quaghebeur Rachel, 27 jaar, landbouwster, beide te Vlamertinghe. Geboorten. De Baenst Hugo. Cop- pein Maria. Coevoet Camille. Baes Daniel. Spillaert Rachel. Overlijdens. Leynaert Henri, werk man. Outlier Barbara, landbouwster. Vandenbröucke Amelia, landbouwster. Maerfen Seraphim Parent August, her- ergier. Halloo Sophia, winkelierster. POPERINGHE. Huis Gesticht in i83ö. Verkoop Til sa Rauwe en gebrande Koffies, zuiver van alle nadeelige stoffen. Alle slag van Suikers en Siropen. Echte amerikaansche Petrool. Beste zuivere Olijfolie, Wijn- en Graanazijn. Mostaard- en Pepermaalderij. Kaas en gedroogde Fruiten. Bloem, Rijst, Maïs en Lijnmeel. Papier en papierenzakken. Allerhande Kruidenierswaren, Specerijen en vele andere artikelen. Wijnen, Likeuren, Sterke Dranken. Champagne Mumm, Moet et Chandon, Mercier, Delbeck en Cie. Mê'jéry overal bekend voor t beste, Voor onze streek, de Mfutimacliienen zrjn alleen verkrijgbaar bij De naaima- chienen Pfaff zijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- li e naaima- chien hebben, koopt de naai- ma chienen PFAFF die se dert vele jaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. HUIS VAN VERTROUWEN. KOSTUfEK OP WAT voor Mannen en Kinderen. Pk heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderkostuumt jes, kan stoffen en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, 3,50 Capuchons, 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, «20,00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve willen leveren zullen in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Noordstraat, 41. P0PERIN6IIE. TE VERKRIJGEN BIJ smid, bij 't Hooghe, Eerste kwaliteit GiiOOT.-Huis van Vertrouwen-Klein. prijken. Naamlooze Maatschappij van Verzeke- u" vinn Yiiot iTtvfo tonow Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop O 1* K SU M CU H E Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da meszooals; Costumes Tailleurs Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleed eren voor MannenVrouwen en KinderenzooalsPardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkkleederen in pane en engelsch leder (sterker dan leder.)Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen wrelke In den Keizer niet gekocht ring met vaste Premies tegen OragevaÜeii en Diefstal. Maatschappelijke zetelZennelaan 1, Brussel La Continentale waarborgt de volledi ge betaling der rampen welke ook het bedrag weze der verliezen. Schade door den Hagel betaald gedurende de vijf laatste jaren f,3OT,535 frs. Voor alle inlichtingen zich te wenden tot Mr Jerome Déliondt, Agent te Pope ringhe, Groote Markt. Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. Kd. Éloy-Deraedt. Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, I Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Gravates, Lavallières, foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. De nieuwe winkel Isa de Kloeke Schoe, Watoustraat, ii, Poperinghe, is van heden af, voorzien van alle soorten van schoenen voor mannen, vrouwen en kinders, allen gemaakt van eerste klasse leder. Door de goede hoedanigheid van mijne schoenen en lage prijzen, hoop ik het ver trouwen van iedereen te winnen. Jules Demeester. •Wr'r.. jsa&wtati&M

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 3