n E El erom® I ROUSSELARE. BU RGEI1ST ANDEN VAN Huis van volle vertrouwen. Huis ym vertrouwen. Telefoon 51. A lle slan van Breirnachienen. lil de Kloeke ^elic>e9 Heeren Landbouwers, wilt gij een goede liefstede in Frankrijk hhmbsmsm»«baramahmgem«ahhbga Westoutre, van 1 Maart tot 1 Mei. Geboorten. Dequidt Zéli. Leniere Maria. Ghelein Maxime. Verhaeghe Laura. Descamps Michel. Goudenhooft Julien. Onraet Martha. OverlijdensDewitte Karel, 79 jaar, rentenier, ongehuwd. Kouckuyt Benoit, 73 jaar, landbouwer, weduwaar van Derwey Regina. Demeulenaere Henri, 70 jaar, mulder, echtgenoot van Lecnie Masschelein. Lesschaeve Mathilde, 16 jaar, dienstmeid. Pyck Marcellina, 5 jaar. Huwelijksbelofte, Merchier Cesar met Vandromme Lydie. Huwelijk. Barbry Camiel met Declercq Valeria. Reninghelst, van 28 Maart tot 2 Mei. Geboorten. Cleenewerck Georges. Dumortier Marina. Barbez Rachel. Owirlijdens. Vion Madeleine, 2 dagen. Dehouck Nestor, 3 maanden. Desmedt Anna, 16 maanden. Chaerle Maria, 17 maanden. Wicke Achiel, 25 jaar, land- werker. Carton André, 2 jaar. Huwelijk. Honoié Denolf, winkelier, weduwaar van Knockaert Philomène met Adeline Van Merris, beide te Reninghelst. Watou, van 11 April tot 3 Mei. Geboorten. Moriaigne Albert. Demol Abel. Verhaeghe Elisabeth. Vermeulen Germain. Ooerlijdens. Vanhee Frederic, 76 jaar. Demol Jules, 65 jaar. Boidin Adèle, 56 jaar, echtgenoote van Matton Jules. Paresys Rogier, 11 maanden. Benouwt Hélène, 42 jaar, echtgenoote van Roetynck Auguste. ïluioelijksbeloften. Henri Patfoort te Bambeke met Rachel Decae te Watou. Jules Bourv, daglooner te Houtkerke met Zoë Delbaere, dagloonster te Watou, voor gaan del ijk te Poperinghe. Camiel Devos, landbouwer te Watou met Augusta Top, landbouwster te Proven. Westvleteren, van 1 tot 30 April. Geboorten. Decrock Ida. Vandevelde Margaretha. Vandewalle Maria. Pacco Achilte. Deraeve Maria. Laleeuw Maria. Kino Magdalena. Ooerlijdens. Preneel Arthur, 30 jaar, herbergier, echtgenoot van Gombeir Marie. Vilein Henri, 5 maanden. Baroo Augusta, 18 jaar. Depuydt Philomena, 60 jaar, echtgenoote van Preneel Désiré. Lecomte Flaire, 25 jaar, echtgenoote van Canaille Six. Huwelijksbeloften. Aider weireldt Julien, zwijnenslachtersgast te Rijssel met Vereyck Emma, strijkster te Roubaix. Catteeuw Jules, landbouwer te Westvleteren met Liebert Irma, z. b. te Poperinghe. Victoor René, schildersgast met Masson Roman ie, dienstmeid, beide te Westvleteren. üebergh Henri, melkvoerder met Alle- weireldt Lucie, zonder beroep, beide te Westvleteren. Alleweireldt Amand, kleermaker met Moeneclaey Lucie, winke lierster, beide te Westvleteren. Peute- vinck Camille, landwerker te Westvleteren met D'Ooghe Marie te Proven. Huwelijk. Deroo Remi, 24 jaar, land- werker met Huyghe Marie, 22 jaar, beide te Westvleteren. Rousbrugge, van 1 tot 30 April. Geboorten. Leroy Paula. Rouseré Marie. Sillis Alphonse. Vandewalle Maurice. OoerlijdensHoorelbeke Amelie, 77 jaar, weduwe van Verbouwe Eusebius. D'hondt Susanna, 11 maanden. Huwelijken. De Troy Alphonse van Brussel met Ameloot Felicie van Rousbrugge. Quaghebeur Emile van Westvleteren met Goetgheluck Leontine van Rousbrugge. Be nieuwe winkel Watoustraat, n, Poperinghe, is van heden af, voorzien van alle soorten van schoenen voor mannen, vrouwen en kinders, allen gemaakt van eerste klasse leder. Door de goede hoedanigheid van mijne schoenen en lage prijzen, hoop ik het ver trouwen van iedereen te winnen. Jules Derneester. PIANO?, IIARMUNIÜMS, Muziek- Instrumenten handel. Voor onze streek, de j\aaim»eliieiieii 18# 919 Ooststraat, 27, (dichtbij de nieuwe Post), en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. wendt U in volle vertrouwen tot J. DEHONDT, Vlaskoopman, Groote Markt, Poperinghe. Er zijn tegenwoordig hofsteden open van alle grootte en alle prijzen. Door mijne reizen in Frankrijk gedurende de vlasoogst ken ik wel al de landbouw streken en kan dus de landbouwers ten volle inlichtingen geven. ztjn alleen verkrijgbaar bij Gasthuisstraat, POPERINGHE. I) i naai ma- chienen Pfaff zijn aan zeer voordeelige p rjj ze 11 v e r- kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eerve goede en ster- k 0 n,a a i m a- chien hebben, koopt de naai- m a c h i e n e n PFAFF die se dert vele jaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. Bei a 11 g we k kc 11 «I e Uitvin 1 S I s goedgekeurd door de Maatschappij vari Gezondheidsleer van België. Genezing in 10 minuten tijds .van do hevigste Tand- en Hoofdpijn, en .der Nevralctiën, door het gebruik der CACHETTEN JOS^ &AÜTHIEB, apotheker te meciielen. 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetf n. Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel Vercischt het merkAnlinéeralgique JosGaulhier gedrukt in het blau w op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per kêerende j'Ost gezonden, tegen mandaat van ff. 1,50 of ff. 2,10. DEPOT BIJ M. A. Monteyne, apotheker ie Poperinghe, M. Donck, apotheker, RijssAstraat, Ypor, M. Van Windekens, apotheker te Komen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 3