DE JICHT EN HET RHUMATOTS OVERSLAG een goeden kuiper. GEZAAGDE HOÜTTEM en Wagenmakers-Allaam, de Ml. GOUBAU Fils et Cie, De Jongen van Ruiselede, Bibliotheek van Fraaie Letteren Men vraagt EENE GOEDE KOKIN Voor Hotel; ['Illustration MENS lil tl El II LES Pature Grasse ET TERRES A LABOUR, Bij 1. Jan Conlonmer, Bij Mr €h. Becuwe, Apotheker, te IJperen. Zaterdag 16 November 1872, Notaire BUT AYE, a Ulessiues. BERICHT. Venditie TE BIXSCHOTE. A MESSINES. Chez in. L. VERGRACHT-CORRTOIS, Entrepreneur, EERSTELINGEN. EUROPÉENNE. Vente par licitalion ZIJN GEHEELLIJK GENEZEN DOOR DE Tegen-Rhumatische Watte >an Dr. Pattison. Men gebruikt die met den besten uitval tegen het Jicht en de Rhumatische Kwaal van alle slach. tegen de tandpijn, lendenzweer, borstontsteking, keelkwaal, enz. In rollen van fr. l-5'0 en van 80 centiemen, om 5 uren namiddag au Café d'Anvers, te Yperen, van een HUIS staende aen de ooslzyde der Mondstraet, te Yperen, geteekend N° 25. Gebruikt door de heeren Depaepe en De Keyzer zonder recht van pacht. De tytelen berusten ten kantoore van de notaris TITECA, te Yperen. LE MARDI 19 NOVEMBRE 1872, Pannes et Faitières rouges et plombées, Tuyaux de drainage et Tuyaux ti collet pour Cheminées, Ponts, Egofits el Acqueducs; Briques moulées et pour voütes; Briques creuses; Carreaux et Bri quettes pour foursetc., etc. Prés la Porte de Menin. VERENSCHEN: Schetsen uit bet leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, GOEDE LOON VOLGENS VERDIENSTE. Zich le begeven ten bureeie der Toekomst. On s'abonne au bureau de ce journal d L'Illustration Européennejournal hebdoma- daire iilustré. Publication in-folio, contenant 8 pa ges de texte et 4 magnifiques gravures dans le nu méro de chaque semaine. Ceux qui s'abonnent, pour un an, a partir du 18 Novembre 1871, rccevront qratuitement douze gravures manifiques tirées a part. Prix de l'a- bonnemenl: fr. 10 Bruxellcsfr. 10-50 pour la province. Le lr volume, renfermant plus de 400 pages de texte et plus de 200 gravures, se vend chez tous les libraires broché fr. 10-50 et relié avec luxe 15 fr. C'est l'ounrac/e le mieux choisi qui puisse être donné en cadeau d'étrennes. consistant en Le Jeudi 28 Novembre 1872, a 4 h. de relevée, Commune de Ploegstcert, Le cahier des charges et les litres de propriété sont déposés a Tinspeclion des amateurs en Tétude du Notaire BUTAYE, a Messines. On peut aussi obtenir tous renseignements en Tétude de Mtre DESMAISIÈRES, Notaire a Ar- mentières. ÉTUDE DU a 5 heures da soir, a I'HOTEL DES TROIS AMIS, a Wavnê- ton, Vente Publique, en wie senle séancedes Maisons dont la designation suit COMMUNE DE WARAÉTON, a Tangle de Ia rue du Paradis et de la rue Courte. Lot unique. Atte. Un groupe de trois Maisons avec t a. 05 c. •fSpR) c'e Fonds et Cour, repris au cadastre section C, nu- I|y»| méros 526, 527 et 528, tenant denord Ia Demoiselle Sophie Godtschalck, de levant le magasin de Madame veuve Godtschalck, de midi Ia rue Courte et de couchant la rue du Paradis. Ces maisons sont occupées par A. De Grou, II. Lahousse et A. Wydouw, ouvriers a Warnèton, sans droit de bail, moyennant chacun 1 fr. par semaine. Le cahier des chargeset les titres de propriété sont déposés a Tinspection des amateurs, en Tétude du Notaire BUT AYE, a Messines. BROUWER TE ARMIEIXTHÈRES (Frankrijk Noorden) m iwrr«i7>'S-^—siiiii 1 MAANDAG 4 NOVEMBER 1872, ten 1 ure namiddag, ten huize alwaar Romanus Bullaert, te Bixschote plaats, on langs overleden is, zal er gehouden worden venditie van al de vervrochte en onvervrochte houtten, le weten 80 meters opperhoutten,zwinkels en arnassen, 50 m. iepen vier duim stukken, 450 m. drie duim planken, 140 m. wilgen duim, popelieren bard, assen, zool- en ploegbalken, 30 zool en ploegsleerten, kordewaagtramen, eegdelandcn, oeselaar- bouten,groote én kleine karrescheen, eene groote hoeveellreid eiken scheebard, speeken voor breede en smalle wielen, als ook voor karrevvielen en voorloopers,275 m. iepen kistebard, karrestukken en rollekaken, langwagens, wilgen en iepen bullen en andere objecten van dien aard. Verders al bet wagenmakers-allaam, beslaande in beslag en andere happen, duitsche wijn.de eri reepen, schoupers, schaven, navrgaars, snijmessen, betels, zagen en hamers, slijpsteen, draai- en werkbanken, enz. Tijd van betaling mits borg te stellen, ten aanveerden van den Notaris TITECA, te Boesinghe. 8 'ten hetien af han enen tie 'S'abeSlc tier rent reinere»* rat» tien Wjweii-l! cjj brBonien ten btereete ram ons hi tal tcttn den prijs ran 5 CCU tiCIHCU. DÉPOT A TPRESj MET EEN'E PLAAT, book A.-C. VAN" BUR OtlïSSEX. In ons land bestaan verschillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten slap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en lot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kvveekelingen dier sclioone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorsteltle bekomen ten bureeie van dit blad, aan den prijs van 2 franks. Bij den uitgever, U. Be Cort, te Antwerpen, Markgra venstraat, 9, en verder bij alle boekhandelaars des lands, kan men inschrijven op de uilgaaf getiteld BEVATTENDE It»m.tiiceu,Tei'!ialen,n9rcllcn, gedichten, enz., dej» beste vlassmse'ie en buiteislaaiclschc schrijvers. Re?ds zijn verschenen 1Be ScBuccpsSiuiisjeeSiecïeu, een verhaal door Sleeckx (9G bladz.) 2. Twee Rajulamlsclic Novellen, door Tonv, (<58 bladz.) 3. Nienwc gedichten, door G. .1. Dodd, (80bladz.) 4. Rrievcu nil Zsiacl-Netlea-lasad, door Max. Rooses,(8S bladz.) 5. Jtoliau de Boeteling, een Roman. De Gc aflevering is verscheenen en bevat: GEDICHTEN door luitenant Victorien Vande Wéghe (80 bladzijden). Alle maanden verschijnt een boekdeel van minstens G4 bladzijden en kost, per aflevering, slechts 05 centimen. DE TRÈS-BEAUX A PLOEGSTEERT. au cabarèt enseigné Ma Campagne, lenu par le sr Forceville, a Ploegsteert, au hameau le Bizet, M,r° BUTAYE, Notaire rési- dant a Messines, exposera en vente, en conformilé de la loi du 12 Juin 1816, de l'intervenlion de M. le Juge-de-Paix du canton de Messines, en une seule séance, les immeubies dont Ia designation suit contre le hameau le Rizet et au midi du Gravier menant du Bizet francais vers la station duTonquet. Premier lot. Une belle et bonne nature grasse, avec petite grange et parcelle de labour, servant de jardin, ensemble d une contenance de 77 ares 42cenliares L acquéreur payera par dessus son prix d'achat pour la va- leur des arbres 70 fr. Deuxième et dernier lot. Une excellente partie dc labeur, d'une contenance de 55 ares GO centiares. Ces deux lots occupés depuis 18 ans, au prix devenu très- modique de 180 fr. Fan outre l'impöt, par le sieur Francois Houreel, fermier au dit Ploegsteert, par bail expirant le U Octobre 1873, seront aussi présentées en masse.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 4