DE JICHT EN HET RHÏÏMATISMÜS MEUBLES, BOOMEN POPELIEREN HENRI CORNETTE, Petrus GHELEIN-LOWAGIE Men vraagt EENE GOEDE KGKIN Voor Hotel; de MM. GOUBAU Fils et Cic, CAFÉ CONCERT. AU CASINO, OMEN A lower une jolie MAISON, Eiken, Iepen, Wulgen, Esselien en Abeelen zware en lawgstammige Yissche Markt, n° 2, te IJperen, l'Vi ecne zeer groote boeveelheid FR'U1TB00MEM te verkoopen heeft aan zeer geriegen prijs, zooalsPij ra mid en, Perziek- booinen, hooge Pruimboomen, enz., enz. Tegen-Rhumatische Wat te van Dr. Pat vis on. Bij Mr Ch. Becuwe, Apotheker, te IJperen. Vente publique A MESSINES. Openbare Verkooping te BETEREN. 50 KOOPEiY Maendag 10 December 1872. w wm mm m TE BOESIAGIIE. STOVEMAKER, SLOTENMAKER TE IJ PEREN, maakt het publiek bekend dat A MESSINES. Chez m. L. VERCRACHT-COCRTOIS, Entrepreneur, ESTAMiNET, rue des llotirliers, prés la slalion, a Ypres. M A Y A E T-A L L A E Y 8 Rabarber, Slijm en Maagpillen fer doos met 50piiien so centm. W ormpatronen tot verdrijving der wormen bij kind. en volwas, per stuk 12 centm. Idiaton Droppels Z0^C'e, bestanddeelen, bevrijden oogenblikkelijk van de hevigte Kiespijn. Het fiesch- ZEKER MIDDEL TER VERDRIJVING VAN RATTEN EN MUIZEN ZONDER VERGIF. ZIJN GEHEELLIJK GENEZEN DOOR DE Men gebruikt die met den besten uitval tegen het Jicht en de Rhumatische Kwaal van alle slach, tegen de tandpijn, lenden-zweer, borstontsteking, keelkwaal, enz. In rollen van fr. 1-oü en van 80 centiemen, ten een ure namiddag, 54 KOOPEN langs de Westbarm der Vaert, le beginnen by liet halfweeghuizeken. Door het ambt van de Notaris TITECA, te Vpre, met de tussehenkomst van den Stedelyken Ontvanger.in wiens handen de bespreken aenslonds zullen moeten voldaen worden. EN IJZERDRAAIER, Maakt het publiek bekend dat bij zieb komt te stellen als Smid, Stovemaker, Slotenmaker en IJzerdraaier. t Hij verhoopt door zijne voordeelige prijzen en de goede uitwerkingen der hem toevertrouw de vragen de gunst van eenieder te verdienen. Eik zegge het voort. GOEDE LOON VOLGENS VERDIENSTE. Zich te begeven ten bureele der Toekomst. Pannes et Faitières rouges et plombées, Tuyaitx de drainage et Tuyaux a collet pour Cheminées, Ponts, Égoüts et Acqueducs; Briques moulées et pour voütesBriques ereuses; Carreaux el Bri quettes pour fours; etc., etc. Prés la Porte de Menin. Alle slach van NAAI- EN BREIMACHIENEN- van Elias Howe, Junior, (Niet te con fondeeren met het systême Howe, die maar een namaaksel is). Nota. De machienen hij hem gekocht zij» gewaarborcht cti men leert de bewerking voor niet- Gemak van betaling. JVerktvijnkel voor herstellingen. Uhl'vftlYWtillPU uit d|,°P' salmiakzout5 mout5 anijs» zwavel cn extract van slaapbollen zamengesteld en goed van DUi NljJltSlliltll smaui; zijnde, worden door alle doktoren bevonden liet beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In lji en '/a dozen a fr. 1 en ÜO centm. en in proefzakjes a 50 centm. Al'nAAtlAI» verkort den tijd van het karnen van uren tot op minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en DOltl |)UüU"I verhindert het spoedig Sterk worden. In f/i kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a fr. 1, 40. IlilivOPCPol /llivAI'hlftM 7ailf IS '1<"t eenvou<%ste eu goedkoopste huismiddel'-legen maagpijn, maagkramp, iJlllVtl Sctl'l/UlVtl IlIg3"ltUUl slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, enz., en moest, daar het ook bij het inmaken van zure vruchten, het weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, boonen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisyezien gevonden worden. In 1 /4 pakjes a 40, in lji 3 5 centm. en in '/i a -*®- Een bus van fr. 1, 60 is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ralten, muizen, kakkerlakken, schwaben, enz., vrij te houden. Proefbusjes kosten fr. I - te Mpercu bij Ch. Becnwe, apotheker, Botermarkt, kwrti'ijk bij C.-J. Yanderrespt, apolh., Oostende bij Koekenpoo, apotk., Kousselaerc bij F. Ameye, apoth. En in de andere plaatsen in de gekende depots. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. Dij den aankoop dezer artikelen wachte men zich voor sehadelijke namaaksels en lette er op, dat ieder arti kel tot waarborg der echtheid voorzien is met de firma Emmerik a. d. 11. IM. von Apotheker en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. POUR CAUSE DE DEPART. DE JEUDI 19 DÉCEMBRE 1872, a 9 heures du matin, en la maison occupée par M"c Julie Masquelier, rentière a Messines, Grand'Place. M" lUJTAYE, Notaire résidant au rnème lieu, procédera a la vente publique de Meubles et Objets Mobiliers, dont le détail suit Tables, Chaises, Bois-de-Lits, Matelas en laine et en plumes, id. en zoslère, Traversins et Oreillers en laine et en plumes, Paillasses, Draps de Lits, Couvertures, quatre Armoires, une id. avec Buffet, Commodes, Horloge, Poè'le et accessoires, Cuvelles, Séaux, toute la Batterie de Cuisine, du Bois a bnller ct une infioité drautres objets. Avec crédit, moyennant caution. Le Notaire BUTAYE, susnommé, est chargé de cette vente et de la recette. nouvelleinent construite, avec Fonds et petit Jardin, située en la ville de Messines, au midi de la Grand'Place, occupée par la dite Demoiselle Masquelier. S'adresser au dit Notaire. VAN Op MAENDAG 50" DECEMBER 1872, ten 1 ure precies namiddag, op d'hofstede gebruikt door sr DésiriS Vanhoutte, ter gemeente van Beveren, aen liet gehuchle ter Eyke, zal den Notaris VANNEN BEIttHK, ter staodplaets van Rousbrugge-Haringhe, met de tusschen- komst van zijnen ambtgenoot lHr BIJTAYE, Notaris te Meessen, overgaen tot de openbare veikooping van rond ALLERSCHOONSTE dienstig voor alle slach van werken. Deze Boomen zvn allervoordeelist gelegen voor den trans port. Met langen tyd van betaling mits stellende goede borg, ter aenveerding van genaemden Notaris VANDEN BERGHE. VAN BOOMEN. SMID OP DE KAAI, DÉPOT A A PK US, TE BEKOMEN BIJ DIXMUDE-STRAATN° 27, IJPEREN. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Ecckbont, Dixmudestraat, 59, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1872 | | pagina 4