I Fr. VANDEPLAS iï i: z e li t I I OU t Illci II (recht over de kerk) I De Beroemde Hollandsche Margarienen: MADELEINE UW 03(1631! Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart DEPOT BIJ llm'iil SWIXXEX MAE KT EX Veurnesteenweg, 75, YPER. Tel. 303. Vertegenwoordiger voor de.alomgewaardeerde Chicoreien Verburgh en Olieën "Imperial" 1 II ii is Bussehaeii-> aiulonlSoscli ii, ISolrrslrant (Hoek Laiigr MimtscIisIi'.) Y P E R KHOOTE KEI S I AA Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. Prijzen buiten Concurrentie. Dopol van <le Verwerij en Xieuwwasselierij (ontzeil-L'wsmons U Ileni'i losleur- ^on kerkr llninherhslrtml - l*OI*EKI AK li E. Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. H u 1 s Aiiirusl HOATI S S de Stuersstraat, 25, YPER. I (oij het klooster der H. Familie) 0 GROOTE KEUS VAN Regulateurs-Uurwerken-Juweelen Diamanten Geschenken. Drillen. Pince-Nez, Melkmeters Al kool meters Barometers, enz. Werkplaats voor alle Herstellingen. mms isRiiBRRii bi IS. BOEN-HU YSSER 5 SELECT DRUKKERIJ -BOEKHANDEL Kil. 1 'au llriessche 10 Boterstraat - YPER. V. Louf-Vandoorne Boterstraat, 50, YPER. mie siacö van mandewerK. fijn en grofZETELS. WIEGEN. WHTTEI. DUIYEIfïlflNDEï. YHLIEZEN.iBZ. L. Lamool-Hnnni'koiu'kc Hilaire VERBEKE-BOERHAVE 88 Ykimiiigcn Yiin V|mt, Popcringlie en omstreken z |j SI fl llerleiipluuls, 8, POPLIUACIIL IN DE DODDEN SCHUUR n R. I.MMIIiT-DOLFEÜ Ed(f. LouatjCy T Eerste Huis Links DIXMUDESTR. ZV7 op 5m. van de Groote Markt Schoenen II. (De raees* HET HUIS VA HD AELE-BAYEWS gelast zich met het kerven voor tabakkweekers VLA Vil SC II IH IS, koffiehuis en hel LOkAAI. V.O.S. Gasthof Dslflon OJ 06 STHTIEPLHflTS 10 RDE8ELHERE seeat iaaiËBi«iu m w sssüfistfaasüfiwsüfiüüfiifüfisiys jjj UlPPQfïhmppl-npQTprQnhPlndn j en a"derf specialiteit v_n voeder- voor NEERHOFDIEREN Kruisstraat, YPER - Tel. 9 Mengeling voor jonge kiekens Beenmeel. Arachiedemeel, Beschuiten Granen, Voeders Voedende Phosphaat (merk HERTZ en WGLFF) Stalen en prijzen worden gezonden S op aanvraag S op aanvraag Si S HET OUD GEKEND HUIS llilairo Panuekotickc MEESTER-KLEER MAKER 26, Boterstraat, YPER (Hoek Vischpoort) o Schoone nieuwigheden in fantaisiestoffen zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kinderen Werkkleederen Overjassen-Regenmantels HoedenKlakken Rouw in 24 u. -.- Snit naar de laatste mode. School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modi sten. Wilt gij goed. schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis den posthoorn IN 'T GROOT,INT KLEIN, GROOTE KEUS VAN Mans- Vrouw- en Kinderartikelen Schoenen op maat Allerhande herstellingen. komt zibn en oordeelt. L. Deluere -Grvmoiipn'z MANDEMAKER Dixmuidestraat, 69, YPER GENADIGE PRIJZEN Eiken Zaterdag op de Groote Markt, dicht bij de Dixmudestraat. HUIS Gesticht in 1890 Meester Kleermaker HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPER. Schoone keus van zwart- blauw en fantaisie stoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederen in pane en moleskine regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. «IN 'T BELFORT», 9, Rijselstraat, y per. Werk- en Prachtschoenen op maat. Vermakingen. ^££BKÜ$ü£3!S!lf3&&<2iaRlr£E!&'lll&!ë*!E!if3HiaMaH wendt u tot de apotheek n Aldaar te verkrijgen Amerikaansche poeders tegen nevral-\ 4 fr.de doos giën, hoofdpijn, rhumatisme van 12 pakjES Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en lichaamszwakte. Speciale geneesmiddelen voor bepaajde kwalen en ongemakken. Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en zwijnen. OSlËK9EiaS9BIHBSKSgaS a £2 Bi SI M Bi 49, Boterstraat, YPER SS e e H Groote keus van -: LAATSTE NIEUWIGHEDEN :- Zwarte en Fantasie stoften enact te kleed ren n op maat voor Herren r, Kindt ren Pane Engelsch leer Voeringen REGENMANTELS Verzorgd Werk Moderne Snit ROUW IN 24 UREN SS E a Vertegenwoordiger der streek Hoornwerk YPER. Daar ook te verkrijgen allerbeste SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN proeft ze en Gij zult ze aannemen. f, s Si s s Si «SiifiSiSiSiSiSiSiSitfiWSiSSiSiSiSiSiSiS;!#.» gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten op maat Eerste klas ver makingen, gena geld of genaaid. Hoedanigheid en prijs buiten konkurrentie Vlug en verzorgd werk. Onze Leus isDOE WEL en zie niet om. EK7* Oil - ST. JACOBSTR. YPER. INGENIEUR AANNEMER van Electriciteitswerken bellen, Telefoon, Licht. Specialiteit van Electrieksche drijfkracht' Depot A C. E.C. TEL. N' 212. süfississisisüfisisisisisisïsisisisisis; tpsisisisisisisis;

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 5