vieesofiineei - oesiersGtteipso Fr. VANDEPLAS 6. LSIflOflT-fiOLFEN S Contzeii-IJesmons Zoon. m u ANDRBES JOZEF H Vlamingen van Yppr, en omstreken YLAA.flSCII HITS, Koffiehuis en hel LOKAAL Y.O.S. Gasthof I De Beroemde Hollandsche Margarienen: madeleine Cadeau j Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart 1. DEPOT BIJ Kmiei swiwi v Veurnesteenweg, 75, yper. tel. 303. Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien Vekburüh en Oliccn "Imperial" J Huis BusscltaerDYniHipuBosHi SA, l&olprstraal (Hoek Lange Jleersclislr.) YPER I.IIOOIE KEI S 11 V Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. Prijzen buiten Concurrentie. l)e|>o( van <!o Vrwerij pii Xieinvtvassclicnj Iloui'i EosleiiisMoeilcrkc buiulievlisti'util - EOEEK! Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. u.^ ES H m h u I S August BOMT] 8 de Stuersstraat, 25, YPER. gg (bij het klooster der H. Familiej Kg S E H B groote keus van m S Regiilateurs-Uurwerken-Juweelen B Diamanten Geschenken. 11 Brillen, Pince-Nez, Melkmeters, 13 Alkoolmeters Barometers, enz. Werkplaats voor alle Herstellingen. I B B B MBBBBBBBBsi xi.sxxxx«xxxxxxxxxxx:r!fi s s IS. BOEN-HUYSSER Kruisstraat, YPER - Tel. 9 x llilaire Pannckonckc 1 SELECT DRUKKERIJ -BOEKHANDEL (al!. Van Driessclie 10 Boterstraat - YPER. ina «b—ebub V. Louf-Vandoorne Boterstraat, 50, YPER. L. Dclaere -Grvinoii|>r<*z Mie siacö van mandewerk. fijn en grofZETELS. WIESEN. NUTTE!. BDIÏEIinjniDEI, YHL1EZEN-80Z. HUIS L. Lamoot-Paimpkuucku schoenmaker Dickebuschsteenweg, 156, YPER B a I5cilcii|>hi:ils. 8, POPLISiAGIIL 8 01 pnnnCnCDQ/^merikaansche poeders tegen nevral-X 4fr.de doos HLanrUtüLnül giën, hoofdpijn, rhumatisme V31) 12 paKjBS ESI BBI1B1 o :v "Wi SBSüïiaHiaKlSBfi^ll IN DE GOUDEN SGHRHR 49, Boterstraat, YPER J e Edtf. Eo natje, x x x x x x x X x x x x x YPER. BIBIHIIIMiaBBI Mekanieke Schoenmakerij Hondstraat, 39, YPER «xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mainiRü het huis jjo. ilouiinau, VflWOflF. LE-BAYENS! YPER. gelast zich met het kerven voor tabak kweekers xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B E Z O E li T DsiOBO op 06 STHTIEPLSRTS 16 R0E5ELHERE xxxxxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxfixxxwa 85 KH en andere specialiteit van voeders voor SEERHOFD1EREN X X x x x x x Mengeling voor jonge kiekens Beenmeel Arachiedemetl, Beschuiten Granen, Voeders x Voedends Pbosp&aat (merk HERTZ en WOLFF) Stolen en prijzen worden gezonden X op aanvraag X ifi wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs HET OUD GEKEND HUIS MEESTER-KUEER MAKER 26, Boterstraat, YPER (Hoek Vischpoort) o Schoone nieuwigheden in fantaisiestoffen zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kinderen Werkkleederen Overjassen-Regenmantels HoedenKlakken Rouw in 24 u. Snit naar de laatste mode. School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modi sten. Wilt gij goed, schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis DEN POSTHOORN IN T GROOT,INT KLEIN. GROOTE KEUS VAN Mans- Vrouw- en Kinderartikelen Schoenen op maat Allerhande herstellingen. komt zibn en oordeelt. mandemaker Dixmuidestraat, 69, YPER GENADIGE PRIJZEN Eiken Zaterdag op de Groote Markt, dicht bij de Dixmudestraat. Oesticht in 1890 Meester Kleermaker HGEK der Tempelstraat, N° 2, YPER. Schoone keus van zwart- blauw en fantaisie stoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederen in pane en rnoleskine regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. gelast zich met liet maken en vermaken van alle slach van schoenen. wendt u tot de apotheek b m Aldaar te verkrijgen B Oud gekend cn onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en lichaamszwakte. pj B Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en zwijnen. 3 0 ifjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,,; K. wj»£J* IJ**-"? *>*!<- 'lx- -yn - Groote k, us van -. LAATSTE NIEUWIGHEDEN :- Zwarte en Fantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op maat voor Heeren en Kinderen Pane Engelsch leer Voeringen gg REGENMANTELS Verzorgd Werk Moderne Snit rouw in 24 uren X x x x x x x x x x x x x Vertegenwoordiger der streek Hoornwerk YPER. Daar ook te verkrijgen allerbeste SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN. proeft ze en Gij zult ze aannemen. BEHANGER, Lombaardstraat, 5 beveelt zich aan voor alle tapijtsierwerk, alr- ook voor het vernieuwen en herstellen van matrassen en ressortbakken. Trouwe Bedibmng 't Is de beste voor maatschoenen in alle modellen en prijzen. Licht en sterk verzorgd werk. Reparatiën binst de 6 uren ST. JACOBSTR. (recht over de kerk) INGENIEUR AANNEMER van Electriciteitswerken bellen. Telefoon, Licht. Specialiteit van Electrieksche drijfkracht Depot A.C.E.C. TEL. N' 212.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 5