DE GOUDEN VORK V;hirils LJierclivc-Koslclool OPGEPAST Remy sebryii «;iu>otik\\ih:l b:\ commsssii Ml /lEKIYSTIU ME\TE\ REIIA EYE on ZOONS OUD HUIS (..Hrtijne- I 'anStecltelman ROD BOUDRY Ia A Y R BO l WK IIS, SVtoses Fortiieyne TE WOESTEN. Marcel .Soert - Paerhave Jri l/?a3.2dere/£ SJ"a. iesiraafl Pf R. ~JV£l/££LS - 076a Tra 55 en - -Wol- /srl^ ainlt'iiln it'lt-Cöoi iH'illiu o 30fr per maand VERMEULEN11" BRUSSEL^ Leest en Verspreidt DE YPERSCHE BODE IJZER, STAAL, PLATEN POUTRELLEN GEUTIJZER - METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER HOEVEELHEID Naamlooze Maatschappij 1 3 - iioterslraat - 13 YPER Postcheckrekening 47629 Telefoon 88 Alle IJZERWAREN HUISRAAD Bouw- en Smidsartikelen Gereedschappen GROOT KLEIN II.SCIIMIl)T-BAll>BEZ m KRUIDENIERSWAREN, WIJNEN, RUWE en GEBRANDE KOFFIES OLIËN en VETTEN voor AUTOS en MOTOREN Depothouder der Belgian Benzine Cu 33, STATIESTRAAT, YPER BIIIIIIIIIHI B BBS B BB BB B Roorgan^strant, I, YPER. AANNEMER VAN ALLE Glas en Schilderwerken. VERKOOP VAN glas, verf cn vernis, enz. «f3 B a B Alle man koopt geerne aan de beste voorwaarden. Juist daarom moet ge U eerst wenden bij Uw Vriend h Alphoiisp erfoiliip-hcmm miinH*^ IN DE GOUDEN SPADE ftoterstvaut52, YPER g die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stoven, B jachtstovcn in alle modellen, ook met loopcndt vuren, kolomstoven, R gegoten stoven, bijgenaamd franschepuiden, enz., enz. R Alsook basculen en weegschalen, boterkernen, gegoten en gegalvani seerde douches ook waschfournouizen. Alle benoodigheden voor het huishouden, verlakte artikeieo. glas- en gieiswerk. E I1RRIHRHIBIIB B B B B B B B H S B &F HUIS GESTICHT TE RIJSSEL IN 1892. voor Harmonies en Fanfaren Uitsluitend vertegenwoordiger v. de streek van de Finua Phicliir DE YRIES ie Lier Bijhoorigheden, Verkoop, Verwisseling. Werkhuis voor Reparation in alten aard. Vernikkeling Verzilvering. Pianos, Vielen, Mandolinen. Banje Jazz Band Rob. Rcrat-.MonlcYiH' 20, Tempelstraat, YPER. FABRIEK van MEUBELS Isiiloor 4 t 4 A tie slach van Meubels met gemak van betaling vraag voorwaarden jf t Rysselstraat, 94, YPER. 4 (dim iel b llaene-Rondittve KADERS KADERLiJSTEN llt'hiiliStitia l Yper Yotohaort- Mah ion KOOPT uwe KOFFIES in JAVA lordinaml UEROMti J 23 Statiestraat, YPER. 1 HANDEL in INLANDSCH HOUT. |D t klein M. llolIHx'kt'-IWi'liiix» Hondstraat, 35, YPER. Volledige binnenhuismeubiteering Verzorgd werk Genadige prijzen. 4 IN DEM MIEDWEM ST-PIETER •lor. Bcrli<'i'-l><'lia<'iH' Huis Kesfclvn-Yanlckc Behanger, Grooie Markt, 19. YPER Meubelpapier, Matrassen, Linoleum. Balatum, Engelsche Bedden, Lijnwaad, Stoors en Gordijnen. Het huis plaat-: Rouwkapellen. Aanveerd al ander Tapijtwerk. TAPIJTSIES-GARN lERDER Tuinwijk Ligy, 85. YPER gelast zich met het maken en hersteller, van alle slach van zetels, canapés, clubs, salon garnituren, ressortbakken, matrassen, enz. Matigs Prijzen Verzorgd werk Voor het aan! oopen uwer Landbouwrna- chienes, Raapinolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen lot Vischmarkt. YPER. Huis gesticht ih 1906. WIJN EN en APERITIFS KÉP1S voor Militairen en Maatschappijen DF.CORATIELINTEN Reinigen van gouden en zilveren galons. Depothouder voor Yper en omliggende: Diksmudest. 30 YPER. Verschillende modellen in alle prijzen De artikelen zijn gewaarborgd [garantie]. ««SUfitfifiifiaiSfUfiSUfiifUfiKSiWS swtfiaufistfufiifiswwsiflifiïiifufi TROUWE BEDIENING X 4 i MEKANIEKE SCHRIJN- en MEUBELMAKERIJ De Beste Rechtstreecscbe invoer f MEENENSTRAAT, YPER f LEDER, TIGEN Alle schoenmakersbenoodigdheden Bijzondere prijzen mor roortrerkoopers la t groet f GEWONE- en PRACHTMEUBELEN HUIS GEWAARBORGDE BEDIENING. O RIJSSELSTRAAT. 124 YPER. Glas, Gleis, Beelden Kaders, Spiegels Fantaisieartikelen, Verlakt. Haarkapper voor Dames en Heeren. Hel huis helaxf zich met alle slach ran postichen Orimerring mor tooneel en andere /eesten Dixmude-straat YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 6