Wül DE GOUDEP VORK rrootiiaxbkl i:\ coMMissn: m >Iaurils (IhciHivr-lieslolool OPGEPAST - Fiima Mior DE VRIES ie Lier 30 fr per maand in de gouden spade (è.Brei/ne- I aiiStechelmun Rod BOUDRY KAXRBOl KRS, ÜSozes Fonteyne TE WOESTEN. JÏ ar cd Jroefa-R oerhave Jn l/lasydere/p 3fe Lslraal"YdI i ~JV££3£LS CTMrasseJL 1 m 2k> - M jV'- - Yaiideiibriole-Koriioillio \TDUrill rki 11-Van MeenenplaaU ftHMtULLN BRUSSEL Leest en Verspreidt DE YPERSCKE BODE mm IJZER, STAAL, PLATEN POUTRELLEN GEUTIJZER - METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER HOEVEELHEID wsüfiwtfiwifiifüfüfufufüfisfikifisbfi Naamlooze Maatschappij 13 - Boterstvuat - 13 - YPER - Postcheckrekening 47629 Telefoon 88 Alle IJZERWAREN HUISRAAD Bouw- en Smidsartikelen Gereedschappen GROOT KLEIN SSUfUfüfiifitfïifiïifiaïKifiifltfüfiifi!* II.S4JS $1$ SM -I5AI IHtE/iKiiiDT&SCIHniDT Doorgangstrunl, 1, YPER. KRUIDENIERSWAREN, WIJNEN, RUWE en GEBRANDE KOFFIES AANNEMER VAN ALLE VERKOOP VAN OLIËN en VET I EN voor AU I OS en MO I OREN Glas en Schilderwerken. glas, verf cn vernis, enz. n Depothouder der Belgian Benzine C° 33, STATIESTRAAT, yper- LI &f7 EKSI&BIIIIIIIII m R B B B B S B R B Uïï\ m Alle man koopt geerne ran de beste voorwaarden. Juist daarom moet ge U eerst wenden bij Uw Vriend m Atpfionso orlnillie-f Ncrt'iinihtT B g Boterstraat, 52, YBEB 0 die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stoven, S jachtstoven in alle modellen, ook met loopendt vuren, kolomstovcn, I gegoten stoven, bijgenaamd franschepuiden, enz., enz. I Alsook hasculen en weegschalen, boterkernen, gegoten en gegalvani seerde douches ook waschfournouizen. Alle benoodigheden voor het huishouden, verlakte ariikeieD, glas- en gieiswerk. ad B E a ui ks HUIS GESTICHT TE RIJSSF.L IN 1892. Mi Zlï KTYSTR1 Ri;\ I i;\ voor Harmonies en Fanfaren Uitsluitend vertegenwoordiger v. de streek van de Bijhoorigheden, Verkoop, Verwisseling. Werkhuis voor Reparatien in alien aard. Vernikkeling Verzilvering. Pianos, Violen, Mandolinen. Banje Jazz Band Rolt. Roral-\Enn(o\ no 20, Tempelstraat, YPER. FABRIEK van MEUBELS Isitioor DKilAEXE on ZOOXS (junicl aam -Bondmie I schrijn- en meubelmakerij KADERSi&m* t KADERLIJSTEN A. Xotohaort-.Raliiou Rysselstpaat, 94, YPER. Alle slach van Meubels i Bel nikst raat - YjlCI' Alle schoenmakersbenoodigdheden o— t KOOPT uwe KOFFIES in JAVA met gemak van betaling J F(.r,|inam| |)EBO\»T vraag voorwaarden f 23 Statiestraat, YPER. HANDEL in INLANDSCH HOUT. in t klein in toroot r- AlHtvllohoko-Boorhavo Hondstraat, 35, YPER. Volledige binnenhuismeubileering Verzorgd werk Genadige prijzen. IN DEN NIEDWEN ST-PIETER ♦lor. Roiiior-Rohaono t lliiis koslolxn-Yanloko 1 OUD HUIS Behanger, Groote Markt, 19, YPER Meubelpapier, Matrassen, Linoleum, Balatum, Engelsche Bedden, Lijnwaad, Stoors en Gordijnen. i _t huis plaatst Rouwkapellen. Aanveerd al ander Tapijtwerk. TA PIJTSI ER-GA RN lERDER Tuinwijk Ligy, 85, YPER gelast zich met het maken en herstellen van alle slach van zetels, canapés, clubs, salon garnituren, ressortbakken, matrassen, enz. Matige Prijzen Verzorgd werk Voor het aankoopen uwer Landbouwma- chienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen tot \'ischmarkt, YPER. Hl is gesticht in 1906. O WIJNEN en APERITIFS KEPIS voor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN Reinigen van gouden en zilveren gaions. Depothouder voor Yper en omliggende Diksmudest. 30 YPER. Verschillende modellen in alle prijzen De artikelen zijn gewaarborgd [garantie]. TROUWE CEDIENING a t X MEKANIEKE MEENENSTRAAT. YPER LEDER, TIGEN - f De Beste RecbtstreeKSche invoer t i Bijzondere prijzen voor roortverkoopers i GEWONE- EN PRACHTMEUBELEN HUIS GEWAARBORGDE BEDIENING. O RIJSSELSTRAAT, 124 YPER. Glas, Gleis, Beelden Kaders, Spiegels Fantaisieartikelen, Verlakt. Haarkapper voor Dames en Hecren. Hel huis belast zich met alle slach van postichen Grimeer mg voor tooneel en andere feesten Dixmude-straat YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 8