i Fr. VANDEPLAS (.oii/zen-IJcsmoiis Zoon V, Louf-Vandoorne I De Beroemde Hollandsche Margarienen: MADELEINE GICI Cafleau Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart DEPOT BIJ Kniiol SWIWI MAKRTEA Veurnesteenweg. 75. YPER. Tel. 303. Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien Verburgh YPER (.111HUE KEi'S VAX Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. Prijzen buiten Concurrentie. IhiinlicrLstraal - VOPEH!AMIE. Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. Is. BOEN-'rlU YS'SER Hilnire Paiinikouiki' SCHOENEN I tij Hilaire VERBEKE-BIIESHHVE j Dixmuidi f|jD 6Q pf ZETELS, Mie slacb van manaev, viLIEZEH, ciz. L. Lnmoot-l*uniipkoiick< Drinkt Beverensch Bier YZERBLOHD 611DUBBEL 5 DUBDEN a a K B de Stuersstraat, 25, YPER. 'oij het klooster der H. FamilieB m B GROOTE KEUS VAN H Regulateurs-Uurwerken-Juweelen B BrillenPince-Nez, Melkmeters, Alkoolmeters Barometers, enz. H Werkplaats voor alle Herstellingen. B s lnmin<>pii van Yper, l6o|i(kriii«he <»n omstreken n Kpilpiiplaats, 8, POPEKLYGHE B a p. a a a Edy. o tuitje, Mekanieke Schoenmakerij boor iel niet te annonceeren be- ;0. Iloiil nKMI„ (recht over de kerk) §A O i\ I huilt CIJ (Ic publiciteit rati U I: ingenieur aannemer van Eiectriciteitswerken FAAMSCill Hl IS, kollichuis 1 ^#@4 en Oiieën "Imperial" 11 ii is liiisscliari'l-VanilriiDosi'li ii, liulrrstrasit (Hoek Lau«^e .lleersehstr. Depol :iii <le ei'werij en Aiemvwasseherij Ilenri (Ïoslriii'-Moci'kci'kc _-,££££££££££££****** 1 YieesGDDisei-rssijrsGiieisen S en andere specialiter van voeders voor EERHO FDIEREN - Kruisstraat, YPER - 1 el. 9 5 s jjj Mengeling voor >'onge kiekens i£ Beenmeel, Arachiecfeneel, Besch ;fts* Oranen, V»cders \f, Voedende Plios phaat (merk HF.RTZ en WGLFF) jj. Stolen en prijzen worden gezonden lc op aanvraag £££££££££££££££££££Sy^ HET OUD GEKEND HUIS mee stek'-kleerm aker 26, Boterstraat, VPER (Hoek Vischpoort) o Schoone nieuwigheden in fantaisiestoffen zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kinderen Werkkleederen Overjassen-Regenmantels HoedenKlakken Rouw in 24 u. -:- Snit naar de laatste mode. in 't Belfort 9, Rijsselstraat, YPER vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. GOEDKOOP en OOED Schoenen naar maai-miemaode Herstellingen Eenmaal klient, gij keert er wéér Wilt gij goed, schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis den posthoorn Boterstraat, 50, YPER. IN 'T GROOT,IN'T KLEIN, GROOTE KEUS VAN Mans- Vrouw- en Kinderartike en Schoenen op maat Allerhande herstellingen. komt z1bn en oordeelt. "Vlaere -Grvnionpivz MANDEMAKER -straat, 69, YPER WIEBEN. mBTTEH. DüI¥EH;. ->zen - genadige pr., "srkt, dicht bij de Eiken Zaterdag op de Groote M. Dixmudestraat. HUIS Oesticht in 1890 Mebster Klbbrmaker HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPËR. Schoone keus van zwart- blauw en fantaisie stoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederen in pane en moleskine- regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. J. hl'llMI'IK'- llll lool mm a m K HST a BH ^.iHBBaasH^paEKsiiisaBiiaBsnBBaBBaBB VI HUIS Aliens! BOA TE i Diamanten Geschenken. B wendt u tot de apotheek Aldaar te verkrijgen :aansche poeders teg giën, hoofdpijn, rhumatisme van 12 pakjes Hl GHPÖFiW(AmerikaanSChe P°ederS tege" nevra,_\ 4 fr-de dt>os )ud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en lichaamszwakte. Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. H Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en zwijnen. tSIIHËiH F: X O IEEIIIRBIII QiBBHIRIflliail 9 9 R H I I Mannnnniinw a r I» DE GOUDEN SGHHHR r,,^ 6 LRjllODT-OOLFEfj 49, Boterstraat, YPER Groote kcus van -: LAATSTE NIEUWIGHEDEN :- B II GEZODO KLOEK NATUURLIJK BIER BROUWERIJ ÖTLOLJIS L.VtRLEnoe.LOO c.°=EÏ,»M0 ^15 maoriis Beddsieem BEHANGER, Lombaardstraat, 5 YPER. Ij! beveelt zich aan voor alle tapijtsierwerk, als ook voor het vernieuwen en herstellen van en ressortbakken. Trouwe Bedibming RH1HMERIHHRISII Zwarte en Fantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op maat voor mm Heeren en Kinderen Pane Engelsch leer Voeringen REGEtfM ANTELS Verzorgd Werk Moderhe Snit m ROUW IN 24 UREN m Vertegenwoordiger der streeK Hoornwerk YPER. s Daar ook te verkrijgen allerbeste s SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN. r proeft ze en Gij zult ze aannemen. j* matrassen en ressortbakken. X X X Hondstraat, 39, YPER 't Is de beste voor maatschoenen in alle modellen en prijzen. Licht en sterk verzorgd werk. Reparatiën binst de buren YPER. bellen. Telefoon. Licht. (1|, |,r, I OKAAL Y.O.S. GilStllof Specialiteit van Electrieksche drijfkracht Depot A.C.E.C. tbl n 212. tiBiflBO Op 06 8THTIEPLHHTS !B ROESELHERE S H £££££££££££££££££££Ki4:£S£!fB£££Sif {•oiicurreiiteui

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 7