J mm I IN DE GOUDEN SHHHHH g 30 fr per maand Fr. VANDEPLAS I De Beroemde Hollandsche Margarienen: madeleine B1C- Ca&63U Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart DEPOT B1J Km iel SWIVVFY AIAFKIFY Veurnesteenweg, 75, yper. Tel. 303. iluis Itissschacrl YantloniïosHi ii, Heterstraat (lloek Lntigf Heerselislr. Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. Depot van <le Yerwerij <kii Yieuwwasselieiaj ElB»aBBlillillllia"BlbS9liEtlllEiSaRia7 ilciiri (iOsleiii'-.^oci'kcrkc Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. 6. LSÜ10ÖT-DÖLFEÜ 49, Boterstraat, YPER EBHËiflBBIIBRIRlllHBBBBKIlEïiaiEURRÜ llilaire Daiinektnieke REmy SERRYIl E i i i a i e b ma Antiiisi BOAT* de Stuersstraat, '25, yper. groote keus van Diamanten Geschenken. BrittenPince-Nez, Melkmeters Alkoolmeters Barometersenz. Werkplaats voor alle Herstellingen. Ferdinand i)I BOXDT M. Iloiic!?; ko-Doerliave Hondstraat, 35, YPER. Volledige binnenhuismeubileering Verzorgd werk Genadige prijzen. gewaarborgde bediening. A.Yotchacrt-.Muhiru LEDER, TIGEN Alle schoenmakersbenoodigdheden Isidoor DFHVFYF en ZOOYS Rysselstraat, 94, YPLR HANDF.l. in INLANDSCH HOI'T o F r. 1 I m H m De ïrenoü-Goei IS GOEDkOOPEit II.W DE A.MDEitE lamingcu van per, Poperinghe en omstreken ISeitenplaiits, H, POPERINGHE Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Cbicoreien Verburoh en Olieën "Imperial" YPER GROOTE EE IS I IV Prijzen buiten Concurrentie. (]ontzen-IAesmons Zoon IhihilierLslratil- P 3a;i>3iaasaHSHBES3SKSi£aaB a v--7 ivV.mk .-f Ëlü KM" Groote keus run -: LAATSTE NIEUWIGHEDEN :- Zwarte en Eantaisie stoften Gemaakte kleederen en op mout voor Hei ren en Kinderen Pane Ennelsch leer Voeringen REGENMANTELS Verzorgd Werk moderne Snit ROUW IN 24 UREN Et B B grj HET OUD GEKEND HUIS M EEST ER-K LEER MAKER 23, Boterstraat, YPER (Hoek Vischpoort) o t "-nun li ru O-Van Meenenplaa' inmtULtN brussei Depothr uder voor Yper en omliggende Diksmudest. 30 YPER Verschillende modellen in alle prijzen 'l De artikelen zijn yewaartx.red [garantie Schoont nieuwigheden in fantaisicsioffen zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Hecren en Kinderen Werkkleederen Over jassen-Regenmantels HoedenKlakken Rouw in 24 u. -.*- Snit naar de laatste mode. m HUIS bij het klooster der H. Familie) Regulateurs-Uurwerken-Juweelen mmammmm&mm KOOPT uwe KOF F1 ES in JAVA De Beste Recti streekscbe invoer 23 Statiestraat, YPER. Bijzond r. pr. en e - vo rt'i rkonpers ln't kiein In t groot GEWONE- en PRACHTMEUBELEN HUIS MEENENSTRAAT, YPER kP O ifitfi g bB g at ssfüfiwaissfiifiifüfüfiWifisa;»;,; Vertegenwoordiger der streek siü/i). Lounge,"TAT" Si drc- Lemonade fijn, smakelijk en verfrisschend Daar ook te verkrijgen allerbeste SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN. proeft ze en Gij zult ze aannemen. FABRIEK van MEUBELS x Alle slach van Meubels met gemak van bet al mg vraag voorwaarden L. O '>-4 L ;v LLT k. O 'n L. ■c U. m X m x r z X 0 U) mm m 33 ZIEHIER HET BEWIJS Wat kost liet schoonmaken van een gewoon Trènch- Coat uiteennemen, wassclien en weder stellen ten minste 30 frank. Wat kost liet schoonmaken van ons MONDIAL- BREVETE uiteennemen en wederstellen NIETS wassclien N I ETS, daar het ten huize zelf gedaan wordt, juist als een gewone werkjas. Welnu, een Trench-Coat moet ten minste een keer |jcr maand gewasschen worden. Zie dus onze PRIJZEN en REKENT. Vergeet ook niet dat het ontnaaien en het hemaaien van een gewoon Trench-Coat, bij ieder schoonmaken, liet onbruikbaar maken en zijne waterdichtheid ontnemen. Onze confectie vermijdt deze onaangenaamheden, daar de waterdichte voering tot onder aan de mouwen vastgehecht is door een stelsel dat haar 't uitnemen toelaat met de grootste gemakkelijkheid. BEKOMMERD OM UW VOORDEEL, KOOPT DUS SLECHTS HET TRENCH-COAT MONDIAL BREVETE EISCH dit merk op iedere kleeding. Vraag onzen nieuwen MONDIAL John-Bull losbare voering. ZEER GROOTE KEUS VAN CLASSIEKE EN BIJZONDERE REGENMANTELS, MERK BELGICA EISCH dit merk op iedere kleeding. Te koop bij G. Lamoot-Doi i i n. Kk-rm. 49. IWerstr. Yper. Dcrvckere, 3, Witte Zusterstraat. Oostende. Sitlliaf.rt-Saoot, Kleemi., Ooststr., 6 Veurne. Ci aryssf-Simofn, 37-35, Leopold laan. Middelk. 1. M h i kt-Vl "Lrt \f., Kleemi. Oasthuiss. Pop. Hfmervck, Kerkstraat, 5, Middelkerke. «üKBHsiaByüssJiaüBSLia'BaaaEERaEiaHHaaB wendt u tot de apotheek B Aldaar te verkrijgen B 0! QODflPRf RQ Ameril<aansche P°eders teëen nevra|-4 fr.de doos g nLuflrJlJLiIU giën, hoofdpijn, rhumatisme ¥30 12 P3Kj6S y Oud gekend en onteil; aar middel tegen bloedarmoede en lichaamszwakte. i Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. 1 Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en B zwijnen. I1IIEIEIBBBBIB SSIBBBBBBBIBI 'H.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 7