Fr. VANDEPLAS 6. LamöGT-BÖLFEH e.noon: hui s r.i Contzen-IJcHinons Zoon. z rn aaBaanaaHHBaBBii a a a a a es a a a m a a Bile BOUWSTOFFEN I De Beroemde Hollandsche Margarienen: MADELEINE GW Gaceaii Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart DEPOT BIJ Veurnesteenweg, 75, YPER. Tel. 303. Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. ■e ti vaan Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. i b i s S3 Hondstraat, 35, YPER. Volledige binnenhuismeubileering Verzorgd werk Genadige prijzen. O Rysselstraat, 94, YPER. HANDEL in INLANDSCH HOUT. o c L a o Ul L as m ■c U. Si a m n r o r O CD m cn H m n 1 dc Stuersstraat, 25, Yper. groote keus van Diamanten Geschenken. es Werkplaats voor alle Herstellingen ii i: i nils TEL. 251 LOMBAARDSTRAAT, 49 YPER. gewaarborgd waterdicht geplaatst binnen de 24 uren GRAFZERKEN Blauwsteen en Marmer Emiel SWIWEV MAEUTEV Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien verburgh en Olieën "Imperial" 11 nis lSiisschapii-VandoiilSoscli ii, Boterstraat (Kloek Lange Meerselistr.) YPER Prijzen buiten Concurrentie. Depot 11 de Ververijen \ieuwwasselierij lleiiri (iOsloii'-Jllocrkci'kc Ihihikerl,straat - /'O/'Li./U.// Ifi DE SOÜDEN SCHfifiR 40, Boterstraat, YPER Groote keus van l.AATSTE NIEUWIGHEDEN Zwarte en Eantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op mant voor Heeren en Kinderen Pane Engelsch leer Voeringen REGENMANTELS Verzorgd Werk Moderne Snit ROUW !N 24 UREN i30fr per maand t -nuriu eti 11.Van Meenenplaa' i VLnMtULL.N Brussel Depothouder voor Yper en omliggende Diksmudest. 30 YPER Verschillende modellen in alle prijzen i De artikelen zijn gewaarh rs [garantie]. HET OUD GEKEND HUIS K i i hi i r<k l*annekoiieke MEESTER-KLEERM AKER 23, Boterstraat, YPER [Hoek Vischpoort) o Schobne nieuwigheden in fantaisiesloffen zwarte stoj/e.i voor Ceremonie Gemaai.te kost urnen voor Heeren en Kinderen Werkkleedren O verbassen-Regen mantels Hoeden^ Klakken Rouw in 24 u. Snit naar de laatste mode. m m KOOPT uwe KOFFIES in JAVA De Beste Rtviiistreekscbe invoer Ferdinand DFBOADT 23 Statiestraat, YPER. B.jzond r prijren voor varrtrerkoopers io t Groot In 't klein GEWONE- en PRACHTMEUBELEN j HUIS MIIolJeforke-Boerhave GEWAARBORGDE BEDIENING. A. Aotebaert-AIahieu Meenenstraat, YPER 0 LEDER, TIGEN Alle schoenmakersbenoodigdheden sssssttssifiifiyissifiifiwssssssy; w s ss w k w s s s Si Si Si Si Si Si Si Si Si 'GEZOnD KLOEK NATUURLIJK BIER S^X. BROUWERIJ TLOUIS L VERLEHDELOO sprelkgraao -15 Vertegenwoordiger der streek lulij. Louatje Hoornwerk YPER. L<'<kll\Y<kllvlilff£CkII FABRIEK van MEUBELS X I si door DEHAEAi: ♦n ZOOXS Alle slach van Meubels met gemak van betaling vraag voorwaarden til -c O L C3 gewaarborgd tegen regen en zonne- Si schijn bij hem te bekomen Si *s;s;s;sisisitfis;sisiaitfis!jis;sis;sisisi!f.si Vlamingen van Y|»er, IN»|)eringbe en omsli 5 F •eken wendt u tot de apotheek m a a e: a n s a a e i vr* HUIS b Auousl BOM E bij het klooster der H. Familie) Regulateurs-Uurwerken-Ju wee ten B BrillenPince-Nez, Melkmeters3 Alkoolmeters Barometers, enz. H BB IIIIIIRBIHI lï«*i'ti'ts, 8. POPKItINGIIE ts g| Aldaar te verkrijgen H dl P'lp>XnCDQ/Amerikaansche poeders tegen nevral- 4 fr.de doos B n.'.OijrüI.li'Liitt' giën, hoofdpijn, rhumatisme van 12 P8kj6S B Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en lichaamszwakte. p Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. R Onfeilbare hulpmiddelen een zuivcrenden drank voor peerden, koeien en J B zwijnen. HiJOMiiHMiiiriii;/ LEVERT TEGEN DE VOORDEELIGSTE PRIJZEN &BRFKELSEBS waarvan altijd groote keus in magazijn BESTE HUISKOLEN EN ANTHRACIETEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 7