24 uren .Art li E C T O It TIM M E It M A A QRHFKELQER! ALTIJD lol i>0 lt FZEItIvK.\ in Magazijn in olie prijzen. Maiirils Cherclivc-Kesloloot II.s<;IIMII>T-KU nm:z Fina Uittor DE VRIES ie Lier OPGEPAST YEphonsr Ycrtaillic-Dccciininck -.Wol- i, GROOTHANDEL EX COMMISSIE BHiHB Ti ih.."!! i <h (i. Mccnciislocmvc"', V I* lü II. TrhToon I S 2^1 A He Marmer en Arduinwerk.cn KEUS van MARMEREN SCHOUWEN in Magazijn. Uiterst verzorgd werk GEPLAATST BINNEN DE li l Ol DSTE en I5ESI KOOPS E III IS der streek. Overhiit»! I door een bezoek ter plaats. Doorga ngst raat, I, YPER. AANNEMER VAN ALLE VERKOOP VAN KBRHBHBaBBÜ BIIiBRBEH B 8 D B Jï arcel JjoeTe - Fjoerhave ,X >- X KJIIT&SCHCBilT KRUIDENIERSWAREN. WIJNEN. RUWE en GEBRANDE KOFFIES OLIËN en VETTEN voor AUTOS en MOTOREN Depothouder der Belgian Benzine C° 33. STATIESTRAAT, YPER HUIS GESTICHT TE RIJSSEL IN 1892. Ml /II KINSI i;t MI X I I voor Harmonies en Fanfaren Uilsluitend vertegenwoordiger v. de streek van de Bijhoorigheden, Verkoop, Verwisseling. Itoh. Berat-Monle\ ne Alle man koopt geerne aan de beste voorwaarden. Juist daarom moet ge U eerst wenden bij Uw Vriend IN DE GOUDEN SPADE die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stoven, jachtstoven in alle modellen, ook met loopendt vuren, kolomsfoven, Alsook basculen en weegschalen, boterkernen, gegoten en gegalvani seerde douches ook waschfournouizen. Alle benoodigheden voor het huishouden, verlakte artikelen, glas- en gieiswerk. OlDEX VIIRDSCII BIKIl HUI PKTUE DKYOS Vertegenwoordiger KNOCKAERT 42. Mecnenschestcenwcg. 42. Bascule, YPER mw Glos en Schilderwerken. glos, verf en vernis, enz. TROUWE BEDIENING Jn l/?a&%dere/£o SJah'esTraafJ. YJPfJRl -JV£V3£LS -- >j7fcaTrasgen, - oud Huis Werkhuis voor Reparation in allen aard. Vernikkeling Verzilvering. Pianos, Violen, Mandolinen. Banje Jazz Band 20, Tempelstraat, YPER. Koterslraal, VEH gegoten stoven, bijgenaamd franschepuiden, enz., enz. Uil SINT ARNOLDUS BROUWERIJ

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 8