Huis Busschaert-Vandeo Bosch August BONTE Het huis DEJONGHE-BUüTHEZ BLAUWSTEEN EN MARMER FR. V ANDEPL AS cC >3 ar Ui VLAAMSCH HUIS Coutzen - Liesinoiis Zoon g Henri Costenr-Moerkerke GRAFKELDERS GRAFZERKEN O 44, Boterstraat (Hoek Lange Meerschstr.) G. Lamoot-Dolfen Vlamingen van Yper, Poperinghe &omstreken IsidoorDehaene Alle slach van Meubels Huls Keslelyn-Vanleke L. Lamoot-Pannekoueke Vlaamsch Huis. Koffiehuis LOKAAL 0. S. Gasthof Statieplaats te Roeselaere De Beroemde Hollandsche Margarienen MADELEINE me! Cadeau) Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart Depot bij Emiel SWINNEX MAERTEN Veurnesteenweg, 75 YPER Telefoon 303. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DG GROOTE KEL'S VAN Reukwerken en allerhande toilet- en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed. Ver- making van poppen. Prijzen buiten Concurrentie. 7 7 Depot der Verwerij en .Xieuwwasselierij huinkeikeslranl, POPEKINGIIE Kleuren. Vernissen en Vensterglas Alle geriel voor Schilders en Glaswerkers Telefoon Poperinghe -4f>. - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O IN DE GOUDEN SCHAAR Ililnirc Pannekoticke 1130 Fr per maand VERMEULEN RemySerryn Diksmudestr., 30 YPER HUIS de Steursstraat, 25, Yper Groote keus van Regulateurs-Uurwerken-Juweelen Werkplaats voor alle Herstellingen □□□□□□□□□□□□□□□□□ooddoododoen GOOD Tel. 251. LOMBAARDSTRAAT, 41) YPER levert tegen de voordeeligste prijzen Alle BOUWSTOFFEN gewaarborgd waterdicht geplaatst binnen de 24 uren waarvan altijd een groote keus in magazijn. +y<x*- Reste 11uiskolen en Antliracielen wendt u tot de Apotheek Rertcnplaats, 8, POPERINGHE Aldoor te verlcrijgfen AT f A PHFTlFT?^ /"Amerikaansche poeders tegen nevral-\ nLurtf UCULIvj ^giën, hoofdpijn, rhumatisme KOOPT UWE KOFFIES IN Ferdinand DEBOXDT □□□□□□□□□□□□□□□□ncmaoaaaDaDa Gewone- en Prachtmeubelen huis M. llollebeke-Boerhave Hondstraat, 35, YPER A. Notebaert-Mahieu Meenenstraat - V1PEFI LEDER TIGEN L.VERLtnDC.LOO Edg.Louage, HTPnEwRerk it Leeuwenvlaggen j FABRIEK van MEUBELS en Zoons Rysselstraat, 94, YPER HANDEL in INLANDSCH HOUT <n c 0> O O Q ii O X X O tr 00. P 1 O g CP PJ 0) H PJ Gr. Markl, Poperinghe -==w Gezelligheid it it Beste Dranken Haarkapper voor Dames en Heeren Dixmude-straat YPER, LANDBOUWERS, Mozes Fonteyne TE WOE STEN HUIS HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPER Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien Verburch en Olieën Imperial 49, Boterstraat, Yper (iroote keus van Laatste Nieuwigheden Zwarte en Fantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op maat voor Heeren en Kinderen l'ane.Engelsch leer.Voeringen REGENMANTELS Verzorgd Werk LH—E4A—VA-tlX Moderne Snit I - - i 1 1-4 iOA_rAjO. Rouw in 24 uren. HET OUD GEKEND HUIS Steester-Kleermaker 120, Boterstraat, YPER (Hoek Vischpoorty o Schoone nieuwigheden in fantaisiestof/en Zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kin deren. Werkkleederen. OVERJASSEN REGENMANTELS Hoeden-KIaltken ROUW IN '2 A UREN :- Snit naar de laatste mode -: Depothouder voor Yper en omliggende Verschillende mo dellen in alle prijzen De artikelen zijn ge waarborgd (garantie □□□□□□OOODDODDDDDO (bij het klooster der H. Familie Diamanten, Geschenken Brillen, Pinee-Nez, Melkmeters Alkoolmeters Barometers, enz. O O 4 fr. de doos van 1 2 pakjes. Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en li chaamszwakte. Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peer den, koeien en zwijnen. De Beste - Rechtstreeksche invoer 2.1, Statiestraat. 23, YPER Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. In 't Klein. In 't Groot Volledige binnenhuismeubileering Verzorgd werk. Genadige prijzen. Gewaarborgde bedieningf □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O A lie Schoenmakersbenoodigheden □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a CEZODD KLOEK NATUURLIJK BIER BROUWERIJ 5'LOUIS V15 Vertegenwoordiger der streek Gewaarborgd tegen regen en zonne schijn bij hem te bekomen met gemak van betaling Vraag voorevaarden. u 3 •t O X 3 CC O u O O U X <a X a> 3 00. P tfi Bezoekt het Het huis belast zich met alle slach van postichen. Grimeering voor tooneel en andere leesten. ODQDOD Voor het aankoopen uwer Land- bouwmachienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Belgische vervaar diging, wendt u in volle vertrou wen tot tj Gesticht in 1890 Meester-Kleermaker Schoone keus van zwart- blauw-en fantai- siesfoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederen in pane en moieskine Regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening. ^Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. II EZ PEKT! er» het beiden op de

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 7