HECTOR TIMMERMAN Grafzerken Graf Miers 24 UREN OPGEPAST houtman -MEUBELS- HUI1STERI1OO I f VLAAMSCH HUIS Maurice Cherchye-Kesteloot v GEPLAATST Vandenbriele-Corneillie J. Boone-Vanden Bussehe Telefoon 180 21, Meenensteenwee:, 21, YPER Telefoon is<i S3 S3 S3 Alle Marmer= enArduinwerken S3 S3 S3 KEUS VAN MARMEREN Schouwen IN MAGAZIJN S3 S3 E3 Uiterst verzorgd werk. biimeii de ALTIJD 25 tot 50 GRAFZERKEN in Magazijn IN ALLE PRIJZEN Het Oudste en Bestkoopsle Huis der slreek. Overtuigt l door eeo bezoek ter plaats. mmmm— Doorgangstraat, 1, PKil AANNEMER VAN ALLE l VERKOOP VAN Glas- en Schilderwerken. glas, vert en vernis, enz. arcel _5qeTe_- jjoerhave Jn l/ïa&qderer^Sfah'esfraaf"YPER. -JvfBUBBLS - 2T(s>atras$ên =Wal I H. Schmidt-Baud rez k:,ndïue„ 'schmidt Kruidenierswaren, Wijnen, Ruwe en Gebrande Koüies, Oliën en Vetten voor Autos en Motoren. Depothouder der Belgian Benzine c', 33, STATIESTRAAT, YPER Huis gesticht teRijssel in 1892 MUZIEKIN STRUMENTEN voor Harmonies en Fanfaren Firma Melchior De Vries X S3 Rob. Berat-Monteyne, 20,Tempelstr.,Yper □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□onnoDaaaononDODODD y Alle man koopt geerne aan de BESTE VOORWAARDEN Juist daarom moet ge IJ eerst wenden bij Uw Vriend A. V erfaillie-Deceuninck In cte Gouden Spade" Boterstraat, 52, YPER die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stoven, jachtstoven in alle modellen, ook met loopende vuren, 0 kolomstoven, gegoten stoven, bijgenaamd fransche puiden, enz Alsook hasculen en weegschalen, boterkernen, gegoten en g gegalvaniseerde douches ook waschfournouizen. Alle benoodigheden voor het huishouden, verlakte artikelen, glas- en gleisiuerk. g H B 01 DENAEKDSCH \AVA\ van Petre Pevos BEZOEKT HET S. V. HULSTER LOG Hallestraat. 4. BRUGGE ST JACOBSTR. recht over de kerk YPER INGENIEUR AANNEMER van Electriciteitswerken Bellen, Telefoon, Licht A Plantaardappelen Jt Duitsche Industrie Benoni Vermeulen SINT-JAN-bij-Yper. Vischmarkt, Yper - WIJNEN EN APÉRITIFS - KÉPIS DÉCORATIEL1NTEN PLAATSINGBUREEL Casselstraat,27, Poperinghe René Opsomer, M«rok«m. ir V VW VVV VVV Trouwe bediening. WW» - ft; f.e-» I GROOTHANDEL EN COMMISSIE Uitsluitend vertegenwoordiger voor de slreek van de te LIEFt Bij hoorigheden Verkoop Verwisseling. Werkhuis voor Reparatien in alien aard. Vernikkeling - Verzilvering Pianos Violen Mandolinen. Banje JAZZ BAND u □aooaanDnnoDDDDDDoanDDaonannooanDoaoDaDnnnDDnaDonnoa SINT ARNOLDUS BROUWERIJ Vertegenwoordiger KNOCKAERT ■4:2, Meenensteenweg, 42, Bascule, YPER. en onzen Tenierskelder Daar heerscht gezelligheid daar drinkt men het lekkerste bierdaar vindt men alle vrienden daar klinkt en dreunt het Vlaainsrhe lied. Prachtige Vergaderzaal ter beschik king van alle Vlaamsche maatsrhappijen. Dient \oor Bruiloften. Feestmalen, Concerten. Spijshuis en Gasthof. BILLIJKE PRIJZEN. Specialiteit van ttectrieksche drijfkracht Depot A. C. E. C.. TELEFOON Nr 212. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Geregelde Invoer sedert 1907 Met de kennis mijner, gedurende twin tig jaren, gedane ondervinding, ga Ik ter plaatse gedurende den groei, ga de op brengst na, koop zelf bij den duitschen boer, ben bij het Iaden tegenwoordig en verzend zelf al de wagons. Zoo ben ik zeker-gezond en het meest opbrengend plantgoed te kunnen leveren. Daar ik geene andere plantaardappelen invoer tenzij DUITSCHE INDUSTRIE, kan ik de zaak zorgvuldig en gewetensvol bezorgen. Geen enkele andere invoerder kan u zulke waarborgen geven. Levering in de Lente 1929 Van nu af worden bestellingen aan genomen. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□oer o voor Militairen en Maatschappijen o voor- alle fctediening'er» □□□□□□□□□□□□□□□□□□odciaciaaa (bij O. L, Vrouwkerk) Slaapkamers, Eetplaatsen, Bureeleiv Verandah's, Stoelen, Clubzetels, Spiegels, Tapijten, Linoleum, Balatum, Toile-Cirée, Matrassen, Sargiën. Engelsche bedden, Kinderroituren Alles ter trouw en vrachtvrij verzonden. Alle herstellingen worden aanreerd. D O □□□□QQQQJJ GEBREVETTEERD BBOEDMACHIBM, regelmatig en stipt werkend. GOEDKOOP! EleTeusen. aluminiumringen. Kiekentjes i>er groote en kleine hee- veelheden. Bijzondere prijzen aan roert- verkooper*.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 8