TANDEM J e 4 EMANUEL HUISMAN-AUGUST SAN! 1 AS 1-50 SAN1TAS Mr EN ir M. MEIER ■*ïi p •JfifJ-ë Tram Ooslende-ftiieuport. 15 Juli 1886. Nieuport naar Oostende. Tram Nieuport-Veurne. Te Pachten, Bericht. Draineerbuizen, Ontsmettende SA VITAS Groote afslag Onfaalbaar Geneesmiddel tegen Balgpijn Buikpijn en overlaste maag Leening van kapitalen. 'E33 Kunsttanden Brugge. Volledig gebit Brugge. l! ip-iia-Sü ÜZÏAih ^11,11,! J l 1 Oostende naar Nieuport. 15 TE PACHTEN A''A Adolphe Van Thuwe, in alle kleuren en teekeningen. Refractaire Oventegels enz. ÜIXinVCTTIDE. GEEN GRIJS HAAR MEER! Te bekomen bij C' ROBBE, Dixmude, Gasthuisstraat. BIJ MENSCHEN Ten allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoore van den Deurwaarder CUAEYSf Noordstraat n° 40, te Dixmude. Alwie zijne gebouwen, meubelen, oogst, vee, koopwaren, enz. wilt doen verzekeren tegen Brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij SECURITAS de oudste en best gekénde van het land. Hoofd-agent teWoumen Alphonse DEGRAER-MARKEY. Let wel op het adresBRUGGE, 8, Sint-Joorisstraat, 8, BRUGGE. Emanuel HUISMAN-AUGUST. KUNSTTANDEN te beginnen van 4 fr. VOLLEDIG GEBIT te beginnen van 80 fr. Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie en gebreveteerd bij koninklijk bestuit 1 a 10 a 8 I -H 8 k,*3 a -,l •S/3 .Sj3.s-s g*g a 0'! s a g a 0 I g 10 S'-ê fng s g p-Zte'P -o ■g^ s-s .a3 s 1 -i-g-i s-J a 2 a 2 ■B& g S-5 M* s g '2 g 3 0 2 s a m ïS J® V. Nieuport (statie) Palingbrugge Lombar) zyde Westende Crocodile Middelkerke Leffinghe M ai'iakerke Albertus Depot Petit Paris Oostende (statie) (statie) 1 (kaai) 3 (Kursaal) o (Petit Paris) (Depot) Albertus Mariakerke Leffinghe Middelkerke Crocodile Westeude Lombartzyde Paling-brugge Nieuport (statie) r> 53 7 30 9 30|10 30 11 80 i 12 30 1 30 3 30:4-30 5 30:6 30 7 30,845 6 05 7 42 9 42 10 42 11 42(12 42 1 42 3 424 42 5 42 6 42 7 42 8 57 6 10 7 47 9 47 10 47 11 47 12 47 1 47 3 47 5 47 5 47 6 47 7 47 9 02 6 14 7 52 9 52 10 52 11 52 12 52 1 52 3 52 4 52 5 52 6 52 7 52 9 07 6 19 7 57 9 57 10 57 1157 12 57 1 57 3 57'4 57 5 57 6 57 7 57 9 12 6 28 8 05 10 05 11 05 12 05 1 05 2 05 4 055 05 6 05 7 05 8 05 9 19 6 34 8 11 10 11 U 11 12 11 1 11 2 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 25 6 41 8 17 10 17 11 17 12 17 1 17 2 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 31 6 44 8 21 10 21 11 21 12 21 1 21 2 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 35 6 48 8 25 10 25 11 25 12 25 1 25 2 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 39 6 50 8 27 10 27 11 "27 12 27 1 27 2 27 4 27 5 27 6 27 7 27 8 27 941 6 54 8 31(10 31 1131 12 31 131 2 31 4 31 5 31 6 31 7 31 «31 7 45 9 45 9 57 10 02 10 07. 10 12 10 19 10 25 10 31 10 35 10 39 10 41 10 45 6 8 9 10 11 8 04 9 04 10 04 11 04 8 10 9 10 10 10 11 10 6 04 8 15 9 15 10 15 11 15 5 6 06 8 17 9 17 10 17 11 17 6 10 8 21 9 21 10 21 11 21 6 15 8 25 9 25 10 25 11 25 6 21 8 30 9 30 10 30 11 30 5 15 6 28 8 41 9 41 10 41 11 41 6 35 8 47 9 47 10 47 11 47 6 40 8 52 9 52 10 52 11 52 6 44 8 56 9 56 10 56 11 56 6 51 9 03 10 03 11 03 12 03 5 39 7 02 9 15 10 15 11 15 12 15 12 12 12 04 2 12 10 2 12 15 2 12 17 2 12 21;2 12 25 2 12 30 2 12 41,2 12 47]2 12 52 2 12 56]2 1 03 3 1 15(3 3 4 04 3 04 4 10 3 10 4 15 3 15 4 17 3 17 4 21 3 21 4 25 3 25 4 04 5 04 10 5 10 15 5 15 17 5 17 21(5 21 25 5 25 6 OA tt 30 3 30.4 30,5 30 41 3 41,4 47 3 47 52 3 52 56 3 56 03 4 03 15(4 15 41(5 41 47(5 47 52(5 52 56]5 56(6 03,6 03 7 15(6 15|7 7 8 15 7 04 8 19 7 10 8 25 7 15 8 30 7 17 8 32 7 21 8 36 7 25 8 40 7 30 8 45 7 41 8 56 7 47 9 02 7 52 9 07 7 56 9 11 8 03 9 18 8 15 9 30 Nieuport 7 07 9 15 11 20 2 10 4 15 6 15 Oostduinkerko 7 25 9 32 11 37 2 27 4 32 6 32 CoxYcle 7 32 9 39 11 41 2 31 4 37 6 39 Veurne 7 43 9 50 11 55 2 45 4 50 6 50 met 1 ©clobcr ISSSï. De WEIDE den grooten Dregtbinnen Woumen, groot H. 8-11-65 c. (18 gemeten 134 roeden) of daaromtrent. In pachte tot 1 October 1886 door de kinders van wijlen d'keer Philippe Ver Eecke. Zich te bevragen bij Mm0 We VANDER BELEN-MOREL, Groote Markt te Dixmude. een schoon gerievig WOONHUIS dienende voor winkel, in de Kiekenstraat nr 28, te Dixmude, toebehoorende aan de kinders RETSIN. De Landmeter ROSSELLE te St. Jacobs- cappelle, meet aan 1 fr. 25 c. per 43 A. 77, als de perceelen te samen 5 maal deze grootte overtreffen. P.-Jean-F. EBEN-BEYEN, Noordstraat nr 10, Dixmude. Prijs der kolen Tout-venant criblé (Levant du Plénu). Duizend kilos te huis geleverd 19-00 frs Honderd 1-90 Vijftig 0-95 Men verkoopt en levert niet dan voormiddag. Buiten stad levert men niet ten huize. Men verkoopt ook per wagon en schip. CAMILLE WEYNE, Eessenstraat n° 10, nabij de Groote Markt te Dixmude, laat het geëerd publiek kennen dat hij van heden af'eenen winkel komt te openen van Tabak en Cigaren, fijne Wijnen en Likeuren, in 't groot en in 't klein. Daarbij nog een groot assortiment van alle slach van Conserves alimentaires en een bijzondere specialiteit van Kaas. Hij verhoopt door zijne genadelijke prijzen de gunst van eenieder te winnen. De ondergeteekende maakt het geëerd publiek kenbaar als dat hij een winkel komt te openen, in 't klein en in 't groot, van alle slach van Mercerie-artikelen, zooals Breisaijetten, meri- nossen en katoenen, gebreide en geweven saijette en katoene kousen, handschoenen, mutsen, chals en alle slach van bonnetterie, passementerie, fournituren voor Kleermaken, garen, wolle en katoene linten, portemonnaies, toiletzeepen. pommaden en reukwaters Buitengewoon assor timent van corsets, cols en eraratten. Alles aan extra lage prijzen. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. CH. BONTE-MICHIELS, Vischmarkt, Dixmude. Verandering van woonst, J. KETELE-VANDENBUSSCHE, winkelier te Dixmude, maakt kenbaar dat hij zich komt te vestigen in de Wilgendijhstraat, nr 1. Zijn winkel blijft voortdurend voorzien van Wassen, Roeten en Bougiekeersen, Dranken en Kruidenierswaren, alsook van het echt en vermaard Boterkleursel van doktor Hansen van Copenhaghe zuiver Holland- schen Maagbitter, Schiedam, Elixir d'Anvers, enz. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. - w qwV „vV3, o»® i.V er ,ew Q» Veurne 8 00 9 55 12 55 2 55 4 55 Coxyde 8 18 10 13 1 13 3 13 5 13 Oostduinkerke 8 24 10 20 1 20 3 20 b 20 Nieuport 8 35 10 30 1 30 3 30 5 30 6 55 7 13 7 20 7 30 Kiekenstraat, 12, Dixmude. - WISSEL-AGENT Aankoop en verkoop van Obligatiën en Aktiën op Staat, Provintie en Steden. Spoorwegen, Kool mijnen, Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle welk danige Coupons. Kleine en groote Kapitalen te bekomen aan geringen intrest mits voldoende bezet. FVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT' CIMENTTTEGELS SCilOlW- EK POT8ÏUIZEK, FABRIEK Paaphoekstraat n° 10 HUIS Eessenweg n" 1 1 fr. 5© (de flesch) 2 fr. 5© (de dubbele flesch) De 3L03SrX303Sr De beste van Alle Haarherstellershij doet het grijs haar na 14 dagen ver dwijnen, maakt het haar zacht en glanzend, geeft groeikracht aan de jonge haren en is geene verfstof. Te verkrijgen bij F. Vermeersch-Nothê, Eessenstraat 9, Dixmude. Allereerste kwaliteit INLANDSCHE KOLEN, aan den prijs der putten voor alwie per volle wagon neemt. VET KALK, uitsluitelijk geschikt voor den landbouw, vrachtvrij op alle staties aan 110 franks per wagon van 10,000 kilos. Soda- Nitrate, chemische vetten, enz. op waarborg. goedgekeurd door de Akademie van Geneeskunde te Parijs ©nlsmellend en bederfwerend Vrij van vergift, niet inbijtend, niet bevlekkend O H lil T Tl II C w01''-'1 a'3 vloeistof gebruikt O a 'Tm* rt ruw' T00r wassollen> gieten, N'lMI 1 AN enz'< ter boeveelheid van |J5A Unill 4 ilkJ 1/2 liter op 500 lit. gewoon 1 -Fill water x vyj in poeder te gebruiken voor WATERCLOSETS, STAL- 1 A LINGEN, enz. Algemeens Agenten voor Belgis en Nederland SASSE en GITTENS, te Antwerpen. Algemeene depositaris voor Belgie F. VANDEVELDE, apotheker, Falconplein, 23, te Antwerpen. A ntwerpsche Verzekeringsmaatschappij SECURITAS, goedgekeurd door koninklijke besluiten van 29 Maart 1819, 9 September 1836 en 28 Augustus 1850" Deze maatschappij, de oudste bekend in 't land, verzekert tegen brand, 't zij door vuur, gaz of bliksem ontstaande, alle roerende en onroerende Goederen, Koopwaren, Oogst, Vee, enz., aan de gematigste premien. Het kapitaal fonds der maatschappij bedraagt 6,349,260 franks. Hoofd-Agent, W' lïelheye-Sacbenprë, Dixmude. DER INLANDSCHE KOLEN van FLENU, bij Vermeulen-Ghysbrecht, koopman in gist, Statiestraat, Dixmude. Prijzen per wagon van 5,000 of 10,000 kilos franco ter statie te Dixmude Gezifte kolen eerste keus fr. 18-00 c. per 1000 kilos. Idem kolen tweede keus 17-50 Gewone tout-venant 17-00 Dit alles vrachtvrij ter statie. VOOR IDE DIBBEN. Indien peerden, koeien eti kalvers, zoo lievig door balgpijn aangetast zijn dat zy op het punt zijn van te sterven, geef hun zoohaast 2 kapperglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukei,aer en in min dan 5 minuten zijn zo geheel en gansch genezen. Dit middel heeft nog nooit gefaald. Hetzelve dient in geval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is. is door dit Likeur zoo aangenaam van smaak oogenbliklyk genezen, met het innemen van twee druppelglazen van dit zelfde Likeur. Proeft en niemand zal er nog willen zonder zijn. Uitmuntende drank aau voordeelige prijs. Vijftien medalien zijn dit Likeur om zijne beste hoedanigheden ten deele gevallen. LET WEL OP dat gij u niet laat bedriegen door de namaaksels en begeeft u naar den llcpól van de echte en ware Elixir d'Anvers by Emile HOSTEN, Groote Markt, Dixmude. HENRICA VALCKE, opvolgster van Retsin-Troost, binnen de stad Dixmude, laat weten dat zij voortdurend maakt en verkoopt Wassen Keersen van gewoon was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keersen, Wierook enz. Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmiddellijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddellijke stilstand en genezing der verzakkingen en verplaatsing der baar moeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen alsook van kunstmatige ledematen, volgens de beste voorschriften; het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma's, benevens de talrijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de Gouden Medaille op de Inter nationale Tentoonstelling te Londen in 18841 Er is voortdurend eene dame aan de inrichting aanwezig. Spreekuren van 9 tot 4 uren, WAERSKGERS, Breukmeester, 35, Placb Vektk, Antwerpbn. ie beginnen van 41 fr. Let goed op het adres 8, ST-JOORISSTR.AAT, 8, Ie beginnen van 80 fr. Let goed op het adres 8, ST-JOORISSTRAAT, 8, Mond zonder tanden Mond met tanden. J|merikaanschc Tandmeester Gediplomeerd door den Belgischen Gezondheidsraad, gebreveteerd bij Koninglijk besluit, Professor van het tandenplaatsen en in de tandheelkunde, is alle dage te raadplegen voor alles wat het verveerdigen of het zetten aangaat van kunsttanden of gebitten, zonder haken, noch plaat, noch veeren, en zonder de wortels uit te trekken of af te snijden. Met de kunsttanden en gebitten voortkomende uit het huis van M. Emanuel HUISMAN-AUGUST, kan men de hardst* eetwaren knauwen en verbrijzelen, even als met de natuurlijke tanden. Bijzondere behandeling van de mondziekten en alle tandenkwalen. Genezing van smertveroorzakende tanden. Het vullen met lood, het overdekken met glazuur en het bewerken met goud der tanden, volgens de nieuwste Amerikaansche stelsels. Bijzonderheid der afgewekene of slecht op rijgeplaatste tanden bij de kinders, volgens de nieuwe Amerikaansche weten schap. 't Is gelijk welke mondkwaal, allen worden volkomen genezeh volgens de nieuwe Amerikaansche wijze. Al de kunsttanden en kunstgebitten door dit Huis verveerdigd, worden gewaarborgd voor het gansche leven. KORTRIJK, Moskrobnstraat, 2 KORTRIJK kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevo dige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niét alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden kunstmatige emailleeringrechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Maiaa). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het o#k wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoons parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzende klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinderdaardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van M' en Mm« MEIER trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken e» hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende uit het Huis van M. en M™> MEIER zijn gewaarborgd voor het leven. ej ■- m o u 2 o .2 w S.S"0 a k H 3 h m V aJ "S '3 2 h O «T rri r- »<D D- .O <35 O CD CT* JS Sl"® -ra I CA I ffi 40 -P H - rt 2 w 13 a® r—i*—03 Jij g a S 0 o k. 3 J «U 03 - t-t co 2 Cj 05 m Ji -+-* aa J) m ip Cl M -p - - S r» iti 2 t> ®oo «o .--0 I o M O cS'O 3 J3 3 .2 B S _S Q) ^3(3.2 te g i. P o rfe o -ti w m - ni 4j d tn 'SS' «O g-oW 3 S'® 2 g.g-l =5 g p 5-25 'o g g OH r- Zj ,13 *-> CU LUI 13 0-3 o 0^ O..S Opi2 o rt CD 45 m 0 0 m Pltl J O _a ^3 00 0^ a'^ ro o O S O

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1886 | | pagina 4