niEuwsh vit HET 0/fötSS£MENr KOFFIE MISS MARY A. Stevens-Vandermarliere Ai Zware P0TASBEMESTIN0EN LAATSTE BERICHTEN RADIODIENST ST-JAN-TER-BIEZEN Koffie Jeanne d'Arc WATOU LAAT UW GELD NIET RENTELOOS RUSTEN ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS OOSTVLETEREN WOESTEN ROESBRUGGE ELZENDAMME KROMBEKE ZUIDSCHQTE DAMES, JUFFERS OISe-Per ma nenfe SUPER VEDETTE André Decrock, Poperinge. BOEZINGE Koffie Jeanne d'Arc ELVERDINGE POELKAPELLE DIKKEBUS ZONNEBEKE EEN MOOI GESCHENK JUWELEN HORLOGES VANLEDE, Goudsmid, Boterstraat, 6, leper. DAVIDSFONDS Reningelst-Westouter BESELARE BRIELEN MESEN VOORMEZELE Arthur Billiau-Storme Stierenkeuringen POPERINGE van Woensdag 28 Febr. 1951. PLOEGSTEERT LE BIZET aII9I!IIIII!II3IIIIIIIII!!IIIIIIIIItSIIIIIIIS3I!I!E!9IIIIIIISIS!SlSE!ll3ilh EXPRESS t pan Miss Mary Grote besparing van Gas, kolen, electriciteit Neermarkt 5 7 ei 523 IEPER 'llllllllilliilllllllllilllllllllllülllllllilBlllillllllllUIIIIIIIIIIIIII' Gewestelijke C.V. P.-vergade ring te Poperinge BOUWGROND LANGEMARK VLAMERTINGE VERGEET DIT N/ET overdte verKrygen RISTOURNO-ZEGELS VACANTIE-REIZEN ROESBRUGGE-HARINGE van Dinsdag 27 Februari 1951. Stort 105 frank WERVIK Koffie Jeanne d'Arc HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 3 Maart 1951 Bladz. 5. Bij de Schuttersgilde. Uitslag der prijskaarting voorbe houden aan de leden; 26 leden wa ren aanwezig: 1. Hautekeur Maur.- Rouseré Alb.; - 2. Saesen Julien- Saesen Henri; - 3. Vever Cyr.-Rou- seré Georges; - 4. Dckersgieter L - Ooghe Maur.; - 5. Ooghe Lionel- Descamps Jozef; - 6. Saesen Wilfr,- Fossaert Jozef. Bij de Grensschutters Dat onze leden van de Grens schutters het verre van slee I t doen en overal hun man kunnen staan, blijkt uit de drie laatste uitslagen. Drie schietingen en drie hoog vogels. Knap werk, hé! Perts Geor ges haalde de hoogvogel neer te Woesten; Staelen Ignace te Abele, bekerschieting en Devos Désiré te Poperinge. Proficiat aan onze toppers Algemene rangschikking op het liggend spel: 1. Debruyne Jerome, voorzitter, 104 p.; 2. Loones Henrl. 78; 3. Vermeulen Germain, 74; 4. Staelen Ignace, 69; 5. D'Hfl Remi, 64; 6. Vandromrne Jeremie, 62; 7. Leys Albert, 59; 8. Geldhof Jacques. 52; 9. Bordeyne Remi, 43; 10. Rycke- boer Désiré, 33; 11. Maerten Arthur. 33; 12. Derhille August, 7. Prijskaarting. Uitslag der prijskaarting bij Geld hof Albert. Onder de 60 mede dingers behaalden: 1. Gantois Albert en Deturck Louis; 2. D'Hü Remi en Verhille Honoré; 3. Geldhof Jacques en Deturck Arthur; 4. Leupe Omer en Bentein Achille; 5. Vandenameele Maurice en Ryckeboer Désiré; 6. De- heeger Robert en Maerten Arthur- 7. Ooghe Cyrille en Money Michel; 8, Soen Camiel en Merlevede Arthur. Biljartclub De Maurlcevrienden De onlangs gestichte biljartclub schijnt meer en meer levenskracht te krijgen. Oudere liefhebbers trek ken de jongeren aan en het groene laken blijft weinige avonden onbe- speeld. De matchen van man tegen man, voor het kampioenschap, zijn redes een heel eind gevorderd. Onder de oudere liefhebbers met. faam zijn er evenwel enige die nog maar een paar matchen in de vlucht afgehaspeld hebben. Tot dezen vra gen wij dat ze er eens ernstig zou den aan denken en zoveel mogelijk 's Woensdags of 's Vrijdags zouden tegenwoordig zijn. Er is telkens kans tot spelen. Davidsfonds. De feestavond, gegeven door onze afdeling, ging over het leven en de werken van Peter Benoit. De Eerw. Spreker had het voor namelijk over zijn muziek. Na de gepaste uitleg, vertolkte E. H. De- coussemaeker op aandoenlijke wijze enige liederen en leidde naderhand de gezamenlijke zang der toehoor ders, Spijtig dat er zoveel leden de oproep van het bestuur onbeant woord lieten en een zo belangrijke avond lieten verloren gaan. Herbergkermls. Zondag 4 Maart, herbergkermis bij René Huyghe, Abelestraat. Maan dag groot kandeel. (c802) ZO HET GESTORT WORDT OP EEN SPAARBOEKJE VAN DR (Private onderneming beheerd door het K.B. van 15 December 1934/ de bijzonderste privaatspaarkas van België KAN HET TOT 4 OPBRENGEN. len eraan houden deze nuttige les sen bij te wonen. Prijskaarting. Uitslag der prijskaarting bij Wed. A. Meulenaere, 64 kaarters: 1. Cap- poen Achiel en Cappoen Henri, Krom- beke; 2. Coene Roger, Stavele, en Marchand Maurice, Krombeke; 3. Candaele Romain en Luyssens Flr- mln, Y.rombeke; 4. Nevejan Acntel en Thery Nestor, Krombeke; 5. Meule naere André en Deroo Willy, Krom beke; 6. Paret Camiel en Baes Da niel; 7 Dequecker-Degryse; 8. Bus- schaert-Verbrlgghe. Davidsfonds. Het verheugt ons te kunnen me dedelen dat: «Het Gouden Zeil», Uw Glanzende Vlechten, Amaril- la en Mattie laatste boeken in 1950, in de afdeling verwacht wor den. Tevens komt voor ieder lid de keuzekaart 1951 en Belleman Nr 1 met het uitgaveplan. Openbare Boekerij. Vanaf Zondag 4 Maart is de Boekerij open van 9 tot 10 u. en van 11 tot 12 u., dit omdat de Mis sen vanaf deze Zondag ook een half uur vroeger gedaan worden. Rulvennieuws. Maatschappij De Frontduif Zondag 4 Maart 1951 vangt voor de duivenliefhebbcrs het nieuwe speel seizoen aan. Het wordt alhier, zoals telkenjare, geopend met een grote Prijsvlucht uit Le Touquet. Inkor- ving in het lokaal «Leeuw van Vlaan deren hij A. Coppenolle (gezien woonstveranderingZondagvoormid - dag tot 11 uur. Het bestuur der maatschappij brengt ook langs deze weg aan de liefhebbers ter kennis, dat vanaf heden de lidkaarten van het jaar 1951 in het lokaal ter beschikking gehouden worden. Voetbalfront. S. K. Hooglede 3 7 F. C. Woesten Onze jongens hebben hun flauwe prestatie van de vórige Zondag ten volle doen vergeten en Hooglede werd het kind der rekening. De ganse ploeg dient om haar prestatie ge loofd. Ook het experiment met de nieuwe linksbuiten kan als zeer ge slaagd beschouwd worden. Zondag 4 Maart a.s. reizen'ze naar Eendr. Oekene-Rumbeke. Vertrek aan 't lokaal te 13 uur. ces! Met brio werd het drama ver tolkt en vooral het derde bedrijf ver dient een speciaal pluimpje! Spelers en E. H. Leider, de Elver- dtngenaars wensen u van harte pro ficiat en zullen u gaarne terugzien! Voetbalboekje. Elverdinge 1 3 B. S, Poperinge. Onder een mooi zonnetje en voor een talrijk opgekomen publiek be twistten de onzen deze vrienden match met een gans gewijzigde ploeg. Reeds van bij de aanvang zetten de onzen alles in de aanval en hou den het een kwartier lang vol. Een paar mooie scoorkansen worden ge boden, maar blijven onbenut, tot de bezoekers het evenwicht herstellen en eveneens ten aanval trekken. Onze verdediging kan voorlopig alles op klaren. tot rond de 30° min. de be zoekers toch de stand kunnen ope nen; 0-1. Terug worden de bakens verzet en voor de rust komt, heeft A. Derycke de stand gebracht op 1-1. Na de rust nestelen de onzen zich seffens voor de muit der bezoekers en het is ongelooflijk hoe de voor- lijn alles verknoeit wat zich voor doet. Steeds hangen de doelpunten in de lucht en het spel wordt mise rabel. De bezoekers weten nochtans hun kansen te benutten en aan de 25" min. maken ze er 1-2 van. Steeds hetzelfde spel der onzen, die in het geheel geen verband meer hebben. Deze toestand benutten de bezoekers natuurlijk om er 1-3 in te maken. Zondag a.s. gaat onze ploeg op ver plaatsing naar Ol. Ledegem, voor het vervolg der kampioensch rppen. Ver trek te 8.30 uur. bij Boullet Georges. Wegens onvoorziene omstandig heden is het souper, gegeven door de voetbalclub, een week verdaagd en gaat slechts door op Zaterdag 10 Maart. Deposito's op 31 December 1950: ongeveer 1 milliard 700 mülioen frank VERTEGENWOORDIGERS: Alveringem: Mmo G. Thlers-Verbeke. Beselare: M. Emiel Cardoen. Bikschote: Mevr. H. P ttijn-Philippe. Boeztngc: M. I. Govaert. Brielen: Mevr. G. Beele-Verdonck. De Moeren: M. Marcel Mélis. Dikkebus: M. Arthur Lape: Diksmuide: M. C. Gequlere, Wilgend. Elverdinge: M. Germain OUevier. Geluwe: M. Ji Vanrijckegem. Geluveld: Mevr. M. D'haene-Gruwez. Gi.jverink.hove: M. Luc. Stekelorum. Hoogstede: V Marcel Spilliaert. Houtem-Ieper: M. Adolphe Six. Houtem-VeurneM. F. Boudevteel. leper: M. Robert Van den Bogaerde. Langemark: Mevr. V.. Pecne-Callens. Leisele: Mevr. Cam. Dezillle. Mesen: M. Frans Theveiin. Noordschote: M. Michel Butaye. Oostvleteren. Mej. Maria Smis. Mevr. R. Smls-Butaye. Poperinge: M. Delaleau, Vlamingstr. Proven: Mevr. R. Muyssen-Pareyn. Reninge: Mevr. A. Vannleuwenhuyse. Reningelst: M. Origène Camerlynck. Roesbruggc-Haringe: M. R. De Fuydt. St-Jan-leper: Mevr. Gérard Leleu. Stavele: M. Jozef Cornells. Veurne: M. Aib. Huyghe, Ieperstwg. Vlamertinge: Mej. C. Van Elslande. Waasten: M. Fernand Provost. Watou: Mevr. Ca.n. Vandenberghe. Wervik: M. Karei Boone. Westouter: M. Remi Delanote. Westvleteren: M. Jos. Ackerman. TVijtschate: M. Cyrlel Maerten. Woesten: M. Henrl Gouwy. Woumen: Mevr. Bulcke, Dorpplaats. Zillebeke: M. Antoon Hellebuyck. Zonnebeke: M. Ant. Vanwalleghem. (c-922) Burgerstand. I Geboorte. Devos Anita, d. v. (Marcel en Neuvllle Clara. Nog de bonte avond van 't Muziek. Daar de meest plaatsen voor de twee dagen reeds uitverkocht zijn, zullen er Zondag a.s. nog slechts ge durende één uur kaarten worden ge geven, nl. van 10.30 tot 11.30 uur, in De Gouden Arend De nieuwe eenzelvlgheldskaarten. De bevolking wordt dringend en voor de laatste maal verwittigd dat rie foto's in de eerste dagen moeten ingediend worden met de vermelding van naam, voornaam, geboorteplaats sn datum, adres. Dit is de laatste verwittiging. Algemene Middenstamlsvcrgaderlng. Op Zondag 4 Maart 1951, te 11 u„ 'na de Hoogmis), gaat ln café «De Gouden. Arend bij Vercruysse, een grote algemene vergadering door voor alle middenstanders en land bouwers. Zullen het woord voeren; Volks vertegenwoordiger F. Lefere over v Ouderdomspensioenen Advokaat I. Van Moerkercke over Fiscale Oelljkhelden Eisen Karei, gewes telijk secretaris. Alle zelfstandige arbeiders worden sr verwacht, zowel handelaars, nlj- veraars, ambachtslieden als land bouwers. OP ZONDAG 4 MAART 1951 Opening van CAFÉ «BOLDERSHOF» met prijskaarting, 503 fr. prijzen. Bij Maurice Brigou. Elk zegge het voort. (bc832) Vrouwenorganisatie. Een speciaal Onder-Onsje voor onge vrouwen en moeders zal be- egd worden op Donderdag 8 Maart, e 14 uur. in dc zaal. Er zal behan- leld worden; «Fier en blij Moe- lerschap en Kinderziekten ioor een bevoegd persoon. Alle Jon- e vrouwen en moeders die willen nodern zijn en het goed menen net hun taak en hun kinderen, zul- geven Zware Haver en Stevig stro (d-790) Uitslagen prijskaartingen. Zondag 18 Februari kregen we tijdens de herbergkermis, bij Mer veillie Honoré volgende uitslag 1 Bulcaen Julien en Merveillie Pe trus; - 2. Art eel Jules en Couwet Michel; - 3. Storme Roger en Gre- monprez Gerard; - 4. Myngheer Daniël en Smagghe Daniël; - 5. Sampers Adrien en Van Eecke N. Bij Behaeghel Marcel op zijn herbergkennis, Zondag 11., een gro te prijskaarting in 't manillen, met als uitslag: 1. Mouton Cyrlel en Lanhoudt Jozef (2 bekers)- 2. Ampe Daniël en Desot Prosper: - 3 Storme André en Vandenbulcke Gerard; - 4. Devolder Albert en Lampaert Oscar; - 5. Balduck Jos. en Dezeure Daniël; - 6. Desmet Achiel en Merveillie Honoré; - 7. Bulcaen Julien en Huyghe Gerard; - 8. De twee Maurice's. Vraagt bij uw Coiffeuse een Het is een allerlaatste nieuwigheid. PRODUKTEN: (c-438) Retraitentombola, Aan de mensen van Boezinge, die verleden jaar de Parochiale Retrai- ten hebben gevolgd, wordt er heden Zondag 4 Maart, te 19 uur, in de feestzaal der Jongensschool, een tombola gegeven mei veel schone prijzen. Alleen de aanwezigen kun nen deelnemen of iemand van het gezin. Om de avond tevens belangwek kend te maken, wordt er een pracht film afgerold: «Naar het Licht». Be halve de zeer goed geslaagde reis- opname door Zwitserland en Italië, bevat deze film de heerlijkste mo menten van de Pauselijke Audiëntie en de Plechtige Pausmis op de Hoog dag van Pasen. Men zal er Z. H. de Paus zien en horen alsof men per soonlijk die onvergetelijke plechtig heid medemaakte. Verder vertoont de film het eeuwenoude heiligdom met de won derbare beeltenis van de Moeder van Goede Raad te Genszzano en de prachtige Basiliek van Cascia, met het vijf eeuwen lang ongeschonden lichaam van de H. Rita. Daarbij komt nog een mooie bij film. Voor iedereen is er plaats. Alleen wordt aan de Ingang der zaal 2 fr. per persoon gevraagd (gepast geld a.u.b.. want men geeft nfets terug) om de onkosten te helpen dekken. Voerman Decocne. Verleden week werd een Jonge, frisse, nieuwe voerman Decoene ge boren. Zijn voornaam, die hij in 't doopsel ontving, is nu modern, 't is nen Dirk. alhoewel hij komt uit de oude geschiedenis: Diederik van den Elzas. Zo vult hij de reeks aan van Alois, Theophlel en Daniel. Proficiat! Mclkerij. Verleden week werd de Melkerij. of juister gezegd de Romerij, of nog beter: de puinen ervan', die staan langs de Langemarkse steenweg, ver kócht. Naar het schijnt zal die om gevormd worden in een prachtige villa. Des te beter, dat zal misschien de smaak erin brengen en een goed voorbeeld voor veel anderen zijn, die er maar niet aan geraken om te bouwen Auto tegen huisgevel. 's Avonds reed de personenwagen bestuurd door Durant Jules, uit Zuldschote, door de Dorpstraat. Ter hoogte van het huis Hausple Jozef reed de auto door een verkeerde be weging tegen de woning van voor noemde. Vervolgens reed hij tegen het huis van Top Jozef, waar het voertuig tot stilstand kwam. Een In zittende klaagde over Inwendige pijnen. Pensioen. Op Zondag 4 Maart wordt er ten gemeentehuize, van 9 tot 11 uur. zitdag gehouden, teneinde de pen- sioenbijdagen te Innen, betreffende de verlopen Februarlmaand. Kleine schou «brand. Zondag Jl. brak in de namiddag een kleine sehouwbrand uit bij Heer Rudolf Vanblanckenberghe. Ge lukkig waren een paar van onze brandweermannen. Heer Cambier R en Heer Debeer Jozef, er als de kip pen bij om verdere uitbreiding te voorkomen. Alles kon dan ook in een minimum van tijd opgeknapt worden. Dc slag op liet hart. Zondag jl. trad de Sint Laurens- toneelkring. uit Kemmel. onder lei ding van E. H. Decat Albert, oud- Elverdingenaar, hier te Elverdinge op de planken. De avond werd, wat het toneelgehalte betreft, een suc- Rennersnleuws. Onze lokale renner André Noyelle trad Zondag 11. terug in de arena en wel te Vlamertinge ,in het Club kampioenschap. Hij reed er een voor treffelijke wedstrijd en was zelfs de bezieler der laatste ontsnapping, toen hij op 200 m. der eindmeet plat reed. Hij eindigde nog 2». Zondag 4 Maart is hij vaste ver trekker ln de Kattekoers te leper. Wij wensen hem dit Jaar een goede forme en veel geluk. Voetbal. S. C. Zonnebeke 5 1 Foelkapelle. De match werd zeer evenwichtig, doch brutaal gespeeld en kende niet minder dan 4 strafschoppen. Poel kring miste er drie en Zonnebeke maakte er een doelpunt van. Poel kring was geenszins de mindere, doen kende maar weinig geluk. Drie Poel- kringers werden gekwetst, waaronder Desutter Hugo, die voor goed het veld diende te verlaten. Harde schoten van Braine en Al- lewaert vlogen op de paal ten plet ter of werden door een briljante por tier der lokalen gestopt. De locale ster Tresy werd volledig lamgelegd door de stugge dekking van Zutterman en Brouckaert. Rust kwam met 3-0. Na de koffie komt Poelkring ge weldig aan bod. Rond de 32» min. lanceert Allewaert mooi Degraeve, welke het langverwachte tegenpunt vla de paal aantekent: 3-1. Een strafschop brengt de stand op 4-1. Enkele minuten voor het einde wordt het 5-1. Goede leiding, doch niet streng ge noeg voor zulke derby. Eindcijfers fel overdreven. Naar Klemskerke. Alle ingezetenen zullen wel reeds vernomen hebben, dat onze zeer sympathieke dorpsgenoot, Z. E. H. Opsomer, door Mgr Lamiroy. on langs benoemd werd als pastoor te Klemskerke. E. H. Opsomer is sedert meer dan 20 jaar economegeweest aan het St Amandscollege te Kortrijk, na er als bewaker en leraar gede buteerd te hebben. De Klemskerke- naren mogen zich verheugen om deze aanstelling, die doorgaat op Palm-Zondag, 18 Maart e.k. Een autobus wordt uit Dikkebus ingelegd, om de vele vrienden van Z. E. H. Opsomer in de gelegenheid te stellen getuige te zijn van de feestelijke installatie te Klemskerke. Inschrijving bij Meester Deco- ninck, aan 40 fr. per persoon. Burgerstand. Geboorten. Marreel Eric, z. v. Julien en Demuynck Dina. De- gryse Annemieke, d. v. Albert en Vanlerberghe Margarita. Van- derplancke Jean-Pierre, z. v. Mau ritius en Salomez Julia. Overlijdens. Denorme Cyrille, 67 j„ echtg. Vandooren Louise. De Clercq Alphonse, 63 j., echtg. De Neve Zulma. Vuylsteker Ma ria, 85 j., WPd. Vancayseele Henri- cus. Casier Elisa. 80 j., echtg. Donce Cyrille. Bowé Eugenia, 40 jechtg. Mahieu Georges (over leden te leper). Davidsfonds. Op Maandag 5 Maart, te 19.30 u., in het gewoon lokaal, komt de Heer Merlevede u het fijne vertellen over onze zo goedgekende Vlaamse schrijver «Felix Timmerman» (zijn leven en werk). Let wel: deze voordracht is met lichtbeelden. Ingangspr.; Davidsfondsleden 2 fr. niet-leden 10 fr. wordt aangeboden aan ieder ■Plechtige Communikant bij het aankopen van bij (C-C.3034) Op 8 Maart e.k. is het 50 jaar geleden dat Vlaanderens grootste HarpenaarPeter Benoit uit Harelbeke te Antwerpen stierf. Dit jaar zal die grote zoon uit onze stam, zowat overal, in binnen- en buitenland, herdacht worden. Om dat hij zijn Volk (weer Vlaams) leerde zingen» en omdat hij, door zijn muziek en liederen, ons Vlaam se volksbestaan heeft gered. Ook Reningelst en Westouter zul len hem herdenken, en wel op Maandag, 5 Maart, te 19.30 u. in de zaal te Reningelst. Ziehier het PROGRAMMA: 1. - Voordracht met lichtbeelden d. E. H. Jozef Decoussemaeker, Ka pelaan te Westouter. 2. - Uitvoering van een paar Be- noit-Klavierwerken, door de Hr Cyriel Duran, onderwijzer en Pianoleraar te Vlamertinge. 3. - Uitvoering van Benoit-liederen: door de Voordrachtgever; door het versterkt gemengd koor van de Davidsfondsafd.; door alle aanwezigen. Davidsfondsleden hebben vrije toegang; de anderen betalen 5 fr. Er vertrekt een bus uit Westouter te 19.20 uur. Tot Maandagavond! Burgerstand. Geboorten. Soenen Eric, z. v. Omer en Mehuys Maria. Des- reumaux Romain, z. v. Remi en Decock Benedicta. Debuf Ber- nice, d. v. Antoine en Dehem An- dréa. Demeulenaere Vera, d. v. Sylvère en David Cecile. Huwelijken. Vergote Rogier en Baert Andréa. Coulleit Mau rice en Bruggeman Irma. Overlijdens. Vandamme Erna, d. v, Cyriel en Demeulenaere Ra chel. Tanghe Nicole, d. v. Va- lère en Maveau Irène. Bruyn- steen Emma, wed. v. Debaene Ach. Gemeentelijke bouwpremie. In de gemeenteraadszitting ge durende de maand December werd een reglement gestemd waarbij een toelage verleend wordt voor het bouwen van woningen. De hogere overheid heeft zich niet verzet te gen het toekennen van deze pre mie. De premie werd vastgesteld op 3.000 fr. voor het gezinshoofd plus 500 fr. per kind ten laste. Wij moe ten het Schepencollege om dit ini tiatief gelukwensen en raden de belanghebbenden aan ten gemeen tehuize kennis te nemen der be palingen. Voetbalnieuws. Dadizele 5 0 Brlelen Sport. Brlelen volhardt in de boosheid en liet zich ditmaal door niemand minder dan de hekkensluiters een zware nederlaag toedienen. Doel wachter Merlevede, nog steeds on klaar, is werkelijk onvervangbaar, al heeft zijn plaatsvervanger zich naar best vermogen van zijn' taak gekwe ten. Dadizele zet op en van meetaf stelt de locale halflijn, met forse dleptepassen, zijn aanvallers aan het werk. Deze brengen door hun eer verzorgd samenspel herhaaldelijk de Sportverdediging in het nauw. Brie- len reageert met enkele schuchtere tegenaanvallen, doch de voorhoede is niet in een beste dag. Op de 32» min., op puike aanval, wordt 't eerste doelpunt van de O. L. Vrouwjongens genet. Zij slagen er nog in, voor de rust, de stand op 2-0 te brengen. Na de koffie dringen onze Jongens de localen op hun speelhelft terug, doch kunnen hun veldmeerderheid niet omzetten in doelpunten. Dadi zele beperkte zich tot ontsnappings pogingen en kon zodoende nog drie maal roos treffen. De 5-0 eindstand is geenszins over dreven. De localen beschikken over een zeer degelijk elftal, dat door zijn vlug spel nog meerdere ploegen zal doen struikelen. Zondag a.s., op 't St Corneliuster- reln, gaat het tegen de leider B. S. Poperinge. Of er iets te oogsten zal zijn, valt te betwijfelen, doch de moed niet verloren, jongens, 4 zwarte Zondagen zijn nog geen slecht sei zoen. Burgerstand. Overlijdens. Emma Verly, 78 j., echtg. Emile Robijn, Slijpstr. Hen ri Mortier, 3 m., z. v. Gerard en Yvette Talloen, Slijpstraat. Grote Toneelavond. Zondag 4 Maart a.s., in de feest zaal van de Broedersschool, brengt de damestoneelkring van het Zang koor, het blijspel Mie Pladijs door J. Hoogeveen, in drie bedrijven, voor het voetlicht. Regie Mej. G. Vanden berghe. Daarna treedt het vrolijk cabaret Elck Wat Wilsop met een ver rassend programma, onder de leiding van de Heer R. Beun. Aan het kla vier Mej. G. Wallays. Gordijn te 17.30 uur. Eerste Communie. De Eerste Communie van onze kleintjes gaat door op Donderdag 15 Maart, in plaats van Woensdag 21 Maart. De ouders gelieven er nota van te nemen. De nieuwe Pensioenwet. Zitdag. De inwoners op de grensscheiding (Mesen - Wijtschate) Steenstraat, Nieuwkerkestraat, enz., worden hier medegedeeld dat, op iedere Zondag, van 8 tot 10 uur, zit ting zal gehouden worden ten huize van Georges Taffin, Staanijzerstr. 19, Wijtschate, secretariaat van de Pen sioenkas Wie Spaart, Vergaart Alle vrije verzekerden, grensarbei ders, loontrekkenden, kunnen er al de gewenste inlichtingen bekomen betreffende de nieuwe Pensioenwet. Supportersclub Frans Siegers Tijdens de jongste vergadering van de Supportersclub Frans Siegers werd de Heer Georges Timmermans als Voorzitter gekozen. Cinema Sint Sebastiaan Zaterdag en Zondag. Hoofdfilm: «Oh die Matrozen!», met Dick Po well. Een wetenschappelijke film en wereldgebeurtenissen. Burgerstand. Huwelijksbelofte. Jean De- puydt, landbouwer te Voormezele, en Jeanne Dumoulein, landbouw ster te Wijtschate. Overlijden. Cyriel Devos, wed. v. Celiria Depover. WWWWWWWWVWWWIWl Drie tot zes maanden waarborg op alle radioherstellingen. Bezoek thuis, met mogelijke reparatie bij de klant in 50 der gevallen. Alle mogelijke uitvoeringen worden aanvaard. m HERSTELLINGEN MODERNISEREN Nieuw meubel voor oud binnenwerk en omgekeerd. Zelfbouw van de beste toestellen buiten serie. PICK-UPS FABRIEKSTOESTELLEN Wendt U Raar een dezer adressen: A. BILLIAU-STORME, Zakstraat, NIEUWKERKE; C. BILLIAU-AERNOUT, Hooghof, WULVERGEM; ALFRED DUTRIE-STORME, NIEUWKERKE. Onmiddellijk wordt U kosteloos een bezoek gebracht. (c835) Burgerstand. Geboorte. Fremeau Nicole, Gra- vier d'Houplines. Huwelijk. Verbeke Louis en Lallemand Simonne, beiden van Ploegsteert. Overlijdens. Lefebvre Désiré, 77 j. Staes Elodie, 84 j., wed. v. Cyrille Notredame. Parochie Sint André. E. H. Joseph Suykers, Pastoor te Le Bizet, werd benoemd te Lede gem, nabij Roeselare. Als opvolger heeft Mgr. Lamiroy E. H. César Cardon, Onderpastoor van de parochie Sint-Maarten te Kortrijk, gekozen. De nieuwe Herder is te Heestert geboren 10 December 1899 en was te Kortrijk sedert 1938. De plech tige inhuldiging is voorzien voor Passie-Zondag, 11 Maart. Prijskaarting. Vandaag, 3 Maart, grote prijs kaarting in het manillen, bij de Heer Arthur Lehouck, Café de la Belle Vue», te Le Bizet; 1.500 fr. prijzen gewoon reglement. Toneel. Zondag 4 Maart, toneelavond in de Patronaatzaal, Mesenstraat, te Ploegsteert. Op het programma: Les Barbares drama, en Le Mariage de Palucheklucht. tijd Averk. geduld Averk Tc veel Te veel verbruik - onkosten Dit alles kunt ge vermijden met de A A A A A A r V T V T T koukt alle voedsel in een minimum tijd. schoon van kleur rijk aan geur goed van smaak drink ze vaak TALPE TE VERKRIJGEN BIJ (c-683) Zondag 25 Februari jl. werd te Poperinge de Gewestelijke Verga dering gehouden der C.V.P. voor het Gewest Poperinge, alwaar Heer Frans Tanghe, nationaal secretaris, het woord zou nemen. Hiermede werd opnieuw aangeknoopt aan dc oude traditie en waren de afge vaardigden der omliggende gemeen ten talrijk opgekomen. Meester Dezegher Julien, voorzit ter der afdeling Poperinge, opende dé vergadering met een gemoede lijk welkomwoord, waarin hij te vens de betekenis en het doel dei- vergadering klaar onderlijnde. Dc nadruk werd bijzonderlijk gelegd op de activiteit der plaatselijke af delingen, alwaar een intensere wer king moet doorgevoerd worden. Deze laatste zal het voorwerp uit maken van een uitgestippeld, eerst daags uit te werken plan. Hoewel de Hr Senator G. Feryn nog moest dezelfde morgen in Wer vik spreken, had hij eraan gehou den tegenwoordig te zijn op deze bijeenkomst. Hij nam deze gelegen heid te baat een korte schets te ge ven van de politieke toestand waar in hij terecht de schijnheilige dub belzinnigheid der linkse partijen ten overstaan der huidige interna tionale problemen aan de kaak stelde. Meester Dezegher bracht de Se nator een warme hulde voor zijn onverpoosd werken en zijn dienst- betoon aan onze bevolking van de Westhoek. De Hr Tanghe, nationale secre taris, kon jammer genoeg het woord niet nemen gezien hij plots onge steld werd en zijn toestand ver slechtte. Hij beloofde echter, niet tegenstaande- zijn beslommeringen, een datum te weerhouden voor ons gewest. Ondertussen werd onder leiding van Meester A. Dehem, arrondisse- mentele voorzitter, overgegaan tot een bespreking van de toestand in de gemeenten. Verscheidene initia tieven werden genomen, die onge twijfeld in onze gemeenten vruch ten zullen opleveren. Deze vergadering eindigde in al lerbeste stemming. Voor de afge vaardigden en politieke mandata rissen werd een schone taak en een breed terrein geopend voor nieu we werkzaamheden. Met verenigde krachten kunnen onze plaatselijke afdelingen opnieuw "in volle bloei komen "en bijdragen tot het alge meen welzijn onzer streek. UIT TER HAND TE KOOP te POPERINGE, dicht bij de Statie, langs de grote baan naar leper. A. t. D. .(771) Clubkampioenschap Hoger op. 1. Quartier Maurice (Liefhebber), 2. D'Herck Michel (L.), 3. Parmen- tier Serge (B.), 4. Quartier André (B.), 5. Callewaert Robert (B.). Prijskaarting. Uitslag van de prijskaarting' bij Albert Vandienbussche, 96 kaarters. 1. Ger. Decaestecker Marcel Ligneel; 2. P. Palinck Vandam me Heet.; 3. Henri Notredame Marcel Notredame; 4. Van Eecke Pascal Lamoot; 5. André Par- mentier Georges Dereyne; 6. Ju lien Wyfïels Achiel Plattecuw. St Jozefskring. Op Zondag 4 en Maandag 5 Maart opent de plaatselijke St Jozefskring, aangesloten bij liet A.W.T., het to- neelselzoen met de opvoering van: «De schuld van Bastiaan Sand- horst drama. Daarna volgt een dol le klucht ln een bedrijf: Angele Kaarten bij de Gezusters Dejon- ghe. Begin op Zondag te 19 u. en Maandag te 19.30 u. Duivenkroniek. Uitslag van de prijsvlucht uit Le Touquet van 25-2-51: 1. Santy Gerard, Elverdinge; 2. De Brabandere A„ Vlam.; 3. Santy G., Elverdinge; 4. Pottilius T.; 5. Barbry R.: 6. en 7. Van Robaeys M.; 8. Pot- tilllus T.; 9. en 10. Van Enghelandt M., Elverdinge. Bij Sportkring. Zondag 11. werd de match tegen Winkel St Eloois Sport afgelast, ge zien ons terrein niet bespeelbaar was. Zondag a.s. gaan we op bezoek bij F. C. Komen. De reis wordt on dernomen met personenwagens. Ver trek aan het lokaal te 13 u. R/KAAT U.rt.B. SQLOPABRiEK) MET DE Voor de voortverkoop: FIRMA N. V. G. TRUANT-DUCOURANT «IN T PARADIJS» POPERINGE (bc-9140) Stieren geboren van 1 Juli 1949 tot 30 Juni 1950. 1. Nolden. Eig.: Synd. Westouter-Renlngelst- Loker. 2. Nero. Eig.: Syndikaat Watou. 3. Narvik van de Winterbeke. Eig.: Quaghebeur Ar., Poperinge. 4. Niveau. Eig.: Deheegher G., Watou-StJan. 5. Narden. Eig.: Vancayseele M„ Poperinge. 6. Narcis. Eig.: Dauchy Florent, Watou. 7. Nero. Eig.: Tillie Jules, Poperinge. 8. Nlslam. Eig.: Catrycke Val., Poperinge. 9. Nap. Eig.: Vanhaecke Ch„ Reningelst. 10. Nabo. Eig.: Vancayseele Omer, Watou. Stieren geboren van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949. 1. Max. Eig.: Catrycke Valeer, Poperinge. 2. Miel van de Proostdij. Eig.: Verdonck André, Reningelst. 3. Majoor. Eig.: Plancke Gerard, Watou. 4. Martin. Eig.: Dequeker Valere. Poperinge. 1° Ann. Bew.: Marot Bazelare. Eig.: Sjmd. Westouter-Reningelst- Loker. Stieren geboren voor 1 Juli 1947. 1° Ann. Bew.: Louis. Eig.: Syndikaat Westouter-Renin- gelst-Loker. Bewaarpremiën Stieren. 2" Ann. Bew.: Leo. Eig.: Syndikaat Poperinge. 2" Ann. Bew.: Ludo v. 't Mariage- leed. Eig.: Syndikaat Watou. 3° Ann. Bew.: Kruger verl. kost. Eig.: Syndikaat Watou. Bewaarpremiën. Melkkoeien. 1. Dora. Eig.:Degrauwe Firm., Reningelst. 2. Irma. Eig.: Beddeleem Georges, Watou. 3. Gerda. Eig.: Degrauwe Firm., Reningelst. 4. Eva. Eig.: Plancke Gerard, Watou. Gewone Premlën. Melkkoeien. 1. Jenny. Eig:: Vanacker Kinders, Watou. 2. Judith. Eig.: Descamps G„ Reningelst. 3. Kreta Gr. Heerl. Eig.: Lebbe Gerard, Poperinge. 4. Gaulolse Gr. Heerl. Eig.: Lebbe Gerard, Poperinge. 5. Kenia. Eig.: Plancke Gerard, Watou. Vaarzen geb. van 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949. 1. Mona. Eig.: Quaghebeur A„ Poperinge 2. Marina. Eig.: Descamps G., Reningelst. 3. Marianne. Eig.: Degrauwe Firm., Reningelst. 4. Mina. Eig.: Plancke Maurice, Watou. Er was grote belangstelling voor de ze belangrijke keuring en al de be langstellenden waren het eens om te verklaren dat het een van de schoonste keuringen was van de streek, bijzon der wat de kwaliteit van de dieren betrof. Hier de uitslag. 1. Jaarlingstieren. 1. Cornette Julien, Krombeke. 2. Neuville Valeer, Proven. 3. Vandenbussche Frans, Harlnge. 4. Leys Camiel, Stavele. 5. Syndikaat Proven. 6. Top Jerome, Proven. 7. Quagebeur Georges, Krombeke. 8. Dehouck Urbain, Krombeke. 9. Leys- René, Haringe. Zie vervolg volgende kolom PLAATSVERVANGERS DER GROTE VIER BIJEEN TE PARIJS OP MAANDAG 5 MAART Op Donderdag 1 Maart jl. heeft te Moskou de Hr Gromyko, de eer ste plaatsvervangende Minister van Buitenlandse Zaken der Sovjet- Unie, de Ambassadeurs van Frank rijk, V. S. van Amerika en Groob- Brittannië ontvangen en hen het Russische antwoord overhandigd op de Jongste nota's der Westerse in zake het houden van een Confe rentie der Grote Vier. In haar antwoord aanvaardt de Russische Regering een bijeen komst der plaatsvervangers, te Pa rijs, op Maandag 5 Maart e.k. Maandag zal dus. te Parijs een con ferentie der plaatsvervangers aan vangen. De Sovjets hebben reeds een af vaardiging van 17 leden aangeduid, welke zal geleid worden door de Hj Gromyko zelf. DE FRANSE REGERINGSCRISIS Hr René Pleven werd door Pre sident Auriol verzocht een nieuwe Regering te vormen, maar hij wei gerde. Opdracht werd vervolgens gegeven aan de Hr Georges Bidault, van de M.R.P., die heeft aanvaard. DE OORLOG IN KOREA In de centrale sector van het front hebben de Mariniers o.m. bij een aanval met de bajonnet op het geweer, de Klaverbladheuvels ver overd; deze heuvels beheersen de plaats Hoengsong. Zes Chinese legers zouden gereed staan voor een tegenactie. op postcheckrekening Nr 4763.66 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. 2. Stieren van 2 jaar. 1. Syndikaat Roesbruggc-Haringe. 2. Monkerhey Joël, Stavele. 3. Vandenbroucke Michel, Proven. 4. Depyper André, Beveran-lJzer. 3. Stieren van 3 jaar. 1. Verreyeke Jozef, Beveren-Uzer. 2. Neuville René, Beveren-IJze-, 3. Syndikaat Proven. Bewaarpremiën. 1» Ann.: Lebbe Valeer, Proven. 2» Ann.: Top Roger, Proven. 3» Ann.: Syndikaat Beveren-IJzer. 4» Ann.: Syndikaat Stavele. Buitengewone bewaarpremiën. Butaye Flrmln, Stavele. Vandenbussche Fr., Roesbrugge-Har, Bewaarpremiën melkkoeien. 1. Lebbe Valeer, Proven. 2. Neuville Valeer, Proven. 3. Lebbe Valeer, Proven. 4. Lebbe Valeer, Proven. Prijskamp melkkoeien. 1. Neuville Valeer. Proven. 2. Deheegher Gery. Roesbrugge 3. Vandenbussche Max, Roesbrugge-H. 4. Vandenbussche Max, Roesbrugge-H 5. Morent Omer, Beveren-IJzer. Vaarzen. 1. Deschuytter Daniël, Roesbrugge. 2. Neuville Valeer, Proven. 3. Lebbe Valeer, Proven. 4. Vandenbussche Max, Haringe. 5. Vandenbussche Frans, Harlnge. BURGERSTAND Geboorten. Gevers Rosette, d. v. Oscar en Verkamer Antoinette. Veys Hilda, d. v. Luc en Haspe- slagh Magda. Deman Claudine, d. v. Gérard en Casier Alice. R.amaut Magda, d. v. Michel en Delbaere Jeanne. Overlijden. Dezeure Isidore, 92 j., wed. v. Haelewijn Maria. GEMEENTERAAD In zitting van Vrijdag 23 Februari jl., onder voorzitterschap van Bur gemeester Deleu, werden volgende punten afgehandeld 1) Proces-verbaal der vorige zit ting. Zonder opmerkingen goedgekeurd. 2) Grondvergunningen op het kerkhof. 3) Stedelijke Tekenschool. - Vast stelling van de begroting 1951. 4) Schepen Juffr. Debusscbere geeft uitleg over het voorstel van het Schepencollege voor wat betreft het toekennen van een premie aan de bewoners van een noodwoning, die deze verlaten om een gezonde woning te kopen of te huren. Het bedrag der premie zou vastgesteld zijn op 50 van deze toegekend door de provincie of 50 fr. tussen komst in de pacht eu bouwpremie van 3.000 fr. Algemeen goedgekeurd. 5) Ingevolge een aanvraag der Kredietmaatschappij Het Vooruit zicht Menen, tot önderschrijving van een afin tal aandelen, stelt Sche pen Juffr. Debusscbere voor, gezien de heilzame financiële tussenkom sten van genoemde maatschappij hier ter plaatse, 50 aandelen van 500 fr. ieder te nemen, hetgeen bij getreden wordt door de raad. 6) Met 7 ja en 6 onthoudingen keurt de raad het voorstel van Sche pen Decherf goed, waarhij aan het Komiteit van de H. Hartefeesten een toelage van 50.000 fr. zou worden geschonken. Deze bijdrage moet die nen om de 25° verjaring van de toe wijding der stad aan het H. Hart met de grootste luister te herdenken, ge durende een tijdstip van 27 Mei tot 17 Juni. 7) Bij monde van Schepen Decherf stelt het Schepencollege voor een toelage van 25.000 fr. te verlenen aan de Vrije Weefschool St Hllarius, waar zoveel schoolkinderen vanaf hun prilste jeugd werden gevormd tot bekwame wevers. Met 10 ja en 3 onthoudingen wordt het voorstel aangenomen. 8) In het vooruitzicht van de verbouwing van kerk en toren op Krülseke, besluit de raad met 7 ja en 6 onthoudingen, een toelage te verlenen van 70.000 fr. aan de Kerk fabriek van Kruiseke. 9) Na lezing door de Heer Secre taris van de verschillende artikelen vervat ln de stadsbegrotlng 1951, wordt deze laatste vastgesteld op 15.243.357 fr. ln ontvangsten en 15.243.952 fr. in uitgaven. In" buiten gewone dienst zijn de bedragen 6.423.452 fr. in ontvangsten en 6.420.075 fr. in uitgaven, zijnde een boni van 3.377 fr. 10) C.O.O. - Proces-verbaal kas- onderzoek. In kas op 31-1-51 de som van 3.203.356,53 fr. 11) Aankoop voortuin Oude-Man- nenhuls. Schepen Decherf geeft een bondig verslag van de toestand in onze boomloze stad en vraagt dat het voorstel van het Schepencollege zou gezien worden in het kader der in spanning door het Stadsbestuur ge leverd om onze stede te verfraaien en aan de inwoners een frisse wan delplaats te bezorgen. Nadat hij de verzekering heeft gegeven dat de Eerw. Zusters genoegzaam levens ruimte zal worden gelaten, wordt het voorstel algemeen aangenomen en de prijs bepaald op 175.000 fr. 12) Schepen Decherf vraagt dat de raad het voorstel van het Sche pencollege zou bijtreden, ertoe strek kende de stoepen van de Spelestraat, deel tussen Grauwe Zusters en Toe komststraat, van de Kasteelstraat, van de Middenlaan en van de Leg* Kruisse (hoek Geuten) te laten her nieuwen. Goedgekeurd. 13) Raadslid Bonneel vraagt uitleg over de toestand van de Nieuwe Bar- rierestraat. Schepen Decherf ver strekt hem deze en geeft de belofte dat de toestand aldaar zal opgeklaard worden met de beperkte mogelijk heden die er kunnen aangewend worden. 14) Kerkfabriek St Jozef. - Begro ting 1951. Gunstig advies. 15) Kerkfabriek H. Hart. Na voorlezing van de Heer Secre taris brengt de raad gunstig advies uit, waardoor aan de Wed. Karaiel Talpe teruggave zal kunnen gedaan worden van de borgsom die haar echtgenoot als schatbey'anrder van gezegde Kerkfabriek had moeten storten. De verdere dagorde werd afgewerkt met gesloten deuren. Ze had betrek king op de wedden, vergoeding aan personeelsleden voor opmaken van identiteitskaarten, regularisatle toe stand van de bedienden van de bur gerstand, aanstelling gelegenheids- bediende. bespreking van de toestan den in de Bakkerstr. en Vredestraat. TONEEL «SINT POL» Zondag 4 Maart 1951 e.k., te 17.30 uur, geeft WILLEN IS KUNNEN Zijn tweede toneelfeest in de zaal Sint Pol Duivenstraat. Worden opgevoerd: LEVENS STRIJD 'n sterk toneelspel van Ter Sneggert Jr en SLOEBER een uitbundige klucht van J. Buys. Alle toneelliefhebbers en alvrle sterk wil zien spelen, zal er aan hou den dit feest bij te wonen. Bestel tijdig uw kaarten bij Mi P. Leroy, Niéuwstrait 40. DUIVENSPORT Hiermede worden de leden der maatschappij De ToekomstDui. venstraat 35. verzocht om op Zon dag, 4 Maart'e.k., te 17 u„ aanwe zig te zijn op de algemene verga dering. DAGORDE: Verslagen, uitdelen der lidkaarten en der vluchtkalen- de"s, mededelingen aangaande het seizoen 1951, besprekingen. EIGENAARDIGE RIJWTELDIEFTEN Op Maandag, 26 Februari, en op Dinsdag, 27 Februari 11., werden in totaal bij Politie en Rijkswacht, vier rijwieldieften aangemeld. Alle der gestolen rijwielen wer den bij klaren dag en in het cen trum der stad weggenomen en al len waren vrouwenrijwielen. Het eigenaardigste der historie is deze: dat alle vier de rijwielen in de staat zoals zij weggenomen wer den op 1 km. verder op de wijle Godshuis te Komen werden terug gevonden. Een vraagstuk voor Politie en Rijkswacht die het oplossen waard is. DAVIDSFONDS Studiekring. Het brandend heden verdient ook wel eens onze aandacht. Daar om gaan wij Donderdag, 8 Maart, aan de hand van ee\ exposé uit de wereldgeschiedenis, een verkla ring trachten te vinden voor het grote probleem dat iedereen bezig houdt: «Verdrukking en Oorlog s. De lezing wordt gehouden in de herbergzaal van St Pol, te 20 u. Al wie belangstelling voelt voor dit onderwerp, is er welkom. Zoals steeds is d« toegang vrij en kasteloos.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5