OVERWd W. BIKTE tr §T. ACOBS 0LIE OVERWINT Tl 1 PHOTOGRAPHIE HEYLBROECK, TANDEN. JS/L&M"MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeester, heeft de eer liet geëerd publiek kenbaar te maken dat opvraag van zijne talrijke klanten te beginnen van 20 Oogst aan staande 3 maal per week zal te raadple gen zijn te weten den Maandag, Don derdag en Zaterdag telkens om 9 ure 's morgens tot 4 1/2 's namiddags, bij Mad. We VAN KEMMEL. Groote Markt, N° 5, te Yperen. ft 0 0 H a If M ELFtO «I II 1 Pt 4-» m a o e g 1-ë a <1 SEDERT MEER DAN 20 JAREN. HUIS PXCKHOUT-WALLAERT, Goudene, Zilvere en Nikkele UURWERKEN, Goudwerk en i# RUE DE LE TOILS, 9, YPBES, (Ancienne Maison H. GJÉRARD-WATREMEZ.) Exposition Internationale et Photographie LOUYAIN 1888. DIPLOME D'HONNEÜR. KORTRIJK, Moscroenstraat, 20, KORTRIJK, Herstellingen a 1 I HAAS HERSTELLEB, <1 ECHT UURWERK MERK: gewaardeerd en vermaard in België Meer dan 38,000 uurwerken met het merk zijn geleverd geworden aan den klee- dingdienst voor de IJZEREN WEGEN, POSTEN EN TELEGRAFEN. Vraagt altijd dit merk met de Ster in 't midden, welke de eenige echte is, en mis trouwt alle namaaksels in den handel gebracht onder de leening van dien naam. Eenigste depót voor Yperen en omstreken Schoone keus in alle slag van fc De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van Delacre-Chocolade eischer. :n Alleman verweerder, zuiver, :oop is Aangezien de Delacro- Choco 1 ndo smaakvol, goed- Overwegende dat die chocolade al overtreft de andere V001 deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselcn cn middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitsel cn ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de X>el»ere- Csiocolade de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den 1 Januari] 1892. In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, cn bij verkoopers van koloniale waren. alle 1 PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUSTRIEEL E. PHOTOTYPIE. Procédés nouveaux ïmstamtamés. Reproductions-Agrandissernents au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inalterable sur porcolaine. Encadrements en tous genres. S|8«aooqaq0ox pq Q P==J cld cld co cö te H M w H fi te w s te w w H Ph H 0 bo fl cö 0 43 0 A 0 co 0 Ti fl cö cö O a -§ s la 2 o a bü te fl MEEST GEZOCHTE bij HiiyiIlOlld OllllllCsliiySi, Mercerie- en Reukverkooper, Groote Markt, 55, Yperen. m E g -§1 s Si 3 p P4 Q3 g a Hp1"3 s s ff> H ft te CO o NEERMAÏtKT, 13, Yl'KKKX. V/ hoofddit van iederen doet somtijds pijn. Uwe beenderen—doen zij zoo veel pijn als de tandpijn? Hebt gij cene koude gehad die zich over het gansche lichaam verspried heeft Uw rug zeker doet hij pijn wie van ons heeft geene pijn gehad in de rug, de oorzaken zijn talrijk. Uwe spierendoen zij pijn en zijn zij stijf alsof gij op het aambeeld gelegen had Gevoelt gij pij-gelij waarook Gevolt gij u stij f en ziek Zoo ja, verlies geenen tijd, en ver schaft u aanstonds dit uitstekend geneesmiddel de die alle kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij werkt als bij betovering. Zij geneest de rhumatism en de zenuwziekten, de ruggcgfaatkjomn.ii g en het jicht, de vliesontstekingen de heupjicht, de wonden en de uitwa--.sir.g-n. Zij is een uitwendig geneesmiddel, maar hare inwerkende kracht maakt dat zij re ligenlijke zetel der kwaal bereikt, en er de oorzaak van uitroeit. Zij is onscba.it lijk, zeker cn haar uitwerksel snel. Opzending tegen postmandaat dezer som, gestuurd aan den Engelschen apotheker Karei Delacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue Kleber, Paris. i Vi Si LJpT^QDPETM Pilantra geneest Speen.Het voornaamste geneesmiddel voor ettergoten of nC lt_ UI Li CL li speenen; voorgeschreven en gebruikt door al do geneosheeren. Het verlicht oogen- blikkelijk alle pijn, het verzacht de ontsteking en jenking, het stilt onmiddellijk do bloeding, en geneest voor altijd het speen. Zend 30 centiemen in postzegels en gij zult er vrachtvrij een staaltje van bekomen. Schrijf uw adres volledig. Prijs van de doos 5 schellingen (6 fr.h Wend. u tot de Pngelsche apotheker;] van Ch* Delacre te Brussel. Wordt voorbereid door "de Maai'.s^r, 'gij Gcodes,'' Londen, Paris, Brussel. «WSlSIS Maffia O-H H-3 CD --ö oö CD S-m GQ r-^j C1D OO OS O 525 c3 s— co <0-? "O P-H ID Q X Viij? P3 H te H O Hl O O O G) O r-H rH Pi cé rO cé CD 4=1 r—1 4-3 CJ) c O CO 0 43: :=r 0 cd r-H F a> Oï la a o3 t-i CD <D w -4= CQ <D M -4= <D c3 tsj Ph O P O p. fcfi c3 a u 0 S c p 2 o a a p CD 22. o <3 u <D na O 4-3 O» bfi cö cé rl O) te O 4H cé cé Qi herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonhe-d aan mede. Verkocht in heele en halve flesrehen. door Coiffeurs en Perf Koofd Dépöt20 Rue h.tienne ï.larcti, l anjs; Londen en New York XE BEKOA9EKI 1» to O A O m E ie* i? H- c3 O O E o yj •te te cv. S3 W 2 P5 EH too cö •N» c_. 8 3 e3 S -9 i4 O d to 5 <3 too O O ^3 te O) fco a> <D <D •a o cö C3 P-t Cm O -2 o C3 O e te to£ 0 .a <0 CD a -te» H j-, S X 0 *"0 «B 2 e <D L2 1 <D too CD fcO C c5 f te o5 v<D CO OD P-H 1 Pm CD W O !5 K a co a a O K O O .05 CO a> Pm CD -MM CD 4^3 -=13 cö cn -CD CO 03 ■a EH P O Ei 15 M 'H O O O >-ö 44 Ph cé Ph rCé CO CU Pi O) 0 ps cy «D X3 M— O 4-J o3 rS 3 .«2 in 2 <D c3 a 'DJ O fl 8. S t- a a> a O H (2 4} OP S3 O Q *3 ia o H cö D -o -M 2 5 t/} S- co ta w r? Pm ccS PU CCD W O CO O E k< o o E o O O c ctf CJ) H P3 Hl h3 ui cc O. >- m m uT LU O. O) P4 'O Pm «D Qi C3 P M id

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 4