fJUf" SLECHTE SPIJSVERTERING CORITiUE ggMNNB VOSELEIt gENGEEST SLECHTE SPIJVERTERINQ IVIELROSE PHOTOGRAPHIE HEYLBROECK, TANDEN. IMT MEIER Bijzondere Ohirurgijns-Tandmeester, heeft (le eer het geëerd publiek kenbaar te maken dat opvraag van zijne talrijke klanten te beginnen van 20 Oogst aan staande 3 maal per week zal te raadple gen zijn te weten den Maandag, Don derdag en Zaterdag telkens om 9 ure 's morgens tot 4 1/2 's namiddags, bij Mad. W< Van KEMMEL, Groote Markt, N° 5, te V peren. 1 9 fb 0 0 M a ^1 - s SEDERT MEER DAN 20 .JAREN. HUIS PICKHOUT-WALLAERT, Goudene, Zilyere en Nikkele UURWERKEN, mmti msm RUE DE L'ETOILE, 9, YPE/ES, (Ancienne Maison H. GÉRARD-WATREMEZ.) Exposition Internationale et LOUVAIN 1888. DIPLOME D'HONNEITK. KORTRIJK, Moscroenstraat, 20, KORTRXJK, spsjEooipqoox <3 rV S P -S fi a S HAAR HERSTELLER, -5 .as s ■s! gg a s m ECHT UURWERK MERK: II II U li H S I 1 it I IJ i gewaardccri en vermaard in Eklgië Meer dan 38,000 uurwerken met het merk zijn geleverd geworden aan den klee- dingdienst voor de IJZEREN WEGEN, POSTEN EN TELEGRAFEN. Vraagt altijd dit merk met de Ster in 't midden, welke de eenige echte is, en mis trouwt alle namaaksels in den handel gebracht on Ier de leening van dien naam Eenigste depót voor Tperen ea omstreken NEËKSMUKT, a:s, YI'EKEN. Sclioone keus in alle slag van Goudwerk eai Diamanten. De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van Delacre-Choeo! d o eiseher. en -AA louwi ia verweerder, Aangezien de O li o *0 Sj do gocd- zuiver, smaakvol, koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne bcsluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord cn met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige bcsluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Dehicro Chocolade de beste chocolade is en beveelt tot ieïïejreeïi geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 1892. aIn 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. mmÊ PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDÜSTRIELLE. PHOTOTYPIE. Procédés mouveaux ïmstamtaivés. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérahles. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inaltérable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. O-. .-3 cr> O oq <a_> CLb W o P3 oo GO s—i co Herstellingen cd H H H 0 -"1 w S _Q a O Ph cè Ph I H 0 bo cö 0 43 0 O w E 0 13 12 C3 c3 O c .22 s fl p cl 2 S 2 <3 08 js fl fl bc c3 aS bC cS c3 MEEST GEZOCHTE ij Raymond Osiisiieslagii, Mercerie- en Reukverkooper, Groote Markt, 55, Yperen. 2 02 E tel 1 8 sf H S3 3 rrT 05 03 a +r w A g -s -S 2 .2 -§ S f 8 n c s-, <x> O -3 co O O cö 5 r2 S .2 g| Z a S-C -4-» a> o W s o r: W r? "S Pi ^8 eö CL U S E X in H H LU C3 p 8 co co có in w ■%7%rjzlt is Waarvan zooveel menschen lijden De ken- ItfeiiSV?::--, tekens verschillen maar zulks kan zijn indien wij nagaan dat zij op haar zeiven geene eigenaardige kwaal is, maar vers cheidene tot eene enkele gevormd. De zuurheden en brandingen na het eten, de pijnen in de maag, de verstoptheid der ingewanden, het loodzwaar en onverschillig gevoel, de vuile en aangela- dene tong, de drooge mond, de duizelingen, de hoofdpijn, de terneergeslagenheid, de maagbrandingen, en de winden zijn eenige van de kenteekens der slechte spijsvertering en die dik wijls vergezeld zijn ver standsvermindering en op- loopendheid. Om met goed gevolg al die ziekten te genezen is er een geneesmiddel noodig dat met zekerheid door een zeer ervaren geneesheer moet ge geven worden, en dit vinden wij in het dat eene ge Iukkige samenstelling is van uifsluitelijk plantaardige stoffen met veel zorg voorbereid volgens de formuul van een der meest gekende doctoors. Het werkt rechtstreeks op de lever, de ingewanden en de maag, versterkt en oefent eenen heil- zamen invloed uit op de verteerwerkzanmheden, en verdrijft uit het lichaam door de natuurlijke kanalen, al de onzuiverheden van het bloed. Het werkt spoedig en de goede uitwerking is er bijna altijd liet onmiddellijk gevolg van de aanhoudende gezondheid volgt daarop en sckrikt zelfs de zwakst en niet af. Het wordt in groote fiesschen verkocht. De dosis is slechts 15 druprels in wat water. Prijs 3.50 fr. de flesche bij de apothekers. Opzending tegen postmandaat dezer som, gestuurd :y! den Engelschen apotheker Karei Delacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue <X3 -ö p-i CO a CD CO OS O 0 1 O cd SL- H-=> cn o r—i i i O) •pH pH c O co O :zr O 4*3 436: cd p—H CD O") c3 u, CD CD ui H-3 UI CD ■P CD 3 Q, O 03 U <D CD NJ fl <D r-t O cd c3 <D P o P f-1 T3 O -M O rH k- O -1-5 O herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kieur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan me ie. Verkocht in heele en 'halve flesic'nen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépot26 Rue ütienne Marcel, Parijs; London en New York TE SiEEiO^IEra O H— CO O Cl cd c: t- O O "O C- O £"2 53 T-l M CO rfê tfl u a Co co Co O <D f-4 io H-3 O -H» CS td 5 CS3 <D 0) 03 73 be CD Ph cö cd a o o &D 00 M t CD d, 5 <D (72 3 aj O O S3 c3 - bD S3 T3 S3 cö O .5 CD M -+-» <D CD NJ t-t Cl H— .H -4-» CD bc CD S CQ <35 <30> ■-Ö S-i CD - H cd vo -o M— O -Q CO rO rCd CO QJ cd S3) CO O H O D o O O H E-< P O H H i—i ■w O 'd tc CD d cr< 5<D .O +3 rP eo <D c3 fl 73 a 5= S a E1 Ui fl 0 O t-H o - ZD H 4S .22 g w 't* P W-H S» BI C M t/3 3 co VQJ O 03 03 03 O c «J o> SU UJ cc Cl. LU LU £3 UJ s CC o. >-n> OJ K3 PS n Ui aj O kt jat 3

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 4