SLECHTE SPIJSVERTERING CURATIVE C01P0UND VOBELER Bïïmim BISCUIT BRAZIL PHOTOGRAPHIE HEYLBROECK TANDEI. M™ M. MEIER 1F S. A. Allen's M yfres, HUIS PICKHOUT-WALLAERT, 9, RUE DE LETOILE Belangrijk Bericht HAAR HERSTELIER SEDERT MEER DAN 20 Goudene, Zilvere en Nikkele UURWERKEN, BtNGEEST|*' fBIWf w r DÉLICIEUX BISCUIT DE TABLE (Ancienne Maison H. ÖÉRABD-WATREMEZ.) Exposition Internationale et Photographic LOU VAIN 1888. DIPLOME D'HONNEUR. Sljzondtra Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondhald^emmh* jMrdoor b u.» »S3rkSitXlbtom.w« Herstellingen ECHT UURWERK MERK gewaardeerd en vermaard in België geworden aan den klee- Meer dan 38,000 uurwerken met het merk zijn geleverd dingdienst voor de IJZEREN WEGEN, POSTEN EN TELEGRAFEN. Vraagt altijd dit merk met de Ster in 't midden, welke de eeni^e echte'is trouwt alle namaaksels in den handel gebracht onder de leening van dien naam.' Eenigste dspót voor Yporen en omstreken .- Schoone keus in alle slag van 9 Croudwerk eai Dlamauten. en mis d° f &W 4 se trouve dans toutes les bonnes maisons de produits alimentaires Patissiers, Epiciers, Confiseurs, etc. PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUS TRIELLE. PHOTOTYPIE. Procédés nouveaux S^sta^tawés. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires. Ecoies Sociétés Etablissements, Portraits après décès. Impression inaltérable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. CEBRCTETEEBD HIJ KO«IImrKIJiaK BESLOr, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK küüSjfüu' mtuïïiMn?™°'Sidêi.ZOwili. aaséhadeljjkheid der gevoelloosheid; gouds topping der holle tanden kunstmtf,K6m -v?6 v'U8^ei^ ^en <*uur, de Hst nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot hit noch pyn noch hilider. stem is heldoren klaarder. Dit stekel knisuwh*t T™1®Bder hardste «pgzen; de klank der 4urboT6Q. De stukken dl» «it de iMMbtSZSmmT°' ie werken der natuur; men zou niet kunnen uitkannen a J?- MEIER trotsseren om zoo ta zeggen den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet Zi1 aaAtimmmm a! iaocii door k!aur» ®®ch door hermaken ze als nieuwe, volgens hKïïw ieltó oaderaemm d& ^ntellmg van aHe mislukte stukken Alle kunsttanden komende uit het huis van M. en M»« Meier zijn gewaarborgd voor het lei» Wor^s ffS heglr na|Jaiddag0s°kbijkM°rrn WelTvANKB MME?' Groote 9 m0rgeDS t0t 2 Ure bij Raymond Ommeslagh, Mercerie- en Reukverkooper, Groote Markt, 55, Yperen. fe? fO 8„I O O f f OJL rMEERHARKT13, ¥PEREW. WAT IS - WAT IS ..-V V- Waarvan zooveel menschen lijden De ken tekens verschillen maar zulks kan zijn indien wij nagaan dat zij op haar zeiven geene eigenaardige kwaal is, maar vers cheidene tot eene enkele gevormd. De zuurheden en brandingen na het eten, de pijnen in de maag, verstoptheid der ingewanden, het loodzwaar en onverschillig gevoe', de vuile en aangela- dene tong, de drooge mond, de duizelingen, de hoofdpijn, de terneergeslagenheid, de maagbrandingen, en de winden zijn eenige van de kenteekens der slechte spijsvertering en die dik wijls vergezeld zijn ver standsvermindering en op- loopendheid. Om met goed gevolg al die ziekten te genezen is er een geneesmiddel noodig dat met zekerheid door een zeer ervaren geneesheer moet ge geven worden, en dit vinden dat eene-ge Iukkige samensu 'l r.ï zorg voorbereid volgens IJ P,antaardige stoffen met veel rechtstreeks op d- lever, de ir,^v:'.„.)" meest Sekenf]s doctoors. Het werkt zanten invloed uit op de vert'V.V v- -wV e,maag. vei sterkt en oefent eenen heil- do natuurlijke k malen, a! de onzuoe n'Lieüe'?. «"verdrijft uit het lichaam door goede uitwerking is er i.Caa nlY] j',".'.',?m JjT',1>,0e<1, Het werkt spoedig en de ■Prijs 3 in ff. Je fiesr 'rei Ki-gelschen a;x;l eg e 'ipof ektf'rs Het wordt in groote t water. ,,'en postmandaat dezer som, gestuurd ■m den apotheker A. Astier, Avenue ,.lk„ WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haarde kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. .c'üftlkïï?b"lr.ViJ c?ifrP«f- Hoofd Depot: top^rSryï"' c (T,rhuls,i van 9B Bd. Siba. TJK BEKOMEN cö N bc o <D <d nS w a S fes ■te to S»T3

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 4