VOETBALKRONIEK Matchen voor Zondag 17 Januari 1943 Bij C. S. Yper ZONDAG 17 JANUARI 1943 om 14,00 uur W. S IEPER - S K RENINGELST Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Gevonden en Verloren Voorwerpen UITTREKSEL VAN VONNISSEN Aflevering van Rijwielplaten 1943 ALLERHANDE NIEUWS STAD IEPER Inzameling van als oorlogsbuit aan het leger toebehoorende voorwerpen Koninklijke Hof bouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 15-1-1943 II' PROVINCIAAL F C Brugge C S Yper Waregem Sp. Deerlijk Sp il C Harelbeke W S Houthulst F C- Torhout F C. Comines Stade <o»yijk Wevelgem Sp Vrii V S. Waregem F C. Jzegem C S Brugge II* .GEWESTELIJK B S. C Meenen S- C Bizet S K RoeselSrv C. S Yper W. S leper S K Rer.ingelst F C Roeselare W S Passchendale B S Poperinge S K Staden Vr;j S K- Vlamertinge F C Comines Na een Zondag gedwongen rust trekken de A-mannen a.s. speeldag naar F. C. Hrugge. waar er 's morgens, om ld uur 15, woTdt opgetreden. Aldus zullen de jongens van aanvoerder Cherehve in de gelegenheid zijn 's na middags de match Cercle Brugge - F. C. Boom bij te wonen.-Indien de ploeg voltallig kan in lijn komen bestaat er kans om de smadelijke nederlaag, die te Harelbeke werd opgeloopen, uit te wisscben. De H is te gast bij S. K. Roeselare en moet er, willen onze reserven hun pretenties op de eerste plaats eer aan doen. de punten bemachtigen. Ook de C-ploeg speelt op vreemd veld, namelijk bij F.C. Komen. Zuüen Heyte en C" hier den inzet bult maken We wenschen de drie C.S Y.-samenstellingen het beste R. Er wordt langs dezen weg bekend gemaakt aan de talrijke supporters, oud spelers en spelers van C. S. Yper dat er opnieuw herkenningsteekens -insignes) te bekomen zijn bij den heer Roger Moniez. Bestelt ze spoedig, want de nieuwe voorraad zal evenals de eerste vlug uitgeput zijn Bericht aas de Spelers De spelers worden ervan verwittigd dat de oefeningen in het lokaal plaats grijpen a) Voor de jeugdploegen eiken Woensdag en Donderdag der week vanaf 18 uur 45. b) Voor de elementen der A-ploeg den Donderdag om 19 uur 30. Terrein Bruggesteenweg - Inkomprijs 3 fr. Tengevolge der weersomstandigheden hebben alle ploe gen Zondag laatst moeten rusten. Dat heeft z'n goed en z'n kwaad. Voor de spelers van ploeg A is het weerom vier Zondagen naeen dat er niet gespeeld werd. En we stellen ons terecht de vraag zullen zij de forme van de laatste kampen er niet bi] verloren hebben Dit ware zeer spijtig, vooral ge zien op Zondag 17 Januari de gevreesde Sportkringers van Reningelst ons 'n bezoek brengen. In den heenwedstrijd be haalden de onzen een nipte 1-2 zege en iedereen weet dat ze tijdens dezen kamp er alles hadden moeten uithalen om het zoo ver te brengen. Wat zal de kamp van Zondag a. s. ons brengen White Star is vast besloten zijn kansen tot het uiterste te verdedi gen. Het gaat er immers om punten die tellen In de eind rangschikking. En indien White Star zijn tweede plaats wil behouden, moet er gewonnen worden. We onthouden ons van 'n voorspelling, wegens hooger aangehaalde redenen. Maar we betrouwen op onze man nen en op het weder I De kamp begint te 2 uur, op het terrein Brnggesteenweg. Op het terrein van C. S. Y. speelt onze jeugdploeg, die In haar reeks op gelpe hoogte eindigde met Vlamertinge een troostwedstrijd tegen S. K. Vlamertinge, ten einde uit te maken, aan wie de kampioenstitel toekomt. Ook hier zal het er spannen We twijfelen er niet aan beide elftallen zullen volledig optreden. We wenschen onze kleppers het beste moed houden tot het einde. Aftrap te 2 uur. O Uitslagen van Zondag 10 Januari 1943 Alle wedstrijden werden uitgesteld. Matchen voor Zondag 17 Januari 1943 EERSTE AFDEELING A E Westvleteren Union Abeele E- Watou Ex. Oostvlcteren W. S- Proven S. K. Haringe F. C. Roesbrugge S K Elverdinghe EERSTE AFDEELING B F C. Zantvoordc- E Boesinghe C. S Langemarck Prior Langemarck S K Zillebeke S. K. Sint Jullaan Brielen Sport Vrij TWEEDE AFDEELING F. C. Westoutre Houthem Sport S. K. Nieuwkerke V. J. Dikkebusch B S. Kemmel G. S. Voormezeele W. S. Ten Brielen R. S. Loker BIJZONDERE RESERVE REEKS S K Vlamertinge B S Poperinge F. C. Comines C. S. Yper S C Bizet S. K Reninghelst W. S. leper Vrij RESERVE REEKS B Prior Langemarck S. C Zonnebeke E Boezinge C S. Langemarck Brielen Sport F. C Zantvoorde W. S- Passchendaele S K. Zillebeke RESERVE REEKS C S K Reninghelst F. C Westoutre V. J. Dikkebusch S. K. Nieuwkerke G S. Voormezeele B S Kemmel S C Bizet Vrij BERICHTEN AAN DE CLUBS 1. Kalender der uitgestelde wedstrijden Zondag 24 Januari 194S De uitgestelde wedstrijden van 10 Januari 1943. Zondag >1 Januari IMS Eerste afdeeiing B E. Boesinye F. C. Zantvoorde (van 22/11/42). S K St Jullaan Prior Langemank (van 13/12/42) tweede afdeeiing R S. Loker B. S. Kerrunet (van 11/1Q/4C) Reserve Reeks Aa a j E Watou Union Awe» (Vaar 13/1)1/48 C Reserve Reeks B F C. Zantvoorde W. S Passcliendaie (van 3/1/43Y Reserve Reeks C B S Kemmel F. C Westouter (van 20/12/42) Zondag 7 Februari 1943 Eerste afdeeiing B S K. St Jullaan Brielen Sp (van 20/12/42). Tweede afdeeiing S K Nieuwkerke B S Kemmel (van 13/12/42) V J Dikkebusch R S. Loker (van 20/12/42). Bijz. Reserve B S Poperinge S C. Bizet (van 8/11/42) W. S. leper S. K Vlamertinge (van 13/12/42). Zondag 14 Februari 1943 Tweede afdeeiing B S Kemmel Houthem Sp (van 3/1/43) R S Loker G. S Voormezeele (van 3/1/43). Bijz. Reserve B. S. Poperinge C. S Yper (van 20/12/42) 2 Een tweede kampioenschap voor jeugdploegen zal van af 21 Februari 1943 ingericht worden (slechts spe lers tot 17 jaar zijn toegelaten) Inschrijvingen tot 31 Januari 1943 op het Secretariaat Westland. 3 De beker van C. S. Yper wordt ingericht. Bijzonder reglement zal aan iedere club toegezonden worden. De Secretaris. JANSSENS Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Maandag 11 Januari, door Mw Wycke. Maarschalk Haig- laan. een lederen handschoen en een sa jetten handschoen. Dinsdag 12. door Mej. Vlaemynck. Boesinghestraat. twee paar lederen manshandschoenen, een zwarte vrouwhandschoen en een lederen handschoen. Door M. Blomme Emile. Pilkemstraat. een lederen geldbeugel een kleine som inhoudende. Door Me Vercruysse Bertha. Tegelstraat, een huis deursleutel. Woensdag 13. door M. Landerwyn Jean. Bruggesteenweg. een konijn. ^Verloren. Donderdag 7 Januari, door Mei. Delanghe Cecile. Schutte - laerestraat. een paar blauwe gebreide wanten. Vrijdag 8. door M. Houvenaegel Willy. Korte Torhoutstraat, een paar handschoenen. Door Mej. Vanpeteghem Andrea. Schuttelaerestraat. een armband. Zaterdag 9. door M. Mortreu Jules. Patteelstraat. een bruin lederen mans handschoen. Door M. Lecluyse Remi. van St Jan. een bril met halve gla zen en brildoos. Maandag 11. door Me Vansteen winkel Helene. Capronstraat. een linker handschoen. Door Mej. Garain Nelly. Korte Meerschstraat, een roode sajetten muts. Dinsdag 12. door M. Dewitte Daniel. Lange Thouroutstraat. zijne eenzel- vigheidskaart. Door M. Pattyn Cyriel. Tempelstraat, een geelachtige gum mi vest. Woensdag 13. door Me Vandamme. Zonnebekesteenweg. een blauwe, grijsgestreepte damesregenmantel. Door M. Devriese Hugo, Lange Thou routstraat. een donkergroene vulpen. Door Mej. Vanraes Georgette Frenchlaan. hare eenzelvigheidskaart. Donderdag 14. door M. Devers Emile. Bruggesteenweg. een blauwe alpenmuts. Door M. Lameire Hilaire, Zonnebekesteenweg. een vleesch- bon. De gekende persoon, die Maandag 11. in de Cinema Majestic een sjerp me degenomen heeft, wordt dringend verzocht ze seffens terug te brengen. Lange Thouroutstraat. 8, Yper. Bij beslissing in datum van 31 December 1942, van de Administratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde VAN RAES Jozel, landbouwer, geboren te Geluwe, den 23 April 1874, woijende Wijk E, II, te Ge- luwe, veroordeeld tot eene geldboete van 22.136 fr (Twee en twintig duizend honderd zes en dertig frank). Aanplakking en publicatie van een uittreksel van het vonnis. Wegens verkoop van 5.534 kgr inlandsche tabak, oogst 1939, tegen hoogere prijzen dan de normale. Bij beslissing in datum van 31 December 1942, van de Administratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde DESCAMPS Jean-Baptiste, geboren te Komen, den 25 Sept. 1881. wonende Kruiseekestraat, 142, te Wervik, veroordeeld tot een geldboete van 15.000 fr. 'Vijftien duizend irank)Aanplakking en publicatie van een uittreksel van het vonnis. Wegens 1) Aankoop van inlandsche tabak, oogst 1939, tegen overdreven prijzen 2) Aankoop van Werviksche ta bak, tegen hoogere prijzen dan deze normaal toegepast op 10 Mei 1940. o Bij beslissing in datum van 31 December 1942, van da Administratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde BOUTEN Marcel, machinebouwer, gebo ren te Zonnebeke, den 14 November 1901, wonende Ieper straat, 92, te Geluveld, veroordeeld tot een geldboete van 15.000 fr. (Vijftien duizend frank); Aanplakking en publicatie van een uittreksel van het vonnis. Wegens Aankoop van 7.908 kg. inlandsche tabak tegen zeer overdreven prijzen en verkoop dezer, na bewerking, tegen woekerprijzen. o Bij beslissing in datum van 31 December 1942, van de Administratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg, te Brugge, werd de genaamde VANNESTE Odiel, landbouwer, geboren te Moorseele, den 4 November 1887, wonende Kromme- straat, 1, te Wervik, veroordeeld tot een geldboete van 30.090 fr. (Dertig duizend fraak) Aanplakking en publicatie van een uittreksel van het vonnis. Wegens Verkoop van een groote hoeveelheid tabak, oogst 1939, tegen overdreven prijzen. O Bij beslissing in datum van 31 December 1942, van de Administratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde VERHAEGHE Cyriel, landbouwer, gebo ren te Komen, den 13 Februari 1877, wonende wijk F, 61, te Geluwe, veroordeeld tot een geldboete van 26.016 fr.. (Zes en twintig duizend en zeitien frank); Aanplakking en pu blicatie van een uittreksel van het vonnis. Wegens Verkoop van inlandsche tabak, oogst 1939, tegen overdreven prijzen. —o Bij beslissing in datum van 31 December 1942, van de Administratieve Rechtsmacbt in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde DELAERE Camiel, maalder en landge- bruiker, geboren te Poperinge, den 20 Maart 1886, wonende Duinkerkestraat, 44, te Poperinge, veroordeeld tot een geld boete van 18.209 fr. (Achttien duizend twee honderd ea aegea Irank i; Verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen var- kensvleesch, tarwe en tarwemeel Aanplakking en publicatie van een uittreksel van het vonnis Wegens Onwettig bezit van larwe en tarwemeel slach ten van een varken zonder vergunning niet aangifte van 11 varkens op de telling van 15-5-1941 verkoop en aankoop van varkens, bestemd voor den sluikhandel. De Gouverneur. M. BULCKABRT. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met sncces in onze «KLEINE AANKONDIGINGEN». ■f O Voor de inwoners van leper zullen de nieuwe rijwiel platen voor 1943 afgeleverd worden, tegen den prijs van 40 frank, gepast geld. ten stadhuize op volgende dagen en uren Zondag 17 Januari, van 9 tot 11 u 30 Maandag 18 Januari, van 9 tot 11 u 30 en van 14 tot 17 uur Dinsdag 19 Januari, van 9 tot 11 u 30. Vrijdag 22 Januari, van 9 tut 11 u 30 Op 1 Februari moet /JUereen ervan voorzien ziin De Ontvanger der Belastingen, VANLANDSCHOOT. leper. Velodief stallen Verleden week Donderdag, rond 6 u. 's avonds, plaatste Verbaere Roger, wonende Zonnebekesteenweg. zijn rijwiel aan den gevel van den winkel Welkom Maarschalk Frenchlaan. waar hij een boodschap moest doen. Weinige stonden nadien, toen hij terug buiten kwam. was de velo reeds verdwenen. Dinsdag namiddag zette de genaamde Loyson Maurice, van Brielen, zijn flets aan den gevel van het gesticht der Rousbrugge Damen alhier. Een half uur later was ook dit rijwiel reeds door een ander weggenomen' Het werd echter 's anderendaags, in den voormiddag, in het Engelsch kerkhof. Plumerlaan. teruggevonden, ontdaan van beide banden. Aanrijdingen. Vrijdag laatst, rond 1 u. namiddag, werd de driewielige bakfiets van den broodvoerder Claeys Albert, in dienst van bakker Valcke. van Sint-Jan. in dc Lange Thouroutstraat door een voorbijrijdende auto aan gereden. Alleen de bakfiets liep eenige schade op. De wielrijdster Gheerardyn Laura, wonende Meenensteenweg. werd Dinsdag, omstreeks 11 u. voormiddag, op den hoek der Meenenstraat en Groote Markt door een auto aangereden en ten gronde geworpen. Gelukkig- lijk bekwam zij geen letsel, doch haar velo werd ontredderd. Eon koe verdwenen. Op de wekelijksche veemarkt van Dinsdag laatst is een koebeest, toebehoorende aan den commissionnair Vanderhaeghe, van Yper. zoekgeraakt. Wervik. Vlasfabriek afgebrand. Den Donderdag avond van vori ge week. rond 8 u., is brand ontstaan in dc vlasfabriek toebehoorende aan de gebroeders Terryn en gelegen langs den Meenensteenweg. De pompiers, die verwittigd werden, snelden spoedig ter plaats, doch het vuur had reeds zoo een groote uitbreiding genomen dat er aan blusschen niet meer te denken viel. Zij beijverden zich om de machinekamer te vrijwaren en zagen dan ook hunne pogingen bekroond. De schuur echtér. waarin zich 150.000 kgr. vlas bevond, werd totaal uitgebrand. Alleen twee wagens kon men er nog met moeite uit halen. De pompiers zijn tot den Vrijdag namiddag ter plaats gebleven ten einde het smeulende puin te besproeien en een heropflakkering van het vuur te beletten. De oorzaak van den brand is onbekend. De aangerichte schade is zeer aanzienlijk, doch door verzekering gedekt. Doodelijkeval. De 69 jarige vrouw Massart was voor eenige dagen naar hare kinderen gegaan, welke te Busbeke wonen. Daar echter, bij het ver laten der eetzaal, opende zij bij vergissing de kelderdeur en viel loodzwaar naar beneden. Niettegenstaande de beste zorgen is de arme vrouw enkele uren later, tengevolge der opgeloopen schedelbreuk, overleden. Stftden- -- Arbeidsongeval. De bierhandelaar Omer V. heeft zich bij het aftrekken van bier zoo ernstig aan het hoofd gekwetst, dat hij zich door een dokter moest laten verzorgen. Hooglede Diefstal. Op de hoeve van Callewaert Basiel zijn dieven 's nachts in de schuur gedrongen en vandaar, met behulp van een ladder, op den zolder geraakt. Daar hebben ze 300 kgr. tarwe. 50 kgr. tabak en zeven ledige zakken medegenomen. De diefstal werd alleen 's morgens door de be woners bemerkt. Een klacht werd ingediend bij de rijkswacht, die een onder zoek opende. Er is vastgesteld geworden dat de landelijke bevol king dikwijls in het bezit is van aan het'leger toebe hoorende buitgoederen en -bouwstoffen voortkomende uit de voorraden van de Belgische en Fransche legers en die bestemd waren voor het aanleggen van verster kingen en veldstellingen Het betreft hoofdzakelijk ste keldraad, effendraad, hindernlspalen. gegolfde platen, ijzeren balken, spoorstaven, bouwmachines en bouw gereedschap De bevolking wordt er nogmaals aan herinnerd dat ze deze voorwerpen die ze ten onrechte in haar bezit heeft en aan de Weermacht toebehooren. dient terug te geven, zooniet stelt ze zich bloot aan de strengste straffen die bij niet afgifte door de Duitsche Overheid werden voor zien .De afgifte moet vóór 1 Februari 1943 geschieden in het Politiekommissariaat, Korte Thouroutstraat. te leper. Aan de personen die binnen den gestelden termijn hun afleveringsplicht nakomen, verzekert de Oberfeld- kommandantur de vrijstelling van straf leper, den 5 Januari 1943 De Burgemeester, A. Notebaert. O Zondag 17 Januari 1943, om 14 1 2 nur, in 't lokaal Au Saumon Seminariestraat, leper ALGEMEENE MAANDELIJKSCHE VERGADERING DAGORDE I Lezing verslag. 2i Mededeelingen. 3) Voordracht door H. Casier (Winterhulp). 4) Betaling lidgeld 1943. 5) Voorstel nieuwe leden. 6) Beoordeeling aanbrengsten. - 7. Allerlei. De Secretaris. De Voorzitter, F. DETHOOR H CASIER HANDBGOGSCHiETINGEN LIGGENDE PERS Zaterdag 16 Januari 1943 Om 18 uur YPER, In de Zon, bij O. Molein, Static straat VRIENDENSCHIETING Inleg 5 fr. 50 ie ver schieten in vogels van 2 fr. 50 na aftrek van het pijt- rapersgeld- Zondag 17 Januari 1943 Om 14 1 2 nur YPER, Willem-Teil, in de Zon, Statiestraat Oppervogel 100' fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 25 fr Alle vijftal een prlmé van 20 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Al zonder aftrek. Hebt U reeds uwe kaarten besproken voor de opvoering van ROBERT en BERTRAND door het VOLKSTOONEEL op Zondag 17 Januari e. k. Twee vertooningen worden ge geven. te 15 uur. en te 19 34 uur. Prijzen der plaatsen 20 15 10 en 5 frank Kaarten te bekomen in het Café Astrld Er mag niet uit het oog worden verloren, dat op Woensdag 20 Januari e. k.. in de zaal «Majestic*, te 20 uur. Kd. ANTOON SAMIJN spreekt Iedereen wordt hiertoe uitgenoodigd en is welkom De toegang ls. vrij- Pe. DeVlag-film voor de maand Januari, wordt op 27-1-43 in de zaal Flora afgerold. Helmkehr is hij getiteld, en vertoont ons de tragedie van de Volks duitschers in Polen Nog enkele exemplaren zijn te bekomen van het nieuwste werk van Dr. J van de WIele «Op zoek naar een VaderlandBespreek deze op het sekretartaat Deken Delaeresrtraat. 3. (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2