VOETBALKRONIEK ZONDAG 31 JANUARI 1943 C. S. YPER A R. S. WAREGEM Bij C. S. Yper Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper ZONDAG 3L,JANUARM?43 W. S. leper A W. S. Passchendale WINTERHULP IEPER Hel liwehluiveltje Zitdagen voor Oorlogsschade HANDBOOC5CHIETINGEN DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 29-1-1943 verloren stellktgen te heroveren ijj Aan de Höflandsche kust Verloor de vijand bij een vruchteloozen luchtaanval 4 bommenwerpers Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen een succesvollen aan val op een plaats aan de Engelsche Zuidkust. Woensdag 27 Januari De groote winterslag aan het Oostfront duurt met on verminderde hevigheid voort en breidt zich tot nieuwe dt bieden uit De verdedigers van Stalingrad klampen zich aan de pulnen der stad vast en een doorgebroken vijandelijke strijdgroep werd ln een verbitterden strijd vernietigd In het Koebangebied verloopen onze bewe gingen stelselmatig Westelijk van Maniisj werden Sow- ietaanvallen afgeslagen en tusschen deze plaats en Don nam de vijandelijke weerstand nog in hevigheid toe Onze troepen konden nieuwe terreinwinst boeken De pog vg der Sowjets. om de oprichting van een nieuw afweerfront Westelijk van Voronesj te verhinderen, werd verijdeld In den slag aan het Ladogameer werden sterke aanvallen afgeslagen. Het luchtwapen steunde de formaties van het leger in hun strijd en schoot in 5 dagen tijds ten Zuiden van het Ladogameer 97 Sowjet- vliegtuigen neer Een enkel onzer eigen jagers ging hierbij verloren In Noord-Afrika alleen verkenningsbedrijvigheid Duitsche vliegtuigen verstrooiden in Tunesië gemotori seerde afdeelingen van den vijand en beschadigden op een vliegveld een groot aantal vijandelijke bommenwer pers In de wateren van Algiers werd een groot vijande lijk transportschip in brand geworpen Bij aanvallen op de bezette Westgebieden verloor de vijand 9 vliegtuigen. Een havenstad aan de Engelsche Zuidkust en een plaats in het Zuid-Oosten van het eiland werden met bommen van zwaar kaliber aangevallen op het Ypersch Stadium. Augustijnenstraat om 10 uur C. S. Yper B S. K. Staden om 14,30 uur Ingtngsprij* Match ploeg A 4 Ir. Ploeg B 1 fr. Tribune 1 fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 24 Januari II Provinciaal II' Gewestelijk B. Deerlijk Sp.-F.C.Brugge 2-3 C.S.Yper-W.S.Ieper 0-2 C.S.Brugge-R.C.Harelbeke afgel. F.C.Comines-F.C.Roeselare 4-2 R.S.Waregem-F.C.Izegem afgel. S.K.Staden-S.C.Meenen 3-7 F.C.Comines-Waregem Sp. 6-1 S.C.Bizet-S.K.Roêselare 4-0 W.S.Houthulst-F.C.Torhout 7-2 S.K.Vlamertinge-B.S.Poperinge 3-4 Vrij Wevelgem Sp.. Stade Kortrijk Vrij enC.S.Yper. S.K.Reningelst en W.S.Passchendale Matchen voor Zondag 31 Januari 1943 II® PROVINCIAAL F. C. Torhout F. C. Brugge C S. Yper R. S Waregem Stade Kortrijk F C. Comines Waregem Sp Wevelgem Sp W. S Houthulst C. S. Brugge Vrij F. C. Izegem R. C. Harelbeke Deerlijk Sp. II« GEWESTELIJK B. C. S Yper S K Staden S. K. Vlamertinge S C. Bizet S- K. Roeselare F. C Comines B S Poperinge S K Reningelst W. S. leper W. S Passchendale Vrij S. C. Meenen F. C. Roeselare Klasseering lle Provinciaal Stade Kortrijk 12 11 0 1 58 14 23 R. C Harelbeke II 7 2 2 29 II 16 W. S Houthulst II 6 3 2 46 25 14 Wevelgem Sp. 116 4 1 39 22 13 F. C. Comines 11 5 4 2 38 23 12 Waregem Sp. 13 5 7 1 35 50 II C. S. Yper ie 5 5 0 26 29 10 F. C. Izegem tl 4 6 I 31 33 9 F. C. Torhout 10 3 6 I 18 35 7 Deerlijk Sp. 12 2 8 2 20 44 6 R. S. Waregem 10 9 9 1 14 59 1 Klasseering IIe Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 16 12 3 I 88 24 25 W. S leper 15 10 3 2 47 29 22 B. S. Poperinge 14 8 3 3 68 31 19 S. C. Bizet 13 7 4 2 42 35 16 S C Meenen 16 7 7 2 44 40 16 S K Roeselare 14 6 7 1 36 43 13 C. S. Yper 14 6 7 1 27 39 13 W S. Passchendale 11 5 6 0 26 29 10 S. K. Reningelst 12 4 6 2 27 32 10 F. C. Roeselare 12 4 6 2 21 43 10 S. K. Staden II 2 7 2 16 40 6 F. C. Comines 15 3 12 0 27 78 6 C. S Yper B 0 W. S. leper 2 Ucie match had heel wat supporters naar de Augustinusstraat gelokt en ook de gewenschte derby-atmosfeer ontbrak niet. toen scheidsrechter J San- sen. die goed leidde, volgende ploegen in lijn floot W. S. IEPER Tresy G. Sabbe R. Dedeurwaerder G. Dehaerne J. Alleman E. Cnockaert A.. Vierstraete J., Tresv 1.. C. S. YPER Vaasevenant L. Knockaert L. Dehaeck A. Giller R. Litière F. Mailliard S. Delahaye G. Dewulf R. c.r werd in overrompelend tempo aangevangen en wederzijdsche aanval len wisselden elkander zonder onderbreking af. White Star toonde zich het gevaarlijkst vóór doel en na een twintigtal minuten spel opende Tresy J., op inzenden van A. Cnockaert. den stand (0-1). Langs Decheiver reageerden de Cerclemannen oogenblikkelijk en doelwachter Tresy G. moest de doelpalen ter hulp roepen. Plots brak A. Cnockaert door. Mailliard blokkeerde hem. doch Simon werd hierbij gekwetst en moest het veld verlaten. In de laatste 10 minuten der eerste helft kreeg A. Dehaeck nog een mooie gelegenheid om ge lijk te stellen, maar hij miste en de rust kwam met 0-1 stand voor W.S. leper. Na de pauze was de snelheid «r eenigszins uit en werd er minder vlug. daarom echter niet minder boeiend, voetbalspel ontplooid. De doelpunten bleven nochtans lang weg en zelfs toen de aanhangers der gesternden juichten omdat ze den bal een tweede maal in de netten van Dewulf zagen belanden... was het geen goal. Ketels had namelijk het leder in de touwen gedeponeerd langs het zijnet. Toch zouden de bezoekers een oogenbük later succes heb- ben Voor handspcl van S. Mailliard. die dus in de tweede helft terug op trad. kende de arbiter een vrijen schop toe aan W.S.I. Alleman kreeg den bal toegespeeld en doelde onhoudbaar (0-2). Na nog een vijftal minuten mid denveldspel werd tenslotte het inrukken bereikt met een 0-2 zege in het profijt van kapitein Dedeurwaerder en zijn mannen. BESCHOUWING. Sommige Cerclemannen zijn de meening toege daan dat een puntenverdeeling rechtvaardiger zou geweest zijn. We deel«n alhoewel de localen ruimschoots een tegenpunt verdienden, dezen dunk niet. De verdedigingen waren elkaar waard, net als de halflijnen. maar dc aanvals- lime van W. Star vormde een meer te duchten en steviger blok dan deze van C-S.Y. De insides der gasten voedden meer den aanval dan Knockaert L. die een beste kracht zal zijn eenmaal dat hij vlugger zal centeren en dan Gruwez die verloren zwoegde, zonder Decheiver ook maar één gelegenheid te geven om zijn rush te plaatsen Dehaeck A. zagen we reeds beter, hij stond ditmaal in de schaduw van zijn broeder Benoni die bij de rivalen in lijn trad. Met betrekking tot L. Vansevenant mogen we hier nog bijvoegen dat hij een eervolle vermelding verdient om zijn mooie eerste helft en groote toewijding. Back Delahaye was tenslotte de beste Cercleman. hij bestreek heel wat veld en zuiverde steeds zijn kamp met keiharde back-passen Het viel ons ver ier op dat Giller niet presteerde zooals naar gewoonte, evenals Mailliard. Dekeersemacker E. Dehaeck B.. Ketels A. Gruwez E. Decheiver F. Deruyter C. C. S. Yper B 0 - W. S. leper A 2 Uitslagen der matchen van Zondag 24-1-43 Eerste Afdeeling A UnionAbeele-F.C.Roesbrugge S.K.Haringe-E. Watou Ex.Oostviete ren-W.S. Proven S.K.Elverdinge-E.Westvleteren Eerste Afdeeling B. E.Boezinge-BrielenSp. S.K.StJuliaan-C.S.Langemark PriorLangemark-S.K.Zillebeke F.C.Zantvoorde. vrij. Tweede Afdeeling HouthemSp.-W.S.TenBrielen G.S.Voormezeele-S.K.Nieuwk. V.J.Dikkebusch-B.S.Kemmel R.S.Loker-F.C.Westouter KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling A F. C. Roesbr. 14 11 Union Abeele 14 10 E. Watou 14 10 E. Westvlet. 14 10 S. K. Elverd. 14 5 W. S. Proven 14 4 Ex. Oóstvlet. 14 3 S. K. Haringe 14 0 2 1 59 24 23 2 2 53 28 22 4 0 63 25 20 4 0 46 30 20 7 2 36 44 12 10 0 30 44 8 10 1 27 59 7 14 0 6 66 0 Eerste Afdeeling B F. C. Zantv. 11 E. Boezinge 11 Brielen Sp. 11 Pr.Langemark 11 C. S. Langem. 12 S. K. Ziilebeke 12 S. K. St Jul. 10 1 2 63 14 18 4 0 67 35 14 4 1 36 24 13 5 1 40 33 11 6 1 41 40 11 6 1 32 41 11 10 0 9 101 0 Tweede Afdeeling W.S. Ten Br. 13 11 2 0 72 20 22 Houthem Sp. 12 S. K. Nieuwk. 12 F.C.Westout. 13 B. S. Kemmel 10 V. J. Dikkeb. 11 G.S. Voorraez. 13 R. S. Loker 10 1 52 15 19 1 45 34 13 1 44 35 13 1 38 29 11 1 36 33 11 10 1 25 66 0 10 0 9 89 S. C. Zonneb. 14 12 W. S. Passch. 13 9 Pr.Langemark 14 Brielen Sp. 13 C. S. Langem. 13 S. K. Ziilebeke 14 F. C. Zantv. 11 E. Boezinge 14 Reserve S. C. Bizet 11 S. K. Rening. 11 F.C.Westout. 11 S. K. Nieuwk. 10 B. S. Kemmel 8 V. J. Dikkeb. 10 G.S. Voormez. 11 0 2 60 9 26 3 1 39 16 19 4 3 50 31 17 5 0 38 21 16 6 3 25 29 11 9 3 16 46 7 9 0 16 56 4 10 2 17 53 6 Reeks C. 1 1 39 9 19 1 3 26 6 17 4 0 20 25 14 5 0 25 19 10 5 1 8 17 5 7 2 5 18 4 8 2 9 38 4 BERICHTEN AAN DE CLUBS laatstgenoemde althans na zijn kwetsuur. C. Deruyter en F. Litière trelïen geen verwijt, vooral Cyriel liet ons. zoo defensief als aanvallend, een gunstigen indruk. Eindelijk van Dewulf nog dit hij vermocht niets tegen de aange brachte doelen en bevredigde. Indien we thans nog vermelden dat bij Wnite Star de bedrijvige Alleman E.. de goede technieker Vierstraete J. en de aan houdend gevaarlijke Tresy J.. het meest de aandacht vroegen, dan hebben we ongeveer alles gezegd over deze aangename ontmoeting. Aanstaanden speeldag komt S.K. Staden. om 10 uur. onze B-boys op eigen terrein bekampen. Litière en zijn makkers hebben een onverdiende 3-4 nederlaag uit te wiss-hen en we betrouwen op hun vaardigheid om er zorg voor te dragen dat de rood-witte kleuren aan de winnende hand blijven. R. C. S. Yper C 2 S. K. Reningelst 2 De C-ploeg kreeg de Reningelstenaren op bezoek en kon het tot een gelijk spel brengen, ofschoon de bezoekers hun ploegje met 4 spelers van hun eerste samenstelling hadden versterkt. Rood-wit toonde zich aanvankelijk de meer dere en de kooi van gelegenheidsdoelwachter Creus onderging soms een bombardement in regel. Creus had namelijk de kans aan zijn kant. alhoewel hij goed presteerde en de echte keeper het niet beter had gedaan. Cercle bleef langdurig de baas. maar. zooals het gewoonlijk gaat. 't was Reningelst die den stand opende. Veteraan Molein echter stelde met een mopi schot gelijk. Zoo brak de rust aan. De tweede speelhelft werd een herhaling van de eerste en Creus' mannen speelden op uitvallen die geluk kenden door een tweede doel. Nochtans stelden de rood-witten op hoekschop gelijk. Nader hand werd het spel meer verdeeld, maar de cijfers veranderden niet meer tot het eindsignaal. De C-ploeg moet nog de verplaatsing naar Poperinge doen. Indien zij dezen wedstrijd win. dan ligt de tweede plaats nog in haar bereik. Zondag 1.1. hadden wij de locale derby op het plein van C. S. Yper. Onze mannen hadden vast beloofd de Rauwe prestatie tegen Reningelst uit te wisschen. waarin zij ten volle gelukt zijn. Ze hebben ons werkelijk j aangenaam verrast, niet alleenlijk om de mooie zege. maar vooral door hun geestdriftig en doordrijvend spel. Het spel was van goed gehalte, wat even eens waar is voor onze tegenstrevers, zoodat de talrijke supporters tevreden het plein mochten verlaten. Deze derby, in vriendschappelijke atmosfeer be twist. werd door H. Sansen uit Poperinge. tot eenieders voldoening geleid. f Hoe de doelen aangeteekend werden Aan de 20e min. ongeveer breekt A. Cnockaert door. hij schotelt prachtig den bal voor den ongedekten J. Tresy. die met een keihard schot A la volée» binnenzond. 3 min. voor 't einde kent de schcidsrechtei een gewonen straf schop toe. Jef Vierstraete zendt in voor den doelmond. een doelworsteling ontstaat en Miel Alleman, die zich handig achteruitgetrokken had. zal. boven de hoofden heen. onhoudbaar doelen. B. S. Poperinge B 4 W. S. leper B 1 Wat wij sinds enkele weken vreesden, is gebeurd. Onze tot hiertoe onge slagen B-mannen, moesten het onderspit delven tegen het momenteel sterk op dreef zijnde Poperinge. Het heeft niet mogen baten dat Etienne Servaes als versterking optrad, een prachtige partij speelde en zelfs ons doel lukte van op 20 meter. Het overige der ploeg was te fel gehavend en de plaatsvervangers konden onmogelijk de 4 verhinderde titularissen doen vergeten. Voeg daarbij dat de 2 eenige titularissen der voorlijner eveneens niets van terecht brachten, daar zij zichtbaar leden onder de afwezigheid van hun midvoor. Al zijn de cijfers overdreven, toch is de zege van Poperinge verdiend. Deze laatsten zijn thans in staat de beste ploegen te doen struikelen. Zondag a. s. hebben wij maar één wedstrijd te spelen, namelijk onze A-ploeg tegen Passchendale. op ons terrein aan den Bruggesteenweg. In de heenronde werd het een 0-6 zege voor onze ploeg. Sindsdien echter is er veel veranderd bij Passchendale. die in de laatste weken niets anders dan overwinningen behaalde en net als verleden jaar de onklopbare ploeg der 2e ronde schijnt te willen worden. Zullen ze hun zegereeks voortzetten of zullen onze mannen er anders over beslissen Een feit staat vast, er zal hard dienen gestreden voor de overwin ning en er zal vooral een oogje in 't zeil dienen gehouden te worden, teneinde niet verrast te worden in het eerste kwartuur. Wij hopen slechts voor onze mannen dat zij in het strijdperk treden met de vasten wil te zegevieren en niet te vergeten dat een verlies van punten een achterstel beteekent op Vlamertinge en Poperinge. Bijzondere Reserve Reeks 3-3 B.S.Poperinge-W.S.Ieper 2-4 C.S.Yper-S.K. Reningelst 0-6 S.C.Bizet-F.C.Comines 3-4 S.K.Vlamertinge. vrij. Reserve Reeks B 1-4 S.K.Zillebeke-PriorLangemark 3-6 C.S.Langemark-F.C.Zantv. 11-1 BrielenSp.-E.Boezinge W.S.Passchendale-S.C.Zonneb. Reserve Reeks C 1-0 S.K.Nieuwkerke-G.S.Voormez. 2-2 B.S.Kemmel-V.J.Dikkebusch uitg. S.C.Bizet-S.K.Reningelst 2*10 F.C.Westouter, vrij. 4-1 2-2 2-1 4-4 n.g. 4-0 0-3 5-0 uitg. 0-3 Bijzondere Reserve Reeks W. s. leper 11 10 1 0 57 18 20 S. K. Vlamert. 11 5 3 3 52 22 13 C. S. Yper 11 4 4 3 38 48 11 S. K. Rening. 11 3 6 2 29 49 8 F. C. Comines 12 3 6 3 25 40 9 S. C. Bizet 10 3 5 2 20 30 8 B.S. Poperinge 10 3 6 1 23 37 7 Reserve Reeks B. om 14.30 uur Terrein Bruggesteenweg Ingangsprijs3 fr. Afdeeling Propaganda Sectie Tooneel OPVOERING VAN Klucht in 3 bedrijven, door Eug. Burg en Otto Haerting op Zondag 21 Fe"bruart, om 15 uur en Maandag 2 2 Februari, om 19 uur Prijzen der plaatsen 20, 15, 10. 8 en 5 frank. Plaatsbespieking bij O Werrebrouck, Klein Stadhuis, Oroote Markt, leper. Door onvoorziene omstandigheden ziet Winterhulp-Tooneel zich verplicht de vertooHingen van KWELDUIVELTJE van 14 en 15 Februari te verschuiven op 21 en 22 Februari. ALLERHANDE NIEUWS leper - Diefstallen. - Verleden week Donderdag, rond 6 u. 30 's mor gens. werden twee personen uit leper, de genaamden B. O. en T. R.. door een op ronde zijnde politiepatroelje aangetroffen terwijl zij drager waren van elk een zakje kolen. Het onderzoek wees uit dat deze kolen voortkwamen van diefstal en tegen beide betrokkenen werd u!t dien hoofde proces-verbaal opgesteld. Zaterdag avond, omstreeks 6 uur. plaatste Depraetere Jozef, wonende D'Hondtstraat. zijn rijwiel aan den ingang van het telegraafkantoor. Statie straat. Weinige oogenblikken nadien, toen hij het bureel verliet, stelde hij vast dat zijn velo verdwenen was. In den nacht van Zondag op Maandag heeft een onbekende het tuin poortje gestolen van vóór de woning van Coffyn Heliodoor, Ligywijk. Dinsdag laatst, rond 6 u. 's avonds, deed Bouden Alice, wonende Zonnebekesteenweg, een boodschap in den vischwinkel van Litière Florent. K. Thouroutstraat, en liet er haar flets eenige minuten aan den gevel staan. Hiervan echter heeft een stoutmoedige dief weten gebruik te maken om met de velo te verdwijnen. Bijna verstikt. - Twee werklieden uit Charleroi, de genaamden Daubie Marius en Chamaert Raoul. werden verleden Maandag, terwijl zij hier aan de gasleiding arbeidden, door gasuicwasemingen onpasselijk en moesten ter verpleging naar het" O. L. Vrouwhospitaal overgebracht worden. Gelukkig was het slechts een begin van verstikking en konden zij, na de noodige zorgen ontvangen te hebben, nog denzelfden dag het hospitaal verlaten. Zonnebcke - Ontploffing - De genaamde Dewilde Marcel, van leper, was Woensdag namiddag aan 't koper zoeken alhier, toen zich plots, rond 5 u.. een liehte ontploffing voordeed en de buitzoeker door een stuk ijzer aan de linker knie verwond werd. Arm gebroken De landbouwerszoon Robert Bouten, wonende Lote- gatstraat. viel van een ladder tijdens werkzaamheden in den koestal. Hij kreeg daarbij een stamp van een opgeschrikte koe. Daar hij een linkerboven armbreuk opliep, is hij ter verpleging in het O. L. V. Hospitaal te leper opge nomen geworden. Langemark- - Diefstal en verijdelde diefstal. - Bij landbouwer Me- dard Herman, Zonnebekesteenweg, werden 's nachts de van banden voorziene autowielen van een voertuig afgedaan en meegenomen. Daar de hond te veel blafte, hadden de dieven het dier onschadelijk gemaakt. Niet ver van bovengenoemde hoeve poogden de dieven op een ander pachthof ook een voertuig van zijn wielen en banden te ontmaken, maar ze moeten in hun werk gestoord zijn. daar 's morgens de wagen opgeschoord was en niets ontvreemd werd. Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. '3823) Stenografie en Taalleergangen Het bestuur van het Willems-Fonds brengt ter kennis van het publiek dat de door hem aangekondigde cursussen afge last worden. De afgevaardigde van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw zal zitdagen houden ten einde de geteisterden te helpen bij het invullen en sa menstellen van hun dossier oorlogsschade op volgen de dagen en plaatsen Dinsdag. 2 Februari. Zonnebeke Woensdag. 3 Fe bruari. Voormezeele. Vrijdag. 5 Februari. Sint Jan. Verder eiken MAANDAG te Geluv/e en eiken DON DERDAG en ZATERDAG te leper. LIGGENDE PERS Zondag 34 Januari 1943 Om 14 uur: VLAMERTINGE, bij M. Marquis, Statiestraat Oppervogel 30 frank: Twee zijdvogels, elk 40 fr Twee kallen, elk 25 fr.Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Zooveel vogels als schutters. Na aftrek der onkosten wordt al het geld verschoten. Om 14 uur: RENINGE, (Sultan) Oppervogel 60 fr.; Twee zijdvogels, elk 30 fr. Twee kallen, elk 20 fr. Kleine vogels, 10 fr en boven de 45 schutters aan 15 fr Al zonder aftrek. Inleg 15 fr. Einde om 18 uur. Dinsdag 2 Februari (Lichtmis) Om 14 uur BOESINGHE, in de Meiboom, bij C. De- smedt Oppervogel, 80 fr. Twee zijdvogels, elk 40 fr. Twee kallen, elk 25 fr. 6 Hoekvogels, elk 20 fr Kleine vogels. 15 fr. en boven de 60 schutters aan 20 fr Al zonder aftrek. Inleg 20 fr. Einde rond 18 uur 50 1. Behalve de reglementaire boete, wordt er een laatste vermaning ge- geven aan de volgende clubs voor het laattijdig inzenden van het scheids- rechterblad van 10-1-43 Houthem Sp.. G.S.Voormezeele. C.S.Langemark. S.K.Nieuwkerke. B.S.Kemmel. Ofschoon deze wedstrijden niet doorgingen moeten de scheidsrechterbladen toch opgezonden worden. 2. Voor 17-1 ontbreekt het scheidsrechterblad van Ex.OostvIeteren. Voor 24-1 ontbreekt S.K.Elverdinge. Houthem Sp., C.S.Langemark. Dringend het noodige doen. 3. De clubs worden er aan herinnerd dat de inschrijvingen voor het nieuw Kampioenschap Jeugdploegen (spelers tot 17 j.) en voor den Beker C.S.Yper tot 1 Februari moeten ingezonden. Wanneer het kalender zal opge maakt zijn. zullen de te late komers niet meer aanvaard worden. 4. Vrienden wedstrijden moeten 1£) dagen vóór den gestelden datum aangevraagd worden. Niet toegestane wedstrijden zullen ingevolge art. 73C. met de voorziene boeten gestraft worden. 5. Tornooien worden slechts toegelaten zoo de bepalingen van art. 74 nageleefd worden (Reglement van het tornooi in 3 exemplaren opmaken). De Secretaris, JANSSENS. Matchen voor Zondag 31 Januari 1943 EERSTE AFDEELING B E. Boezinge F C Zantvoorde (van 22/11/42). S K St Juliaan Prior Langemark (van 13/12/42). TWEEDE AFDEELING R S Loker B. S. Kemmel (van 11/10/42). RESERVE REEKS A E Watou Union Abeele (van 13/12/42). RESERVE REEKS B F. C Zantvoorde W. S. Passchendale (van 3/1/43). RESERVE REEKS C B S Kemmel F. C. Westouter (van 20/12/42). £Mt»^ Op 20 Januari bracht Dr. A. SAM1JN ons de NIEUWJAARS BOODSCHAP DER DEVLAG. Oe- durende anderhall uur boeide en be geesterde spreker de aanwezigen die als overtuigde kernleden het ware socialisme gebouwd op natio nale grondslagen, over onze gewesten zullen uitbazuinen en uitdragen niet alleen door woord, maar meer en mees! door de onversaagde Belevend» daad. Jammer genoeg was de op komst niet in verhouding met de belangrijkheid vati die volksvergadering. Eens te meer hadden de afwezigen onge- WALT ER RUMMEL komt beslist naar leper op ZON DAG 14 FEBRUARI e. k. waar hij m den Stadsschouw burg. te 15 uur, een klavierrecital zal geven Zijn programma bestaat hoofdzakelijk uit werken van CHOPIN, de onge ëvenaarde komponist der schitterende walsen en heroïsche polonaisen, en werken van LtSZT, schrijver van de beroem de IIe Rhapsodic. Dit zal een buitengewonen stroom van toehoorders aan lokken en daarom zijn de prijzen der plaatsen ten gunstfg- sten gesteld, daar men om dien wereldberoemden virtuoos te hooren zich immer naar de hoofdstad moet verplaatsen. Kaarten aan 50 30 20 15 en 10 frank op hef se- kretariaat der DeVlag Deken Oelaerestraat, 3. (bij het Koningin Astrid Park). Leden der De Vlag genieten van rangverschuiving, Ouders en kinderen van arbalders In Dultschland halve Prtf9- (Medegedeeld)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2