VOETBALKRONIEK Bij C s Ype r ZONDAG 7 FEBRUARI 1943 W. S. leper B S. K. Vlamertinge B Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Gevonden en Verloren Voorwerpen ALLERHANDE NIEUWS Benoeming van Schepen Vereenigde Hofbouwiiefhebbers P H ILAT E L HANDBOOGSCHIETINGEN DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 5-2-1943 Uitslagen der Matchen van Zondag 31 Januari II' PROVINCIAAL F. C. Torhout F C Brugge 1—3 C S leper R S. Waregem ff. 50 Stade Kortrijk F. C. Komen 31 Waregem Sport S V. Wevelgem 32 W S Houthulst C. S Brugge 0—3 Deerlijk Sp F. C Izegem 30 II' GEWESTELIJK B. Vlamertinge Ploegsteert 4—0 Roeselare Komen 4—2 Poperinge Reningelst 101 W S. leper Passchendale li2 C S leper S. K Staden Uitg S C. Meenen en F. C. Roeselare vrij. Matchen voor Zondag 7 Februari 1943 II» PROVINCIAAL C S Yper R. C. Harelbeke W S. Houthulst Waregem Sp. F. C. Torhout Stade Kortrijk C S Brugge F. C. Izegem F C Comines F C. Brugge Deerlijk Sp R S. Waregem Vrij Wevelgem Sp II» GEWESTELIJK B F. C Comines S K Staden F C Roeselare S. K. Reningelst S C Bizet Vrij S K. Roeselare C. S Yper S K Vlamertinge W. S leper S. C Meenen B S. Poperinge W. S. Passchendale Klasseering II» Provinciaal Stade Kortrijk 13 12 0 i 61 15 25 R. C Harelbeke 11 7 2 2 29 11 16 W. S Houthulst 12 7 3 2 5! 24 16 Wevelgem Sp. 12 6 5 32 25 13 Waregem Sp. 14 6 7 i 38 52 13 C. S. Yper 11 6 5 0 31 29 12 F. C. Comines 12 5 5 2 39 26 12 F. C. Izegem 13 4 8 1 31 41 9 Deerlijk Sp. 13 3 8 2 23 44 8 F. C. Torhout 10 3 6 t 18 35 7 R. S. Waregem 12 1 10 1 19 64 3 Klasseering II» Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 17 12 4 1 92 30 25 W. S leper 16 11 3 2 52 31 24 B. S. Poperinge 15 9 3 3 78 32 21 S. C. Bizet 14 8 4 2 48 39 18 S. C Meenen 16 7 7 2 44 40 16 S. K Roeselare 15 7 7 1 40 45 15 C. S. Yper 14 6 7 1 27 39 13 W S. Passchendale 12 5 7 0 28 34 10 F. C. Roeselare 12 4 6 2 21 43 10 S. K. Reningelst 13 4 7 2 28 42 10 S. K. Staden 11 2 7 2 16 40 6 F. C. Comines 16 3 13 0 29 82 6 De A-mannen hebben verleden Zondag de voetbal schoenen wederom niet moeten aantrekken. Red Star Waregem zond namelijk haar kat en de rood-witten en hun supporters ondernamen te vergeefs de verplaatsing naar de Augustinusstr. Waarschijnlijk zullen de C.S.Y.- jongens hierdoor een forfaitzege en twee punten meer op hun actief krijgen. Aanstaanden speeldag gaat de reis, zonder M. Gauquie en A. Godderis, naar het sterke Cercle Brugge. Een gelijk spel behalen in de Breydel- stad. ware reeds een bijzonder mooie prestatie. Ook de B-ploeg was verleden week noodgedwongen met rust De Stadenaren konden, aangezien er 's mor gens moest worden opgetreden, de noodige elementen niet In lijn breng n en vroegen om de ontmoeting uit te stellen Deze vraag werd dan ook ingewilligd. De reserven moeten voor hun volgenden kamp. met een gehavende ploeg, op bezoek bij F C. Komen. Indien Mailliard en zijn mannen nochtans leider willen wor den in de klasseering der reserve-ploegen, moeten ze kost wat kost bij de mauven den inzet buit maken. R. om 2 uur Terrein Bruggesteenweg W. S- leper A 5 W. S. Passchendale A 2 Niettegenstaande het slecht weder, was er een rede lijke opkomst op den Bruggesteenweg voor de ontmoeting tusschen de plaatselijke witgesternden en hun befaam de tegenstrevers uit Passchendale. Het begin zag er. allesbehalve rooskleurig uit voor leper. Door een misverstand in het aanvangsuur kon slechts begonnen worden met 9 man. Daar bovendien neg beroep moest gedaan worden op een reserve, duur de het 20 min. vooraleer de ploeg voltallig was. leper, genietend van het windvoordeel. was meest aanvallend, wat niet belette dat Passchendale het eerst doelde doel dat echter afgekeurd werd voor buitenspel. Op doorbraak van J. Tresy en diens schot grijpt de kee per van Passchendale naast het leder en leper telt zijn 1 doel. Even later is het Ketels die doorbreekt en de doelwachter is een 2» maal gevloerd. Na wat midden veldspel zal J Tresy prachtig Nr 3 aanteekenen. Onze halflijn brengt gedurig den ballon weer op. wat niet be- teekent dat Passchendale werkloos blijft. Door groote voorzetten komt ze af en toe onze verdediging op de proef stellen. Op een dezer aanvallen aarzelt onze ver dediging en G. Tresy, die uit zijn doel was gelokt, ziet het leder boven zijn handen in 't net verdwijnen. leper zal onmiddellijk antwoorden. Op corner, goed gegeven door A. Ketels, zal J. Tresy mooi binnenkop- pen Kort nadien zal een schot van J- Tresy. via het hoofd van A. Cnockaert, het 5» doel bezorgen. Met 51 in ons voordeel komt de rust. Bij het hernemen geniet Passchendale van 't wind- voordeel en zal zich doorloopend de meerdere toonen. Onze verdediging, goed bijgestaan door de halflijn. bijt echter kranig van zich af en zal slechts 1 maal gevloerd worden op vrijen schop genomen van op 30 m. en recht streeks ingeschoten. Onze voorlijn zorgde er tevens voor de gewenschte afleiding te bezorgen door het op bouwen van prachtige aanvallen. Met 52 voor onze kleuren komt het einde. Beschouwingen. Proficiat voor onze mannen. Hier mede is een lastige partij van de baan. Waarheidshalve dient nochtans erkend, dat, al Is de overwinning ver diend. een 64 uitslag beter de spelverhouding had weergegeven. Beide ploegen deden hun best om op het v ettig terrein mooi spel te ontplooien. Wij meenen te mogen zeggen, dat, rekening houdende met de weerge- steltenis. zij hierin geslaagd zijn. Spijtig dat de scheids rechter eenige keeren slecht geplaatst stond, waardoor hem eenige spelphasen ontgingen die bij de benadee- iigde partij ontevredenheid opwekte. Wij begrijpen zeer goed hoe lastig het is in zulke omstandigheden zich te moeten neerleggen bij de scheidsrechterlijke beslissingen Het pleit echter en ten voordeele van spelers, en afgevaardigden dat het mocht blijven bij enkele vermaningen en de sportiviteit ten slotte de bovenhand behaalde Zondag a s. hebben wij dus F. C Roeselare II W. S. leper I Al is de wedstrijd buiten rangschikking toch zullen onze spelers willen indachtig zijn dat rust-roest en zij diensvolgens met overtuiging den strijd dienen aan te pakken ten einde de form te behouden voor den eerstvolgenden zwaren kamp tegen Bizet Onze B-ploeg speelt op eigen terrein, den uttgestelden wedstrijd tegen Vlamertinge B Te hopen dat zij voor dezen laatsten kamp volledig kan optreden om zoodoende waardig dit kampioenschap te sluiten. Uitslagen der matchen van Zondag 31-1-43 Eerste Afdeeling: B. E. Boezinge F. C. Zandvoorde (22-11-42) S. K. St jultaan Prior Langemark (13-12-42) Tweede Afdeeling R. S. Loker - B. S. Kemrael (11-10-42) Reserve Reeks A E. Watou Union Abeele (13-12-42) Reserve Reeks B F. C. Zandvoorde W. S. Passchendale (3-1-43) Reserve Reeks C B. S. Kemrael F. C. Westouter (20-12-42) Vriendenwedstrijd W. S. Proven Krombeke KLASSEERINGEN Reserve Reeks A» 1-2 0-1 1-10 3-3 uitg. Eerste Afdeeling B F. C. Zantv. 12 9 1 2 65 15 20 E. Boezinge 12 Brielen Sp. 11 Pr. Langemark 12 C. S. Langem. 12 S. K. Zillebeke 12 S. K. St Jul. 11 S. K. Vlamert. 10 8 0 2 52 11 18 5 0 68 37 14 4 1 36 24 13 5 1 41 33 13 6 1 41 40 11 6 1 32 41 U E. Watou 10 F. C. Roesbr. 10 Union Abeele 10 B.S.Poperinge 10 W. S. Proven 10 3 2 33 23 12 3 3 25 30 11 4 4 21 26 8 5 2 14 25 8 7 3 10 40' 3 0 11 0 9 102 0 Tweede Afdeeling W. S. Ten Br. 13 11 2 0 72 20 2? Houthem Sp. 12 B. S. Kemmel 11 S. K. Nieuwk. 12 F.C.Westout. 13 V. J. Dikkeb. 11 2 1 52 15 19 4 1 48 30 13 5 1 45 34 13 6 1 44 35 13 5 1 36 33 11 G.S. Voormez. 13 2 10 1 25 66 5 R. S. Loker 11 0 11 0 10 99 0 Vriendenwedstrijden voor Zondag 7-2-1943 14 uur E. Westvleteren E. Boezinge 14.30 uur S. K. Zillebeke Beselare Union Abeele Godewaersvelde W. S. Proven II Sta vele Matchen voor Zondag 7 Februari 1943 Eerste afdeeliag B S. K St Juliaan Brielen Sp. (van 20/12/42). Tweede afdeeling S. K Nieuwkerke B S Kemmel (van 13/12/42). V J Dikkebusch R. S. Loker (van 20/12/42). Bijz. Reserve B. S Poperinge S. C. Bizet (van 8/11/42). W. S leper S. K. Vlamertinge (van 13/12/42). De Secretaris. JANSSENS. Op Zondag 21 en Maandag 22 Februari, gaat naar de vertooning van i< HET KWEL DUIVELTJE Een daverend lachsukses. 3 uren schaterlachen, door het spel van Johan Knopjans (2® Theo Lingen). Werden ten politiebureelé aangegeven GevondenOp de Vandenpeereboomplaats goede ge legenheid tot ontspanning door HET KWELDUI- VELTJE op Zondag 21 en Maandag 22 Februari bij te wonen Gevonden. Maandag 1 Februari, door M. Cherchye, Haiglaan, een sjerp. Door Ossieur Jeannine. Bas culestraat, een dameshoed. Door M» Timperman Irène, Groote Markt, een paar vrouwenkousen. Woensdag 3, door M. Morel Maurice, Adj. Massche- leinlaan, een paar handschoenen. Door M. Ver- schoodt Alidoor, Meenensteenweg. een manshoed. Door M» Vandermeersch Maria, Lindendreef een zij den halsdoek. Door M. Degrendel Gerard. Dicke- buschsteenweg, een paar manshandschoenen. Donderdag 4, door M. Clinckemaille Maurice. Dicke- buschsteenweg. een linker manshandschoen Verloren. Vrijdag 29 Januari, door M' Liebaert Adrienne. Rijke Klarenstraat, twee melkkaarten. Door M» Jacques Colette, Tempelstraat, een wit grijze vulpen. Zaterdag 30, door Me Corneillie Gilberte, Pennestraat. een brieventasch in toile cirée inhoudende eenzelvig- heidskaart. foto's en andere papieren. Maandag 1 Februari, door M. Legrand Roger, Zaalhof, een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvig- heidskaart en twee bankbriefjes. Door Mr Vandamme Zonnebekesteenweg, een damesregenmantel in blauwe stof. met grijze strepen Terugbrengen tegen belooning. Door M. Sierens André. Elverdinghestraat, zijne een- zelvigheidskaart. Door M. Leconte Gaston, Water kasteelstraat. zijne eenzelvigheidskaart Door Mej. Verhack Fernande. Rijseistraat, een rood lederen hon- denriem. Door M Gryffon Emile. Statiestraat, een ondergedeelte van vischpers. .Belooning voor den vinder. Dinsdag 2, door Mej. Declercq Maria, Kaaistraat. twee vischkaarten in lederen brieventasch. Door M. Vanginderdeuren Gerard. Capucienenstraat, zijne een zelvigheidskaart Door M. Durnez Jacques. Elverdin ghestraat een grijze sajetten muts. Door M. Vanden- berghe Albert Zonnebekesteenweg. zijne eenzelvig heidskaart. Door M. Tavenier Pieter, Maarschalk Haiglaan, een bruin lederen handschoen. Woensdag 3, door M. Pinteion Arthur, Aardestraat, een zwart lederen geldbeugel inhoudende eenzelvig heidskaart. foto's en geld. Door M. Bouten Georges. Pilkemstraat. een vischkaart. Door M Verschave Leon, Hoornwerk, een bruin lederen geldbeugel een weinig kleingeld bevattende. Door M. Bonduwe Arthur, Ligywijk. een bruin lederen geldbeugel inhou dende eenzelvigheidskaart. foto's en een som van 50 fr. Door M. Heylens Georges. Lindendreef, twee visch kaarten. Door M. Strubbe Joseph. Zonnebekesteen weg. een geldbeugel met eenzelvigheidskaart en enkele foto's. Door M« Opsomer Noëmie. Ste Godelievestraat, een regenscherm. Door M'" Descamps Julie. Maar schalk Haiglaan. hare rantsoeneeringskaart voor niet- eetbare producten. Door M. Beddeleem Leon. De Haernestraat. zijn brieventasch inhoudende eenzelvig heidskaart. taksbewijs van rijwielplaat, andere papie ren en een som geld Donderdag 4. door Mevr. Seys Ernest. St Jacobstraat. een bril met doorzichtige montuur. Door M. Versa- vel Valère, Zaalhof. zijne eenzelvigheidskaart Door M Maselis Michel. Basculestraat, vier rantsoeneerings- kaarten Door M Sinaeve Cyriel. Bukkerstraat, zijne eenzelvigheidskaart. Door M» Santy Marguerite, Door gangstraat. een grijs gestreepte regenscherm die in de bureelen der Bevoorrading met een ander regenscherm verwisseld werd. iiiHtitudt voor GiiH>Reir/.iiie en I>ioaoliuoLoi*eii Officieel aangenomen door de Touring-Club Helglë Binnen kort i begin Februari), aanvang van Autoleergang - Theoretische Praktische lessen - Rijlessen Geldig diploma en rljbrevet einde studie. Eenige gelegenheid. Inlichtingen-Inschrijvingen: H. MAlLL/iRD Elverd ingest raat. 87, YPER- Terugbetaling van de niet ontvangen lessen in geval van opeisching. (4316) leper. Aatowielen gestolen In den nacht van Woensdag op Donderdag van vorige week zijn dieven gedrongen in de garage van H. Peel Joseph. Neerstraat, en hebben van de twee aldaar staande autorijtuigen de voorwielen afgedaan en meegenomen. Rijwiel ontvreemd. Dinsdag laatst plaatste de jeugdige Covemacker Etienne. van Wytschaete. student aan de Rijksmiddelbare school alhier, zijn rijwiel in den ingang van de stedelijke Nijverheidsschool, alwaar thans de Rijksmiddelbare school voorloopig is ondergebracht, doch toen hij. na afloop der lessen, terug huiswaarts wilde rijden, stelde hij vast dat zijn velo verdwenen was. Vlamortinge Ernstig workongeval. De 20 jarige Clauw Henri, van Vlamertinge. in dienst bij landbouwer Fleurbaey Valère. Hospitaal straat. werd Woensdag tijdens het werk verrast door een zware deur die omkantelde en op hem viel. Een bijgeroepen dokter oordeelde den toestand van het slachtoffer vrij erg en deed hem naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper overbrengen, waar een breuk der ruggraat vasgesteld werd. Staden. Aanrijding. Des avonds werd het gespan van Blomme André langs achter door een auto aangereden. Tengevolge van den schok sloeg het verschrikte paard op hol. terwijl de voerman ten gronde stuikte en onder het gerij terechtkwam. Hij werd aan het aangezicht en de beenèn gekwetst. Hooglede. Diefstal Dieven zijn 's nachts in de stallingen gedrongen van Deleu Robert en hebben er een vaars van 430 kg. gestolen. Zonnebeka. Diefstal. 's Avonds hoorde landbouwer Henri De- ceuninck een verdacht gerucht op de hoeve. Bij nader onderzoek stelde hij vast dat bij de 300 kgi\ tarwe ontvreemd was. De zonen des landbouwers stelden zich in hinderlaag op en konden aldus de dieven kennen. Dit kwam echter niet zonder handtastelijkheden. De rijkswacht heeft een onderzoek ingesteld. Drie uren geestige ontspanning door HEX KVVELDUIV'ELTJË Wilt ge enkele uren doorbrengen zonder zorgen met zegeltjes. Gaat dan naar HEX KWELDLIVELTJE De Heer A. Malfait werd aangeduid om het ambt van schepen waar te nemen te Zillebeke. Eervolle Onderscheiding André Goerlandt, leerling van den heer S. Bllllau, behaal de op den Internationalen Harmonikawedstrijd te Meenen. een le prijs met groote onderscheiding in de middelbare afdeeling. van het Arrondissement Yper LokaalIn de Trompet. Op Zondag 7 Februari 1943, om 14,30 uur ALGEMEENE VERGADERING DAGORDE Lezing van het verslag. Mededeelingen. Innen van het lidgeld 1943. Uitbetaling der punten. Aan vaarden van nieuwe leden. Beoordeeling der aan brengsten. Tombola De Sekretaris. - De d.d. Voorzitter, Faes Georges. J. Lecluyse. Afdeeling Ieper-Poperinge en Omliggende LokaalCafé CENTRUM de Stuersstraat. leper ALGEMEENE VERGADERING op Zondag 7 Februari 1943, om 14 uur DAGORDE: 1) Nieuws over de laatste nieuwigheden en uitgiften. 2) Levering der nieuwigheden. 3) Ruilmogelijkheid naar hartelust. Namens Philatel Ruilgroep. Provinciale Diensten der N.L.V.C Kanton Diksmuide-Loo, Groote Markt, 13 Diksmuide. O Zitdagen Dixmuide Vrijdagen Maandag, van 9 tot 12 uur. Loo Donderdag, van 9 tot 12 uur. De Kantonsecretaris, R. Vanderstichele. LIGGENDE PERS Zondag 7 Februari 1943 Om 14 J uur: VOORMEZEELE, bij Hector La moot Oppervogel 100 fr Twee zijdvogels, elk 60 fr -, Twee kallen, elk 30 fr.; Kleine vogels 15 fr. en boven de 60 schutters aan 20 fr.. Inleg 20 fr. Einde om 6 uur. WALTER RUMMEL komt beslist naar leper op Zondag 14 Februari e. k. waar hij in den Stadsschouwburg te 15 uur een klavierrecital zal geven. Zijn programma bestaat hoofdzakelijk uit werken van CHOPIN, de on geëvenaarde komponist der schit terende walsen, heroïsche polonaisen, en werken vain LISZT schrijver van de beroemde II<' Rhapsodie. Dit zal een buitengewonen stroom van toehoorders aanlokken en daarom zijn de prijzen der plaatsen ten gunstigsten gesteld, daar men om dien wereldberoem- den virtuoos te hooren. zich immer naar de hoofdstad moet verplaatsen. Kaarten aan 50 30 20 15 en 10 frank op het sekretariaat der «DeVlag», Deken Delaerestraat, 3, (bij het Koningin Astridpark). Haal onmiddellijk uwe i-aarten af, want de verkoop ervan werd reeds goed ingezet. Leden der DeVlag genieten van rangverschuiving. Ouders en kinderen van arbeiders in Duitschland halve prijs. Op Woensdag 17 Februari, te 20 uur. in de Kino- zaal Flora wordt de prachtige film POUR LE MÉ RITE afgerold. Op Zaterdag 30 Januari herdacht cel leper plechtig in de bovenzaal van het BelfortRijseistraat. 9. de 10» verjaring van de machtsovername door den Führer Op Zondag 28 Februari treedt het VOLKSTOO- NEELin onzen stadsschouwburg op, met het prach tige werk DE POLITIEK DER LIEFDE» van Renaat Maes, den befaamden schrijver van het gekende stuk Als de Bruine Aarde (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2