VOETBALRRONIEK ZONDAG 14 MAART 1943 Bij C. S. Yper ZONDAG 14 MAART 1943 om 16 uur Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Gevonden en Verloren Voorwerpen CIRKUS ALEX. LIBOT Nieuw Cirkusprogramma ALLERHANDE NIEUWS NANDBOCGSCHIETINGEN Bank van Roeselare N. V. DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 12-3.-1943 om 14 uur 30 op hel Ypersch Stadium, Augustinenstraat S. YPER A - Jeugdploeg - S. K RENINGELST Intanjsprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 7 Maart II' Provinciaal R.S. Waregem-P.C. Brugge C S.Yper Deerlik Sp. 3-0 2 1 Wevelgem Sp.-W.S.Houthulst afg. F.C. Izegem-Waregem Sp. 6-2 C.S.Brugge-F.C. Komen 5-1 R.CH arelbeke-St. Ko r trij k Vrij F.C.Torhout. II' Gewestelijk B. W.S.Passchendale-S K.Vlaracrt. 3-6 S.K.Reningelst-S.C. Bizet 2-4 W.SJeper-S.C.Meenen 2-3 F.C. Komen-B.S. Poperinge 2-1 2-4 F.C.Roeselare-S.K.Staden 3-2 Vrij C«S.Yper en S.K. Roeselare Matchen voor Zondag 14 Maart 1943 II' PROVINCIAAL Stade Kortrijk C S. Yper F C. Comlnes R. C. Harelbeke F. C Torhout F. C. Izegem W. S Houthulst R S Waregem Deerlijk Sp Wevelgem Sp. F C. Brugge C S- Brugge Vrij Waregem Sp. II' GEWESTELIJK B. S K Staden S K Vlamertinge S. K Roesela re S C Bizet B S Poperinge V'r;j W S Passchendale S K. Remngelst F C Roeselare W. S leper F C. Comines C. S Yper S. C Meener Klasseering II Provinciaal Stade Kortrijk 16 15 0 1 74 17 31 W. S Houthulst 14 8 4 2 55 25 18 C. S. Yper 14 8 5 1 37 31 17 Wevelgem Sp. 15 8 6 1 41 30 17 R. C Harelbeke 14 7 5 2 34 23 16 Waregem Sp. 17 7 9 1 43 63 15 F. C. Comines 15 6 7 2 40 32 14 F. C. Izegem 17 6 9 2 40 51 14 Deerlijk Sp. 17 5 10 2 30 50 12 F. C. Torhout 13 4 7 2 23 40 10 R. S. Waregem 15 1 12 2 23 72 4 Klasseering n« Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 19 14 4 1 101 35 29 W. S leper 19 13 4 2 67 36 28 S. C. Bizet 19 11 6 2. 64 57 24 B. S. Poperinge 19 10 6 3 91 46 23 S. C Meenen 20 10 8 2 54 45 22 S. K Roeselare 18 8 8 2 52 52 18 C. S. Yper 18 8 9 1 36 49 17 F. C. Roeselare 17 7 8 2 33 63 16 W S. Passchendale 16 7 8 1 39 44 15 S. K. Reningelst 18 5 11 2 40 59 12 F. C. Comines 19 4 15 0 32 90 8 S. K. Staden 13 2 9 2 20 47 6 C. S. Yper 2 Deerlijk Sp. 1 Er kwamen verleden speeldag wederom twee kostbare puntjes het actief der Cerclemannen vermeerderen. Met 2-1 score werden de Deerlijkenaren im mers op het veld der Augustinusstraat in de minderheid gesteld. De eerste helft verliep tamelijk verdeeld en was boeiend om volgen. Na de herneming waren de localen in alle lijnen de baas en werd er voortdurend vóór de kooi van Tytgat gespeeld. De zege der leperlingen is zoo ook verdiend te noemen. Een beetje meer kansen de cijfers hadden kunnen hooger oploopen. We moe ten hier nochtans eveneens bijvoegen dat de doelverdediger der groen-witten in uitstekende conditie verkeerde en zelfs de moeilijkste ballen onschadelijk maakte. In den lof dien we Tytgat toezwaaien, mogen we derhalve ook de beide backs der gasten omvatten. Bij de rood-witten evolueerde de defensie zeer goed. C. Dumalin en zijn twee achterspelers bevredigden, maar vooral M. Gauquie en zijn kanthalfs kunnen op een schoone partij terugblikken. De aanvallers voldeden min. Er werd wel eens te veel gecenterd en te weinig naar doel geschoten. Woets was heel wat flauwer als naar gewoonte en alhoewel hij aan de basis lag van het eerste Cercle-doelpunt. verwachten we van hem een weerwraak te Kortrijk. Boudry. die dus kapitein Cherchye verving, ver beterde naarmate hij het op de linksbuitenplaats gewoon geraakte. In de tweede helft zou hij echter als inside optreden en dan evolueerde hij zwakker. Het weze nochtans te zijner ontlasting gezegd, dat hij zijn spel niet kon ont plooien zooals hij wilde, daar cr steeds in een kamp werd gespeeld en er altoos een been of paal in den weg stond. Hij bewees in ieder geval over een sterk eindschot te beschikken en maakte daarvan ten gepasten tijde gebruik om zijn aanvallen te besluiten. Moest Albert zich in de voorlijn kunnen aanpassen, we zouden denkelijk den gewenschten animator en goalgetter gevonden hebben! Ten slotte zullen de talrijke aanwezigen misschien hebben opgemerkt, nu hij er niet was dat Ward je Cherchye. in wiens gezin zich zoo juist een gelukkige gebeurtenis had voorgedaan, zijn plaats in de eerste ploeg nog niet moet af staan. Denken we alleenlijk maar even terug aan de hoekschoppen Albert is op den linkervleugel doordrijvender en Godderis een ietsje sneller, doch Wardje is handiger en zooals we hem bijvoorbeeld te Waregem aan het werk zagea. is niemand in Yper in staat om hem als hoekspeler te vervangen. De match- De heer Lagast stelde om 14 uur 45 de ploegen in lijn en na één minuut stilte, wegens het overlijden van Bondsvoorzitter Vankesbeeck. mocht M. Dumalin aftrappen tegen den wind in. Aanvankelijk noteerden we verdeeld spel. met de onzen een tikje gevaarlijker dan de Deerlijkenaren. Na 10 minuten spel ontstond er een geharrewar vóór het doel van Camiel en een der groen-witten doelde met de hand het openingspunt (0-1). De Cercle- mannen zetten het offensief in en keeper Tytgat moest al zijn kunde te voor schijn halen. Rond het halfuur liep A. Woets langs zijn lijntje, zond keurig in ea Pontje stelde met kopbal de score in evenwicht (1-1). Zonder dat de stand nog gewijzigd werd. bereikten we de rust. Bij de hervatting werden de bezoekers op hun doel geplakt en het voor- sprongsgoal der onzen hing voortdurend in de lucht. Het duurde evenwel nog een halfuur, alvorens A. Godderis de cijfers verdiend op 2-1 bracht De D.S.-ers ondernamen hierop wederom een paar schuchtere aanvallen, terwijl we ons aan nog meer doelen vanwege de Yperlingen verwachtten. De defensie van Sport speelde echter, naarwe van hun supporters vernamen, te Yper haar beste match van het seizoen en dit was een beletsel voor de C.S.Y.-ers om hun meerderheid op concrete wijze uit te drukken. Aldus bleven de bordjes op 2-1 tot bij het affluiten en wonnen de Cerclejongens nipt. maar verdiend. Aanstaanden speeldag moeten de rood-written op bezoek bij Stade Kortrijk. Wat zal het daar worden Godderis en Cie zijn er in ieder geval op belust om bij de Astridmannen een flinke prestatie te leveren en onder die omstandig heden is een puntenoogst niet uitgesloten. Wij. voor ons deel. betrouwen op het in vorm zijn van onze halfiijn. die kost wat kost de gebroeders Deieu en Blondeel zal moeten schaakmat zetten, wil men op geen gasbek loopen 1 Vertrek met tram om 11 uur. Jeugdploegen Toekomenden speeldag treden de Jeugdploegen terug in het strijdperk. Thans zal C. S. Y. met twee ploegen in de branding staan, doch met twee goede elftallen Inderdaad, gedurende de rustperiode na het eerste kampioen schap werd er duchtig getraind, zoodanig dat onze jonge voetballers in goede conditie verkeeren. )a Voor hem die de oefeningen heeft bijgewoond, is het geen geheim meer dat de rood-witten over flinke opkomelingen beschikken, die in staat mogen geacht worden, om weldra te voltooien hetgeen thans in opbouw is. Zondag krijgen de voetballiefhebbers, daar er juist geen andere belangrijke matchen te Yper doorgaan, een eenige gelegenheid om Devos. Hollebeke. Maes R Vanbecelaere R. e. a. aan het werk te zien. Met talrijk op het Augus- tinusveid tegenwoordig te zijn. zouden de supporters bewijzen dat ze de krachtinspanningen van het Cercle-bestuur naar waarde weten te schatten en dit ware tevens een aanmoediging voor de jeugdige rood-witten. Om te sluiten kunnen we hier misschien wel vermelden dat een in West- V Ja and eren gekende voetbalfiguur, die wekelijks eere-afdeelingmatchen bij woont onlangs nog zijn lof over de jeugdploegen als volgt uitdrukte Dat is eigenlijk voetbal dat die kereltjes spelen, ze schotten met hartotocht en dit nen we vaak niet bij de clubs uit hooger afdeeling. Om kadetten aan het werk te zien. zou ik me derhalve een verplaatsing van meer dan één uur ge troosten R. O—— W. S IEPER - Jeugdploeg - B. S. POPERINGE Terrei» Br«ere«tee»weg l»ko«P«ïJ» 2 e« I Ir. Bij White Star leper W. S. leper 2 - S. C. Meenen 3 Zondag laatst zorgde White Star voor de verrassing, door zich op eigen terrein te laten afdrogenl Er is echter een en ander ter vergoelijking naar voor te brengen. Meenen was. zooals naar gewoonte, op zijn sterkst niet minder dan drie promotiespelers zaten in de ploeg: Destoovere. Lamaire en Seynaeve. Verdere was het een kamp van ongelukken. Halfweg ae eerste helft werd ka pitein Dedeurwaerder aan bet oog gekwetst gescheurde wenkbrauw, en de onzen moesten met 10 man. tegen wind. zich geweldig te weer stellen tegen de alles doorgevende ploeg van Meenen. Tijdens de tweede helft, wanneer nog een kwartier te spelen viel. botste Seynaeve van Meenen tegen onzen keeper: Seynaeve moest van het plein ge dragen. ec per auto naar huis gevoerd, wegens knieschijfbreuk. Het moet gezegd dat alle spelers hierdoor erg beïnvloed werden. Over de match zelf valt er weinig te zeggen het was de tegenhanger van acht dagen terug. Tijdens de eerste minuten doelde Meenen het eerste punt. op slecht opvangen vanwege G. Tresy. Met wind in de zeilen was Meenen erg ten aanval. Toch lieten de onzen zich niet onbetuigd, en een viertal keer ont snapte het doel der bezoekers als bij wonder aan bevlekking schoten van Ketels rakelings vóór. onder of boven en door de andere voorspelers onbe grijpelijk gemist. Na de rust profiteerden de onzen van den wind. en konden spoedig gelijk stellen. Op ontsnapping wist Meenen weerom voorsprong te nemen. Voor niet lang echter, want ook leper stelde gelijk een verrassend schot van Vier- straete. langs den grond. Toen Meenen slechts met 10 man opereerde, dachten de onzen alles te mogen vooruit zetten. Het werd hen fataal op missen van 'Dedeurwaerder lukt Meenen zijn derde doel. Hoe de onzen zich nu ook in spannen. hoe scherp Ketels ook inzendt, toch weet de gelukskeeper van de bezoekers alles op te vangen. Meenen bracht tusschen de doelpalen een Hinken doelman, die hooge ballen schoon wist te plukken, en heelden kamp door met geluk en kans heeft ge werkt. De ploeg van Meenen was meer waard dan onze serie. White Star was op bepaalde punten zwak. en opeteerde bijlange niet zooals acht dagen te voren. Zondag a. s. trekt ploeg A naar S. K. Roeselare. die hier met 5-4 moest onderdoen. We durven thans geen overwinning voorop stellen, maar verwach ten dat de onzen zich kordaat zullen weten te verdedigen. Onze reserven beginnen den strijd in het bekertornooi van C. S. Yprois- en fietsen naar Brielen. De jeugdploeg zal op eigen terrein zijns gelijke van B. S. Poperinge ont moeten. Deze kamp begint te 4 uur. Wedstrijden voor Zondag 14 Maart 1943 Vriendenwedstrijden 15 u. R.S.Stavele-S.K.Haringe 14.30 u. S.C.Zonneb.-S.K.St-Juliaan Uitslagen der Matchen van Zoodag 7 Maart 1943 Tweede Afdeeling Brielen Sp. - Prior Langemark afg. (te herspelen) Reserve C S.K.Reningelst-B.S. Kemmel 7-0 13.30 u.W.S.Passch.-Pr.Lang. Jeugd. Vriendenwedstrijdea 14.30 u c.S.Lang.-W.s.Ten Brielen S.C.Zonnebeke-C.S.Langemark 0-1 Krombeke-S.K.Haringe 4-2 F.C.Roesbrugge-E.Watou 0-1 S.K.Zillebeke-Beselare afg Officieele Wedstrijden voor Zondag 14 Maart 1943 Eindronde Reserveploegen (2 x 30 min.) S.K.VIamertinge-S.C.Biict S.C.Zonnebeke. vrij. V Kampioenschap Jeugdploegen (onder 17 j. 2x30 min.) C.S.Y. A-S.K.ReningelstS.K.Vlaraert.-C.S Y. BW.S.Ieper-B.S.Poperinge Beker C. S. Y prois Reeks A Reeks 0 W.S.Proven-B.S.Poperinge Brielen Sp.B-W.S.!eper Reeks B Reeks E G.S.Voormezeele-R.S.Loker Houthem Sp.-F.C.Zandvoorde St-Wytschaete-Sp.Meesen PIf7ll, S.K.Zillebeke vni. Reeks C B.S. Kemmel-V.J.Dikkebusch S.K.Nieuwkerke-S.C.Bizet Berichten aan de Clubs 1. Ingevolge de beslissingen genomen door het Komiteit Westland. worden de volgende wedstrijden voor den beker C. S. Yprois uitgesteld Reeks A E. Westvleteren - E. Watou Reeks D S. K. Elverdinge - Prior Langemark. 2. De Heer en secretarissen worden vriendelijk verzocht de uitslagen der nieuwe competities na de wedstrijden aan leper 215 te telefoneeren. De secretaris, JANSSENS. Werden ten politiebureele aangegeven j Gevonden. Zaterdag 6 Maart, door MM. Priem en Mortreu. een plank en twee schragen. Maandag 8. door Mej. Biebuyck Marie-Thérèse. Dixmudestraat, een kindersacoche. êd Donderdag 11. door Me Bonduwe Simonne. Pilkemstraat. een lederen rij wielzakje. Verloren. Vrijdag 5 Maart, door M. Vandevivere André, Kalfvaart. een zwart lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart en enkele foto's. Door Mej. De Vestele, Korte Torhoutstraat, een rechter blauw lederen handschoen. Zaterdag 6. door M. Polle Emile. Kalfvaart. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Donche Luc. Stoffelstraat. een grijze sajetten handschoen. Door Mej. Derou8 Maria. Frenchlaan, hare eenzelvigheidskaart. Maandag 8, door Mevr. Wed. Van Kemmel, Zonnebekesteenweg. een groene vulpen met gouden pen. Dinsdag 9, door Me Vanbiervliet Maria, St Jozefsgesticht, een bruin lede ren sacoche inhoudende een grijze geldbeugel, een som van ongeveer 40 fr.. paternoster; enz. Door M. Legrand André. Poperingesteenweg, zijne eenzelvigheidskaart.—Door M. Rébéré Lauraine, Meenensteenweg, een groen sajetten handschoen. Door M. Dewulf Octavie. Basculestraat, twee kleederkaarten. Woensdag 10. door Me Vermeersch Maria. Lindendreef. een kleederkaart. Door Me Duprez Louise, Capucienenstraat, een armband. Door M. Gruwez Isaï. een autowiel 210/20. Door Me Boudin Emma. Basculestraat, hare eenzelvigheidskaart. Donderdag 11, door M. Verhaeghe Louis, Poperingesteenweg. een rant- soeneeringskaart voor niet-eetbare producten. Door M. Deheegher Désiré, van Roeselare. een bruin lederen boekentasch inhoudende kasboek. Door Mej. Deprost Georgette. Groote Markt, een zwarte vulpen met kleine gouden pen. Rond 8 uur 's morgens, tusschen Yper en Vlamertinge. door Mw A. Verhack, Deken Debrouwerstraat, een aktentasch. STAD IEPER Standplaats op de Markt HET MODERNE dat verleden jaar de bevolking van IEPER en omliggende eenige aangename avonden bezorgde, zai nogmaals de bevolking verrassen met een j geheel dat de nummers van verleden jaar ver zal over treffen en waarin ook zullen optreden onze HINDOUSCHE DANSERS MET SLANGEN en nog 14 verschillende attraktienummers, waaronder o)k nog onze echte CIBKUS-CLOWNS die gedurende de voorstellingen het Cirkus zullen doen daveren van het lachen- Niemand zal zich zijn avond beklagen. OpeningsvoorstellingZATERDAG 13 MAART j Zondag en Maandag, telkens om 7,30 uur stipt. Op Zondag 14 Maart, om 3 uur, Matinée met hetzelfde programma van 's avonds, er wordt ook niets in achtergelaten. Voor verdere reklaam komt zien aan het Cirkus. Kaarten zijn op voorhand te bekomen vanaf 10 uur 's morgens aan Kaswagen Nr 1- De DirektieAlexander LIBOT. j («per Solo slim. Verleden week Donderdag speelde M. Arthur Vandammc een solo-slim met de 7 hoogste van klavers, harten aas en aas. heer. vrouw, tien en vijf van koekens. Zijn medespelers waren Mevr. Abdon Decrock. Mevr. We Eisen en Mej. Eliane Decrock. Getuige Mevr. Arthur i Vandamme. Pioficiat. Arthur l Boezintfe. Ontploffing. Toen vrouw Julienne Huyghe-Fossaert. wonende in het wachthuis bij den onbewaakten overweg der Kapellestraat. een doos carbid van de bank boven den watersteen wilde afnemen, viel de doos uit haar handen en kwam in een kom water terecht. Oogenbiikkelijk volgde een zoo geweldige ontploffing dat alle vensters gebroken en de buiten luiken alsmede de voordeur afgerukt werden. De vrouw liep brandwonden op aan aangezicht en handen, terwijl haar echtgenoot, die met het jongste kindje op den arm nabij de stoof stond, er met den schrik van afkwam. Ghelawe. Diefstal. Dieven zijn 's nachts binnengedrongen in de woning van Lermont Emiel, Busbekestraat. en hebben er 1 kgr. boter alsmede een brood ontvreemd. Poperinge. Velo gastolen. Zondag middag werd op den koer van den ijzerwinkel Delbaere. Vlamingstraat, een rijwiel gestolen ten nadeele van Vandenberghe Gaston, wonende Provensteenweg. Inbrsakpoging verijdeld 's Nachts hebben dieven gepoogd binnen te breken bij landbouwer Adriaen Georges, wonende langs den steenweg naar Watou. De landbouwer echter, die eenig verdacht gerucht gehoord had. riep om hulp met het gevolg dat de booswichten ijlings op de vlucht sloegen zonder iets te kunnen medenemen. Een onderzoek werd ingesteld. Schoon is Seppl' Schooner is Weener - Walsen Schoonst is HET MEISJE VAN ZAVENTHEM WAT DENKT U TE VERRICHTEN IN DE TOE KOMST Specialiseert u in aangename betrekking in open lucht, wel bezoldigd, geen crisis kennende, ter Auto-School Couvreur te IEPER, Groote Markt, (In de Trompet), in 15 Zondagen, telkens om 9 1/2 u Bijzonder programma. Uitslag verzekerd Ge ring schoolgeld- LIGGENDE PERS Zondag 14 Maart 1943 Om 14 uur: VLAMERTINGE, in den Gouden Leeuw, Statieplein Oppervogel 80 fr.; 2 zi dyogels. elk 40 fr 2 kallen elk 25 fr.; Kleine vogels 15 fr.. en boven de 50 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. Kansspelen streng verboden. Op Maandag. 1 Maart, had te Roeselare. de algemeene jaariijksche vergadering der aandeelhouders plaats. Het belang dezer Westvlaamsche Bank evenals de weldoende rol die zij reeds jaren speelt in den stijgenden bloei van onzen handel en onze nijverheid, zetten ons aan U hierover verslag uit te brengen. Maar door plaatsgebrek in het nauw gedreven, moeten wij ons beperken tot het weergeven der balans, der Winst- en Verliesrekening. BALANS PER 31 DECEMBER 1942 AKTIEF PASSIEF BESCHIKBAAR EISCHBAAR Fr. Kas. Nat. Bank. Postch. Fr. Bevoorrechten (Belasting.) 32.859.95 24.642.149.74 Bankiers 306 640.63 Bankiers 26.588.113.38 Te betalen op korten Te innen op korten term. 1.255.784.11 termijn 1.570.511,28 Wisseltasch 2.350.211,15 Crediteuren wegens Voorschotten op effect. 2.837,948.67 wissels ter incasso 751.194.41 Diverse debiteuren 27,298.575.94 Depositos Waardentasch 50.843.118.77 opzicht 57.284.927.23 Diversen 589.595.49 op 14 tot 30 dagen 9 697,000.- VASTLIGGEND °P 30 en meer da9en 41.751.862.52 boekjes 15.170.782.27 Onroerende goederen 3.760.000.- Te storten deelhebbingen 187.500— Brandkasten en safe- Diversen 263.484.67 Meubilair en machinL9 60000- NIET EISCHBAAR Kapitaal 10.000.000 - Reserves wettelijke 400000. Uitgiftepremie 1.50G.0t0,— Voorzienigheidsfonds 575.000.— buitengewone 200.000. RESULTAAT Batig slot 593.734.29 140.285.497.25 140.285.497.25 A ORDEREKENINGEN Activa in waarborg gegevenFr. 23.5892\8.42 Effecten voor eigen rekening in waarborg gegeven 300000. Waarden van derden ontvangen 30.855.661.24 Onze borgtochten voor rekening van derden 24.900.— Herdisconteerde wissels Wissel verrichtingen op termijn 2.085.125,— Open bewaargevingen33.602.982.20 Diversen22.737.793.20 WINST en VERLIESREKENING per 31 DECEMBER 1942 DEBET CREDIT Fr. ICnr rmmiM'e Intrest en commi«ie 1.488.795.01 PubbHtrft 7 378*70 W^^eutasch I.6J2.1I1.69 Publiciteit 7.378.70 Diversen 567.178.9» Voore-msteHmgenper- Overgebrachte Winst 19.612.89 Taxen en belastingen 24.973,40 Afschrijvingen op vastlig gend. waardentasch en der kapitaalsverhoogings- kosten 365.534,75 WINST 593.734.29 3.698.69849 3-696.696.49 Samenstelling van den Raad van Bekeer MM. Alfons VAN COILLIE, 54. Hugo Verrieststraat. Roeselare. Voorzitter v Jozef ROMMEL, 28. Groote Markt. Roeselare. Afgevaardigde-Bekeerder; Jozef CAMERLYNCK, 68, Ooststr.. Roeselare. Beheerder-Bestuurder Victor COUSSÉE. 37. Ardooiesteenweg, Roeselare. Beheerder Omer DECUYPERE. 146, Meenensteenweg, Roeselare. Beheerder Valère FLIPTS. 62, Ieperstraat. Roeselare. Beheerder; Karei VAN TYGHEM, 57, Zuidstraat. Roeselare. Beheerder. DIRECTIE Roeselare. CAMERLYNCK Jozef, Algemeen Bestuurder VANBRUSSEL Frank. Onderbestuurder leper. DEZEGHER Emiel, Bestuurder Veurne, BOYAERT Georges, Bestuurder. Op Woensdag e k. 17 Maart, te .20 uur, wordt in de Kinema- zaal Flora de film VERLOF OF EEREWOORD vertoornd Deze film is een topprestatie van het Duitsohe filmwezen, een pakkende foeeldensymphonie van I rneraadsehap. Liefde en plicht, geeft een eenjg juiste weergave van het gebeuren in Berlijn in Oktober 1918, kort voor de revolutie. Een lach een traanSteeds opnieuw breekt een oorspronkelijke, sprankelende humor door de drama- tisch-geladen scènes. Iedereen wordt hiertoe uitgenoodigd en is welkom Bianka Gyselen, de befaamde Vlaamsche kunste nares, houdt op Vrijdag 19 Maart e. k., te 20 uur. een voordracht, in Het Belfortbij Hilaire Verbeke. Rij- selstraat, 9. Het gaat hier om een eigen Vlaamcche kunstenares, die spreekt uit eigen ervaringen en uit de overtuiging van zichzelf. Haar voordracht is tot een ieder gericht en voor alle lagen van ons volk bevattelijk, zoodat iedereen ertoe wordt uitgenoodigd. Kinderen van 6 tot 14 jaar kunnen gedurende één maand in het Rijk, ondergebracht worden in gezonde en luchtbombardementen-vrije streken. Kinderen van 10 tot 14 jaar kunnen kosteloos gedu rende zes maand, in jeugdtehuizen worden opgenomen. Het is een eenige gelegenheid die het Rijk ons biedt, om de kinderen in een gezonde atmosfeer op te leiden tot krachtige mannen en vrouwen. Aanmeldingen op het Sekretariaat, Deken Delaere- straat, 3, lederen Dims- en Zaterdag, mits voorle van het trouwboekje. (Medegede

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2