Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER Aan de Zee, in ieder badplaats HAND30CCSCHIETINGEN Weefautomaten PICANOL UITTREKSEL VAN VONNISSEN Uitslag der Stierenkeuringen te WAT0U, den 25 Februari 1943 In hef- goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER HET YPERSCHE 19-3-1943 van den 12 lot den 18 Maart 1943 Geboorten Malfait Freddy, Recollettenpoort, 5, Zonne- bekesteenweg. Tackoen Jean. Recollp., Hoterstraat 37. Vandeputte Willy, Sint Jacobsstraat, 77. Wittevrongel Anny, Recollp., van Zillebeke. Slnnaeve Willy, Recollp., Meenensteenweg, 98. Vandeplassche Simonne, Recollp., van Zonnebeke. Vandenbussche Paul, Dikkebuschsteen- weg, 15. Segers Quy, Recollp. Paddevijverstraat, 4. Overlijdens Lahoutte Gaspard, bakker, 20 J ongehuwd, Meenensteenweg, 109. Descan GuidoGilbert. 9 d., van Merkein. Lemaire Magdalena. 43 j., hulshoudster, echtg. Bollaert Charles, van Houteni-bij-leper. Dauchy Augusta, z.b., 43 J ongehuwd. Lange Meerschstraat, 21. Dupont Leon, landbouwwerkman. 23 j., ongehuwd, van Waasten. Coffyn Paul, 6 m., van Vlamertinge. Dejaegher Maria, z.b,, 78 j., wed. Waterbley Carolus, Pennestraat. Deleu Cyrille, fabriekwerker, 43 j., echtg. Ververken Martha, van Geluwe. Carette Emerence, z.b., 53 j., echtg. Gheeraert Omer, van Poelkapelle. Huwelijksbeloften Hans Klank, specialist-mekanieker te Berlijn, en Juliette Vansevenant, z b., te leper. Alfons Somers, bakker, te Mechelen, en Helene Raratto, fabriek werkster, te leper. ZIELiMIAPDK Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 7.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Camille VERFAILLIE-BAELEN. (4517) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd O- ZIEI MIS bij te wonen die zal gezonuen worden oi ZONDAG 21 MAART, om 8 uur, in St Niklaaskerk, tot -zielelaferus van Vrouw Arthur ROUSELLE geboren Sylvie Jonckheere. (4487) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 8.30 uur, in St Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Heer Remi MOLEIN. (4515) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Polydore DEHAENE-COFFYN en overleden kinders. (4488) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw René STAMPER-LEMAHIEU. (4518) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Vrouw Leon RUBBEN gebaren Romanie Dubois. (4489) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden on ZONDAG 21 MAART, om 9 30 uur, in de kerk der E P Carmelïeten, tot zielelafenis van Heer Victor DE ROO Van wege de Broederschap van het H. Scapulier (4519) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 10 uur, in de kerk der E P. Capucieuen. tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Jules DEPUYDT geboren Leonie Delaere. (4490) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS abij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Sylvie MAHIEU en dochters Emma en Octavie. (4520) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het SOLEMNEELE JAARGETIJDE bij te wonen dat zal gezongen worden op MAANDAG 22 MAART, om 9.30 u-, in de parochiale kerk van Dïckebusch. tot zielelafenis van Mejuffer Agnès GRIMMONPRÉ vanwege ouders, broeders en zusters (4521) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 21 MAART, om 11.30 uur, in St Maartens- katbedraal. tot zielelafenis van Vrouw Gustave GILLIS geboren Lucie Tanghe. (4491) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd rit ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 8 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Jules DEPUYDT geboren Leonie Delaere (4522) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 8.30 uur, in St Maartens- katbedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Alphonse NOPPE-MOLLEZ. (4523) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri VERLEURE echtgenoot van Vrouw Germaine Schooriheere. (4524) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Victor CARISSIMO en overledene familie. (4535) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 10 uur, in de kerk der E P. Cepucienen, tot zielelafenis van Vrouw Ernest ARFEUILLE geboren Octavie France (4525) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 28 MAART, om 11.30 uur, in St Maantens- taafïedraal. text zielelafenis der overleden familie VANDEVTVERE'ALLEMAN. (4526) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. SNOECK. Groote Markt, is alleen open op Zondag 21 Maart groet 'aantal BURGIiRSHIJIZEN, zich wend er G. BOURDEATJ, 70, Rijselstraat, Yper. (3219 Over te nemen - Brussel-Centrum in zeer drukke straat Prachtige HANDELSZAAK met Handelsregister bestaande uit Drogerij- en Kruidenhandel Zeer gekend huis bestaande sedert 60 jaren. Alles uitge baat in modernen winkel. Eigenaar laat over na gemaakte fortuin Nadere Inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstaat, leper. Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau. 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) TE HURENHERBERG, in center van stad. Zich wenden Cartonstraat, 19, Yper. (4508* Te huur Schoone gemeubelde kamer met ge bruik van toiletkamer voor deftige Heer of Juffrouw alleen. Adres ten bureele. (4533 TE KOOPWAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel. Plaats, 16, Dikkebusch. (4327) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren. steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg 145, (Villa) leper (4228) TE KOOP GEVRAAGD: WEEGBRUG van 10000 of 15.000 kgr. Adres ten bureele (4418) TE KOOP2 WITTE KIELEN voor coiffeur of schil der, groote maat. 2 vesten, 2 paar manschoenen, 2 paar vrouwschoenen, 2 trench-coats, 1 Kodak cn een culotte (rijbroek). Rijselsteenweg, 19. Koninghoek. leper. (4475) TE KOOP: MODERNE BUFFETSTOOF en groote spiegel, lm50 x 0m85. Adres ten bureele. (4494) TE KOOP: KINDERVOITUUR met dikke banden. Bruggesteenweg, 103, Yper. (4495) TE KOOPPIANO- Adres ten bureele. (4496) TE KOOP: MANS- en VROUWVELO Zich wenden Deken Delaerestraat, 4. Yper. (4497) TE KOOPBUFFET CUISINIÈRE STOOF en perma nenten toestel. Zich wenden Dickebuschsteenweg, 109, Yper-(4498) TE KOOPCEREMONDEVEST, GILET en HOOGEN HOED voor plechtigen communicant. Zich wenden Groote Markt, 6, Waasten. (4507) TE KOOPNIEUW RADIO TOESTEL S. B. R. Adres ten bureele. (4512) Te koop Brandhout in kleine blokjes, I ben zine motor Bernard 3 PK beton, ijzer 6m\m dik, nieuw, 3 ijzeren grey poutrellen 12 x 12 x 4m., 5 ijzeren vormen voor beton staken. Adres ten bureele. (4528) Te koop Een paar lederen vrouwschoenen nr 38 Klaverstraat, 14. (4529) Te koop Groote ronde watervergaarbak. ongeveer 500 L, alsook twee krulwagenwieien. Adres ten bureele. (4531) Te koop Buffet In massief elk. Adres ten bu- reele.(4534) Weg te halen Twee karren goede aarde. Adres ten bureele. EEN TOEKOMSTPOSITIE is aangeboden aan werk- zamen man, begaafd met commercieelen aanleg. (Bij voorkeur gehuwd). Ouderdom en referenties schrijven onder K. H. 33 Agence Havas. Brussel, die zal door zenden Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. (4149) Gevraagd goede meid, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) GEVRAAGD MEID, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele. (4500) GEVRAAGD: GOEDE NAAISTER. Adres ten bu reele. (4513) GEVRAAGD GOEDE MEID, rond de 20 jaar, voor alle werk, zeer goed loon. Adres ten bureele (4514) Modistë vraagt leermeisje. Adres ten bureele. Gevraagd: Werkvrouw voor al de dagen der week. alle werk. Inlichtingen Rijsselstraat, nr 7, Yper. (4530) Gevraagd Goede meid van rond de 20 Jaar, voor alle werk, voor café en keuken, goed loon. Zich wenden bij Mare. Houdendljke, Café Hotel de Ville, Kemmel. Tel. 12. <4532) MAALMOLENS D. D. D. Deze molens zijn niet opgezet met ijzeren! stalen of gegoten maalplaten, maar wel met echte maalsteenen, in dezelfde grondstof als deze in de loonmolens. Zij malen dus even fijn, zijn even hard en worden gelijk met een gewonen kaphamer herzet Getuigschriften wegens groote voldoening uit alle Provinciën van België, alsmede uit verscheidene depar tementen van Frankrijk Inlichtingen bij den eenigen constructeur in België DEVOS DANIEL, Plaats, 16, Dikkebusch, (bij Yper). Schoone blok BOUWGROND, uiterst wel gelegen. Verdeeld in 20 loten van ongeveer 420 m2 ieder (7 x 60). Villa'», handels- en opbrengsthuizen, Hotels, Bouwgronden. Alle Inlichtingen kosteloos te bekomen bij G. BOURDEAU, makelaar In goederen. 76, Rijssel straat, IEPER. Spreekuren ieder voormiddag van 9 tot 12 ure. LIGGENDE PERS Zaterdag 20 Maart 1942 Om 18 uur: YPER, In de Zon, bij O. Molein, Statie straat: VRIENDENSCHIETING Inleg 5 fr 50 te ver schieten ln vogels van 2 fr. 50 na aftrek van het pijl- ra persgeld. Zondag 21 Maart 1943 Om 3 uurYPER. Willem-Teil, in de Zon, Statie straat Oppervogel 100 frTwee zijdvogels elk 50 fr Twee kallen, elk 25 fr.; Alle vijftal een primé van 20 fr Kleine vogels 15 fr.; Inleg 20 fr.; Al zonder aftrek Naamlooze Vennootschap 1/13 Diksmuidesleenweg, IEPER. De heeren aandeelhouders worden uitgenoodigd op de ALGEMEENE VERGADERING welke za! plaats heb ben op Dinsdag 6 April 1943, te 14 uur, ten zetel der maatschappij, Diksmuidesteenweg, 9, te leper. DAGORDE: 1 Verslag van den beheerraad en van het college der commissarissen. 2 Goedkeuring der balans en rekening winsten en verliezen 3 Ontlasting der beheerders en commissarissen 4 Verscheidene Volgens de standregelen, moeten de aandeelhouders die aan de vergadering wenschen deel te nemen hus aandeelen neerleggen, minstens drie dagen voor de vergadering, ten zetel der maatschappij of óp de Kre dietbank voor Handel en Nijverheid Bij beslissing in datum van 31 Januari 1943. van de Administratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde HEUGHEBAERT Camiel, landbouwer, wonende Ieperstraat, 37 te Boezinge, veroordeeld toteen geldboete van 16.739 fr. (Zestien duizend zevenhonderd negen en dertig frank), aanplak king en publicatie van een uittreksel van het vonnis, wegens te kort leveren van 1.140 kgr. tarwe, 4.010 kgr. aardappelen en 673 kgr erwten op zijn oogst 1940 Bij beslissing in datum van 31 Januari 1943. van de Administratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde FRUTSAERT Cyriel, bakker. Dorpstraat, 47. te Vlamertinge, veroordeeld tot eeu geldboete van 10.000 fr. (Tien duizend frank), publicatie van eén uittreksel van het vonnis, wegens verkoop van tarwemeel, witte boonen en boter in den sluikhandel De Gouverneur, M. BULCKAERT. Er werden 23 stieren voorgesteld, waarvan 16 aanvaard. 3 geweigerd en 4 uitgesteld - Uitslag van den prijskamp gegeven door de gemeente JAARLINGSTIEREN; Deze van l.Antheunes Rafaël.Watou; 2.Vandroemae Gaston, Watou 3. Demaeght Gaston, Watou-St-Jan 4. Dehouck Gerard. Watou-St-Jan 5. Vanacker Wed. Isidoor, Watou 6. Vancayzeele Omer. Watou 7. Demaeght Gaston, Watou-St-Jan 8. Dejonghe Jozef. Watou: 9. Rouseré Camiel, Watou-St-Jan. OUDE STIEREN l.Synd. Watou-St-J*n 2. Dambre Jerórae, Watou 3. Loones Camiel, Watou. Daarenboven werden ook nog de stiere^ aanvaard van volgende eige naars Plancke Camiel. Watou Vancaeyz«le Petrus, Watou-St-Jan. te PROVEN, den 25 Februari 1943 Er werden 13 stieren voorgesteld, waarvan 10 aanvaard.* 2 geweigerd en 1 uitgesteld. De eigenaars der aanvaarde stieren zijn Lelieur Constant. Roesbrugge- Haringe Delporte Charles. Krombeke Vancayzeele René. Proven Van- denbroucke Wed. Leon. Roesbrugge-Haringe Lebbe Valère, Proven, id. Pil Maurice. Stavele Top Marcel, Proven, id. Dehouck Elie. Krombeke. te ROESBRUGGE-HARINGE, den 3 Maart 1943 Er werden 26 stieren voorgesteld en aanvaard. AStieren zonder tand van volwassen (16 mededingers) l.*prijs 400 fr. aan Syndikaat Proven. 2. 300 fr. aan Top Marcel. Proven. 3. 250 fr. aan Geerardyn Gaston, Beveren-Yzer 4. 200 fr. aan Vanden bussche Prosper. Roesbrugge-Haringe. 5. 200 fr. aan Nuttens Furcy. Beveren- Yzer. 6. 200 fr. aan Neuville René. Beveren-Yzer. B. Stieren met 1 of 2 tanden van volwassene (5 mededingers) 1. prijs 400 fr. aan Debyser Karei. Stavele. 2. 300 fr. aan Monkerhey Mau rice, Stavele. 3. 250 fr. aan Monkerhey Maurice. Stavele. 4. 200 fr. aan Ma- rent Omer. Beveren-Yzer. C. Stieren met ten minste 3 tanden van volwassene (1 mededinger) 1. prijs 600 fr. aan Vandenbroucke Cyr.. Beveren-Yzer. D. le Annuiteit van bewaringspremie (800 fr.) 1. Neuville René. Beveren-Yzer. 2. Depyper André. Beveren-Yzer. Accessieten 1. Debyser Karei. Stavele. 2. Monkerhey Maurice. Stavele. E. 2e Annuiteit van bewaringspremie (1000 fr.) Cornette Julien. Krombeke; Vandenbussche Prosper. Roesbrugge-Haringe. F. 3e Annuiteit (1500 fr.) Vandenbussche Julien. Roesbrugge-Haringe. Daarenboven werden ook nog de stieren aanvaard van volgende eige naars Maes Michel, Roesbrugge-Haringe; Vandaele Jozef, Roesbrugge-Ha ringe; Mouton Arthur. Roesbrugge-Haringe; Neuville Valère. Proven; Baes Jules. Stavele. Melkkoeien A) Gewone premiën (6 mededingsters) 1prijs 500 fr. aan Lebbe Valère, Proven. 2. 400 fr. aan Laseure Leon. Roesbrugge-Haringe 3. 300 fr. aan Vandenbussche Prosper. Roesbrugge- Haringe. 4. 200 fr. aan Lebbe Valère. Proven 5. 200 fr. aan Lebbe Valère. Proven. 6. 200 fr. aan Vandaele Michel. Roesbrugge-Harioge. D. le Annuiteit van bewaringspremie (400 fr.) Lebbe Valère. Proven. E. 2e Annuiteit van bewaringspremie (300 fr.) Vandenbussche Prosper, Roesbrugge-Haringe. te P0PERINGE, den 6 Maart 1943 Er werden 27 stieren voorgesteld, waarvan 21 aanvaard en 6 geweigerd. A. Stieren zonder tand van volwassene (10 mededingers) 1. prijs 400 fr. aan Quaghebeur Arthur. Poperinge. 2. 300 fr. aan Syndikaat Poperinge. 3. 250 fr. aan Antheunes Rafaël. Watou. 4. 200 fr. aan Kestemaa Julien. Poperinge. 5. 200 fr. aan Mahieu Jerome. Poperinge. 6. 200 fr. aaa Vandroemme Gaston. Watou. B. Stieren met 1 of 2 tanden van volwassene (6 mededingers) 1. prijs 400 fr. aan Vancayzeele Maurice. Poperinge. 2. 300 fr. aan Dela- leau Wed. Remi. Poperinge. 3. 250 fr. aan Dehouck Gerard. Watou-St-Jaa 4. 200 fr. aan Mazereel Cyriel. Poperinge. C. Stieren met ten minste 3 tanden van volwassene (2 mededingers) 1prijs 600 fr. aan Debaene Jozef. Poperinge. 2. 400 fr. aan Notebaert Jeröme. Poperinge. D. Eerste annuiteit van bewaringspremie (800 fr.) 1. Syndikaat Watou-St-Jan. 2. Boudeweele Camiel. Poperinge. Accessieten 1. Vancayzeele Maurice. Poperinge. 2. Delaleau Wed. Remi. Poperinge. E. 2e Annuiteit van bewaringspremie (1000 fr.) Des se in Henri, Poperinge. F. Buitengewone bewaringspremie (1500 fr.) Syndikaat Watou-St-Jan. Daarenboven werden ook nog de stieren aanvaard van volgende eige naars Dequecker Valère. Poperinge. Tillie Jules. Poperinge. Lebbe Gerard Poperinge. Sohier Achiel. Poperinge. Boeraeve Wed. Maurice. Poperinge Dochy Hilaire. Poperinge. Vanhaecke Charles. Reningelst. Melkkoeien A) Gewone premiën (5 mededingsters) 1prijs 500 fr. aan Logge Eduard. Poperinge. 2. 400 fr. aan Vanacker Wed Isidoor. Watou. 3. 300 fr. aan Degrauwe Firmin. Reningelst. 4. 200 fr aan Vanacker Wed. Isid.. Watou. 5. 200 fr. aan Logghe Eduard. Poperinge^ D. le Annuiteit (400 fr.) van bewaringspremie Dereckx Achiel. Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3