VOETBALKRONIEK ZONDAG 28 MAART 1943 Bij C Ype r ZONDAG 28 MAART 1943 Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Gevonden en Verloren Voorwerpen Voetbalmatch tusschen leper - N. L. V. C. - Veurne-Diksmuide ALLERHANDE NIEUWS Bij de Iepersche Politie Benoeming van Schepen Rood Kruis van België HANDBOOGSCHIETINGEN Unie voor Hand- en Geestesarbeiders ARBEID EN VREUGDE DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 26 - 3 - 1943 op het Ypersch Stadium, Augustinenstraat om 15 uur C. S IEPER A - Jeugd ploeg - B. S. POPERINGE lafaigsprijs 2 fr. Tribune i ir. opleg, o Uitslagen der Matchen van Zondag 21 Maart Provinciaal F.C.! zege*- F.C. Brugge St. Kor trijk-Waregem Sp. R.S. Waregem-F.CKomen C.S. Y per- r .C.T orhout We velgen» Sp.-CS. Brugge Vrij W. S. Houthulst. Deerlijk Sp. en R.C.Harelbeke 52 9 0 2-1 2-1 10-2 II« Gewestelijk B. C.S.Yper-F.C.Roeselare 1-3 F.C.Komen-W.S-Ieper afg. B.S.Poperinge-S.C.Meenen 2-1 S.K.Vlamert.-S.K.Roeaelare 3-1 S.K.Staden-W.S.Passchendale afg. Vrij S.C.Bizet en S.K.Reningelst Matchen voor Zondag 28 Maart 1943 II' PROVINCIAAL F. C. Comines C S. Yper Deerlijk Sp R C. Harelbeke W S. Houthulst F. C. Izegem Wevelgem Sp R. S. Waregem F. C Torhout C S. Brugge Vrij Waregem Sp- F- C Brugge Stade Kortrijk II* GEWESTELIJK B W S. Passchendale C S Yper B. (van 22/11) S K Reningelst F. C- Roeselare (van 20/9) Stade Kortrijk 17 16 0 i 83 17 33 W. S Houthulst 15 9 4 2 60 25 20 C. S. Yper 15 9 5 1 39 32 19 R. C Harelbeke 15 8 5 2 37 23 18 Wevelgem Sp. 16 8 7 1 42 33 17 F. C. Izegem 18 7 9 2 42 52 16 Waregem Sp. 18 7 10 1 43 72 15 F. C. Comines 17 6 9 2 41 37 14 Deerlijk Sp. 18 6 .10 2 33 51 14 F. C. Torhout 15 4 9 2 25 44 10 R. S. Waregem 17 2 13 2 25 78 6 Klasseering IIs Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 21 16 4 1 119 36 33 W. S leper 20 13 4 3 70 39 29 B. S. Poperinge 21 12 6 3 97 50 27 S. C. Bizet 20 12 6 2 69 59 26 S. C Meenen 21 10 9 2 55 47 22 S. K Roeselare 20 8 9 3 56 58 19 F. C. Roeselare 19 8 9 2 36 79 18 C. S. Yper 20 8 11 1 40 56 17 W S. Passchendale 16 7 8 1 39 44 15 S. K. Reningelst 18 5 11 2 40 59 12 F. C. Comines 20 4 16 0 34 95 8 S. K. Staden 13 2 9 2 20 47 6 s. C. S. Yper A 2 - F. C. Torhout 1 Gedurende de laatste weken oogstten de rood-witten een bevredigend aantal punten, doch telkens moest er duchtig worden gestreden om iets te bemachti gen. Dit was het geval tegen F. C Izegem en ook tegen Deerlijk Sp.. maar bijzonderlijk ter gelegenheid van het bezoek van F. C. Torhout kwam dit tot uitschijn. Wel kunnen de Yperlingen als verzachtende omstandigheden inroe pen. dat Godderis en Gauquie verleden Zondag, wegens ambtsbezigheden weerhouden, niet van de partij waren en dat C. Dumalin. aan de hand ge kwetst. zijn plaats tusschen de palen afstond aan Dewulf en als inside optrad, terwijl Decheiver als plaatsvervanger voor den nog niet herstelden Woets tusschen de krijtlijnen verscheen. Dit zijn echter slechts gedeeltelijke veront schuldigingen voor hun magere 2~1 zegepraal, want indien de Cerclemannen op hun sterkst hadden gefungeerd, dan zouden ze waarschijnlijk niet meer hebben gedomineerd als vorigen speeldag het geval was vóór de pauze. Wel zou een Maurice Gauquie na de koffie beter zijn man hebben gestaan dan Li tière die op de knieën zat binst de laatste 45 minuten, doch ook dit is amper een bijkomend argument. Er ontbreekt iets aan de C.S.Y.- voorlijn Er wordt niet genoeg met de vleugebpelers gespeeld en benevens het tikje geluk, dat af en toe op zich laat wachten, missen Dumalin M. en Cie de noodige opportu niteit. De aanvallen loopen gesmeerd tot in het strafschopgebied, maar dan komt de kat op de koord en geraakt men over stuur. Moest dit euvel spoedig verdwijnen, zoo zou Cercle over een zeer sterke ploeg beschikken, daar de middenlijn, met een Lesage die er momenteel een sterke forme op nahoudt, voor geen enkele andere halflijn uit Lie Prov. moet onderdoen, evenab het mag gezegd worden, dat de defensie Versaevel. Dumalin C. en Doolaeghe, gerust naast de verdediging van een Stade Kortrijk mag geplaatst worden. Wat nu over de ploeg die Zondag 1.1. in lijn kwam De reserven, mits het voorbehoud dat we reeds maakten voor Litière. hebben voldoening geschon ken. C. Dumalin. vooral in de eerste helft, bewees een bruikbare kracht te zijn op ALLE plaatsen. We steunen op het woordje alleHij evolueert misschien op zijn best in verdediging (halflijn inbegrepen), doch bij de aanvallers staat hij toch zijn man. Boudry. Doolaeghe. Lesage en Versaevel waren in de ran gen der rood-witten de uitblinkers. De locale backs mogen nochtans eenigs- zins het Torhoutsche doelpunt voor hun rekening nemen. Zeggen we nog. ten einde onze beschouwingen te sluiten, dat A. Deplancke de twee C.S.Y.- goals scoorde en wel twee minuten na den aftrap en twee minuten vóór het eind signaal. D« match Even vóór 15 uur riep de heer Depraetere W. volgende ploegen in lijn F. C. TORHOUT Mesure K. Defreyne R. Vanderhaeghen A. Pitteljon J. Bauwens A. Lamaire F. Cafmeyer R. Verplancke G. D'Hulster G. Vanlaere J. Verplancke M. C. S. YPER - Cherchye E. Deplancke A. Boudry A. Dumalin C. Lesage A. Decheiver F. Dumalin M. Litière F. Versaevel V. Doolaeghe C. Dfcwulf R. Aanstonds waren Decheiver en Cie in den aanval en nadat een oprukken van C. Dumalin naar de kooi van Mesure. wegens buitenspel, werd gestuit, brak Deplancke door en opende den stand (1-0). De eerste helft verliep vol ledig in het voordcel der onzen en de doelwachter der Houtianders mocht zich gelukkig achten, dat de doelpalen hem een paar maal ter hulp kwamen, zoo danig dat aan de koffie's de bordjes steeds 1-0 wezen, dan wanneer de roodjes minstens een 3-0 voorsprong verdienden. Na de kampverwisseling gaf F. C. Torhout beter de repliek en G. Verplancke zorgde voor den gelijk maker (1-1). Even daarop mochten de gasten nog een penalty nemen, doch Verplancke miste, gelukkig voor C.S.Y.. zijn schot en de score bleef op 1-1. Wanneer iedereen zich reeds aan een gelijk spel verwachtte, nette A. De plancke. in extremis, het winnend doel voor C. S. Yper. Aldus bleef de inzet, met 2-1 cijfers, uiteindelijk op het Augustinusveld. Zondag a. s. gaat de reis naar F. C. Komen. Aangezien de Cerclemannen erop belust zijn om. én hun derde plaats in de rangschikking eer aan te doen. in hun 2-0 zege der heenronde te bevestigen, verwachten we ons aan een flinke prestatie van Versaevel en zijn makkers. C. S. Yper B 1 - F C. Roeselare 3 Zondagmorgen kwamen onze reserven in het strijdperk meteen «nood ploeg». Slechts twee spelers uit de B-samenstelling van bij den aanvang van het sei zoen waren nog van de partij, terwijl verderC mannen en veteranen het elftal aanvulden. Roeselare daarentegen beschikte over een flink ploegje, met ele menten als Rebry F. en Lanssens in de rangen. De Rodenbachzonen namen zoo ook van bij den aftrap het initiatief in handen en het trio Vandamme E.. Deruyter C. en Mailliard S. kreeg het hard te verduren. Er werd nochtans stand gehouden tot de bezoekers, rond het halfuur, een strafschop omzetten (0-1). Met deze score werd de rust bereikt. In de tweede helft liepen de blauw- hemden niet zoo hardnekkig van stapel als vóór de poos en Knockaert en Cie brachten het spel in evenwicht. Dit scheen echtereen troef in handen van De- puydt en zijn makkers, want de cijfers werden spoedig opgevoerd tot 0-3. Eindelijk zou rood-wit. een tiental minuten voor het affluiten, een fraai tegen- punt netten, dit door toedoen van P. Martyn. Eindstand 1-3 in het profijt der Mandel jongens. Door deze nederlaag hebben de Cerclemannen den titel bij de reserve-ploegen in hun reeks verloren en mag er niet worden deelgeno men aan den eindstrijd. Toekomenden speeldag treden de B's op bij W.S. Passchendale. Zullen ze er weerwraak nemen van de. aan huis. tegen W. S. P. opgeloopen 2-1 neder laag R- 0. S. Yper B 0 - Jcagdploegeu - C. S. Yper A 11 AU vóórmatch van den wedstrijd C.S.Yper-Torhout. speelden de jeugd- pioegen tegen elkaar de tweede match van hun Kampioenschap. De «roodjes» van de A ploeg zegevierden met overdreven scoor, alswanneer een 1-4 of 1-5 resultaat beter de weergave van het spel geweest ware als 0-11. In alle geval mochten de bezochten zeker de eer hebben gered. Wij mogen er bij voegen dat ra nooi» ingedrukt werden. Hebben zich het meest onderscheiden bij de Witten Soutaer. Van Raes en Gruwez bij de Rood en Devos. Van Bece- lam en And nes Zondag trekken Van Raes en zijn maten naar Keningelst. om er de ploeg te bekampen die hier te Yper gelijk speelde tegen de A-mannea. Hardnekkig doorspelen is de boodschap. Wij zien verwachtend uit naar den uitslag. B-S.Poperinge. die Zondag won tegen Vlamertinge. wat iets beteekent. komt op bezoek bij Ferrest en Cie. Dat er goed zal moeten gespeeld worden om punten te oogsten hoeft geen betoog, en wij kunnen dan ook Andries en zijn mannen niet genoeg aansporen den wedstrijd ernstig aan te vatten en hun uiterste best te doen om den inzet in Ypej te houden. om 13 uur W. S. IEPER - Jeugdploeg - S. K. VLAMERTINGE om 16 uur W. S. IEPER B - PRIOR LANGEMARK Terrein Bruggesteenweg - Inkumprljs 2 en 1 fr. White Star B 6 - S. K. Elverdinge 1 Weerom moesten onze B-mannen met een paar reserven in het strijdperk komen. Ze hebben het er echter goed van af gebracht, want de bezoekers werden netjes afgedroogd. Zeggen we erbij dat er weinig geestdrift in den kamp stak. gezien een tekort aan strijdlust was vast te stellen. Het werd tenslotte een goede oefenmatch, want Zondag a.s. 28 Maart komen de Prior-mannen van Langemark op bezoek, en dat zou een lastig kar weitje kunnen worden Mannen opgelet, en van den beginne af uw doorgevend spel inzetten. S K. Reningelst 3 - White Star 1 Onze kadetten fietsten in den laten namiddag naar Reningelst. om er huns gelijken te ontmoeten. Bij de onzen ontbrak weerom het samenspel in de voorlijn. waaruit volgt dat er slechts een doel werd aangeteekend. Terwijl onze verdediging niet op volle kracht speelde en oorzaak is dezer nederlaag. Wij hadden ons weliswaar aan geen overwinning verwacht, maar minstens aan 'n betere verdediging. Anderzijds bekennen we graag dat S. K. R. het met zijn jeugdploeg ver zal brengen, en menige ploeg in 't gras zal doen bijten. Zondag a.s. gaat het tegen «den eeuwigen rivaal van White Star». nml.S.K. Vlamertinge. te 13 uur. op het terrein van den Bruggesteenweg. Wij hopen dat onze jongens zich sportief zullen wreken over de nederlaag van vorigen Zondag, en... van vorig kampioenschap. Zondag 28 Maart. Ploeg A speelt een oefenkamp te Langemark. tegen de sterke ploeg van Cercle Sportif. Ondertusschen hebben we ver nomen dat S.K.Staden. bij gebrek aan spelers, forfait moet geven. Spijtig dat we dien laatsten kamp moeten missen. Met spanning zien we uit naar de beslissing van het P.K.. om de eindklasseering der reeks te kennen. Ploeg B speelt te 4 uur. op eigen terrein, den kamp tegen Prior Lange mark. voor het tornooi van C.S.Yprois. De jeugdploeg treedt te 1 uur in "t veld tegen S.K.Vlamertinge. Op Zondag 4 April, om 8 1/2 uur wordt in St-Pieterskerk eene Zietmit gezongen voor Heer ROGER SAESEN, gewezen speler van White Star dat alle vrienden dien dag aan hem denken. Uitslagen der Matchen van Zondag 21 Maart 1943 Eindronde Reserve-Reeksen S.C.Zonnebeke-S.K. Vlamertinge 1-3 S.C.Bizet, vrij. 2C Kampioensch. Jeugdpl. B.S.Poperinge-S.K.Vlamertinge 2-1 S.K.Reningelst-W.S.Ieper 3-1 C.S.Yprois B-C.S.Yprois A 0-11 Bijkomend Kampioenschap Tornooi Beker C. S. Yprois Reeks A B.S.Poperinge-E.Westvleteren uitg. F.C.Roesbrugge-W.S.Proven 0-6 Reeks B R.S.Loker-St.Wytschate 1-1 Sp.Meesen-G.S.Voormezeele 1-4 Reeks C V.J.Dikkebusch-S.K.Nieuwk. S.C.Bizet-B.S.Kemmel Reeks D Pr.Langemark-Brielen Sp.B W.S.Ieper-S.K. Elverdinge Reeks E F.C.Zandvoorde-S.K.Zilleb. Houthem Sp.. vrij. Vriendenwedstrijden Crombeke-Stavele Pr.Langemark-W.S.Houth. B uitg' 5-1 uitg. 6-1 gesch. 2-3 afg. Matchen voor Zondag 28 Maart 1943 Reeks C B.S.Kemmel-S.K.Nieuwkerke S.C.Bizet-V.J.Dikkebusch Reeks D Eindronde Reserveploegen S.C. Bizet- S.C.Zonnebeke S.K.Vlamertinge. vrij. 2* Kampioensch. Jeugdpl. C.S.Yper A-B.S.Poperinge S.K.Reningelst-C.S.Yper B W.S. leper- S. K. Vlamertinge Beker C. S. Yprois Reeks A W.S.Proven-E.Westvleteren F.C.Roesbrugge-B.S.Poperinge Reeks B G.S. Voormezeele-St. Wytschaete Sp.Meesen-R.S.Loker KLASSEEBINGEN Eindronde Reserve-Reeksen S.K. Vlamertinge 2 2 0 0 7 3 4 S.C.Bizet 1 0 1 0 2 4 0 S.C.Zonnebeke 10 10 13 0 2® Kampioenschap Jeugdpl S.K.Elverdinge-Brielen Sp.B W.S. Ieper-Pr.Langemarck Reeks E Houthem Sp.-S.K.Zillebeke F.C.Zand voorde vrij. Vriendenwedstrijden 15 u. R.S.Stavele-Pollinchove(prop. 15.30 u. C.S. Langemark-W.S.Ieper 15,15 u. Pr. Lang.B-W.S.Passch.B 16.30 u. Pr. Lang.A-W.S.Houth. B 15,30 u. S.K.Haringe-Cromb. (prop.) C.S.Yprois A S.K. Reningelst S.K. Vlamertinge B.S.Poperinge W.S.Ieper C.S.Yprois B 2 1 0 1 13 2 10 1 5 2 110 5 2 110 2 2 110 2 2 0 2 0 1 15 0 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 Bijkomend Kampioenschap Beker C. S. Yprois Reeks A B.S.Poperinge 1 1 0 0 3 0 2 W.S.Proven 2 1 1 0 6 3 2 E. Westvleteren 0 0 0 0 0 0 0 F.C.Roesbrugge 1 0 1 0 0 6 0 Reeks B G.S.Voormezeele 2 2 0 0 7 2 4 St.Wytschate 2 10 12 13 R.S.Loker 2 0 1 1 2 4 1 S.C.Meesen 2 0 2 0 1 5 0 Reeks C S.C.Bizet 2 10 18 4 3 B.S.Kemmel 2 1 1 0 2 5 2 S.K.Nieuwkerke 1 0 0 1 3 3 1 V.J.Dikkebusch 10 10 0 10 Reeks D Brielen Sp. B 1100502 W.S.Ieper 2 1 1 0 6 6 2 S.K.Elverdinge 10 10 16 0 Pr.Langemark 0 0 0 0 0 0 0 Reeks E F.C.Zantvoorde 1 1 0 0 5 1 2 S.K.ZiUebeke 0 0 0 0 0 0 0 Houthem Sp. 10 10 15 0 Werden ten poütiebureele aangegeven Gevonden. Maandag 22 Maart, door Me Verleure Marie. Padde- poelstraat. een armbandje met naamplaat. Door M. Decadt Charles. Dickebuschsteenweg. een engelsche sleutel. Dinsdag 23, door M. Victoor Roger. Dixmudestraat. een porte-mine. Woensdag 24. door M. Gits Joseph. Elverdinghestraat, een rijwielpomp. Donderdag 25, door M. Breyne Daniel, Hoornwerk, een netzak. Verloren. Donderdag 18 Maart, door M. Slembrouck Elie, te St Jan. een stoffen gekleurde netzak. Vrijdag 19. door M. Breyne Michel. Hoornwerk, een grijze paardedeken. Door M. Beele Raymond, Rijselstraat, een wetboek der successierechten. Zaterdag 20, door Me Devos Albertine, Kaaistraat, hare eenzelvigheids- kaart. Zondag 21. door Me Wymelbeke Jacqueline. Zonnebekesteenweg, een zil veren armbandje voorzien van vergulde schakels. Maandag 22. door M. Luyten Raymond, Nieuwitraat. acht vischkaarten. Dinsdag 23. door Me Deroo, Cartonstraat. een rantsoeneeringskaart voor niet-eetbare producten op naam van Carrein Paula. Door Mw Geldhof Maria, van Poperinge. een lederen armbandje met zilveren horloge. Woensdag 24, door M. Dewulf Emile, De Montstraat, de strook voor de maand April der roode rantsoeneeringskaart nr 415075. Door M. Carlier Georges. Zonnebekesteenweg. de strook voor de maand April der roode rantsoeneeringskaart nr 416907. Door Me Bottechia. Rijselsteenweg, twee vischkaarten. Donderdag 25. door M. Boudry Louis. Zonnebekesteenweg, een bruin lederen brieventasch inhoudende een belangrijke geldsom, een naamkaartje en foto's. Bij Me Moniez Jeanne. Rijselstraat, is een klein zwart hondje met witte vlekken aan de pooten weggeloopen. Door Mc Vanraes Albert, Maarschalk Frenchlaan. een grijskleurige voorschoot. De Winterhulp Tooneelspelers doen hun best Steunt ze, in hun werking, en komt zien naar HET MEISJE VAN ZAVENTHEM ZATERDAG 27 MAART 1943 om 2 uur 30 Terrein Cercle Sportief leper leper. Diefstal. Zondag avond hebben dieven tot tweemaal toe in den winkel gedrongen van den haarkapper Vandenhende Gerard. Boterstraat. De eerste maal moet zulks gebeurd zijn rond 6 u. 30, want daar men de doch ter des huizes nog verwachtende was. had men de voordeur niet op slot toe gedaan. Hiervan hebben stoutmoedige dieven gebruik gemaakt om op behen dige wijze de voordeur te openen, er zorg voor dragende dat het contact der electrische bel niet werkte, zoodat zij in den winkel gerochten zonder dat de bewoners er iets van gewaar werden. Eens zoover was het hen gemakkelijk om ongemerkt van uit de toogiade een sleutelbos alsmede een deel van het daar voorhanden zijnde kleingeld mede te nemen. Rond 7 u. 30 zijn de bewo ners. niets verdachts bemerkt hebbende en ook niets kwaads vermoedende, te zamen uitgegaan en na hun vertrek, dat heel waarschijnlijk door de dieven afgeloerd werd. zijn deze laatste dan een tweede maal. doch dit maal met behulp der gestolen sleutels, in huis gedrongen waar zij boven de kamers doorsnuffeld hebben en de hand op eenige gouden juweelen hebben gelegd. Een onderzofk werd ingesteld om zoo mogelijk de daders op het spoor te komen. Schoon is Seppl' Schooner is Weener - Walsen Schoonst is HET MEISJE VAN ZAVENTHEM Zonnebeke - Verbrand - De 14 maanden oude Jean Claus. Ieperstraat, vatte met beide handen den gloeienden stoofpot vast. waardoor hij deerlijk verbrand werd. Ongeval - Op de Broodseinde werd een vrachtwagen, van de melkerij van Moorslede, met zand beladen. Toen een der knechten, zekere Michel Malfait. wonende Keiberg te Beselare. den loggen achteruitloopenden wagen wou tegenhouden, glipte hij uit en werd de beide beenen overreden. Het slachtoffer werd naar het hospitaal te Roeselare overgebracht. Onvoorzichtige deerlijk gekwetst De 47 jarige Decuf Julien. van alhier, bevond zich Woensdag namiddag in de Polygonebosschen op zoek naar buit. Op zeker oogenblik moet hij een houwitser gevonden hebben en bij het pogen om den kop ervan los te draaien, is het tuig ontploft en werd de onvoorzichtige in bedenkelijken toestand gevonden door de personen die, door de hevige losbranding opgeschrikt, ter plaatse kwamen toegesneld. De ongelukkige had de linker hand verbrijzeld, een open beenderbreuk aan den rechter arm. de rechter wijsvinger afgerukt, het linker been verbrand en een wonde aan het voorhoofd. Hij werd dadelijk ter verzorging naar het O. L. Vrouwhospitaal van leper overgebracht. Beselare - Eerlijke vinder - De veekoopman Maurice Duthoy 'vond een brieventasch waarin de som van 7000 fr. stak. De eerlijke vinder over handigde ze aan de politie en zoo kwam de eigenaar er terug in het bezit van. Als belooning werd den vinder een check opgestuurd. RENINGE. - Het gevaar van nachts nog op de baan te zijn- In den nacht van Dinsdag op Woensdag, rond middernacht, dus na het po- litieuur. werd zekere Debondt Francois. 43 jaar oud. van Meenen. door een politie pat roei je op de Loobrug verrast. Waarschijnlijk zal de man geen ge hoor hebben gegeven aan het bevel tot staan, want de politie miek gebruik van haar wapens en trof den man met een schot in den buik. Na de eerste zorgen ter plaats ontvangen te hebben, werd de gewonde, wier ingewanden doorboord waren, naar een hospitaal overgebracht. Op voorstel van het schepencollege, dat thans door de bevoegde overheid goedgekeurd werd, is de Heer Debel Cyrille tot politiebrigadier benoemd in vervanging van den Heer Maerten Louis die, de ouderdomsgrens bereikt hebbende, op rust gesteld werd. Volgens besluit verschenen in het Staatsblad van 21 dezer werd de Heer Gheerardyn V. aangeduid om het ambt van schepen der gemeente Meesen waar te nemen. Rood Kruis Week (II tot 18 April 1943) Wat deed het Rood Kruis van België sedert 1940 Het richtte in België 167 militaire hulphospitalen in. ontving er 25.457 militaire en burgerlijke gekwetsten, verzekerde 1.384.533 verpleegdagen. Voedde, verzorgde in België en Frankrijk meer dan 1.200.000 vluchtelingen hielp 550.000 personen bij hun terugkeer uit Filankrijkverzekerde de verzending van 1000.000 brievenbestuurde de inlichtings- en opzoe kingsdiensten voor 305.000 Belgische krijgsgevangenen zorgde voor de ravitailleering van 600.000 belgische, fransche en britsche krijgsgevangenen langs de baan en in de kampen stuurde hen 150.000 boeken en spe len. 2.500.000 colliverzekerde den terugkeer der gel den der krijgsgevangenen (265.000.000 frank voor 210.000 rechthebbenden) Maakte de optelling van de burgers overleden (on geveer 12.750) of gekwetst door een oorlogsfeit (25.138). Helpt dus het Rood Kruis van BelgiëSluit aan Steunt hetopdat het zijn weldoende werking zou kun nen volhouden en uitbreiden. LIGGENDE PERS Zondag 28 Maart 1943 Om 14 l uur: ZILLEBEKE (HOOGHE), bij Jules Dewitte: Oppervogel 80 fr.; Twee zijdvogels, elk 40 fr.: Twee kallen, elk 25 fr10 primés aan 20 fr.; Kleine vogels 15 en boven de 50 schutters alle drietal een primé van 25 fr. Inleg 20 fr. De U.H.G.A. Arbeid en Vreugde geeft op Woensdag 14 April, om 7,30 uur 's avonds, in den Stadsschouwburg, een PRACHTIG VAIUETEIT8FKKHT aangeboden aan de families van arbeiders, in het Buitenland werkende, en de Unie-leden. Verleenen hieraan hunne medewerking 1) het licht genre-orkest onder de leiding van den Heer Lauwers. - 2) De heer Duval, bariton aan den Koninklijken Vlaamschen Opera van Antwerpen. - 3) Timmy Bal, goo chelaar-animator. - 4) The Armandos. muzicale clowns. - 5) Ducson, even- wichtnummer. - 6) Keaerval, de tooverbrouwer. Kaarten te bekomen op het Bureel der Unie. bij Vanassche Georges, en bij de Unie-boden. DE UNIE ARBEID EN VREUGDE Op Woensdag 17 Maart werd de schoone film Verlof op Eere woord vertoond. Een der voor treffelijkste filmen die ons pu bliek te zien kreeg De opkomsit was dan ook goed. Als besluit mochten ook wij ons leven plan ten naar het algemeen leidmotief: trouw te zijn aan ons gegeven woord in elke omstan digheid. Op 19 Maart hield Mevrouw BLANKA GYSELEN een voordracht over «Dichters in de Branding». Vol begeestering, met groote liefde, sprak zij over de rol van den waarachtigen kunstenaar, die nationaal en volksch zijn moet. opdat het belang der gemeenschap gediend zij. Zij droeg enkele verzen voor die elkeen den weg der grootheid aanwezen. De opkomst was 'goed en er heerschte een kameraadschappelijke atmosfeer. Jonge vrouwen en meisjes van 18 tot 36 jaar, kun nen zich ten dienste stellen van het Duitsche Roode Kruis, als verpleegster, hulp-verpleegster of leerlinge verpleegster. Benevens volledige verpleging en klee ding. worden ze voor haar edel werk nog rijkelijk vergoed. Inlichtingen te bevragen op 'het Sekretariaat. Deken Delaerestraat. 3, leper. (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2