DE KORTRIJKSCHE VERZEKERING VOETBALKRONIEK ZONDAG 4 APRIL 1943 C. S. YPER A - WEVELGEM SPORT Bij C. S. Yper ZONDAG 4 APRIL 1943 Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. ALLERHANDE NIEUWS Boksmeeting te leper HANDBOOGSCHIETINGEN De Oud Vereenigde Hofbouwliefhebbers P HILAT E L Unie voor Hand- en Geestesarbeiders ARBEID EN VREUGDE DEVLAC - HOEKJE HET YPERSCHE 2-4 -1943 aan en in de MLddellandsche Zee 17 zwaar geladen koopvaardijschepen, samen 103.500 brt metende In de Golf van Biscaya werden 5 vijandelijke bom menwerper» bij een aanval op duikbooten door de af- weerwapens van deze schepen naar beneden gehaald Een verrassende aanval van het luehtwapen op mili taire Objectieven aan de Engelsche Zuidkust werd met succes bekroond op het Ypersch Stadium, Augustinenstraat om 14,30 uur laganggprijs 4 fr. Tribune I fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 28 Maart II' Provinciaal II' Gewestelijk B. F.C.Konwn-C.S.Yper 1-4 W .S. Passchendale-C.S. Y pei 5-0 Deerljk Sp.-R.C.Harelbeke 2-0 S.K-Reningelst-F.C-Roeselare afg. VV S.Houthulst F C.izegem 6-0 Wtvelgtm Sp.-R.S. Waregem 3-3 P.C..Torhout-C.S. Brugge 5-1 Vrij Waregem Sp.. F.C.Brugge en St. Kortrijk Matchen voor Zondag 4 April 1943 II' PROVINCIAAL C. S. Yper Wtvelgem Sp Grymonprez R C Harelbeke Waregem Sp Paemelaere F. C. Izegem F. C. Comlnes Samen Stade Kortrijk F. C Torhout Vromant R S. Waregem C. S Brugge Depoortere Vrij F C Brugge Deerlijk Sp W S Houthulst II' GEWESTELIJK B S C Bizet E. C Roeselare S. K Roeselare B. S. Poperinge Klasseering II' Provinciaal Stade Kortrijk 17 16 0 1 83 17 33 W. S Houthulst 16 10 4 2 66 25 22 C. S. Yper 16 10 5 1 43 33 21 R. C Harelbeke 16 8 6 2 37 25 18 Wevelgem Sp. 17 8 7 2 45 36 18 F. C. Izegem 19 7 10 2 42 58 16 Deerlijk Sp. 19 7 10 2 35 51 16 Waregem Sp. 18 7 10 1 43 72 15 F. C. Comines 18 6 10 2 42 41 14 F. C. Torhout 15 4 9 2 25 44 10 R. S. Waregem 18 2 13 3 28 81 7 Klasseering II' Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 21 16 4 1 119 36 33 W. S leper 20 13 4 3 70 39 29 B. S. Poperinge 21 12 6 3 97 50 27 S. C. Bizet 20 12 6 2 69 59 26 S. C Meenen 21 10 9 2 55 47 22 S. K Roeselare 20 8 9 3 56 58 19 F. C. Roeselare 19 8 9 2 36 79 18 W S. Passchendale 17 8 8 1 44 44 17 C. S. Yper 21 8 12 1 40 61 17 S. K. Renlngels» 18 5 11 2 40 59 12 F. C. Comines 20 4 16 0 34 95 8 S. K. Staden 13 2 9 2 20 47 6 F. C. Komen 1 C. S. Yper 4 Te Komen hebben de Cerclemannen een mooier zege afgedwongen dan al gemeen verwacht. Gedurende de eerste helft evolueerden de Yperlingen maar zwakjes en we kregen nooit den indruk dat ze. na de herneming, hun tegen strevers zouden overklassen. Wederom moest er met reserven worden opge treden f Oaar Deplancke Alf. niet beschikbaar was. kwam keeper R. Dewulf in lijn en kon C- Oumalin zijn hartje ophalen als inside naast Decheiver. die steeds de plaats van Woets innam. Ofschoon de C.S.Y.-ers met een ge- wljzigde samenstelling dienden in 't gelid te komen, werden de punten veroverd en het is wel typisch, dat Cercle binst haar laatste vijf matchen de nederlaag niet meer kende en niet minder dan negen, van de tien uitgeloofde punten binnenpalmde. dit steeds met een verschillende ploeg. Verleden speel dag hebben Dumalin en Cie de ontmoeting gewonnen door hun goed spel van na de pauze. Inderdaad de rust werd bereikt met 1-1 stand en tot dan toe hadden de rood-witten nog maar weinig potten gebroken. De tweede helft echter verliep onder alle oogpunten in het voordeel der onzen en de manven werden, van zoohaast Godderis de score op 1-2 bracht, in hun schelp gedreven. A. Lesage speelde een eminente partij en was de animator zoowel in aanval, als in verdediging. Ook M. Gauquie. A. Godderis en C. Dumalin mogen op een prachtige verrichting terugblikken, terwijl Cherchye te weinig aan bet werk werd gesteld en Dewulf en Decheiver verre van slecht pres teerden. De backs betrouwden vóór de verfrissching keeper Dewulf niet en dit kostte hun één doelpunt. Bij de kampverwisseling nochtans was alle wantrouwen verdwenen en fungeerden Versaevel en zijn maat op volledig toerental. Boudry was. tegen zijn gewoonte in. niet in vorm. evenals Maurice Dumalin. wiens optreden talrijke aarzelingen verried. Ten slotte nog een woordje van dank aan de supporters, die. bij het afreizen, hun hulp aanboden om de spelers in het bomvolle mazouttreintje te krijgen. De match- —De eerste aanvallen gingen uit van de localen. maar spoedig werd het tij gekeerd en Cercle toog naar het doel van keeper Busschaert. Reeds na 6 min. spel opende M. Dumalin den stand, doch Vanslembrouck mocht, rond het halfuur, een strafschop nemen en de bordjes stonden wederom gelijk (1-1). Op inzenden van Cherchye en nadat een back van Komen het leder had geraakt, doelde C. Dumalin prachtig nummer 2 voor C. S. Y. De heer Vandevelde keurde dit doelpunt nochtans onbegrijpelijk, wegens buiten spel. af. zoodat de pauze intrad met 1-1 score. Na de malt kreeg de doelwachter der paarshemden werk bij de vleet, maar toch moesten we wachten tot de 20e min. vooraleer Godderis. dank zij een strafschop, de cijfers op 1-2 bracht. De fut was er bij de grensmannen uit en A Godderis en M. Dumalin netten elk nog één goal. zoodanig dat bij het eindsignaal de Yperlingen aan de winnende hand bleven met 1-4. Zondag toekomende ontvangt Cercle het bezoek van Wevelgem Sp.. ploeg die tijdens de heenronde, op eigen veld. met 5-6 voor rood-wit moest duim leggen. Thans zien we Godderis en zijn collega's hun zegereeks voort zetten. dit door nogmaals Ameyc en Cie te kloppen. W. S Passchendale - c. S. Yper B ff. 5 0 Aangezien de B-mannen slechts met zes man aan den start vertegenwoor digd waen. werd er niet afgereisd en wonnen de Passchendalenaren het pleit met forfait. Aanstaanden speeldag moesten Mailliard en Cie in lijn komen tegen S. K. Staden. doch de Sportkringers verklaarden eveneens forfait en al dus zijn onze reserves Zondag e. k. vrij. terwijl tevens hun competitie ten einde is. R. jeugdl0egen C. S. Yper A B. S. Poperinge 3-0 Het werd een aangenamen wedstrijd, tusschen de in vorm komende Cercle- ploeg en het goed-voetbalspelende B. S.-elftal. Wij hebben zelden een jeuqd- ploeg gezien in een der twee kampioenschappen, die een beteren indruk na- Liet. als de bezoekers van Zondag laatst inzonderheid voor wat spelbegrip aangaat, en het gemak waarmede de onderscheidene elementen den bal be handelden. Vele spelers zijn zeker nog heel jong ook vooreen jeugdploeg maar wij mogen overtuigd zijn dat in dit elftal verscheidene beloften zijn. die later de Poperingsche supporters genoegen zullen geven. Voor wat Cercle aangaat, mogen wij ons verheugen in eene merkbare ver betering. Van Becelaere. Delaire en Maes R. waren de uitblinkers, maar de •hotter Hollcbeke en middenhalf Andries verdienen zeker ook eene melding, evenals Vermeersch die zich begint aan te passen op de boekplaats. De eerste helft zag Cercle tegen wind in. in meerderheid, en de twee doelen voorsprong (Hollebeke en Vermeersch) aan de rust. waren zeker verdiend. Na de rust scoorde Hollebeke nog eenmaal, zoodat met 3-0 werd afgefloten. Zondag trekken de rooden naar Vlamertinghe. en als^r van begin af wils krachtig. en niet persoonlijk wordt gespeeld, gelooven wij dat er toch wel eea deel van den inzet naar Yper kan verhuizen Reninghelst S. K. C. S Yper B. 1-0 Als de overwinning van het A-elftal voldoening geeft, dan mogen wij ge mat zeggen dat de uitslag van de B-ploeg te Reninghelst. de verwachtingen overtreft. Zonder ooit ingedrukt geweest te zijn wisten de B-jongens zich loo stug te verdedigen, dat waar W.S.Ieper driemaal, en c.s. Yper A op esg^n veld tweemaal moesten laten doelen, zij S. K. R. konden beletten meer dan éénmaal den weg van hunne netten te vinden.Het eenige doel werd in de eenr»e helft rond de twintigste minuut gemaakt op penalty voorhandspel van De Weerdt. die een zeker doel uitsloeg. Hoe S.K. ook aanviel, de verdediging gaf verder geen schietgelegenheid meer. en wist haar doel verder te vrijwaren. Kapitein Van Raes was de beste op het veld. en verdient ook allen lof Soutaer stond niet ver onder hem. en deelt met klein keeperke Deplancke in de gelukwenschen welke wij de verdediging, in blok. toesturen. Gruwez en De Weerdt waren op hun best in de halflijn. wijl Verschaeveen Maes Lucien deden wat zij konden in de voorhoede. In feite een goede match, en een resul taat. dat de B-ers zal aanwakkeren om vol te houden en zich op te werken. Volgende speeldag brengt de verplaatsing naar W. S. leper, voor de eerste lokale derby. Als onze kleppers spelen zooals te Reninghelst. zijn wij verzekerd dat zij een goeden uitslag kunnen en zullen bereiken. om 13 uur W. S IEPER - JEUGDPLOEG - C. S. YPER B om.16 uur W. S. IEPER B - BR1ELEN SPORT B Terrein Bruggesteenweg - lnkomprijs 2 en 1 fr. Ploeg A heeft haar plezierreis naar Langemark wat al te licht opgenomen. Niettegenstaande een 4-3 overwinning onzer kleuren mogen we gerust zeggen dat C.S.Langemark zich heeft doen gelden. Ook vriendenwedstrijden moeten met den noodigen ernst gespeeld worden. De Jeugdploeg heeft nogmaals het onderspit moeten delven, tegen de Kampioenen van Vlamertinge. die zich op hun best hadden opgesteld. Toen aan de rust S.K.V. leidde met 2-0 dacht iedereen dat het zoo zou blijven. Maar de onzen gaven in het tweede deel goed de repliek, en konden gelijk stellen. Maar er werd langs achter wat te lichtzinnig op dat succes geteerd. Zoo kon S.K.V. voorsprong nemen, kort voor het einde. Van de vijf aangeteekendc doelen nam White Star er drie op zijn actief Jongeren wanneer zal de zwarte reeks een einde nemen Zondag krijgt.ge de kans uw stadsgenooten te bekampen. Ze zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Dus oppassen Vooral de verdediging weze op haar hoede. Van den uitslag van Zondag a. s. hangt veel afGoed heil 1 Ploeg A trekt naar Wervik. om er tegen de samengesmolten clubs een vrien denwedstrijd te spelen. We voorzien een nederlaag der onzen Ploeg B ontvangt op eigen terrein de leiders der reeks Brielen Sport. Wordt het weerom 5-0 Op Zondag 4 April, om 8 1/2 uur wordt in St-Pieterskerk eene Zielmis gezongen voor Heer ROGER SAESEN. gewezen speler van White Star dat alle vrienden dien dag aan hem denken. 0 Uitslagen der Matchen van Zondag 28 Maart 1943 Eindronde Reserveploegen Reeks C S.C. Bizet- S.C.Zonnebeke 1-2 B.S.Kemmel-S.K.Nieuwkerke S.K.Vlamertinge. vrij. S.C.Bizet-V.J.Dikkebusch 2' Kampioensch. Jeugdpl. Reeks D C.S.Yper A-B.S.Poperinge 3-0 S.K.Elverdinge-Brielen Sp.B 3-2 S.K.Reningelst-C.S.Yper B 1-0 W.S.Ieper-Pr.Langeraarck afg. W.S.Ieper-S.K.Vlamertinge 2-3 Reeks E Beker C. S. Yprois Houthem Sp.-S.K.ZiUebeke 3-3 Reeks A F.C.Zandvoorde vrij. W.s.Proven-E.Westvieteren 2-1 Vrienden wedstrijden F.C.Roesbrugge-B.S.Poperinge 8-1 S.K.Haringe-Crombeke 0-4 R P'- Langem. B-W.S.Passch.B 10-0 KCCKS D Pr. Lang.A-W.S.Houthulst B afg. G.S.Voormezeele-St.Wytschaete 3-2 R.S.Stavele-Pollinchove 3-4 Sp.Meesen-R.S.Loker n.g. C.S. Langemark-W.S.Ieper 3-4 Matchen voor Zondag 4 April 1943 Eindronde Reserveploegen - Reeks C S.C. Bizet-S.K. Vlamertinge V.J.Dikkebusch-B.S.Kemmel S.C.Zonnebeke, vrij. S.C.Bizet-S.K.Nieuwkerke 2'Kampioensch. jeugdpl. Reeks D W.S.Ieper-C.S.Yprois B W.S.Ieper-Brielen Sp.B 3-0 6-0 S.K.Vlamertinge-C.S.Yprois A B.S.Poperinge-S.K.Reningelst Reeks E Bijkomend Kampioenschap F.C.Zandvoorde-Houthem sP. Tornooi Beker C. S. Yprois SlCZillebeke. vrij. Reeks A Vriendenwedstrijd B.S.Poperinge-W.S.Proven S.V.Moorslede-S-C.Zonnebeke B F.C.Roesbrugge-E.Westvleteren Reeks B R.S.Loker-G.S.Voormezeele Sp.Meesen-St.Wytschate KLASSEERINGEN Eindronde Reserve-Reeksen Reeks B S.K. Vlamertinge 2 2 0 0 7 3 4 G.S.Voormezeele 3 3 0 0 10 4 6 S.C.Zonnebeke 2 1 1 0 3 4 2 St.Wytschate 3 111 4 4 3 S.C.Bizet 2 0 2 0 3 6 0 R.S.Loker 2 0 1 1 2 4 1 2' Kampioenschap jeugdpl S.C.Meesen 2 0 2 0 1 5 0 c.s.Yprois a 3 2 o i 16 2 5 Reeks c S.K.Reningelst 3 2 0 1 6 3 5 S.C.Bizet 3 2 0 1 14 4 5 S.K. Vlamertinge 3 2 1 0 8 5 4 B.S.Kemmel 3 2 1 0 5 5 4 W.S.Ieper 3 1 2 0 4 6 2 S.K.Nieuwkerke 2 0 1 1 3 6 1 B.S.Poperinge 3 1 2 0 2 5 2 V.J.Dikkebusch 2 0 2 0 0 7 0 C.S.Yprois B 3 0 3 0 l 16 o Reeks D Bijkomend Kampioenschap Brielen Sp'B 2110732 K W.S.Ieper 2 1 1 0 6 6 2 Beker C. S. Yprois s.K.Eiverdinge 21 i 0 4 8 2 ReekS A Pr.Langemark 0 0 0 0 0 0 0 W.S.Proven 3 2 1 0 8 4 4 Reeks E F.C.Rocsbruggc 2 1 1 0 8 7 2 F.C.Zantvoorde 1 1 0 0 5 1 2 B.S.Poperinge 2 1 1 0 4 8 2 S.K.Zillebeke 1 0 0 1 3 3 1 E.Westvleteren 10 10 12 0 Houthem Sp. 2 0 1 1 4 8 1 Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo niet vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N. V. HOOFD - OPZIENER lapor. Paging tot diafatal. Zondag morgen bemerkte landbouwer Soubry Cyrille. wonende Rijselsteenweg. dat onbekenden 's nachts op zijn hoeve geweest waren. De ongewenschte bezoekers waren over een afsluiting geklommen, hadden de deuren van den koei- en varkensstal geopend en ook nog twee ijzeren staven van vóór het keldervenster uitgerukt. Alhoewel de hoevebewóners niets verdachts gehoord hebben, moeten de dieven toch heel waarschijnlijk in hun werk gestoord geweest zijn of onraad gevreesd hebben, want er werd door hen niets ontvreemd noch meegenomen. Zonnabaka Vinger afgezaagd. Valeer Devogel. wonende Zand berg. in dienst van landbouwer Derycke. werd tijdens het bedienen eener zaagmachine den rechtermiddelvinger afgezaagd. Hoatera. Eeremis. E. H. P. Six. die onlangs te Aat door Mgr Delmotte priester gewijd werd. heeft hier in zijne parochiekerk zijn plechtige eeremis opgedragen, in aanwezigheid van een groote menigte parochianen die eraan gehouden hadden deze plechtigheid bij te wonenen alzoo hunne gene genheid voor den nieuwgewijden priester te betuigen. Tijdens de mis hield E. H. Laurent een treffend gelegenheidssermoen. Wervik Aanhoudingen Naar aanleiding van ontvreemdingen gepleegd in een fabriek der Pasteurstraat te Halewijn werd bij twee werklie den dezer fabriek, degenaamden Reynaert Richard, wonende Vredestraat. en Janssens August uit de Appelaarstraat, een huiszoeking gedaan, welke bi| den eerste een hoeveelheid koper, voor een waarde van ongeveer 6000 fr.. en voor omtrent 2000 fr. wol en bij den tweede ook nog een hoeveelheid wol aan het licht bracht. In het nauw gedreven bekenden beide verdachten deze voorwerpen gestolen te hebben. Beiden werden aangehouJen en in het gevang opgesloten. Vele boksliefhebbers denken dat het aangekondigde pro gramma van Zondag 4 April a s. niet zal doorgaan, uit redèn dat er op denzelfden datum en in dezelfde zaal, Stadsschouw burg, een vergadering plaats heeft van de V.L.A.G. Ik kan de boksliefhebbers ervan verzekeren dat het aan gekondigde programma zeker en vast op dezen datum en ook op het gestelde uur zal doorgaan. Zulks geschiedt ten gevolge eener vriendelijke overeenkomst tusschen de V.L.A.G en ondergeteekende, inrichter van de boksmeeting. Jullen DELBECQUE Programma om 4 30 uur 10x2 CARLIER, leper, 69 kg tegen VITAL, Meenen. 10 x 2 LAPERE, Moeskr.. 72 kg. tegen NAERT, Kortrijk. En verder zes liefhebberskampen met Leclelre, Decinyn, LIGGENDE PERS Zondag 4 April 1943 Om 2 1/2 uur VOORMEZEELE (ST-ELOOI), bij Achille Ryckebusch Oppervogel 80 fr. Twee zijdivo- gels elk 40 fr. Twee kallen elk 25 fr Kleine vogels 15 fr en boven de 50 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. van het Arrondissement leper Lokaal in de Trompet, 28 Groote Markt, leper o Zondag 4 April 1943, om 15 uur ALGEMEENE VERGADERING 1) Lezing van het verslag van 7/3/43 2) Mededeellngeu; 3) Aanvaarding van nieuwe leden; 4 Aanbrengsten; 5) Tom bola. De Secretaris, C. Lamps De Voorzitter, J Leclayse Afdeeling Ieper-Poperinge en Omliggende LokaalCafé CENTRUM de Stuersstraat. leper o Postzegelliefhebbers. Het nieuw seizoen is ingezet, onze club gaat een bloeiende toekomst tegemoet en dit dank aan de medewerking van al onze leden. 'n Juniors afdeeling werd gesticht en is van wal gestoken met 15 jonge phi- latelisten. Dus liefhebbers der postzegelkunde. sluit aan bij uw vrienden, komt naar onze vergaderingen. Een gulhartig onthaal staat U te wachten en wijze raadgevingen zullen U verstrekt worden. Bij ons zult gij U alle nieuwigheden kunnen aanschaffen aan voordeelige prijzen en gelegenheid zal U geschonken worden om te ruilen of, zoo U het best vindt, aan goedkoope prijzen de U ontbrekende zegels aan te schaffen. Onze e. k. vergadering gaat door op Zondag a. s. 4 April, om 15 uur. in ons lokaal Café Centrum De Stuersstraat. leper. ALS DAGORDE 1) Wedstrijd voorde leden. Tentoonstelling reeks der geleerden No Pri- net 593 a 600 of 593 a 601 naar willekeur. Liefst gebruikte zegels. De deelnemers gelieven hunne bladen aan te bieden aan het bureeei van af 14 uur 30. 2) Uitslag over den wedstrijd en bespreking. Uitreiking der prijzen. 3) Korte voordracht door den Heer Voorzitter Over het onderschrijven eener verzameling - zeer aktueel onderwerp. 4) Nieuwsjes over nieuwigheden. 5) Uitdeeling der binnen gekomen nieuwigheden. 6) Tombola. 7) Inschrijving van nieuwe leden. (Jaargeld 20 Fr.) Het genoegen verwachtend, nader kennis met U te mogen maken op onze vergadering, bieden wij U, onze philateiische groet^j aan. HET BESTUUR Eere-Voorzitter Heer Advokaat Arthur Butaye. Voorzitter M. Tesseur. Ondervoorzitter L. Van Alleynes. Schrijver Ch. Van Den Broeck. Commissarissen R. Denaeghel. R. Roose. De U.H.G.A. Arbeid en Vreugde geeft op Woensdag 14 April, om 7,30 uur 's avonds, in den Stadsschouwburg, een KMtACHITG VARIETEITHFEEKT aangeboden aan de families van arbeiders, in het Buitenland werkende, en de Unie-leden. Verkenen hieraan hunne medewerking 1) het licht genre-orkest onder de leiding van den Heer Lauwers. - 2) De heer Duval. bariton aan den Koninklijken Vlaamschen Opera van Antwerpen. - 3) Timmy Bal. goo chelaar-animator. - 4) The Armandos. muzicale clowns. - 5) Ducson. even- wichtnummer. - 6) Ke nerval, de tooverbrouwer. Kaarten te bekomen op het Bureel der Unie. bij Vanassche Georges, en bij de Unie-boden. DE UNIE ARBEID EN VREUGDE VOLK AAN 'T GEWEER Onze stad stelt zich teweer tegen 't Kommunisme. Wij allen, zijn ons indachtig wat pausen, bis schoppen en priesters ons hier tegen schreven en zegden, Nu is het voor allen die Katholieke Aktie voeren, tijd 't geweer op te nemen samen met al wat weerbaar is, ook onze stu denten kunnen nog toetreden morgen kunnen ze die eer hebben vrij te zijn toegetreden. Op de vraag van Pater Morlion, een der gekende leiders der Katholieke Aktie, «hoevelen er nu goed 't geweer harateeren kun nen, hoevelen er den moed nu hebben te vechten om hun godsdienst, familie en eigendom te verdedigen, ant woorden wijvan heden af wij allen, die weerbaar zijn. hiea staan wij wij treden aan bij de Waffen SS. Gij die de waarheid en den grooten oproep aan- hooren wilt, komt Zondag op 4 April naar onzen Schouwburg, te 15 uur, waar een grootsche anti-Bolsje wistische Werf vergade ring voor de Waffen SS. doorgaat. Meldt U aan op het WervingssekretariaatDeken Delaerestraat, 3. (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2