In Lapiere's Zaal, d'Hondtstraat Voetbal bij de Postbedienden te leper VOETBALKRONIEK ZONDAG 25 APRIL 1943 C. S. YPER A - R. S. WAREGEM C S Yper A - Jeugdploeg - C. S. Yper B Infaogaprijs Match ploeg A 4 Ir. Andere matchen 2 fr. Bij C. S. Yper ZONDAG 25 APRIL 1943 W. S. leper - Jeugdploeg - S. K- Reningelst Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Schuttersverbond 't Zuid - Westland Kalender der Zomerschietingen 1943 ALLERHANDE NIEUWS Unie der Hand- en Geestes-Arbeiders DEVLAC - HOEKJE Op Paasch Maandag, om 16.30 u. krijgen de faeteurkens va» leper dus hun naamgenoot^ van Poperinge op bezoek. Iedereen weet dat de feperlingen moe luk d»e pil (6-2) van den heenwedstrijd konnen slikken en dat sij ditmaal er op belust lijn weerwraak te nemen en de kqklustigen een waar voetbalfes- tqn voor ie schotelen. De oefeningen werden tot in de puntjes verzorgd, ja er moest zelfs een «electie onder de spelers gemaakt worden, ten einde uit te maken wie de toegewezen plaatsen moest bezettenen na veel wikken en wegen werd het volgende elftal samengesteld Vermote A. Depuydt H. Dombrecht H. Gouwy C. Helsen C. Delplace J. Vermeersch L. Vereyck M. Van Engeland G. Vandepitte A. Labatre W. Gezien het liefdadig doel der ontmoeting zal het aan volk op het plein van C- S Yper niet ontbreken, te meer daar de kaartenverkoop reeds een bevre digenden uitslag heeft opgeleverd. De leiding werd toevertrouwd aan den alomgekenden scheidsrechter Crom- bez M. die vooreen correct verloop der ontmoeting zal zorgen. Voetballiefhebbers, allen op post 1 O up het Ypersch Stadium. Augustinenstraat om 15 uur om 17 uur Tribune 1 fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 18 April IIe Provinciaal Wevelgem Sp. F. C. Krggge 2-2 R. S. Waregem R. C. Harelbeke 1-4 F. C Torhout Waregem Sp. 0-1 W. S. Houthulst - Stade Kortrijk 0-4 Matchen voor Zondag 25 April 1943 tl' PROVINCIAAL R C Harelbeke F. C. Torhout Grymonprez C S. Yper R- S Waregem Annicaen Wevelgem Sp W. S. Houthulst B»ty Klasseering II' Provinciaal Stade Kortrijk 19 18 0 1 90 17 37 W. S Houthulst 18 10 5 3 68 31 23 C. S. Yper 17 10 5 2 45 37 22 R C Harelbeke 18 9 7 2 44 30 20 Wevelgem Sp. 18 8 8 2 47 41 18 F C. Izegem 20 8 10 2 54 59 18 Waregem Sp. 19 8 10 I 44 72 17 Deerlijk Sp. 20 7 II 2 37 54 16 F. C. Comines 19 6 11 2 43 53 14 F. C. Torhout 18 5 11 2 29 51 12 R. S. Waregem 19 3 13 3 32 82 9 Verleden speeldag wasC. S. Y. vrij. doch Zondag e. k. komt R. S. Ware gem op bezoek en zal er hardnekkigen strijd worden geleverd op het Augusti- nusveld. Inderdaad, de jongens van keeper Seyns behaalden gedurende de laatste weken mooie resultaten en spelen beter voetbal dan hun rangschik king laat vermoeden. De Cerclemannen. die tijdens de heenronde met 2-5 ze gevierden. zouden zoo ook best hun tegenstrevers niet onderschatten, want anders verhuizen de punten naar de Gaverbekestad. We zien nochtans Cercle nipt de zege behalen R. JBUGDPLOEGBN S. K. Reningelsl 4 C. S. Yper A 2 De eerste terugwedstrijd had een jammerlijk verloop voor de A-jongens. Te Dikkebusch hadden Vermeersch en Hoedt namelijk bandongeval en wel zoo danig. dat zij te voet het laatste gedeelte van de reis moesten ondernemen, en slechts konden toekomen, om deel te nemen aan de tweede helft. Intusschen was Cercle. met windvoordeel. fel in de meerderheid geweest, en had die meerderheid uitgedrukt door twee doelpunten van den voet van Roger Maes. Die voorsprong was ruimschoots verdiend, alswanneer wij in acht nemen dat S.K. nooit gevaarlijk tot ons doel doordrong, en verscheidene schoten van Van Becelaere, Devos en Hollebeke op de lat terecht kwamen. £2 9 Na de rust ging het tien minuten lang nog met Cercle aan bod. Dan echter keerde opeens het tij. met een schoon doel van Leroy. voor S.K.R. De verde diging geraakte uit het verband, en waar de bezochten met een ongehoorde kans opereerden, werd het op 3 minuten tijd 2-3. en na twintig minuten 2-4. wat dan ook de eindscoor werd. De onzen verdienden zeker beter, en wij mogen dan ook de ploeg in haar geheel gelukwenschen voor haar wedstrijd. De Cerclejongens hebben bewezen voor geen enkele ploeg te moeten onderdoen, en wij gelooven dat de verdere wedstrijden van het kampioenschap daar ook den stempel zullen van dragen. Een speciaal woordje lof voor R. Van Becelaere. die zich Zondag heeft over troffen. en een beloftevollen wedstrijd speelde. Moed houden, jongens C. S. Yper B. 0 S. K. Vlamertinghe 3 Tegen de sterke ploeg van S. K. V. heeft C. S. Y. B. goed stand gehouden. Aan de rust was de stand 0-1. alswanneer de voorhoede enkele schoone kansen verkeken had. Na de herneming voerden de S. K.-jongens het hooge woord, wat niet belette dat zij een flagrante off side en een niet min fla grante foul op den keeper» noodig hadden om de scoor op te voeren. Toch is de zege volkomen verdiend. Wif zagen graag het eerste optreden van den nieuwen doelman, die stellig belooft ook de twee backs gaven voldoening al waren zij wat flauwer als naar gewoonte L.Maes bleek in merkelijken vooruitgang, en Desramault. op de midden-voorplaats, bewees kwaliteiten te bezitten. Zondag gaat de tweede clubderby door. Wij zien A zijn vorige zege be krachtigen. met kleine scoor, en na een flink verweer van B. om 15 uur Terrein Brnggenteenweg - Inkomprijs 2 en 1 fr. Oproep tot alle Clubs van 't Westland. Op Zondag 16 Mei aanstaande zal S. K. VLAMERTINGE, om zijn tienjarig bestaan te vieren, de groote match inrichten tusschen de twee volle dige ploegen van K. Cercle Sportief Brugge (Eere-Afdeeling) en K. Kortrijk Sport (Kamp. Bevord. D 1942/431 Die monster-wedstrijd gaat door op het prachtig terrein van de Pothem om 14.30 uur. Het Bestuur van S. K. Vlamertinge doet een warmen oproep tot alle Be sturen van 't Westland opdat er op dien dag geenen enkelen wedstrijd zou afgesloten zijn op andere terreinen. Aan hoogere Besturen werd hetzelfde aangevraagd. Het Bestuur van S. K. Vlamertinge dat te dier gelegenheid de grootste geld offers waagt, denkt dat die wedstrijd voor gansch het voetballende West land. een eenige gelegenheid daarstelt om die meesters van het voetballen aan het werk te zien. Alle spelers, bestuursleden en supporters hebben nog veel aan voetbal te leeren. het is voor allen een uitstekende gelegenheid naar Vlamertinge te rei zen op 16 Mei 1 Het is overigens den dag der Kermis. Alle verdere mededeelingen zijn op de plakbrieven te vinden. Met Pa*chen Mademoiselle SIM0NA, le Danseres Mademoiselle Suzanne DESSEAUX, Zangeres Maandag CHOCHET van O tot 11 uur. Uitslagen der Matchen van Zondag 18 April 1943 Eindronde Reserve-Reeksen Reeks B S.C Zonnebeke S.C.Bizet S.K.Vlamertinge. vrij. 6-1 $t.Wytschaete-G.S.Voormezeele 3-2 R.S.Loker-S.C.Meesen uitg. 2e Kampioensch. Jeugdpl. Reeks C S.K.Reningelst-C.S.Yper A 4-2 S.K.Nieuwkerke-B.S.Kemmel 0-2 C.S.Yper B-S.K.Vlamertinge 0-3 V.f.Dikkebusch-S.C.Bizet 3-0 B.S.Poperinge-W.S.Ieper 1-3 Reek» D Heker C. S. Yprois Bmlu, Sp.B-S.KEIverd.oec 4-2 Reeks A Ree)£g E E.Westvletereo-W.S.Proven 2-1 S.K.Zillebeke-Houthem Sp. 3-0 B.S.Poperinge-F.C.Roesbrugge 1-6 P.C.Zand voorde, vrij. Matchen voor Zondag 25 April 1943 2' Kampioensch. Jeugdpl. Reeks C S.K.Vlamertinge-B.S.Poperinge V.J. Dikkebusch-SK.Nieuwkerke w.sieper-S.iCReninfleist Eindronde 1» Aid. A en B C.S.Yprois A-C.S.Yprois B - Bijkomend Kampioenschap E.B«nnge-E. Watou U-Abeele-Prior Langemark Tornooi Beker C. S. Yprois Reeks A E.Westvleteren-F.C.Roesbrugge KLASSEERINGEN Eindronde Reserve-Reeksen Reeks B S.K.Vlamertinge 4 3 0 1 10 5 7 G.S.Voormeieete 5 4 1 0 16 8 8 S.C.Zonnebeke 4 2 1 1 11 7 5 St.Wytackate 6 3 2 1 14 10 7 S.C-Biret 4 0 4 0 4 13 0 S.C.Meesen 5 2 3 0 10 10 4 2" Kampioenschap Jeugdpl RSLok" 4 o 3 1 3 15 i S.K.Reningelst 6 4 0 2 20 7 10 ReekS C W.S.Ieper 6 4 2 0 16 7 8 B.S.Keramel 6 4 1 1 10 7 9 S.K.Vlamertinge 6 4 2 0 14 14 8 S.C.Bltet 6 3 2 1 17 8 7 C.S.Yprois A 6 2 3 1 19 11 5 V.).Dikkebusch 5 2 2 1 8 10 5 B.S.Poperinge 6 1 3 2 6 11 4 S.K.N.euwkerke 5 0 4 1 5 14 1 C.S.Yprois B 6051 2 27 1 Reeks D Hijkomend Kampioenschap s.K.Eiverdinge 4 2 2 o 12 9 4 Beker C. S. Yprois w.s.leper 4 2 2 0 10 12 4 Reeks A Briefen Sp. B 4 2 2 0 11 12 4 W.S.Proven 6 4 2 0 14 8 6 Reeks E F.C.Roesbrugge 5320 22 11 6 F.C.Zantvoorde 4 4 0 0 15 2 8 E. Westvleteren 4 2 2 0 18 10 4 S.K.Zillebeke 4 12 1 6 113 B.S.Poperinge 5 1 4 0 6 31 2 Houthem Sp. 4 0 3 1 5 13 1 Berichten aan de Clubs 1) Union Abeele geeft forfait in de eindronde van Eerste Afdeeling A en B. 2) De vergadering van Westland gaat door op Paasch-Maandag 26/4 om 9 u. 30. en werd dus van acht dagen vervroegd. De Secretaris. JANSSENS. Vrije Akkordeonschool te leper Voor het aanleeren van akkordeon. en om dit instrument goed te kunnen bespelen, volgt men de leergangen der Vrije Akkordeonschool te leper. De leergangen zijn toegankelijk voor iedereen, en in het bereik van ieders beurs. Men moet niet in bet bezit zijn van een akkordeon om de lessen te volgen, daar de school akkordeons ter beschikking heeft der leerlingen. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden tot het Muziekhuis Albert De Hollander, Statiestraat. 4 te leper. Zondag 2 Mei 1943 Om 14 uurWestvleteren St Sixtus Inleg 25 fr. Maandag 3 Mei 1943 Om 15 uurYper Willem Teil. Inleg 25 fr. Zondag 9 Mei 1943 Om 14 i uurPoelcapelle. Inleg 20 fr. Om 14 i uurWatou. Inleg 25 fr. Zondag 16 Mei 1943 Om 14 J uurVlamertinge. Bondschieting. Inleg 25 fr. 30 Bondvogels van 30 fr. Zondag 23 Mei 1943 Om 14 i uurReninge. Inleg 20 fr. Zondag 30 Mei 1943 Om 14 i uurRousbrugge Inleg 25 fr. Zondag 6 Juni 1943 Om 14 i uur: Yper. Yper-Hoekje (aan de pers der Koninklijke Gilde St Sebastiaan). Bondschieting. Inleg 20 fr. 30 Bondvogels van 25 fr. Zondag 13 Juni 1943 (Sinxen) Om 14 i uurKemmel. Inleg 20 fr. Om 15 uurGheluvelt. Inleg 20 fr Maandag 14 Juni (2e Sinxendag) Om 14 i .uurWoesten. Inleg 25 fr Zondag 20 Juni 1943 Om 14 i uurZuydschote. Inleg 25 fr. Zondag 27 Juni 1943 Om 14 i uurWestvleteren St Sixtus. Inleg 25 fr. Dinsdag 29 Juni (St Pietersdag) Om 14 i uurProven. Inleg 25 fr. Zondag 4 Juli 1943 Om 14 i uurPoelcapelle. Inleg 20 fr. Om 14 uurWoesten. Inleg 25 fr. Zondag 11 Juli 1943 Om 14 i uurPoperinge St Sebastiaan. Inleg 25 fr. Woensdag 21 Juli 1943 Om 15 uurYper. Willem-Teil. Inleg 25 fr. Zondag 25 Juli 1943 Om 14 i uurWestvleteren St Sixtus. Inleg 25 fr. Om 15 uurGheluvelt. Inleg 20 fr. Maandag 26 Juli 1943 Om 14 i uurBoesinghe. Inleg 25 fr. Donderdag 4 Augustus 1943 Om 14 uurYper. Kon Gilde St Sebastiaan. Inleg 25 fr. Zondag 8 Augustus 1943 Om 15 uurYper, Willem-Teil. Inleg 25 fr. Zondag 15 Augustus 1943 Om 14 uurYper, Kon Gilde St Sebastiaan. Inleg 20 fr. Om 14 i uurWatou. Inleg 25 fr. Zondag 22 Augustus 1943 Om 14 i uurMerckem. Inleg 25 fr Zondag 29 Augustus 1943 Om 14 uurWoesten. Inleg 25 fr. Zondag 5 September 1943 Om 14 i uurKemmel. Inleg 20 fr Om 14 J uurRousbrugge. Inleg 25 fr. Donderdag 9 September 1943 Om 14 J uurReninge Kermisschieting. Zondag 12 September 1943 Om 14 i uurPoelcapelle. Inleg 20 fr. Maandag 13 September 1943 Om 14 i uurZuydschote. Inleg 25 fr. Maandag 20 September 1943 Om 14 uurWestvleteren St Sixtus. Inleg 25 fB. Donderdag 23 September 1943 Om 15 uurYper. Willem-Teil. Inleg 50 fr. 4- taks. Zondag 26 September 1943 Om 14 uur: Poperinghe St Sebastiaan. Inleg 25 fr. Om 15 uur Gheluvelt. Inleg 20 fr. Zondag 3 October 1943 Om 13 i uur Watou. Inleg 25 fB. Om 14 uurVlamertinghe Inleg 25 fr Zondag 10 October 1943 Om 13 i uurProven. Inleg 25 fr. Zondag 17 October 1943 Om 13 i uur: Boesinghe. Inleg 25 fr. IEPER - Dievenbende Aangehouden. - Dé laatste twee maanden wer den hier in stad een tiental diefstallen gepleegd, waarvan de daders tot nu toe onbekend gebleven waren. De ontvreemde voorwerpen, bestonden meest in rijwielen, velo- en autobanden, benoodighedèt),voor auto's, triporteurwie- fen. enz. Verscheidene dezer diefstallen werden zelfs met inbraak gepleegd en zoo onder meer werden ten nadeele van Winterhulp niet minder dan 150'kg. boonen en 8 doozen beschuiten weggenomen. Niettegenstaande de weinige gegevens welke men bezat om aan het onder zoek een zekere richting te geven en alles deed vermoeden dat men hier met doo. trapte dieven te doen had die goed hun voorzorgen namen, zette d« rijks wacht onverdroten het onderzoek voort, tot dit eindelijk op onverhoopte wijze met den besten uitslag bekroond werd. Zoo staagde het haar Zondag laatst de hand te leggen op den kooper der gestolen goederen, zekeren Julien Durnez. van Woumen, bij wien nog verschillende voorwerpen teruggevon den, werden. Deze werd aan een streng verhoor onderworpen en eindigde, weldra met enkele der personen, van wien hij deze voorwerpen gekocht had. te verklikken. Aldus konden in den loop van Maandag nog volgende perso nen aangehouden worden de gebroeders Roger en August Lesage, Daniel Thorel. Daniel Vanoverschelde. Charles Doolaeghe en Roger Devos. allen jongelingen van 18 tot 22 jaar oud uit leper. Ten overstaan van de voorgebrachte beschuldigingen en bewijzen viel het hun moeilijk de hen ten laste gelegde diefstallen te loochenen. Niettemin lie ten hun verklaringen nog niet tóe uft te maken waarheen al de gestolen voor werpen gegaan waren en kon tot op heden slechts de opbrengst van een vijf tal diefstallen, gepleegd o. m. ten nadeele van den Heer notaris Van der Meersch. van den Heer Rondefez. gemeentesecretaris van Wytschaete. van den Heer Blanckaert, Slachthuisstraat, en van Jvr. Desmet van Langemark. teruggevonden en aan de eigenaars terug bezorgd worden. Het onderzoek gaat natuurlijk voort en alle beschuldigden werden, in af wachting van de verdiende straf, in het gevang te Kortrijk opgesloten. Dit is voorwaar een goede vangst die op liet actief onzer wakkere rijkswacht mag geschreven worden en die ertoe zal bijdragen om onze streek, die den laat- sten tijd door zooveel ongure elementen van alle allooi onveilig gemaakt wordt, te zuiveren. Teruggevonden ramen van gestolen fietsen - Maandag laatst werd in het vestingswater tusschen de Meenenpoort en het Hoornwerk, nabij den ijs kelder. door stadswerklieden een fietsraam gevonden dat aldaar gedeeltelijk boven het water uitstak, 's Anderdaags werd omtrent op dezelfde plaats nog een tweede rijwielkader opgevischt. De wielen echter alsmede ook nog eenige andere onderdeden ontbraken. Het onderzoek wees uit dat deze fietsramen voortkwamen van den diefstal gepleegd bij den Heer notaris Vander Meersch door de bende waarvan de aanhouding hierboven vermeld wordt. Nog de tabakdiefstal - In zake den tabakdiefstai gepleegd bij landbouwer Desprez en dien wij hier verleden week reeds aanhaalden, werd Maandag nog een vijfde betichte, namelijk den 18 jarigen Kerrinckx Georges, van de Li- gywijk, aangehouden. De vier andere medeplichtigen, die de feiten reeds bekenden en nog immer in het gevang te Kortrijk opgesloten zitten, zijn de genaamden Bonduwe Arthur, 30 jaar oud. Buysse Gustave. insgelijks 30 jaar, Carlier Florent. 24 jaar, allen wonende in de Ligywijk. en de broeder van laatstgenoemde. Carlier Robert. 28 jaar oud, van den Zonnebekesteenweg. Hunne verklaringen wat betreft de gestolen hoeveelheid, steramen niet over een met het door den benadeeligden landbouwer aangegeven gewicht, dat volgens hem 720 kgr. bedraagt. De betichten beweren den kooper die de tabak meteen camionnette is komen.weghalen, niet te kennen, doch het onderzoek wordt ijverig voortgezet en men wanhoopt niet ook dezen persoon alsmede de gestolen tabak terug te vinden. Kindj« omvergereden - Woensdag namiddag werd de kleine Houden- dyeke Lucien. ongeveer 6 jaar oud, op den Meenensteenweg door een auto aangereden en ten gronde geworpen. Het kind werd dadelijk naar het O. L. Vrouwhospitaal overgebracht, waar men bestatigde dat het een schedelbreuk opgeloopen had. Zijn toestand is nochtans geruststellend. Zonneboke - Tabakdiefstallen - Bij landbouwer Jules Mestdagh, wo nende Foreststraat. wisten dieven bij de 400 kgr. tabak in bladeren te ont vreemden. Ook bij Isidoor Leroy, wonende Kruisstraat, zijn nachtridders met een groote hoeveelheid tabak aan den haal gegaan. Boter aangeslagen - Ter hoogte der Polygone werd de wielrijdster Madeleine Deleu. wonende Winkel St. Elooi, door de rijkswacht met 8 kgr. boter betrapt. Waar en rijwiel werden aangeslagen. Gewond - Albert Masschelein, wonende Iepersteenweg, aan het werk zijnde op een stuk land langs de Beselarestraat. kreeg plots een verloren kogel in de dijstreek. Het slachtoffer werd naar het hospitaal te leper overgebracht, waar men den kogel uithaalde. Moorslede - Tabak aangeslagen - Door de rijkswacht werd bij den tabakkerver L. E. een aanzienlijke hoeveelheid tabak aangeslagen, die voor den woekerhandel bestemd was. West-Roosebeke - Belangrijke partij tabak aangeslagen - Tijdens een huiszoeking door de rijkswacht samen met de beambten der accijnzen uitge voerd bij Maertcns Victor, Statiestraat, en Depoortere Cyriel, Iepersteenweg, werd een hoeveelheid van 900 kgr. tabak in bladeren ontdekt. Ook bij Par- rein Em.. wonende op de wijk De Spriet werd 'nog 95 kgr. ongekorven tabak gevonden. Daar alles voor den sluikhandel bestemd was, werd de ta bak aangeslagen en proces-verbaal opgemaakt. Staden - Everzwijn - Den laatsten tijd werd in het Vrijbosch tusschen Houthulst en Staden een everzwijn opgemerkt. De boschwachters werden gelast er jacht op te maken. Geluwe - Ongeval - De 17 jarige Vuylsteke Karei ging zich achter een schuurgevel tegen den regen beschutten, toen plots een hevige rukwind een deel van het dak der schuur afrukte. De jongeling werd er onder bedolven en de bijgeroepen geneesheer stelde een erge schedelbreuk vast, waaraan de arme jongen enkele dagen later bezweken is. Poperinge - Diefstallen - Ten nadeele van landbouwer Merlevede Remi, wonende Vogelhoek. werden de van rubberbanden voorziene wielen der driewielkar gestolen. De-wielen werden echter teruggevonden in de stallingen van een naburige hoeve, waar de dieven ze onder een hoop hout verstopt hadden met het inzicht ze daar later weg te halen. De wielen werden aan den eigenaar terugbezorgd. Bij vrouw Dumelie Lucie. wonende wijk Luttertap. werden 14 konij nen, 30 kgr. haver en een emmer gestolèn. STAD IEPER ARBEID EN VREUGDE Op Zaterdag 1 Mei, om 7 J ure. in den Stadsschouw burg, wordt ter gelegenheid van het FEEST VAN DEN ARBEID, een prachtig gemengd Avondfeest ingericht, aangeboden aan al de Hand- en Geestesarbeiders. Veifleenen hunne medewerkinghet Orkest onder leiding van Vexstraete Bruno. Tooneelopvoering van SCHOONMAMA OP REIS door den tooneelkring onder leiding van Deconinck Josef. Dit alles wordt afgewisseld met het voordragen van enkele puike liederen, door den alomgekenden Radio zanger WILLY WESTMAN, verbonden aan zender HILVERSUM. Toegang vBij en kosteloos. Deuren om 7 uur. De Unie Afd. leper. De geboortedag van den Führer. Op 20 April had er een feestvergaderlng plaats ter eere van onzen eenigen Führer, Adolf Hitler, den man. die ook Vlaanderen bewust naar nieuwe grootheid leidt, uit zijn a- organische gebrekkigheid en gemis aan orde. Na het gedicht Efner im Jahrtausend ter eere van den Führer. nam Gewestleider. Kd Van Wassenhove, het woord ter inleiding der feest vergadering. Als feestredenaar sprak Kd. De Meyer, die herhaaldelijk werd toegejuicht, en die een juiste uiteenzetting gaf van het huidige gebeuren in het Europa van het oogenblik Spreker haalde ook het terreurgeval op Paul Colin aan. waaruit weer blijkt, dat het niet onze arbeiders (of uitsluitend Communisten) zijn. maar dat het volgelingen zijn. van hen. die beweren de naastenliefde te preeken, en willen doorgaan voor de moreele opvoeders van onze jeugd. Ook hier zullen velen de oogen open gaan. Voor ons volgelingen en getrouwen van den waren en eenen Leider. Adolf ljjSi l blootlegging van het verrottingsproces een zweepslag om on verbiddelijker en getrouwer zijn nationaal-socialistische revolutie uit te dragen. De intieme viering werd besloten met het drievoudig Sieg-Heil op onzen Führer, en het zingen van de eerste strofen van de VI. Leeuw en het Horst Wessellied. Als aandenken ontvingen allen een kunstfoto van hun Führer. Balming. Na de grootsche aankondigingen van het beste weekblad in het geheele land, namelijk Balming hebt gij het zwaard voor U gekregen en gezien dat het scherper snijdt, dan onze demo-liberale, klerikale of schijn-nationaal socialistische bladen, die wij allen genoeg kennen. Ons weekblad kan eenieder koopen. Elk mensch kan ook niet gezien en zonder zich te snijden heel voorzichtig dan. met dien Balming nader kennis maken. Voor nationaal-socialisten is het de scholer, de opvoeder, de kamper en de kameraad. Gij. die nog niet geheel afgeleefd en levensmoede zijt. hebt den durf dit zwaard weer op te nemen, dat door de besten van het Rijk U ter hand wordt gesteld. Leest het blad. den scherpen Balming, abonnementen Sekretariaat. Dekea Delaerestraat, 3. Film-Aktia- Stadsgenooten, gij allen, die onze schoone filmen gezien hebt, wij rotten op 28 April om 19.30 in de Flora, de film Morgenrot af. die naar gezag hebbend oordeel de film Urlaub auf Ehrenwort verre overtreft. Komt zien. wij bieden allen de noodige ontspanning, die tevens U allen het levea dieper doet beleven. nttiaris MOCIC, ie ROnilJ*. uruaatrJU UMUivinci«ra, mfKi^iddi, xpei nu. üuv i \jcw<uuuuigu WUB, uosof

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2