DE KORTRIJKSCHE VERZEKERING VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Uitslagen der Bokswedstrijden te leper gehouden. Stedelijk Slachthuis van leper Gevonden en Vertoren Voorwerpen HANDBOOGSCHIETINGEN TREKKINGEN Binnenlandsche Leening 1938 Gemeentelijk Krediet 4 t. h. 1938 LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. ALLERHANDE NIEUWS Burgerlijke Stand van leper DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 7-5-1943 De groote schok Carcle BRUGGE - KORTRIJK Sport op 16 Mei te Vlamertinge Die re uien kamp overtreft ia belangstelling al hetgeen er op sportgebied tot au toe ia de streek werd voorgesteld. De prachtige uitslag door Kortrijk Sport verwezenlijkt ia de eindronde van Bevordering, en de drawn van Cercle Brugge tegen de Club hebben nog de vraag voor zitplaatsen fel doen stijgen. Voor degenen die er niet aan houden uren te blijven rechtstaan in de ntenschenzee die zich rond het terrein van S. K. VLAMERTINGE zal op dringen. raden wij aan zich zoohaast mogelijk genummerde zitplaatsen aan te schaflfen wacht de laatste dagen niet af. Van nu af kunnen wij reeds verze keren dat wij voor genummerde zitplaatsen met gesloten deuren zullen spelen. Toekomende week geven wij de samenstelling der beide ploegen die zullen optreden. Genummerde ringplaatsen te bekomen in leper. Hotel Excelsior. Groote Markt. Het Bestuur van S. K. VLAMERTINGE. ZONDAG 9 MEI 1943 op liet Ypersch Stadium, Augustinenstraat Om 10 uur S. Yper B - Jeugdploeg - W. S. leper om 15 uur S. Yper A - Jeugdpl - S. K Vlamertinge logangsprijs 2 ir. Tribune I fr. opleg. Bti wijze van inlichting kunnen we hier mededeelen. dat de match C. S. Yper W. Sp. Houthulst thans definitief in het voordeel (5-0) van Cercle werd beslecht, terwijl de rood-witten wel degelijk op 16 Mei a. s. naar Stade Kort rijk reizen. JEUGDPLOEGBN B. S. Poperinge 1 C. ~S. Yper A 5 De A-mannen hebben werkelijk aangenaam verrast en met 1-5 score den buit te Poperinge ontfutseld. Voorwaar een mooie prestatie, die bewijst dat de roodjes de goede carburatie teruggevonden hebben. Men prijst vooral het fungeeren der voorlijn. waar Jean Vandenbossche zijn heroptreden deed op den rechtervleugel. Dat de aanvallers hierdoor aan opportunisme hebben bijgewonnen. bewijzen de vijf aangeteekende doelpunten. Zeggen we nog. dat de pauze bereikt werd met 1-3 stand voor de mannen van kapitein Andries en dat iedere aanvaller zijn goaltje lukte. Zondag a.s. komt S. K. Vlamertinge te gast en aangezien Vanbecelaere. Dcvos e. a. een 1-3 nederlaag goed te maken hebben, v erwachten we ons aan een zegepraal. C. S. Yper B 0 S. K. Reningelst 4 Indien de A-ploeg aangenaam verraste, dan ontgoochelde de B-samenstel ling niet minder. Er stak weinig fut in de rangen der B-jongens en de Re- ningelstenaren maakten van de occasie gebruik, ten einde na een halfuur spel met 0-3 vóór te staan. De match was gespeeld en na de koffie zou er nog een doeltje het passief der'Cercle-gasten komen verzwaren. De mannen van Van- raes zijn hun aanhangers een weerwraak verschuldigd en tegen W. S. leper moeten ze het beproeven, om de zware nederlaag van voorgaanden Zondag uit te wisschen. R- Uitslagen der Matchen van Zondag 2 Mei 1943 Eindronde le Afd. A en B Prior Langemark-E.Boezinge 1-2 2e Kampioensch. Jeugdpl. B.S.Poperinge-C.S.Yprois A 1-5 C.S.Yprois B-S.K.Reningelst 0-4 S.K. Vlamertinge-W.S.Ieper 2-2 Testmatch W.S.Proven-F.C.Roesbrugge 1-10 (Terrein E.WestvleterenJ Vrienden wedstrijden E.Watou B-F.C.Westouter 10-2 C.S.Langemark-Brielen Sp- 3-4 Vrienden wedstrij den V.J. Dikkebusch - C.S. Langemark S.C. Zonnebeke - W.S.Passchendale S.K.Zillebeke (versterkt.)-W.S.Ieper F.C.Westouter - E.Watou Bijkomend Kampioenschap Pr.Langem.-Moorsl. (Jeugdpl.) o.g. Tornooi Beker C. S. Yprois S.KZlllebefce-E.Beaeleie 4-0 B.S.Poperinge-E.Westvleteren n.g. KLASSEERINGEN 2e Kampioenschap Jeugdpl Eindronde le Afdeeling S.K. Reningelst 8 5 1 2 26 11 12 E.Boezinge 1 1 0 0 2 1 2 W.&Ieper 8 5 2 1 22 11 11 Prior Langemark 10 10 12 0 SK.Vlamertinge 8 5 2 1 21 18 11 E.Watou 0 0 0 0 0 0 0 CS Yprois A 8 4 3 1 27 13 9 B.S.Poperinge 8 1 5 2 9 21 4 CSYprois B 8 0 7 1 3 34 1 Matchen voor Zondag 9 Mei 1943 Eindronde le Afd E. Watou - Prior Langemark 2e Kamp. Jeugdploegen CS- Yper B - W. S. leper CS. Yper A. - S.K. Vlamertinge S.K. Reningelst - B.S. Poperinge Eindronde Keker C. S. Yper F.C-Roesbrugge-B.S. Kemmel F.CZandvoorde-G.S.Voormezeele S K.Elverdinge, vrij. De sluitingsmeeting vorigen Zondag, had heel wat volk naar de taai La- piere gelokt en verklaren we maar aanstonds, dat de toeschouwers er waar voor hun geld kregen. Bij de liefhebbers lieten Pulders en Lecleire een zeer goeden indruk, terwijl Dejonghe en Vansteenkiste aangenaam en zelfs ple zierig vergastten. De beroepskamp tusschen Carlier en Mars kende het voorzien verloop en werd door Francois netjes gewonnen. Wel waren een paar supporters met de beslissing van den scheidsrechter niet ingenomen, dit ten gevolge van de zwakke laatste round van den Ieperling, doch ons inziens en dit van de 4/5 der aanwezigen, verdiende £ois de zege om zijn reeksen die hij herhaaldelijk met succes wist te plaatsen. Ten slotte won Aodrésabii, na prachtigen strijd, op Lagrou. die. evenals Carlier, in geen al te besten dag scheen. Technische Uitslagen Liefhebbers 4x2 min. LE43LEIRE. 64 kgr- Poperinge. wint op punten van Madoe. 64 kgr.. Veume. PULDERS. 50 kgr.. Kortrijk. wint op punten van D'Ailequin. 50 kgr. Poperinge. DEJONGHE. 60 kgr.. leper, en VANSTEENKISTE. 60 kgr.. Kortrijk. doen match-nul. Beroepskampen 8x3 min. CARLIER. 60 kgr.. leper, wint op punten van Mars. 60 kgr.. Veurne. ANDRÈSABIL. 77 kgr.. Komen, wint op punten van Lagrou. 79 kgr., Kortrijk. fuben Deibecque. voor wanneer uw volgende gala R. MAAND APRIL 1943 Geslacht 30 slieren, 2 ossen 54 vaarzen. 75 koeien, 524 kalveren, 5 schapen, 10 valken». 3 geiten, 6 paarden, 709 dieren. Werden ten politiebureele aangegeven GevondenVrijdag 30 April, door Jvr. Verschoort Hélène, Zonnebe- kesteenweg. een gekleurde meisjesmuts. Door M. Knockaert Marcel. Au gustijnenstraat, een zilveren armband met ingegrifte naam. Zaterdag 1 Mei. door M. Bulckaert Joseph, van leper, een gummi lap voor motorrijwiel. Maandag 3. door M. Logie Julien. Dickebuschstcenweg. een briquet. Door M. Woussen Charles. Colaertplaats. een bril. Woensdag 5. door M. Degraeve Gilbert. Bruggesteenweg. een bijl.—Door M. Didier Maurice. D'Hondtstraat. een paternoster in een lederen zakje. Door Jvr. Verhaeghe Louise. Mecnenstraat. een paternoster. Door Jvr. Mervilde Simonne. Roeselarestraat. een melkkaart. Verloren. Donderdag 29 April, door Jvr. Pinte Lucienne, Beluikstraat, een donkerblauwe kindermuts. Door M, Moncarey Albert. Groote Markt, een sleutelbos. Door Jvr. Dael Cecile. Hoornwerk, een grijs mutsje. Zaterdag 1 Mei. door M. Wymelbeke Eugene. Zonnebekesteenweg. zijne eenzelvigheidskaart. Door Me Derous Gertrude. Frenchlaan, hare ecnzel- vigheidskaart. Door Me Degraeve Marie-Louise. Waterkasteelstraat, een zwart fluweeten handzakje. Zondag 2. door Me Voorspoels Marcella. Neerstraat, een geldbeugeltje eenig kleingeld inhoudende. Maandag 3. door M. Coffyn Camiel. Ligywijk. een paar bruin lederen handschoenen. Door Me Vansteenkiste Hélène, Aardestraat. hare rant soeneen ngskaart. Door Me Servaege Bertha. Bukkerstraat. een zwart le deren kinderschoen. Door Me Elle Godelieve. Capronstraat. eenrood" lederen geldbeugel inhoudende 20 fr. en 2 kleine sleutels. Dinsdag 4. door M. Deconinck Alidoor. Dixmudestraat. twee rantsoenee- ringskaarten voor niet-eetbare producten. Door M. Catteeuw Andrê. van Kemperlee. een zwart lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. beigisch en fransch geld. duitsche verlofbrieven voor Frankrijk en foto's. Door Me Lebbe Jacqueline. Bollingstraat. een gouden armband. Woensdag 5. door Me Bouchaert Paula. Dickebuschsteenweg. een pakje? kleeding stuk ken. Bedeeling van Schlamm Aan de verbruikers-gezinshoofden, houders van fiche 30. zullen, voor de gezinnen bestaande uit één tot vier personen. 125 kgr. schlamm of schlamm- briketten geleverd worden met veroorloving vaneen afwijking in het gewicht van hoogstens 25 kgr. Voor de gezinnen bestaande uit meer dan vier perso nen zal een hoeveelheid van 50 kgr. meer geleverd worden voor elke bijko mende groep van één tot vier personen, telkens met veroorloving van een afwijking in het gewicht van hoogstens 25 kgr. Belasting op de Honden Alle houders van honden worden vriendelijk verzocht de verschuldigde taks voor 1943 te komen betalen vóór 15 MEI aanstaande. Deze taks is vastgesteld op 65 frank per hond, of 66,25 frank zoo de betaling geschiedt per storting of over schrijving op checkrekening n' 25.28 van het kantoor der belastingen leper (1* kantoor). De Ontvanger a. i., H.Joos. STAANDE PERS Zondag 9 Mei 1943 Om 14 i uurPOELCAPELLEOppervogel 80 fr.; Twee zijdvogels, elk 40 fr.; Twee kallen, elk 25 fr.; Zes hoekvogels, elk 20 fr.; Kleine vogels 15 fr. en boven de 60 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. Om 14 l uurWATOUOppenvogel 150 fr.; Twee zijd vogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Om 14 uur: ZILLEBEKE (Dorp) Oppervogel 80 fr.; Twee zijdvogels, elk 40 frTwee kallen, elk 25 fr 5 vogels van 20 fr. en 40 van 15 fr Boven de 50 schut ters, alle drietal een vogel van 15 fr. en twee van 20 fr. Inleg 20 fr. Zondag 16 Mei 1943 Om 14 uurVlamertinge. Bondschieting. Inleg 25 fr- Op 5 Mei had de trekking plaats van de Binnen landsche Leening 1938, 3,5 t h. Reeks 212.425 wint het lot van twee millioen frank. Dertig loten van 25 000 fr. worden aan de hiernavolgen de reeksen toebedeeld 164617 205335 236185 219415 220571 177994 178112 139214 211674 134588 153155 204565 183629 181536 105680 299299 170063 262437 218999 127467 187669 197146 186983 172773 261347 224959 209712 116064 148584 148497 Zijn terugbetaalbaar met 100.000 fr. de reeksen 146750 en 245901. Zijn terugbetaalbaar met 25000 f.r de reeksen 113160, 168967, 304973, 323723 Zijn terugbetaalbaar met 10000 fr. de 102108 102193 106770 112208 124636 181631 268655 294253 328959 134867 184804 274973 295449 330929 152158 204813 274991 297273 332601 168195 220849 275596 303440 334729 reeksen 123103 176213 262954 278181 315622 334928 '■HHWIWWMMWWWPIWWWWWWWglWWWr Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo niet vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N V. HOOFD - OPZIENER leper - Konijnen diefstal. - In den nacht van Zaterdag op Zondag werden ten nadeele van Forret Oscar, wonende Basculestraat, op den niet omsloten koer zijner woning, twee konijnen ontvreemd. Klacht werd inge diend en een onderzoek geopend. Voormaxoole - Brand. - Maandag avond, omstreeks 6 u. 30. is op de dorpplaats een houtstapel, toebehoorende aan bakker Tytgat en staande nevens zijne woning, in brand geraakt. Een vrouw was nabij deze houtmijt hare wasch aan *t koken op een klein vuurtje en men denkt dat enkele geinsters den brand veroorzaakten. Aangewakkerd door een feilen wind. sloegen de vlammen weldra hoog op en daar men vreesde voor de aanpa lende huizen werd de brandweer van leper opgeroepen. Toen deze met haar materiaal ter plaats verscheen was men. dank aan de behulpzaamheid van een aantal geburen. er reeds in geslaagd den brand te blusschen en alle uit breidingsgevaar te weren. De houtmijt echter was totaal opgebrand. Woesten - Tuinbouw. - Op Zondag 9n dezer houdt onze gilde haar maandelijksche vergadering, om 7 ure. bij Jozef Vandenbussche. Op de dag orde bevinden er zich. als naar gewoonte, belangrijke punten, le Verslag der voorgaande bijeenkomst 2e Belangrijke voordracht 3e Allerhande nuttige mededeelingen en besprekingen 4e Prachtige tombola. Alle leden zullen er dan ook aan houden tegenwoordig te zijn. te meer dat er gezorgd wordt om. door middel van lessen en raadgevingen, den materieelen toestand der leden te verbeteren, en dat allen er fier op gaan door liefhebberij werk en zor gen hun hoekje grond zooveel mogelijk te doen opbrengen. Nieuwe leden kunnen ook nog aanvaard worden deze zullen zooals onze talrijke makkers van alle voordeelen kunnen genieten die de tuinbouw-en kleinveebond onzer gemeente hen biedt. Allen dus op post Zondag aanstaande, om 7 ure. Poparinge - Begin Tan brand - In de Nieuwstraat. gelegen achter de statie, heeft een groote hoeveelheid stroo vuur gevat. De brandweer, die ver wittigd werd. was spoedig ter plaats en slaagde er in de vlammen te dooven. vooraleer ze aan de aanpalende huizen eenige schade hadden kunnen berok kenen. De oorzaak van het onheil is onbekend. Da woekerbestrijding. - De controleurs brachten Zaterdag een bezoek aan verscheidene pasteibakkerijen en vonden in enkele een hoeveelheid bloem en boter, welke ze in beslag namen. Buiten stad werd eveneens een belangrijke hoeveelheid witte boonen aan geslagen en. in verband met deze zaak, werden reeds een viertal personen aangehouden. Het onderzoek duurt nog voort. Oostnieuwkerke - Sloikslechters aangehouden. --Zekere C. Emile. wonende op de wijk De Most en diens schoonzoon V: O. Maurice, slachter te Roeselare. werden door de rijkswacht aangehouden onder be tichting zich aan sluikslachting te hebben overgegeven. Bij C. Emile immers ontdekte men. benevens een pas geslacht schaap, een dertigtal huiden van koeien, kalveren, schapen en geiten en ook nog een hoeveelheid wol. Beide aangehoudenen werden naar leper overgebracht. van den 30 April tot den 6 Mei 1943. O Geboorten Vandamme Regina, Recollettenpoort, 5, Mee- nenstraat, 35 Wuilus Luc, Recollettenp., 5, L. Meersch- straat, 14. Callandt Roland, Recollettenp., 5, Linden- dreef, 119.— Tierssoone Anny, Maarschalk Haiglaan, 17. Dewachter Jackie, Dikkebuschsteenweg, 233. Rubben Jackie, Recollettenp.. 5, Waterkasteelstraat, 36. Van- overberghe Jean-Marie, Recollettenp.. 5, Kalfvaart, 28. Denturck Leonard, Recollettenp., 5, Lindendreef, 16 Milleville André, Recollettenp.. 5, van Zillebeke. Lelre Andrée. Recollettenpoort, 5, van Waasten. Meyfroodt Micbeline. Bukkerstraat, 15. Scheirlynck Anny, Recollet tenpoort. 5, van Geluwe. Erard Rosa, Recollettenp., 5, Bruggesteenweg, 77. Huwelijken Coekelbergs Valère, mekanteker, en Pro voost Georgette, naaister, beiden te leper. De Coene Louis, handelaar, te Zuidscbote, en Mourisse Martha, huis houdster, te leper. Klaps Heinrich, monteerder, te Asch, en Van Puyvelde Maria, handelsreizigster, te leper. Mou risse Valère, fabriekwerker, en Vanlede Ivona, dienstmeid, beiden te leper. Vlaemynck Cyrllle, beenhouwer, te Vla mertinge, en Flepts Alice, z. b te leper. Overlijdens Hoorelbeke Camille, 2 m., Pennestraat, 49. Luyssaert Monique, 8 d van Loker bij leper. Soenen Pharaïlde, huishoudster. 33 j., echtg van Mersy Maurice, van Merkem. Casier Maria, z. b., 68 j ongeh Arthur Merghelynckstraat, 7, jacques Victorina, huishoudster, 54 echtg. Vandammê J'jles. Pe Haerqesfraat, 2?, Mylle Elodie, z. b., 65 j echtg. van Gustaaf Stralsaért. Maarschalk Frenchlaan, 19. Vanstaeh Helena, huishoud ster, 45 j., echtg. van Craeye Hector, van Merkem Dieusaert Nicole, 2 m., van Nieuwkerke. Huwelijksbelofte André Lecointre, kleermaker, en Pau line Deswarte, z. b., beiden te leper. Woensdag 28 April werd de film MORGENROT afgerold. Na de film <t Verlof op Eere woord die zooveel deugd deed aan onze stadsgenooten, was toch deze film beter. Deze geest die zuiver Nationaalsocialistisch is, zal ons beïnvloeden en bevruch ten. De kameraadschap van deze U-bootmannen, trekt aan door haar oprechtheid en zuiverheid. Het is geen voos gepraat of futiel gedoe, wat wij hier in Vlaande ren maar al te veel beleven. De waarde dezer mannen staat naar hun verdiensten als scheppers en werkers voor hun volk. Schoon en verschrikkelijk liggen deze konklusies voor het grijpen voor elk volksgenoot. Een volle zaal zette ons dan ook aan, onze stadsge nooten aan te sporen, zich te ontdoen van hun oude wanen, en zich te scharen aan de zijde waar de op bouwende krachten een welvaart voorbereiden in een waarachtige gemeenschap. «BALMING», het toonaangevende en 'het beste weekblad, dat in Vlaanderen verschijnt, geeft een keur van goed uitgewerkte en verzorgde artikelen, waar onder we noemen het artikel van Dr. Van de Wiele Het bedrog der gebalde vuist» Naar de getuigenis en de uitspraak van vooraanstaanden, moet men een zuiver en aktief Nationaalsocialist worden, als men zijn woord hoort of leest, waar men ook staat. Wij kunnen alle bevooroordeelden eenvoudig den raad geven het blad eens verstandig iin te zienprobeert het ook maar eens. Hier is het Rijk aan het woord, en het zoeken, doet ons den waan afleggen, dat wij reeds een vaderland hebben. Simplistisch mogen wij niet zijn. ook al beweren wij de leer van Adolf Hitler te hebben verstaan. De KAMERAADSCHAPSAVOND van 1 MEI ging door in het BelfortDeze werd bijgewoond door tal rijke strijdgenooten en families van arbeiders in Duibch" land. Muziek, zang en voordrachten wisselden elkander om de beurt af. Een innige, Vlaamrch-gezonde, kame raadschappelijke atmosfeer heerschte gedurende heel den avond een brok spontaan leven. (Medegedeeld)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2