VOETBALKRONIEK C S. YPER A - STUDAXEN ELFTAL Bij C. S. Yper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Burgerlijke Stand van leper Gevonden en Verloren Voorwerpen HANDBOOCSCHIETINGEN Gemeente PASSGHENDALE DEVLAG - HOEKJE St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper HET YPERSCHE 21-5 -1943 De groote propaganda wedstrijd van S.K. Vlamertinge Een machtige volkstoeloop begroet de klinkende over winning van Kortrijk Sport op Cercle Brugge 2-7 Dt groote schok op het prachtig terrein van S. K. Vlamertinge had lang vóór den aftrap de omheiningen doen vol loopen. Zooals aangekondigd ver toonden de ploegen xich gansch op haar best tusschen de krijtlijnen en logen straften ten volle zekere geruchten, die beweerden dat de meeste vedetten zleh de moeite niet gingen geven de verplaatsing naar Vlamertinge te doen. Als men weet dat ongestelde oi buiten-vorm verkeerende spelers, zooals Ruys- schaert. Bauwens. Dermaux. den strijd als toeschouwers volgden, toont zulks genoeg dat de beide ploegen met haar beste samenstelling begeerden nit te pakker. Met wind in de reilen begon de Cercle's aan vallijn, met Pertry als leider vrij rap van stapel te loopen. maar Scheire en Brouwers waakten en zonden onmeedoogend terug. De druk der zwart-groenen bleef voortduren en op wi»den voorzet van den rappen Eeckman kopte Naert gemeten in de tou wen. Intusschen geraakte de machtige halflijn van Sport in zwieren de aan houdende Verhelst had het Braet reeds vrij lastig gemaakt. Op een nieuwen aanval langs La pauw is Sport's midden-voor terug naar 't doel gestormd, doch de Brugscbe reus Braet. heeft reeds op den bal geduikeld, maar deze ont glipt Hem en de gevallen Verhelst kan ze nog in het net jagen, niettegenstaande een wanhopigen sprong van Van Halme. Maes zet er nu ook alles op om zijn mannen vooruit te stuwen. Pertry lukt een doeltje op zijn eentje, doch voor buitenspel wordt het met reden afgekeurd. Daarop rust. gedurende dewelke Robert Braet zich per micro tot het publiek richtte, hulde brengende aan de inrichting van S. K. Vlamertinge en aan het sportieve Westland voor zijn machtigen volkstoeloop. Na de koffie, is het Sport die het hooge woord voert en Braet moet al zijn kunde voorden dag halen om zijn kooi te vrijwaren. Nochtans, opgrond- acherend schieten van Lapauw. is hij onweerstaanbaar verslagen. De rood gelen schijnen daarmede de overwinning in handen te hebben en niettegen staande bet hevige voomitstuwen van Cercle's halflijn. met Dasseville als uitblinker, zal de score niet meer veranderen, een verdiende overwinning latende aan de Bevordering's kampioenen. Dit alles was een uitvoering S. K. VLAMERTINGE ZONDAG 23 MEI 1943 op het Yperseh Stadium. Augustinenstraat Om 10 uur C S. Yper A - Jeugdploeg- S. K Vlamertinge om 13 uur C. S. Yper B - Jeugdploeg - W- S leper om 15 uur ln{anggprijs Match ploeg A 4 Ir. Andere matchen 2 fr. Stade Kortrijk C. S Yper 2-0 Bij Stade Kortrijk hebben onze rood-witten dus. niettegenstaande ze met vier reserven moesten in lijn komen, een bevredigend resultaat behaald. Na eengapaste hulde aan de kampioenenploeg. waarbij kapitein Gauquie M. aan zijn collega Blondeel een prachtigen bloemenruiker overhandigde, werd de strijd aangevat. Stade voerde aanvankelijk het hooge woord en de Cercle- nanaen. die tegen den wind in en daarbij slechts met 10 man aftrapten. De- cheiver ontbrak op het appel, zochten ondertusschen naar het noodige ver band. Keeper R. De wulf kreeg zoo ook. vooral gedurende het eerste kwart uur. meer werk te verrichten dan hem lief was en herhaaldelijk redde hij al duikelend een zeker doelpunt. Roger overtrof zich werkelijk en wist prachtig stand te houden Wanneer Deruyter C. als elfde speler de ploeg kwam ver voegen. verbeterde de stormloop naar het rood-witte doel eenigszins. maar toch moest Naessens heel wat minder ingrijpen dan De wulf. die waarlijk de bewondering afdwong voor zijn onberispelijke keeping. Amper na 35 minu ten spel moest Roger zich gewonnen geven en dit op kanonbal van Blondeel. Zon de Cercle-ploeg thans ineenstuiken als een kaartenhuisje De Kortrijk- zanen dwongen een drietal hoekschoppen af en Deleu A. zond telkens ge vaarlijk in. doch Dewulf plukte driemaal met brio den bal van boven de koppen weg. 't Was voorwaar op zijn Braet's- De stand onderging verder vóór de pauze geen wijzigingen meer en met verdienden 1-0 voorsprong voor Hovaert en Cie werd er van kamp verwisseld. Na de koffie nam Decbeiver de plaats in van Deruyter en het scheen bij de Yperlingen beter te zullen bo teren. want pas was er terug opgezet of middenvoor Knockaert L. en links buiten Kozen brachten doelman Naessens bijna ten val. terwijl Decheiver en Deplancke beurtelings nipt naast zonden. De gelijkmaker hing gedurende gernimen tijd inde lucht I Indien we moeten verklaren dat de eerste helft eer der saai verliep, dan mogen we bekennen dat er binst de tweede beurt hoog staand voetbalspel werd gedemonstreerd. Mooie en vlugge afwisselende aan vallen met gepaste dribbelingen en gewenscht eindschot. Stade was thans minder in den aanval dan C. S. Y. en desniettegenstaande scoorden de mau ves, op vrij kansrijke wijze, een tweede goal. Dewulf vermocht niets tegen dit nieuwe doelpunt, dat nogmaals het merk N. Blondeel droeg en van uit buiten spelpositie werd genet. Langs F. Decheiver en M. Dumalin mocht Cercle even vóór het inrukken, een paar corners nemen, maar de bordjes veranderden niet meer en het bleef bij ein 2 0 zege voor de ongeslagen kampioenen. De heer Grimonprez leidde STADE KORTRIJK Naessens A. Planckaert A. Hovaert J. Decaluwé G. Demeerseman A. Verhamme M. Deleu A. Sandra A. Delannoy W. Blondeel N. Deleu R. C. s. YPER Dumalin M. Deruyter C. Woets A. Decheiver F. Boudry A. Deplancke A. Knockaert L, Godderts A- Gauquie M. Versaevel V. Mailliard S. Dewulf R. Ondertussschen kunnen we berichten, dat de A-ploeg Zondag a. s.. op het Augustinusveld. een sterke Studax-ploeg bekampt. Bij de studenten vinden we spelers met naam en faam. zoodat we ons aan boeienden strijd mogen ver wachten. R. Jeogdploegen W. S. leper - C. S. Yper A 2-1 De liefhebbers, die Zondag namiddag de verplaatsing deden naar hetW.S. veld. zuilen het zich niet hebben beklaagd, want de derby der Jeugdploegen groeide uit tot een echten propagandawedstrijd- Er werd niet alken op zeer hoog tempo gespeeld, maar ook schoon en wel-doordacbt voetbal ten beste gegeven, zoodat toeschouwers, spelers en bestuursleden, na den wedstrijd, voldaan op de prestaties mochten terugzien. De eerste helft verliep verdeeld, en was W. S. iets gevaarlijker vóór doeL Cercle vergoedde dit zeker door talrijker en sierlijker opgebouwde aanvallen. Van weerskanten werden enkele goede schoten op doet gegeven, en beide kee pers kregen gevaarlijke standjes op te knappen. Vijf minuten vóór de rust lukte W.S. bet openingspunt. Na de koffie trok W.S. ten aanval, maar Cercle reageerde onmiddellijk, en waar de middenlijn beter volgde dan in de eerste helft, werd er kordaat ge domineerd. Oocenter van Maes. lukte Devos den gelijkmaker. Van dat oogenblik af vertoonde de Cercle-voorlijn staaltjes van echte voetbalkunde. en de Roodjes beheerschten dan ook bet veld. De groote bewerkers van dit meesterschap waren onze twee insides. Als C.S.Y. in die periode geen voor sprong heeft genomen, ligt dit hoofdzakelijk aan het meesterlijk optreden van* keeper Vermoeren en ook wel omdat onze middenvoor te klein is en dan ook de noodige macht mist om beslissend tusschen te komen op het oogenblik dat er moet besloten worden. Geven wij Bertje echter gerust een paar jaar krediet; als hij voort ernstig traint komt alles wel in orde. W.S. scoorde het winnings- doel twee minuten vóór het einde op prachtcenter van Grimmelprez. even prachtig binnengekopt door De Meyer. Wij willen gansch de ploeg loven om haar goed optreden, maar willen toch een speciaal woordje van geluk wenschen richten tot onze twee insides Van Beselsere en Hollebeke. die buitengewoon op dreef waren en hunne strepen hebben verdiend en dan ook aan hunne buitenspelers Maes en Van de Bossche, die na hen de beste waren. Laat nu die match verloren zijn. A-jongens, een zaak staat vast Gij hebt groote vorderingen gedaan en een besten wedstrijd gespeeld, en dat is wel het voornaamste. Zondag komt S.K.Vlamertinge op bezoek speelt zooals verleden speeldag en het zal wel 7-ijn. C.S.Yper 8 speelt Zondag na lange rust. tegen W.S.Ieper. Wij verwachten van de B-ploeg dat zij zich hardnekkig zal weten te verdedigen, en de scoor tot een minimum zal kunnen herleiden. Uitslagen der Matchen Matchen voor Zondag van Zondag 16-5-43 23 Mei 1943 2' Kamp. Jeugdploegen 2' Kampioensch p Jeugdpl. 10 u. C.S.Yper A. - S.K.Vlamertinge W S.leper C S.Yper A 2-1 13 u. C.S.Yper B W.S leper S.R.'Vlamertinge- S.K-Reniagelst 1-2 KI isseering f Kimploenschao Jengdpl Eindronde lekcr C - Yper 15 u. F.C.Roesbrugge-B.S.Kemmel Tornooi V. J 'ikxefrusih 14.30 u. V.J.Dikkebusch-B.S.Kemmel S.K.Remngeist 10 7 1 2 33 12 16 17 u. Brielen Sp.-S.K.Reningelst W.S.leper 9 6 2 1 24 12 13 fornoot H«»Uth'm *>p«»Tt S.K-VU<*erti«ge 9 3 1 22 20 11 B S HollebAt-S C Mtoen C.S.Yp.iill A 9 4 4 l 23 15 9 17 u. Houtbon Sp.-St.Wyuchate B-S.Popena?« 9 1 6 2 9 26 4 Vriendenwedst ijd CS-Tprot. B 0 7 I J 34 I 14.30 u. S-K-Zillebeke-Gcluveld van den 14 tot den 20 Mei 1943. Gsboorten Wildemeersch Werner. Lindendreef. 32. Bouchaert Paul. Rccollettenpoort. 5. Masscheleinlnan. 9. Doolaeghe Liliane. Recollp.. Sint Jacobsnieuwweg. 2. Dewaele Eliane. Lindendreef. 57. Lagache Roger. Recollp.. van Nieuwkerke. Wullepit Nadia. Recollp.. Tempelstraat. 8. Braem Jacques. Recollp.. van Zillebcke. Overlijden* Lapeere Amelia. 91 j.. z.b.. wed. Sinnaeve Petrus. D'Hondt- straat. 7. Vandeputte Julius, z.b.. 62 j.. wed. Houpe Maria, echtg. Devos Eudoxia. Meenensteenweg. 152. Favoreel Zulma. z.b.. 43 j.. echtg. Gaile Odile. van Wcvelgera. Monfourny Marie-Thèrcse. 3 m., Wate ringstraat. 1. Devriendt Henri, rustend schoolhoofd. 89 j„ wed. Allaeys Elisa. echtg. Joos Eugenie. Slachthuisstraat; 22. David Margareta. landbouwster. 44 j., echtg. Peene Valeer van Gcluvelt. Ganseman Victoria. 73 j.. z.b.. wed. Deprez P.. Rijselstraat. 58. Dobbelaere Anna. z.b.. 76 j.. wed. Jolyt Julius. Rijke Klarenstraat. 7. Vanhoecke Julie, huishoudster. 48 j.. echtg. Logier Camille. Sint Jacobsstraat. 93. Willaert Freddy. 2 J.. Slachthuisstraat. 1. Huwelijken Kerrinckx Florent. hoveniersgast. te leper, en Swertvae- gher Maria-Louise, z.b.. te leper. Lecointre André. kleermaker, te leper, en Deswarte Pauline, z.b.. te leper. Duquesne Daniel, landbouwer, te leper, en Decroix Margareta. landbouwster, te leper. Huwelijksbaloftea Marcel Bouckaert. glashandelaar, te Roeselare, en Simonne Cherchye. z.b.. te leper. Prosper Steenhaut. mekanieker. te Brussel-Vorst, en Madeleine Menu. z.b., te leper. Albert Michiel. monteerder. te leper, en Marie-José Six. stekster. te Wèrvik. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Donderdag 13 Mei. door M. Mazereel Jacqueline. Vee markt. een alpenmuts. Maandag 17. door M. Decock André. Ed. Fiersstraat. een kettingje voor zien van een medaille. Door M. Vandenberghe Pierre. Tegelstraat, een 'ederen geldbeugel een kleine geldsom inhoudende. Door Mej. Lebbe Marie. G. Gezelleplein. een paar lederen manshandschoenen. Donderdag 20. door M. Verschorre Leon. Hoornwerk, een lederen geld beugel een kleine som geld en een aantal rantsoeneeringszegels inhoudende. Verloren Donderdag 13 Mei. door M. Forrez Roger. Frenchlaan. zijn brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart en andere papieren. Door M. Dewyn Eraiei. Vanden peereboom plaats, een grijze vest met bruinen bril in een zwarte brilkas. Door Mej. Depreeuw Diane. Dickebuschsteenweg, een bruin lederen rechter handschoen. Door Mme Titeca, Rijselstraat. een lin ker dameshandschoen in grijs damhertleder. Terugbrengen tegen belooning.— Door M. Bartier Arthur, Rijselstraat. een geldbeugel inhoudende eenzelvig heidskaart en een belangrijke geldsom. Belooning voor den vinder. Zaterdag 15. door M. Duquesne Sylveer. Oude Kortrijkstraat. zijn bruin lederen brieventasch bevattende eenzelvigheidskaart, andere papieren en een geldsom. Door Mej. Missione Maria. Kiplinglaan. een voorraadzak. Maandag 17. door M. Coffyn Francois. Bruggesteenweg. een rijwieltube. Door Mej. Vandamme Ir?ne. Lombaardstraat, een rechter zwart lederen dameshandschoen. Dinsdag 18, door Mej. Code Odette. Boterstraat. een wit gekleurd zijden linker handschoen. Woensdag 19, door Me Mason Elisabeth, D'Hondtstraat. een hondenme daille. Donderdag 20, door Me Dewulf Helena. Elverdingestraat. een pels in astrakan. STAANDE PERS Zondag 23 Mei 1943 Om 14 l uurREN1NGE Opper vogel 100 fr.; Twee zijdvogels, elk 50 fr.; Twee kallen, elk 25 fr.; Alle viertal een vogel van 20 fr.; Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Om 15 uur stiptWYTSCHAETE Oppervogel 150 fr.; Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Zondag 30 Mei 1943 Rousbrugge Zillebeke Poelkapelle. LIGGENDE PERS Maandag 24 Mei 1943 Om 15 uurYPER, bij Omer Vandevivere, Dixmude- straatOppervogel 100 fr.; Twee zijdvogels, elk 50 fr.; Twee kallen, elk 25 fr.; Zes hoekvogels van 25 fr.; Kleine vogels 15 fr.-en boven de 50 schutters aan 20 fr. Inleg 20 frank. STAD IEPER I'lauls van Lijkdrager Het Stadsbestuur van leper maakt bekend dat er een plaats van lijkdrager te begeven is. De aanvragen dienen bij het gemeentebestuur toe te komen vóór 24 Mei 1943. leper, den 12 Mei 1943. O Op Zondag 6 Juni 1943. te 14 uur zal er overgegaan worden in de Stadsmeisjesschool, Rijselstraat te leper tot het afnemen van een examen met het oog op het aanleggen van eene tweede aan «ervingsreserve (vrouwelijk en manne lijk personeel) voor gebeurlijke benoeming yan tijdelijke bedienden bij den stedelijken Bevoorradingsdienst. De kandidaten zullen zich op het examen aanmelden zonder verdere uitnoodiging. Programma Opstel, rekenkunde, schoonschrift, proel in tikschrift De aanvragen zullen bovendien den familletoestand opge ven en dienen bij het gemeentebestuur van leper toe te komen vóór 30 Mei 1943. leoer, den II Mei 1943. De Secretaris, A.Versailles Ue Burgemeester, A.Notebaert. Plaats van Tijdelijk Gemeente-Bediende Het Kollege van -"urgemeester en Schepenen van Pas- schendale deelt mede dat er een plaats te begeven is van tijdelijk gemeentebediende te Passchendale. Benoemingsvoorwaarden 1. Belg zijn en van goed gedrag en z- den 2. Niet ingeschreven zijn in 't Jodenregister 3. Ouderdom: minstens 18 jaar 4 Zijn studiën gedaan min stens tot den 4° graad, middelbare studiën gewenscht 5. Loon 5 fr per uur tot benoeming. Aanvragen met de noodige bewijsstukken inzenden per aangeteekend schrijven aan de heeren Burgemeester en Sche penen te Passchendale tegen den 26 Mei 1943. o|j bevel De Secretaris, De burgemeester, Germain Vandenweghe. André Camerlynck. Joris van Severen herdenking. Donderdag 20 Mei was het drie jaar gele den. dat Joris van Severen.den genialen leider van het Verdinaso in Nederland en Belgie van voor '40, het leven ontnomen werd. Wij danken Joris van Severen omdat hij ons naar de bron heeft gebracht, naar het Rijk 'ut bottV^' en we hebber. het recht te zeggen dat wij het best onzen Leider verstaan hebben. Zij die den Leider nooit verstonden, maar hem beschimpten en bekampten tot in den dood - zijn valsch en misleidend - en zij verstaan en verstonden zijn leven, leer en doel stellig niet. Wij staan als getrouwen van van Severen onder de leiding van Adolf Hitler. Daarheen heeft hij ons geleid en dit is zijn wil. Zoo wist het een Dinaso Ze «taan thans achter den Fiihrer. JORIS VAN SEVEREN. de wegbereider naar het Nationaal socialisme, gedenken wij dan ook waardig op ZONDAG 23 MEI 1943. te 15 uur. in onzen Stadsschouwburg te leper. POL LE ROY. Algemeen Propaganda leider van de «Devlag». zal de rede uitspreken Van *t Verdinaso naar 't Nationaal Socialism* Op deze vergadering zijn alle volksgenooten welkom. Gij eert uw gedooden. die geen dooden zijn Pak-tten voor Da t.chland De DEVLAG. cel leper, stelt zich voor iedereen ter beschikking voor het wegsturen van pakjes naar Duitschlana. We zorgen er voor dat ieder pakje zijn bestemming krijgt en niet verlorea gaat. zooals het thans maar al te zeer het geval is. Alle pakjes mogen op het sekretariaat ingebracht worden, op den Dinsdag. Donderdao en Zaterdag van ieder week. tusschen 9 en 12 uur en tusschen 14 en 19 uur. Maak gebruik van dezen nieuw ingerichten dienst. (Medegedeeld). BroederBchap van 't H. Kind Jezu8 van Praag Zondag %:i IRei Te 7 1/2 u., Communie mis met oefeningen voorde kindersen hunne ouders. Te 3 1/2 u.. Maandelijksche vergadering, en toewijding aan O. L. V. Wij verwachtende kinderen met hunne ouders in groot getal. ZIEL lil I S S K 1% Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 7.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Roger DEMEERE en voor Heer Etieiuie DEMEERE gesneuveld voor het Vaderland <4809) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Leon LEGRAND - PARRET en zoon Emeric. (4764) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Henri NOTREDAME geboren Julia Delcroix. (4765) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 8.30 uur, in St Maartenskathe- draal. tot zielelafenis van Heer Achiel VANHECKE echtgenoot van Vrouw Madeleine Defoor (4775) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Martha PAUWELS echtgenoote van Heer Jerome Pauwels. (4766) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI. om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Alois FAES vanwege de Broederschap van het H. Scapulier Dixmuidestraat, 43. (4767) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Gustave ANDRIES overleden te Antwerpen op 5 April en zijne overleden echtgenoote Vrouw Eliza JACQUES. (4768) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen wonden op ZONDAG 23 MEI, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucienen. tot zielelafenis van Heer André DE GEYTER gesneuveld soldaat van 1940. (4781) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 23 MEI, om 11.30 uur, in St Maartenkathe draal. tot zielelafenis van Heer Isidore PHILIPPE echtgenoote van Vrouw Marie Beun. (4769) Beleefde uitnoodiging tot het bijwonen der gezongen JAARMIS, op DINSDAG 25 MEI, om 10 uur, ln Sint- Maartenskathedraal, te leper, tot zielelafenis van E. H. Gaston OUTTIER vanwege de familie die bij voorbaat dank zegt. (4776) Vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de JA4«MIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Auguste DERUTTERE en overledene familie. (4777) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskenk, tot zielelafenis van Heer Valère GODDERIS echtgenoot van Vrouw Bertha Verschoore. (4778) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die za! gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 8.30 uur, in St Maarten^kathe draal. tot zielelafenis van Beer André BEUN Maarschalk Haiglaan, 76. (4779) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden or ZONDAG 30 MEI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw August VIENNE-PAGATIE vanwege de kinders. (4780) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 10 uur, in de kerk dor E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Heer Firmin DERUYTER gesneuveld soldaat. (4782) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Ivonne GARREYN echtgenoote van Heer Arsène Sinnaeve en Vrouw Pharaïlde LIEFOOGHE echtgenoote van Heer Emile Garreyu. (4783) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 30 MEI, om 11.30 uur, in St Maartenskathe- draal, tot zielelafenis van Heer Jules DELEU echtgenoot van Vrouw Yvonne Plaetevoet Bruggesteenweg, 73, Yper. (4784) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op DONDERDAG 3 JUNI, (O. H. Hemelvaart), om 8.30 u., in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Godelleve VANDERBRUGGE echtgenoote van Heer Gaston Arfeuille. (4785) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden or DONDERDAG 3 JUNI, (O. H. Hemelvaart), om 11 nor, in de kerk de E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Gustave STRATSAERT geboren Felicie Mylle en zoon Adrien gewezen surnumerair der registratie. (4786)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2