Het Ypersche- Uurregeling der Treinen vanaf 17 - 5 -1943 Kleine Aankondigingen n 63 icpe r - Torhout - Oostende (1) Lijn 73 Brussel - Cent - Adinkerke Lijn 64 Roeselare leper Lijn 65 Roeselare - Meenen Lijn 69 Meenen leper Hazebrouck HET YPERSCHE 21-5-1943 leper Boezinge Langemark Poelkapelle Westroozebeke Staden St-Jozef Kortemark Torhout Gistel Oostende (K.) A Oostende Gistel Torhout Kortemark (K.) (1-4) (3) 4 50 5.10 5.25 7.25 1000 12.30 15.15 15.35 1720 19.45 4.58 5.18 5.33 7.33 10.08 12.38 1524 15.43 17.27 19.53 5.05 5.25 5,40 7.40 10.15 12.45 15.32 1550 17.33 20.00 5.12 5,32 5,47 747 1022 12.52 1540 15.57 17.40 20.07 5,17 5,37 5,52 7,52 10,27 12,57 15,46 16,02 17,45 20,12 5.24 544 5.59 7.59 10.34 13.04 1554 16.09 17.52 20.27 5,29 5,49 6,04 804 10,39 13.09 16.00 16.14 17.57 20.32 5.35 5.55 6.10 810 10.45 13.15 1606 16.20 1803 20.38 6,00 7,10 15.00 18.55 6.12 7.22 15.12 19.07 6,44 7,54 15.44 1939 7.05 8.15 16.05 20.00 <2) A V St-Jozel Staden Westroozebeke Poelkapelle Langemark Boezinge leper (1) (2) (3) (4) 7.56 7.35 842 8.52 6.12 6.30 9.05 6,19 6,37 9,12 6.24 6.42 9.17 6.31 6.49 9.24 6.36 6.54 9.29 6,42 7.00 9,35 6.48 7.06 9.41 6,55 7,14 9,49 11.00 11,07 11.12 11.19 11.24 11,30 11.36 11.44 1355 14,02 14.07 14.14 13.19 14.25 14.31 14.39 1620 I 16.56 16.30 16,37 16,42 1649 16.54 17,00 17.06 17.14 17.00 18.10 20 30 17.21 18.31 20.51 17.54 19.06 21J24 18.04 19.16 21.34 18.55 2013 19.02 20.20 19.07 20.25 19 14 20.32 1919 20.37 19.25 20.43 1931 20.49 19.39 20.57 20.55 21.02 21.07 21.14 21.19 21.25 21.31 21.38 Rijdt niet op Zon- en Feestdagen tusschen Kortemark en Oostende. Rijdt enkel 's Maandags en op 15/6 en 2/11, niet op 14/6 en 1/11. Rijdt enkel op Zon- en Feestdagen Rijdt tusschen IepeT en Kortemark enkel 's Maandags en op 15/6 en 2/11 niet op 14/6 en 1/11. Brussel (Zuid) Gent (St Pieters) Gent (St Pieters) Tielt Lichtervelde Lichte rvelde Kortemark Kortemark Diksmuide Veurne (i) (8) A V 4-59 A 5.29 V 5-30 5 47 A 5.39 5.56 V5.45 6.02 6.40 A 6 10 6 27 7 .00 A 6.59 7.25 7.20 812 8.42 8.49 858 9.02 927 9.59 Adinkerke-De Panne A 7.10 7,35 10,10 820 9.14 9.24 10.14 10.44 907 10.47 9.14 10.54 9.15 11.00 9.35 11.24 11.53 12,04 1340 1347 17.20 1729 13.50 1550 17.30 14.15 16.10 17.55 18,08 18,03 18.28 18.26 18.36 <4) (5) Adinkerke- De Panne 5 35 5.15 7 40 Veurne. A 5 45 5 24 7.49 Diksmuide 5.55 8.11 8 50 11.30 13 05 Kortemark A 6.19 8.31 9.15 11.55 13.25 Kortemark V 6 24 8.32 13.26 Lichtervelde A 6 32 8.40 13.34 Lichtervelde V 6.35 Tielt A 7.06 Gent St Pieters A 7.56 GentStPieters V 8.05 Brussel (Zuid) 8.58 (1) 's Zondags vertrek uit Gent om 7.10 u. (2) 's Zaterdags alleen. (3) Rijdt tusschen Diksmuide-Kortemark enkel (4) Rijdt niet 's Maandags. (5) Rijdt alleen 's Maandags. (3) 1335 1535 13.44 15.44 14.17 16.02 16.17 14.42 16.27 16.41 14.47 16.33 16.46 14.56 16.42 16.54 15.02 17.13 15.33 17.45 16.36 18.35 16.58 1846 17.51 19.39 1851 18 45 1900 19-09 19.12 1940 19 32 20.05 20.07 2016 18 19 1904 19.lt 20.lt 20.4* 20.44 20.51 20,5t 21.2* 21.59 22.09 1953 20.19 20.29 20.29 20.31 2102 's Zaterdags. Roeselare Meiboom (West) Vierkavenhoek Moorsl-Passchend Zonnebeke Frezenberg Kruidkalsijde leper (i) 5 55 6 18 8.26 12. 6.21 8.30 12. 6 26 8.35 12. 6.32 8.41 12 6,18 6,40 8,50 12, 6.22 6.44 8 54 12. 6.27 6 49' 8.59 12. 6.34 6 56 9.07 12. 15 17.30 19 17.34 24 17.39 .31 17.46 ,41 17,56 45 18.00 50 18.05 58 18.13 20.12 20.16 20.21 20.28 20,38 20.42 20.47 20.55 (2) 20.28 20.32 20.37 20.44 20,54 20.58 21.03 21.11 leper Knuiskalsijde Frezenberg Zonnebeke Moorsl.-Passchend. Vierkavenhoek Meiboom (West) Roeselare A. (1) Rijdt enkel 's niet op 14/6 (2) Rijdt alleen 's (1) 4.48 5.08 7.00 4.56 5 16 7.08 5.01 5.21 7.13 5.05 5.26 7.17 5.14 5.36 7.27 5.20 5.42 7.33 5.25 5.47 7.38 5 29 5.51 7.42 Maandags en en 1/11. Woensdags en (1) 10.50 15.50 19.00 10.58 1558 19.08 11.03 16.03 19.13 11.07 16.08 19.17 8 04 11 16 16.18 19.26 8.10 11.22 1524 19.32 8.15 11.27 16.29 19.37 8.19 11.31 16.33 19.41 op 15/6 en 2/11. Zaterdags. Roeselare Zilverberg IBeythem Ledegem-Dadizele Moorzele-Kezelberg Meenen 6 58 8.35 13.25 7.06 8.42 13.32 7.12 8 46 13 36 7.20 8 53 13.43 8.58 13.48 7.35 9.05 13.55 15.29 17.25 19.10 15.36 17.33 19.18 15.39 17.39 19.24 15.45 17.47 19.32 15.50 19.38 15.57 17.59 19.47 (1) (2) 6 05 7.41 7 57 12.30 14.52 16.05 18.11 7.47 8 03 12.36 14.58 18.20 6.22 7.53 8.09 12.43 15.04 16.20 18.28 6.29 7 59 8.15 12 50 15 10 16.28 18.36 6 34 8 02 8 18 12.53 15.13 16.33 18.41 6.42 8.09 8.25 13.00 15.20 16.41 18.49 Neemt 's Maandags geen reizigers voor Roeselare (lokaal) op. (2) Rijdt alleen 's Maandags en op 15/6 en 2/11 niet op 14/6 en 1/11. Meenen Moorzele-Kezelberg Ledegem-Dadizele Beythem Zilverberg Roeselare (1) (2) (1) (i) Meenen V. 7.42 7.52 9.18 11.38 14.00 14.23 14.45 15.50 16.05 Meenen (Koekoek) 7.44 1 9.20 1 14.02 1 1448 1 16.08 Wervik 7.50 8.01 9.26 11.49 14.08 14.30 14.54 15.57 1613 Comines (Hospice) 7.52 1 928 1 14.10 1 14.57 1 16.15 Comines A. 7.54 8 08 9,30 11.56 1413 1435 14.59 16.02 16.17 Comines V. 8.11 9.34 11.58 14.17 14.59 16.18 Houtem 8.18 9.40 12.05 14.26 15.04 16.23 Hollebeke 8.23 9.44 1 14.30 15.09 16.27 Zillebeke 8.30 9.48 12.17 14.34 15.14 16.31 leper A. 6,36 9.52 12.23 1438 1518 16.35 leper V. 6.17 7.20 9.55 9.55 10.30 12.29 13.04 13.20 14.45 16.38 Vlamertinge 6,22 7,25 10,01 10,35 12,34 13,10 13,25 14.50 I Brandhoek 6.26 7.29 10.05 I 10.39 12.39 13.14 13.30 14.54 Poperinge A. 6.30 7.33 10.09 1008 10.43 12.44 13.18 13-35 14.58 16.51 Poperinge V. 7.35 10.11 10.45 12.45 13.20 Abeele A. 7.44 10.20 10.54 12.55 1329 Hazebrouck A. 13.36 (3) (3) (1) Hazebrouck V. Abeele V. 7.50 1120 1348 Poperinge A. 7.59 11.29 13.57 Poperinge V. 4.50 6.40 8 00 8.43 10.12 - 11,30 13,44 13.58 15.02 Brandhoek 4.54 6.44 8.04 8 47 I 11.34 I 14,02 15,06 Vlamertinge 4.59 6.49 8.09 8.51 11.39 13,52 14,07 15,10 leper A. 5.04 6.54 8.14 8.56 10.25 11.44 13,56 14,12 15,15 leper V. 5,22 5,46 6,48 7,04 9,11 11.24 11.50 13,59 14.14 Zillebeke 5.28 5.52 1 7.09 9.17 11.28 11.54 1 14.18 Hollebeke 5.56 1 7.13 9.21 11.32 11,58 1 14,22 Houtem 5.37 6.00 6.59 7.17 9.27 11.35 12,04 14,11 14,25 Comines A. 5.43 6,05 7,04 9,23 9.33 1140 12.09 14,16 1430 Comines V. 5.45 705 7.14 7.24 9.35 12.10 14,08 14,18 14.31 15,28 Comines (Hospice) 1 1 7.17 7.27 9.38 1212 1 1 14.33 1 Wervik 5.52 7.10 7.20 7.31 943 12.15 14.12 14.25 14.36 15.32 Meenen (Koekoek) 1 1 7,25 7,36 1 12,20 1 1 14,41 1 Meenen A. 6,00 7.17 7 28 7.39 9,52 12.23 14.19 14.32 14.44 15.39 19.50 20.00 20.04 20.08 20.12 17-20 17.25 17.29 17.33 18.10 1952 I I 18 19 20 01 I I 18 25 20 07 18 26 20 09 18.33 20.16 18.38 18.45 20.26 18.51 20.32 1853 19.00 19.05 19.11 20 34 20.3S 2048 20 46 20.41 204# 205S 20 5# 21.08 21.07 21.1# 21.16 21.2# 21.24 15.19 15.23 I 15.35 15.41 14.30 14.41 14.52 14,59 15,04 15,14 15,24 1526 1532 15,37 15.43 16.00 17,00 17,04 17,08 17,13 17,22 17.28 17.32 1738 17.44 17,47 17,55 I 18.03 19,27 19,31 19,35 19,40 19.46 1950 19.55 19.59 20.04 20.05 20.07 20.10 I 2018 21,38 21.34 21,3# 21.44 (1) Rijdt op Zon- en Feestdagen. (2) Rijdt niet tusschen leper en Abeele op Zon- en Feestdagen. (3) Rijdt enkel 's Maandags en op 15/6 en 2/11, niet op 14/6 en 1/11. Tc koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoonc bakkerij in werking. Aanbieden bij Q Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Uit t«M- tisinrl te koop Een schoone WERKMANSWONING in stad. Zich wenden Meenenstraat, 17, Yper. (4795) LANDBOUWERS Plaatst uw geld met B 0 verzekering. Schrijven bureel van 't blad onder letters D. S. H. (4760 Voor het huren van fietsen wendt men zich tot het Café DE BEURS Meenenstraat. (4748) BIBËNZWERMEN Ik begeer Rieënzwermen te koopen, desnoods zal zelf afhalen. Zich wenden bij Devos Daniel. Plaats 16, fe Dicke- busch bij Yper), of Tel n° 42 onder Yper (knip adres uit gazet), (4720 TC koop 2 steekkarren, een koppel wielen voor drl'wielkar en een bascule van 20) kgr. Zich wenden Rijs- selsteenweg, 9, Yper. (4734) Te koop Zondagsche bleeke vóóroorlogsche broek, in nieuwen staat. Rijsselstwg, 19 (Koninghoek) Yper. i4738) Te. koop gevraagd voor krijgsgevangene belgische KAKI-VEST of K4POTE, (groote maati. Florent Du- bols. kleermaker te Dickebusch. 14-719) Te koop per occasie Salon style Louis XVI, radio pick-up met 60 platen, automatische orgel, en twee herbergtofels, alles in zeer goeden staat en zoo goed als nieuw. Paterstraat, 34, Yper. (4753> Mevrouw, McjufT'er. Wilt U goed en vlug leeren snijden en naaien, wendt U tot MIMO IV IC CHEVALIER, Staatsgediplomeerde. beroepslefrares. Voor alle inlichtingen Bruggesteenweg. 84, YPBR, van 2 tot 5 unr. (4797) Te koop Goede mansvelo, St Jacobsnieuwweg, 12 Yper ('s voormiddags). (4743) Te koop: Schoon blauw kinderbed, zinken bad kuip en spiegel. Adres ten bureele. (4755) Te koon Schoone kindervoituur, kinderstoel en wieg. Capucienenstraat, 132, Yper. (4757) Te koop moderne keuken, crêmekleur. Adres ten bureele. (4759) Te koop: Vrouwvelo. Dixmuidestraat, 25, Yper. 4773) Te koop Kindervelo. voor jongen van 8 tot 12 jaar. in heel goeden staat. Rljsseisteenweg (Koninghoek), 19, Yper. (4790) Te koop gevraagd straat. 8, Yper. kindercharette. Moscou- (4793) Te koop Koersvelo, compleet in goeden staat, bokshandschoenen en ping-pong Adres ten bureele (4794) Te koop: Oamesv--lo, in goed-n staat, met voor- ooriogsche crêpe banden. Adres ten bureele. 4796) Te koop «indêrchar tt met vooroorlogsche pneubanden Wateringstraat 1 Yper. (4798) Te koop Tabakplanlên, Meenensteenweg, 58, Yper. Te koop Kindervoituur, D'Hondtstraat, 33, Yper. Te koop prachtige phonograaf Adres ten bureele. bij Jules Derljckere, ■4802) zoo goed als nieuw. (4804) stijl Louis XV. (48' »8) ERNSTIGE ONDERNEMING VRAAGT HEEREN met goed voorkomen, Heeren in den v illen zin van 't woord tusschen 25 en 35 j ir, wonende te of in de omstreken yan trugge leper, Kortrijt, Meenen. - Schrijven onder A. 3 C. Agentschap HAVAS te russel Vrouw vrs-sgt bureelwerk alleen. Adres ten bureele. liefst 's namiddags (3954) Gevraagd deftige meld. reeds gediend hebbende, ten minste 20 jaar oud, voor alleen wonende dame, hoog loon. Adres ten bureele. 4572) Gevraagd O -fttgc meld. reeds gediend hebbende, voor gesloten huis, Statiestraat. 35, Yper. (4654) BIEZWEKMEN Volgende bieboeren van Vlamertinge geven een goede belooning aan de personen die hun verloren zwermen terug bezorgen of eenvoudig aanwijzen Gustaf Hoflack Hospi taalstraat Antoine Dambre, Ypersteenweg Pierre Veys, PoperingesteenwegHenri Pluym, Bellesteenweg, en Cyriel Struye, Abeejestraat. (4806 Gevraagd Broekmakers en -sters. goed loon. Bij Raph. Tailor Yper. (Open Woensdag en Zaterdag) (4737) Gevraagd goede werkvrouw, voor alle dagen der week. Adres ten bureele. (4756) Gevraagd: meid, kunnende melken, voor omstreken van Yper. Adres ten bureele. (4758) Gevraagd 2 knechten van 15 tot 18 jaar, voor Limonadefabriek. Bij Oscar Coulembier, Elverdingestraat, 7o, Yper. (4789) Gevraagd 43. Yper. Coiffeurs-leergast, de Stuersslraat, (4791) Gevraagd deftlgê m^td, reeds gediend hebbende, tenminste 18 jaar. Diksmuidestraat, 50, Yper. 4792) Gevraagd goede werkvrouw, alle Vrijdag na middag. Arsenaalstraat, 9, Yper. (4799) Vl»-lsje vraagt plaats als werkvrouw, voor alle dagen of eenlge dagen per week. Adres ten buteele. (4800) G'-vraagd voor Photo goede laborant of labo rante, of 12 werkman, op hoogte van liefhebberswerken. Adres ten bureele. (4801) G»vra«gd halve drukkersgast of leerjongen, minstens 16 jaar. Adres ten bureele. 4803) Gevraagd Eerlijke en deftige meld, bij Dokter Daelemtns, Elverdingestraat, 15 Yper. (4774) Werkvrouw vraagt plaats alle dagen vrij. Adres ten bureele. '4807) Huishoiidsters Beenhouwers J Voor uwe familie-ijskassen en herstellingen vnn verkoelingsinrichtingen aller merken, wendt U tot het gekend huis der beenhouwersartlkelen D. Surmontstraat, 21. YPBR YERK0EL1N0SINR1CHTLN0BN COBEFRI (48 5)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3