Het Ypersche- Uurregeling der Treinen vanaf 17 - 5 -1943 NOTARIEELE VERKOOPINGE Lijn 50 Brussel - Cent - Brugge - Oostende Lijn 89 Brussel - Kortrijk L. 75 Gent - Kortrijk - Mouscron - Tournai Lille (1) Lijn 66 Kortrijk - Roeselare - Brugge Keil Werkninnsvvoonst Eene §ehoone Barak EEN WOONHUIS YVOOr\ HUH met HOK \v o o rv ii i z EEN WOONHUIS BOUWGROND EN ZAAILAND Belangrijke Openbare Verkooping RljKE m SCHOONE MEUBELEN HET YPERSCHE 28 - 5 - 1943 Brussel Zuid, Brussel Noord Denderleéuw Denderleeuw Gent St Pieters Gent St Pieters Brugge Brugge Oostende (4) (4) (2j 12.10 12.40 16.35 17.40 13.00 13.35 13.38 14,49 10.40 11.37 11.39 12.50 13.04 (3) 7.25 11.00 7.49 11.36 7.54 11.42 8.33 12.50 13.34 13,45 14.52 15.00 15.36 "(4) 7.38 8 20 9.15 6.40 7.15 7.17 8 28 8.32 9.14 1009 8.42 8.36 9,55 9.15 10.02 9.21 10.42 9.45 (21 (2) Oostende V. 5.55 Brugge A 635 Brugge V. 5.30 6.17 6.45 Gent St Pieters A 6,48 6 56 7,58 Gent St Pieters V. 6.00 6,54 7.06 8,05 8.40 Denderleeuw A- 7,12 8,07 9.54 Denderleeuw V. 7,15 8.09 1 9.57 Brussel Noord A 8 00 8.44 10,54 Brussel Zuid A 7.59 8.58 tl) Rijdt enkel op Zon- en Feestdagen (2) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. t3) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen tusschen Gent en Brussel (4) 's Zaterdags alleen. V. V. A V. A V. A. V. A. V. A. V. A V A. V. A A 16.00 16.35 16.37 17,50 17.58 19,11 20.00 20.40 (4) 15,04 15.43 17,29 17,33 18.12 18.34 18.40 19,19 19.24 19.48 18.08 18.48 18.51 20.06 18.10 19,04 20.15 21.28 (2) 18.50 19.49 19.53 2106 22,00 22,57 23,00 00.15 (1) 14.45 17.15 15,25 IT,39 15.34 17.51 16,51 18.30 8.40 12 55 13,50 13,55 15.48 16.45 16,58 17.18 18.34 18.46 14.43 15.13 16.20 14.45 15.15 16,21 16.12 16.53 9.33 13 48 15 09 18,44 18,52 19.50 17.38 17.51 1927 18,50 20.08 20.09 20.52 19.39 (1) (1) Kortrijk 5.04 700 820 11.28 1556 17.15 17.33 Oudenaarde A. 556 7.31 8.55 1222 1649 17.43 18.26 V. 6.03 7.33 8.57 12.24 16.51 1745 18,30 Zottegem A. 6 43 7.56 9.20 1303 17 29 18,08 19.08 V- 6.00 6.46 7.58 9 22 1305 1733 18.10 19.15 Denderleeuw A. 6.40 7.32 13.51 18.16 20,04 Denderleeuw V. 6,42 7 34 1354 18.19 20.09 Brussel (Noord) A. 832 14.59 19.00 20,52 Brussel (Zuid) A. 7,14 8.45 10.09 18^57 (i) Brussel (Zuid) Brussel (Noord) Denderleeuw Denderleeuw Zottegem Oudenaarde Kortrijk (1) V .V. A. V. A. /V A V. A 8.06 16.10 17,15 6.40 12.20 19.43 7.15 8,34 13.26 20,44 7.20 8.36 13,30 20.46 8.07 9.00 14.18 n.oo 18^05 21.32 8.09 9,02 14,20 17.02 18.07 8,45 9,21 14.56 17.21 18,26 8,48 9,23 14.58 17,23 18,28 939 9.55 15.47 17.55 19.00 Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. (2) (1) (1) Gent St Pieters 7.03 8.48 1312 17 55 19.28 Lille 626 1625 Deinze 7.37 9.20 1347 18.29 20.02 Tournai V. 4 35 15.49 1654 19.20 Waregem 804 946 14 15 1854 20.29 Mouscron A. 5.14 7.32 1632 17.20 17.40 20 03 Kortrijk A. 832 1012 14.42 19.20 20.56 Mouscron V. 5.15 7 49 10.57 12.55 13 44 1625 16.35 1730 17.42 2.) 02 Kortrijk V. 5.17 6.45 1016 12.50 1520 16.52 18.13 19.28 21.03 Kortrijk A 5.38 814 11.22 13.20 14 05 16.48 17.00 17.53 18.05 2022 Mouse ron A 543 7.11 10.41 1316 1543 1717 1839 19.53 21.20 Ko trijk V. 544 825 1324 17.05 18.20 Mouscron V. 7.13 10.43 17.19 17.59 19.55 21.30 Waregem 612 8.54 13.54 17.35 18.50 Tournai A 7.58 11.20 17.57 20 41 Deinze 6.37 920 14.20 1802 19 17 Li 11e A 18 58 22.40 Gent St Pieters A. 7.10 954 1454 1827 19.51 (1) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. (2) Rijdt alleen op Zon- en Feestdagen tusschen Tcurnai en Kortrijk Kortrijk Ingelmunster Roeselare Roeselare Lichtervelde Lichtervelde Torhout Torhout Brugge Brugge Torhout Torhout Lichtervelde Lichtervelde Roeselare Roesela ne Ingelmunster Kortrijk (1) (2) A. V. A. V. A. V. A. V. (1) 4.30 5.18 7.00 4.51 5.43 7.17 5.09 6.05 7,31 5 09 6.10 5 24 6 28 5.32 6 38 5.39 6,45 5 39 6 47 6 09 7-20 7.29 7.53 8,14 8.22 1020 10 44 11.04 11.10 11,25 (1) 12.02 12.26 1246 14.46 1507 1028 8.40 10.43 8.45 10.49 1125 8,52 10,56 11,32 853 1058 1132 9 26 11.31 12.02 16.00 18.08 19 25 1625 18.33 19.47 16.46 18,54 20.07 16.50 18,58 17.08 19.16 17,15 19.18 17,22 19,24 17,26 19,26 1759 19.53 (1) 20 00 20 20 20.15 20,35 20 33 20 46 20.40 20,53 2041 20.55 21.11 21.25 445 5,15 515 5.22 (1) 532 5,45 (1) 5.32 6,08 6.19 6.27 636 6.53 (2) 1) V. 5.18 5 46 6 27 7 06 7 46 9 10 5.41 6.02 6.41 7.30 8 02 9 33 6 05 6 53 7 54 8.16 9 57 Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. Neemt geene reizigers voor Kortrijk op. 8.00 9.27 10.00 8.34 9,57 10.30 8.38 9 58 10.30 8.46 10 05 1037 8.48 10.06 10.37 9,05 10,21 10,52 11.40 13 45 1203 13.15 1407 12,27 13.38 14.31 (1) 1614 1800 16.48 18.27 16 50 18 29 16.58 18.36 17 00 18.37 17.17 18.52 1720 1743 18.07 18 20 19,55 18,52 20.29 19.10 20 31 19.17 20.39 19.18 20 48 19 33 21 05 21.09 21.31 21.55 m OJ TJ lO N N n O N 03 M co w rt t in in o •-( h m ci oócócócóoóoó oioioioiaic: O ep n in a «o m io co co «o co t- t> M v-4 1-1 V-I T-4 e-( 3 O co O CC CO CO 00 HW rf T lO Ifl rji rji Tji Tji Tji -4 I -( l—1 T—I 1-4 i nnnnnn a c O O 1^- VO l> O C- N lO ifl O O H ,-i -i eg c^i (N 00 00 CO co 00 oo CO co co cp co co l> I> l> L- r-1 1—1 -H 1—t i—l i-« g 2 2 Sj s to in to tri »d to >o to O O CO CC CC CC rt' C> M Cl T M in in IA ci ci ci cj ci ci 0 g (M u- gg 01 Ol 05 fl) C5 Si 2 G R 3 So«2°? .S o -g o a 3 O JS Sj? O o S n a, j goóSg g U c 4>lj« «I I Studie van den Notaris E<Ig. Reynaert, te Staden. o TOESLAG Op WOENSDAG 2 JUNI 1943 om 3 ure stipt (torenuur) te Staden, ter herberg In Tivoli Statiestraat ten overstaan van der Heer Vrederecher en den Heer Grif lier van het Kanton Hooglede, van Gemeente STADEN» Hoogestraatje met afhangens en erve groot volgens titel 5 aren. Eigendom der kinders en kleinkinders van Heer en Mevr. Alois Huyghe-Compernolle. Het huis is ongebruikt. Aan komst met de betaling. Studie van den Notaris Einile-Louia Decock, te West Nieuwkerke, Yperstraat, 8. o TOEWIJS Op Zaterdag 5 Juni 1943 om 2 ure namiddag ter herberg Au Rossignol bij M. Zyde, te Ploegstaart (Hizeti. van Gemeente PLOEGSTEERT (Rizet), Imp. Dansette (Voorlo«i|>i#e Woning) met 24 5 vkm. grond Vrij van gebruik. Ingesteld op 14,000 fr. Kantoor van den Notaris VAN EECKE, te Poperinge. Op MAANDAG 7 JUNI 1943, te 3 uur mmiddag (officieel uur*, te Poptrlnge. In het gasthof Paviljoen bij M. Maur. Deman, tegen de statie. OVERSLAG van eertijds ten dienste van winkel, met 6 aren 55 centlaren bebouwden grond en tuin, te ROESBRUGGE HARINGE. dorpplaats van Roesbrngge. ter Noord-westzijde der Haringestraat, er geteekend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Heer en Vrouw Camiel Goemaere- Demaerel. Thans onbewoond. Het gebeurlijk recht tot vergoeding wegens oorlogsschade wordt mede verkocht. Handslag met de geldtelllng. Slechts ingesteld 70,000 fr. Studiën van de Notarissen Aklfons Viinhoe, te Zonnebeke, en A.»<lré Cnmerlynck, te Passchendale. Openbare Verkoopin;; van een gerieflijk groot 3 aren te BESELaRE- Molenhoek Laatst bewoond door Mevr. Wed. Charles Holvoet- Defever. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. TOESLAG: DINSDAG 8 JUNI 1943 om 3 ure 's namiddags, ter herberg De Nieuwe Broodseinde bewoond door Mr Alfons Meersseman, te Zonnebeke. Gewone voorwaarden. Ingesteld 62.000 fr. Studie van den Notaris .liiequeB lt:tm;iiill ie Wervik. Openbai'H Vei koopin^ van twee aaneenhoudende met samen 6 aren 29 ca. erve en hof, gelegen te Geluwe, leperstraat, 45 Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. OVERSLAG: Donderdag 10 Juni 1943 te 3 uur des namiddags, ter herberg In de Voyageur bij de Gezusters Noli, leperstraat, Nr 82. te Geluwe. Recht van samenvoeging. Studie van den Notatis Itiimsiult. te Wervik. o Openbare V«*i-koo|>in^ van mét 3 aren 25 ca erve en tuin gelegen te Wervik, Dni-i*lei*emli-*iiit, VS>. Gebruikt door Vrouw Eugenie Cappon. mits 100 fr te maande en zonder geschrevene pacht. EENIGE ZITDAG DONDERDAG 17 JUNI 1943 te 3 u des namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, St Maartensplaats te Wervik. Studie van den Notaris A. Vnn der Keerach te Yper Uit ter liand te Loop Schoon en welgelegen TE YI'EII. Voor alle inlichtingen zich te bevragen ter studie Rijsselstraat. 9('. te Yper Studie van Deurwaarder Désiré V. ROEGIERS. Diksmuidestraat. 41 leper. van OP DINSDAG 1 JUNI 1943, om 2 uur stipt namiddag, in de Zaal LAPIERE te IEPER, D'Hondtstraat, zai Deurwaarder ROEGIERS. voornoemd, overgaan tot den openbaren vrijwilligen verkoop van volgende meubelen te weten 1) EEN ZEER SCHOONE MODERNE EETPLAATS, in massief eik, bestaande uit groot buffet en dressoir met marmeren blad, tafel met verlemgsels, zes stoelen met zit in groene stof. 2) EEN GROOTE EETPLAATS in massief eik. Re naissance stijl, bestaande uitgroot buffet, tafel met verlengsels. zes stoelen en schouwspiegel. 3) EEN RIJKE SLAAPKAMER in massief eik, irtijl Lodewijk XV, bestaande uit kleerkast met spiegels, lin nenkas, lavabo, bed met ressortbak en twee nachttafels 4) TWEE ZEER SCHOONE SLAAPKAMERS in mas sief eik, bestaande leder uit: een bed met ressortbak emte k eerkast. een lavabo en een nachttafel. 5) EEN SCHOONE PIANO in gepolijst notelaar. 6) Een zeer groote partij meubelen en mobilaire voor werpen, waaronder twee zetels, een moderns buffet met marmeren blad, een buffet in pitch-pine, stoelen, kleer kasten met spiegels, bedden, een wollen matras, een boekenkast, een secretaire in eik, een prachtig fono- apparaat, spiegels, schouwgarnituren, schoone tapijten en karpetten, twee rijwielen, een zeer schoone wasch- karn niet elektrische motor, een schrijfmachien, een cuisinière, een leuvensche kachel, en nog talrijke andere voorwerpen te lang om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping van 9 tot 12 u Gezien de belangrijkheid der verkooping, zal deee stipt beginnen te 2 uut Gewone voorwaarden. Komptante betaling. Drukkerij Dumortier. 34. Boterstraat. Yper Tel 5iK>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4