Café «DE BEURS Voetbal bij de Post Beker C. S. Yper Bureel der Belastingen Bij C. S. Yper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Het ENSEMBLE DANIEL VIAENE Gevonden en Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van leper HANDBOOGSCHIETINGEN ZILLEBEKE HOOGHE UITTREKSEL VAN VONNIS LACTANO ALLERHANDE NIEUWS Velobanden DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 11-6-1943 Na d« beker wedstrijden tegen kun collega's van Poperinge. hebben de Ypersche facteurs hun ploeg je behouden en zijn van zin de voetbalsport, na den volbrachten arbeid, voorts te beoefenen. Zoo zijn de boden Zondag laatst naar Zilkbeke afgereisd om er de locale veteranen te ontmoeten, zoo gezegd in oefenwedstrijd die door Yper met 3-2 gewonnen werd. Doch nu wordt hetzelfde ploegje a. s. Maandag nogmaals te Zillebeke uitgenoodigd om er een kamp te leveren, waarvan de inzet een moolrn beker is. Zonder aarzelen werd de uitdaging aanvaard en zoo zullen onze facteurs zich nogmaals de beenen rekken om te trachten het bekertje in Yper te doen aan landen F C Roesbrugge 4 F. C. Zandvoorde 3 Verleden Zondag ging dus. op het veld van Cercle Sportif Yprois. de Anale door van het door deze club ingerichte bekertornooi. De close-up- aatch diende betwist tusschen F. C. Roesbrugge en haar naamgenoot uit Zandvoorde en verklaren we maar aanstonds dat deze beide ploegen zich langs hun beste zijde lieten zien. Van bij den aftrap werd er een vlug en voor beginnende clubs meer dan bevredigend spel vertoond. Vooral Roesbrugge maakte gedurende de eerste helft een zeer goeden indruk en verdiende ruim schoots haar 3-0 voorsprong van aan de koffie. Na de verfrissching was het eerder Zandvoorde die de touwtjes hield en het viel ons op dat een paar grensmannen teekens van vermoeienis vertoonden. De wedstrijd, die aan de pauze reeds beslist scheen, kreeg plots een andere wending en in korte tijd spanne wezen de bordjes 3-3. Wijzen we er hier terloops op dat de doelverdediger van F. C. R. een paar goalen op zijn geweten had. Alles viel dus te herbeginnen en daar waar we voor extra-times vreesden, gelukte de middenvoor der wit-zwarten erin om den portier van Zandvoorde een vierde maal het nakijken te geven en aldus zijn ploeg een verdiende zegepraal te bezorgen. We zeggen een verdiende ze gepraal Ja Door den band was Roesbrugge agressiever dan haar rivaal en zoowel als ploeg dan individueel schonken de mannen van Behaeghel ons meer voldoening dan Grouwet en Cie. De keeper der grensmannen viel wat uit den toon. maar daarentegen telden de F. C. R-ers in hun rangen ele menten zooals Delplace. Heddebau en Maxime Vandevoorde. die inzake voetbalspel reeds een benijdenswaardige plaats bekleeden. Bij de verliezers lukte ex-promotie-speler Armand Grouwet een prachtig doelpunt, doch we kunnen moeilijk berichten dat hij ver boven zijn maten en tegenstanders uit blonk. Binst de eerste helft zagen we hem steeds de aanvallen volgen van op afstand, zoodat het aanvalskwintet van F.C.Z.met vier mat zijn streng moest trekken. In de tweede beurt, wanneer hij middenvoor speelde, wist hij her haaldelijk op onberispelijke wijze zijn linksbuiten te lanceeren. terwijl hij dan meer zorg kon besteden aan de aanvallen. Benevens Grouwet. die dus alhoe wel eenigszins traag en weinig mobiel, toch zijn man stond en vooral een meesterlijk schot heeft, mogen we nog Six J. en Lecluyse E. vermelden. Onze slotbeschouwing Na een pittige en aangename partij moest het temperament- spel de vlag strijken voor het meer verfijnde voetbal De ontmoeting. Roesbrugge neemt aanvankelijk het initiatief en langs rechtsbuiten Heddebau wordt de stand geopend (1-0). Na een halfuur spel brengt Vandevoorde den voorsprong op 2-0 en kort daarop geeft zelfde spe ler den doelman der groenen een derde maal het visschen Met 3-0 score voor F. C. R. wordt rust gefloten. Kort na de hervatting doelt Zandvoorde door toedoen van Six J. en op onbegrijpelijk missen van keeper Six een tegenpunt. terwijl een paar oogen- blikken later Lecluyse. met ver schot, de cijfers op 2-3 brengt. Ook de gelijk maker blijft niet uit en het is Grouwet die zich met dit zaakje belast (3-3). Vijf minuten vóór het inrukken kan de productieve Vandevoorde een hat trick lukken en zoo het pleit in het profijt van Roesbrugge doen eindigen, waardoor de aanvoerder der wit-zwarten na afloop der partij uit de handen van voorzitter Seys van C. S. Yper. den prachtigen beker mag in ontvangst nemen. Scheidsrechter Blauwe leidde tot iedereens voldoening volgende ploegen F. C. ROESBRUGGE Six J. Delplace G. Destadsbaeder K. Parent L. Behaeghel C. Samoy O- Heddebau R. Christiaen W. Vandevoorde M. Verkeyn J. Feys S. F. C. ZANDVOORDE Desmarets A. Six L. Uytenhove J. Grouwet A. Stragier H. Zoetardt J. Lecluyse E. Verbeke J Six A. en J. Desmarets G- R. Het 1* Kantoor der Belastingen zal vanaf Dinsdag 15 Juni a s. overgebracht worden van de Cartonstraat naar de Korte Torhoutatraat, 17, te leper De Ontvanger. F. OMMESLAQH. Op Zondag en Maandag aanstaande trekken de rood-witten dus naar Kemmel om er deel te nemen aan een tornooi ingericht door de plaatselijke Blue Star-vereeniging. 's Zondags wordt er te 14 uur 30 opgetreden tegen B. S. Poperinge. die voor de gelegenheid zal versterkt zijn met oud eere- divisiespeler Lamaire. Verder ontmoet B. S. Kemmel. versterkt met Jacobus. Eeckeman. Vanhalme, Dasseville en Ruysschaert van de eerste ploeg van Cercle Brugge. S. K. Reningelst. 's Maandags betwisten de verliezers een troostmatch. terwijl daarna de overwinnaars om een beker zullen strijden. We wenschen de C. S. Y-ers bet beste R. Uitslagen van 0. H. Hemelvaart, 3 Juni 1943 Tornooi S. C. Meesen Vriendenwedstrijd Houthem Sp.-StWytschate 3-0 S,K. Elverdinge-V.J.Dikkebusch 4-5 S.C. Meesen-S.C.Bizet 4-1 Uitslagen van Zondag 6 Juni 1943 Finaal Beker C. S. Yper Vriendenwedstrijd F.C. Rocsbrugge-F.C. Zandv. 4-3 St.WyUch. B - S K-Nieuwk. B 2-1 Tornooi S C. Meesen S.C. Bizet - St. Wytscbate 6-1 S.C. Meesen - Houthem Sp. 0-3 Wedstrijden voor Zondag 13 en Maandag 14 Juni Tornooi B. S. Kemmel Tornooi B. S. Kemmel 14 u. 30 C.S.Yper-B.S.Poperinge 14 u. 30 Finaal verliezers 16 u. 30 B.S.Kemmel-S.K.Rentngelst 16 u. 30 Finaal winnaars Tornooi W. S. Proven Tornooi W. S. Proven 15 W.SProvto-F.C.Roeibrugge 15 u. Finaal verlieltra 17 n. S.C.Poperinge-E.Watou |7 plnaa) winnaars Tornooi F.C. Houthem Sp. 15 u. Houthem Sp.-F.C.Zandvoorde 17 u. B.D.Hollebekr-R.S.Waasten Vrienden wedstrijd 16 u. St.Wytschate-GS.Voormez. Tornooi F. C. Houthem Sp. 15 u. Finaal verliezers 17 u. Finaal winnaars speelt voor U in het MEEIVENSTR^AT .Xlle dngen vnimf IS uur Op Zon- en Feestdagen aperitiefconcert tusschen 11 en 13 uur. Drarktr vrn eersttkeus worden u bediend. (4747) Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden Vrijdag 3 Juni. door M. Van Bost CamieL Beluikstraat, een regenmantel. Zaterdag 5. door M. Clement Soetaert. Zonnebekesteenweg. een ceintuur van regenmantel. Zondag 6. door M. Provoost Maurice, van leper, een dameshandschoen. Maandag 7. door Mw Van Hooren Maria. Capuciencnstraat. een geldbeu gel een zekere geldsom en eenige rantsoenzegels inhoudende. Dinsdag 8. door Mej. Depuydt Yvonne. Rijselstraat. een damesregen scherm. Woensdag 9. door Mw Dedulle Albine. St-Jansstraat, een voorraadzak.— Door M. Pyncket Valère. Waterkasteelstraat, een geldbeugel inhoudende een kleine som geld en enkele andere voorwerpen. 1 Verloren - Zaterdag 5 Juni. door M. Dassonville Freddy. Beluikstraat, een witte daraesblouse- in papier gewikkeld. Belooning voor den vinder. Door M.Van Beselaere Philemon, van Elverdinge. een bankbriefje van 100 fr. Zondag 6. door Me Irene Rosseel. Bukkerstraat. een paar bruin lederen vrouwhandschoenen. Maandag 7. door M. Logier Alfons. Dixmudestraat. zijne eenzelvigheids - kaart. Door M. Deraedt Eric, Zonnebekesteenweg. een bruin lederen brie- ventasch inhoudende geld en papieren. Belooning voor den vinder. Woensdag 9. door M. Kerrinckx Andrê. Bruggesteenweg. zijne eenzelvig- heidskaart. Door Me Devos Lucie. Groote Markt, een zilveren medaille met beeltenis van den Paus. Door M. Pannekoucke Pascal. Boterstraat. een bruin lederen portefeuille inhoudende 600 punten van kleederkaart en een bon A van 175 punten. Door Mw Gits. Elverdingestraar. een paar hand schoenen in écru. Door Mw Hagebaert Marie-José. Hoornwerk, een dok- tersbewijs voor dubbel rantsoen. van den 3 tot den 10 Juni 1943. Geboorten Derous FreddyRecoHettenpoort, 5, Gouden Poortstraat, 6. Questroy Gilberte, Recollettenp., 5, van Poperinge. Vandevivere Gerard. Recollettenp., 5. van Zonnebeke. Adrianssens Michel, Recollettenp., 5, van Nieuwkerke. Scherren Diana. Recollettenp., 5, van Voor mezeele. Knock-aert Liliane. Dikkebuschsteenweg, 285. Dieryck Gilbert, Recollettenp., 5, van Houtem-bij-Ieper. Desmit Huguette, Recollettenp., 5, van Wytschate. Boudry Alfred. Zonnebekesteenweg, 140. - Verfaillie Si monne. Recollettenp., 5, van Hollebeke. Delaire Chris- tiane, Recollettenp., 5, Capucienenstraat, I. Overlijdens De Soete Guillielmus. aardewerker, 43 j., echtg. Vandenbussche Marie, van Geiuveld. Sinnave- Maria. huishoudster, 47 j.. echtg. Devos Michael, tukker straat, 26. Vanacker Marcel, z b 70 j.. wed. Pharaïlde Vandamme. Boezingestraat, 4. Depuydt Emilius. rente nier, 70 j., echtg. Verrue Flavie, Maarschalk Haiglaan, 85. Vanhove Josima, z.b.43 j., echtg.Vandevivere Omer, van Zonnebeke. Gykiere Achiilus, z. b.. 70 j. echtg. Debergh Amelia, van Oostvleteren. Delboo Augusta, kloosterlinge, 681.ongeh.. G de Stuersstraat 19. Ladouceur Emma, handelaarster, 77 j., echtg. Wollaert Honoratus. K. Torhout straat, 3. Staelen Desiderius, z. b., 77 j., wed. Pauwels Amelia, ElveTdingestraat. 33. Huwelijk Firmin Demeersseman, melkhandelaar. ge huisvest te St Jan, en Elza Denorme, huishoudster, te leper. Zondag 13 Juni 1943 (Sinxen) Om 14.30 uur KEMMEL Oppervogel 100 fr. Twee zijd vogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 25 fr.Alle vijftal een prime van 20 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Om 15 uur GELUVELD Oppervogel 100 fr. Inleg 20 frank. Maandag 14 Juni 1943 (2' Sinxendag) Om 14.30 uur: WOESTEN Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vo gels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr Zondag 20 Juni 1943 Om 14 j uur Zuydschote. Inleg 25 fr. Donderdag 24 Juni 1943 St-Jan-ter-Biezen. Lilttlng Kumpioeniüehieting VAN MAANDAG 7 JUNI 47 Deelnemers. 1. Gustaaf Leroy, leper, 9 punten 2. Jules Dewltte. Zlllebeke-Hooghe, 8 punten 3. Pierre de Vinck, Zllle- beke-Hooghe, Rosseeuw Julien, Woesten en Vanden bussche Gerard, Woesten, elk 7 punten 6. Coulter Mau rice, Brielen, 6 p. 7. Van Hove Emiel, Zlllebeke-Hooghe, Sercu Camlel, Bascule. Maertens Cyrlel, Wytschaete, Bourdeaux Leon, Zillebeke, Degraeve René, Yper en Pieters C., Hollebeke, elk 5 punten. De eerste manche, door een prachtig weder begunstigd, zag 47 deelnemers, uit alle hoeken van 't gewest opge komen, in een vriendschappelijk gevecht gewikkeld om het meeste punten strijden, 't Is ons aller vriend Gustaaf (zeker geen outsider) die zegevierend uit den slag- komt met één punt voorsprong op Juultje. Doch 't Is nog maar begonnen en als het noodlg ls zal Jules met het grof geschut bovenkomen. Vandaag was het nog maar een Jongsken. LET OP Tweede manche Maandag 21 Juni, om 17.30 uur zeer stipt. Het ls nog niet te laat om mede te dingen. WIJ ver wachten nog eenige latekomers. Elk zegge het voort Bij beslissing getroffen door den Heer Arrondissements commissaris te leper, in datum van 14 Mei 1943. MONBAILLIEU Henri, Waterstraat, 4, Zonnebeke, werd veroordeeld wegens tekortlevering van 293 kgr. tarwe. 874 kgr. rogge. 427 kgr. gerst, 359 kgr. peulvruchten, 626 kgr. haver en 3731 kgr. aardappelen, tot eene geld boete van Honderd en elf duizend negenhonderd vier en twintig franken. Tot de publicatie ln de weekbladen DE POPERINGE- NAAR en HET YPERSCHEen tot de kosten. Gedaan te leper, den 14 Mei 1943. (get.) WILLEM BOONEN Naamlooze Vennootschap te Hollebeke. De aandeelhouders zijn verzocht de gewone algemeene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op Donderdag 17 Juni, te 15 uur, ten maatschappelljken zetel. DAGORDE 1) Verslag van den beheerraad Balans- en winst en verliesrekening op 31 December 1942 2) Verslag van dea commissaris; 3) Goedkeuring der voorgelegde stukken Ontlasting aan beheerders en commissaris 4Bestemming van den uitslag 5) Verscheidene. Om de vergadering bij te wonen, zich naar de stand- regelen voegen. leper I'abakdieven voorbeeldig gestraft - Zooals wij het destijds ge meld hebben, werd in den nacht van 9 op 10 April 1.1. bij landbouwer Desprez Joseph, wonende Zonnebekesteenweg. een nogal belangrijke hoeveelheid dro ge tabak gestolen. Dank aan het ijverig optreden van de politie en de rijks wacht werden de daders, de genaamden Bonduwe Arthur. Buysse Gustaaf. Carlier Florent en Kerrinckx Georges, allen wonende Ligywijk. en Carlier Robert, wonende Zonnebekesteenweg. spoedig ontdekt en aangehouden. Een zuster van twee der betichten, namelijk Carlier Suzanne, was eveneens in de zaak betrokken, daar een gedeelte van de tabak bij haar was ondergebracht en gewogen geweest, en staat aldus wegens heling terecht. Deze zaak werd op Vrijdag 4 Juni opgeroepen voor de 2e Kamer der Rechtbank van leper, eenige rechter de heer Lefebvre. Na verhoor der getuigen werd de zaak voor verdere behandeling verschoven naar een bijzondere zit ting, die deze week Woensdag, om 14 u. 30 namiddag, plaats had en bijge woond werd door een buitengewoon talrijke menigte nieuwsgierigen, welke reeds lang vóór het gestelde uur de in de gerechtszaal voor het publiek voor behouden omheining vervulde. De heer Desprez. die als getuige onder eed verklaard had dat hem 645 kgr. tabak ontvreemd was geweest, stelde zich als burgerlijke partij en vroeg als schadevergoeding een totale som van 44.619 fr. 80. overdrachttaks. enz. inbe grepen. Na den eisch der burgerlijke partij gehoord te hebben, nam de heer Procureur des Konings Christiaens het woord. Het achtbaar orgaan der wet bracht eerst hulde aan de politie en de rijkswacht alsook aan de burgers die door hunne inlichtingen ertoe bijgedragen hadden om de daders zoo spoedig te kennen en aan te houden, en vroeg daarna aan de rechtbank een strenge straf te willen toepassen en zich niet te laten beïnvloeden door de verdediging, die verzachtende omstandigheden zal meenen te moeten doen gelden. Na de verdediging gehoord te hebben, werd door den heer Voorzitter Lefebvre het volgend vonnis uitgesproken Bonduwe Arthur. Buysse Gustaaf. Carlier Flo rent. Carlier Robert en Kerrinckx Georges worden ieder tot twee jaar gevang veroordeeld. Daarenboven moeten zij solidairlijk aan de burgerlijke partij de gevraagde som van 44.619 fr. 80 betalen met de rechterlijke interesten en de kosten harer aanstelling, alsmede de gedingskosten waarvoor de lijfsdwang voor ieder van hen op 8 dagen gevang bepaald wordt. Carlier Suzanne wordt wegens heling veroordeeld tot 3 maanden gevang voorwaardelijk ge durende 5 jaar. Nade zitting werden de vijf veroordeelden, die reeds aangehouden waren, gevankelijk terug naar Kortrijk overgebracht Eerlijke daad - Willy Baert. wonende Godelievestraat. 5. vond in den trein Roeselare-leper een brieventasch inhoudende de som van 520 frank, en verhaastte zich het gevondene aan den eigenaar terug te bezorgen. Deze eer lijke daad verdient vermeld te worden. O Jean DEBONNET stelt zijn Schilderwerken ten toon in het stadhuis te IEPER, van 13 tot 20 Juni. Alle dagen van 10 tot 12,30 uur en van 15 tot 19 uur. o Woesten - Tuinbouw - Onze gilde hield verleden Zondag In den Hert haar maandelijksche vergadering. Voor een talrijke opkomst opende de Voor zitter deze bijeenkomst op het gestelde uur. De secretaris las het verslag onzer ^aatste bijeenkomst, dat algemeen goedgekeurd werd. De voordracht door den voorzitter over algemeene richtlijnen bij den konijnenkweek genoot den smaak der leden en verwierf een grooten bijval. Onder de mededeelingen werd er'kond gemaakt dat er nog zaad voor wintergroenten kon bekomen worden. Nog eenige aanteekeningen werden gemaakt voor de koperhoudende sproei- stoffen. Eindelijk volgde de tombola, die uit een verscheidenheid late groen- tenzaden bestond, en waarna gretig verlangd werd. Eenige vragen door de leden gesteld over den kweek van het raskonijn werden door den voordracht gever welwillend beantwoord. De tevredenheid nogmaals wat bijgeleerd te hebben.en vooral over 'n voor onzen bond nieuwsoortig onderwerp, was alge meen. Toen er aangekondigd werd dat de vrouwen onzer leden toekomende maand verwacht werden, scheen de gemoedstoestand eerder teleurstellend, daar onze mannen tuinders toch zoo graag onze bijeenkomsten bijwonen. Niettemin zullen ze toch aan moederde vrouw ook een aangenaam en leerrijk samenzijn willen afstaan. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. POPERINGE. - Aftruggel&rij. - Tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot, ontving vrouw Jules Van Cayseele. wonende Werfstraat. het be zoek van twee vrouwen uit Brussel die reeds bij haar waren geweest om eieren te koopen. Ditmaal vroegen de vrouwen om naar de radio te mogen luisteren, wat echter geweigerd werd. Eenigen tijd later kwam daar nog een vreemde heer toe. die de landbouwster beschuldigde naar den Engelschen uitzendpost te hebben geluisterd en haar. onder voorwendsel dat hij tot de geheime politie behoorde, met de zwaarste straffen bedreigde. Hij liet echter aan de vrouw en aan haar intusschentijd thuisgekomen man verstaan dat er. mits storting eener som van 5000 fr., middel was de zaak in der minne te regelen. Na lang aarzelen werd op dit voorstel ingegaan en de gevraagde som aan den kerel overhandigd. Doch 's avonds ontwaarde de landbouwer in een herberg beide vrouwen in gezelschap van het heerschap. Bij het zien van den landbouwer trok het drietal er dadelijk vaii onder. De landbouwer, hierdoor achterdochtig geworden, ging een klacht indienen bij de rijkswacht die dadelijk een onderzoek instelde, doch de vogels waren reeds gaan vliegen. De opsporingen worden voortgezet. WESTROOSEBEKE. - Diefstal - Bij landbouwer Adolf Plovie. die voor het oogenblik in een kliniek verpleegd wordt, hebben dieven 's nachts ingebroken en er ongeveer 110 kg. tabak ontvreemd. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad tringels, oveitrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. 3823) Woensdag 16 Junf, te 19.30 uur wordt in de klno-zaal Flo ra de prachtige film Kamera den afgerold. Hiertoe worden alle stadsgenooten uitgenoodigd. Eenvormige toegangsprijs 4 fr. We kunnen nu reeds aankondi- gen dat op 30 dezer eveneens ln •*5em .tin!"1 de zaal Flora de onovertroffen film Mijn leven voor Ierland zal vertoond worden. Pakjes voor Duitschland. We herinneren er aan, dat een dienst werd Ingericht voor het verzenden van pakjes naar familieleden die in Duitschland werkzaam zijn. De pakjes mogen tot 20 kgr. wegen, doch moeten zooveel mogelijk ln een stevige doos ingepakt zijn. De pakjes mogen op het sekretariaat afgegeven worden op den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van Iedere week. Arbeidsbemiddeling. Koklnnen worden gevraagd voor de kampen waarin de kinderen gedurende hun zes- maandelijksch verlof in Duitschland, zullen onderge bracht worden. De kandidaten moeten minstens 19 Jaar oud zijn en met kinderen kunnen omgaan. Benevens koklnnen worden eveneens helpsters voor keuken, enz. gevraagd. Balming Het weekblad van de De Vlag kent een ongemeen sukses. Het vult de leemte aan die er ln Vlaanderen bestond, ln zake een degelijk weekblad. On overtrefbare artikelen ,door schitterende medewerkers op gesteld, zoowel op het politiek als op het sociaal-ekono- misch en kunstgebied, maken er het waardevolste blad van. De abonnementsprijs bedraagt 30 fr. per drie maand, doch wie nu Inschrijft ontvangt het blad gratis tot 1 Juli. Losse nummers te koop ln alle dagbladwinkels aan 3 fr. Het DeVlag-Motorkorps bij het N.8.K.K. helpt daad werkelijk mee aan de zege, en ls de eenlgste weg die Jongelingen overblijft, die niet voor de Waffen-SS. kun nen ln aanmerking komen. Benevens rijkelijke vergoe dingen worden de kandidaten tot volwaardige vakman nen opgeleid, om het even welk beroep dat ze wenschen. (Medegedeeld

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2