Laplere's Zaal D'Hondtstraat 2 VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Bij White Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper Stedelijk Slachthuis van leper ATHLETIEK WIELERSPORT HANDBOOGSCHIETINGEN Lichtdempingsdienst Gevonden en Verloren Voorwerpen Zondag 12 September 1943 ALLERHANDE NIEUWS St Jozefs Vrije Beroepsschool leper. DEVLAC - HOEKJE HET YPERSCHE 10 - 9 - 1943 O Uitslagen van Vriendenmatchen van Zondag 5 9 43 R C Harelbeke - F. C. Knokke 2 2 F. C. Torhout S K. Uelnze 2 2 C. S. Yper-St. Moeskroen 2-0 F. C. Izegem Kortrijk Sp. iR.) 4-1 W. S. Houthulst-W S. leper 4 1 Swevegem Sp. Deerlijk Sp. 2-2 C. S Yper 2 Stade Moeskroen 0 De match tegen Stade Moeskroen is achter den rug. C. S. Y. heeft gewon nen en dan nog liefst met 2-0. Dus reeds twee ontmoetingen, twee overwin ningen en telkens zonder ook maar één doelpunt op het passief. Niettegen staande deze mooie resultaten nochtans, kunnen we moeilijk op en top tevreden zijn over onze rood-witten en hun presteeren. De ploeg is heel wat verzwakt en de tijdsomstandigheden hebben tusschen de verschillende lijnen bressen geslagen, welke momenteel moeilijk zullen te vullen zijn. Ja De aan hangers van C.S.Y. zullen nog een beetje meer water in hun wiin moeten doen Weliswaar trad Cercle tot nu toe nog niet op haar sterkst tusschen de krijtlijnen en zijn er nog een paar goede elementen die steeds rusten Deze spelers komen a. s. speeldag vermoedelijk in lijn en zullen de halBijn fel ver sterken. Daardoor moet het aanvalskwintet onbetwistbaar, dank zij een verstevigde ruggegraat. aan opportuniteit bijwinnen. 't Is een troost, evenals we het een troost mogen noemen, dat alle ploegen en niet alleenlijk Cercle. door de tijdsomstandigheden zoo geteisterd werden. Iets dient hier nog ver meld te wordenIn de kleedkamer heerschte er vorigen Zondag een «gezonde» atmosfeer. Het ordewoord was We zullen doen wat we kunnen en toch flink evolueeren Met dezen slogan vóór oogen kunnen de mannen van aan voerder Cherchye. niettegenstaande talrijke handicaps.de zwarte klippen van de competitie 43/44 succesvol omzeilen. De match - Onder de leiding van arbiter Forret. die den officieelen scheids rechter Croquette verving, werd er afgetrapt. Aanstonds kregen we occasie om het sekuur optreden der Waalsche verdediging te loven. Na 5 min. spel belandde het leder bij den humoristischen Berten en 't was kooi (1-0). Moeskroen reageerde, maar ook Versaevel en zijn achterhoede stonden op hun best. Wederzijdsche aanvallen wisselden elkaar af en alhoewel Cerde het meest in den aanval was, toch moest Gerbovits maar weinig ingrijpen, aangezien Decheiver en Cie altoos in de buitenspelval liepen. Met 1-0 voor sprong voor Cercle werd er gedraaid. Pas was de bal wederom aan het rollen of de groen-witten kregen een geharrewar vóór hun doel op te klaren. Gerbo vits was van tusschen de palen. Pontje schoot op de deklat. Knockaert paste naar Cherchye en Ward je kogelde in het zijnet. Voorwaar geen geluk Een kwartuur voor het affluiten, mocht Freddy Decheiver een hoekschop nemen en de sympathieke Berten had wederom de eer het leder in de touwen te jagen. Met C.S.Y. afgeteekend in de meerderheid gingen de laatste minuten voorbij. De score veranderde niet meer en het bleef uiteindelijk bij een ver diende 2-0 zege voor rood-wit. Bondige beschouwing. - Matige partij, met de verdedigingen als sterkste en beste gedeelten op het veld. De halflijn van Cercle miste mobiliteit en de voorlijn werd aldus niet genoeg gerugsteund. Vandaar tekort aan opportu niteit Het trio Versaevel bevredigde ons het meest, terwijl Pontje zich bezon digde aan nutteloos dribbelen. Kozen zwoegde, doch we zagen hem reeds beter presteeren. Alle dagen zijn voor hem echter geen Zondagen en we geven den jongen krediet. Zondag toekomende wordt de verplaatsing ondernomen naar F. C. Pope- ringe. We verwachten ons aan een Ypersche zegepraal De B komt. op eigen veld, voorde eerste maal terug in het gelid en wel ter gelegenheid vaa de komst van W. S. Passchendale. We onthouden ons van een voorspelling en zien benieuwd uit naar het heroptreden der verjongde B. ROGIMAR W. S. Houthulst 4 - White Star leper 1 Met 4-1 cqfers in ons nadeel moesten wij Zondag terugkeeren van -Hout hulst. Al wijzea de cijfers op 'n eerder afgeteekende nederlaag, toch hebben wij redenen om verheugd te zijn over onze ploeg, en met vertrouwen de toe komst tegemoet te gaan. Wel zijn sommigen nog niet voldoende getraind, toch bemerkten we dat in tegenstelling met vorigen Zondag machtig begin, flauw einde, er dezen keer was matig begin, en machtig einde. Hoe nader het einde, des te span nender de kamp. Dat onze kapitein met raad en daad den ploeggeest wist te bewaren. Dat Jan de les begrepen heeft, ze in 't vervolg moet onthouden en toe passen. tot het einde toe niet rondloopen. niet zagen Spelers en afgevaardig den waren ten zeerste tevreden over den kamp, rekening houdende met de onkans voor doel. Ieder elftal had, met windvoordeel, een helft voor zich. Nooit werd een of andere ploeg volledig ingedrukt. Onze plaatsvervangende keeper was eerder ongelukkig in zijn tusschenkomsten. terwijl aan de overzijde alle schoten on schadelijk gemaakt werden! De cijfers 3-2 of 4-3 hadden een betere weergave geweest. Het is oprecht spijtig dat de tijdsomstandigheden ons niet over alle spelers laten beschikken. De twee oefenmatchen zullen evenwel genoegzame aandui dingen gegeven hebben aan het selektiekomiteit, om de gewenschte opstelling te vinden tegen het begin der kampioenschappen. Daarom al wie kan, volge stipt de oefeningen. Dat is thans hoofdzaak. Wie het niet gelooft, vrage het aan de beide backs, die er best kunnen over meepraten. Zondag a. s. spelen wij tegen S. K. Reningelst. Wordt de gunstige periode ingeluid Vergeet niet dat wii een 5-0 nederlaag goed te maken hebben Herinner U Poperinge en het Paaschtornooi l Uitslagen der wedstrijden van 5 September 1943 G. S. Voormezeele Veteranen W. S. leper 31 S. C. Zonnebeke C. S. Langetnark 02 St. Wytschate S.C. Meesen (terrein B.S. Kemmel) 01 B. S. Kemmel S. K. Nieuwkerke 23 Tornooi B. D. Hollebeke B. D. Hollebeke V. J. Dikkebusch 3—1 S. K. Zillebeke Hou them Sp. 05 Tornooi F. C. Roesbrugge E. Westvleteren W. S. Proven 11 F. C. Roesbrugge E. Watou 34 Wedstrijden voor Zondag 12 September 1943 Tornooi B. D. Hollebeke 14.30 uur Troostwedstrtjd verliezers 5 September. 18.30 uur Finaal winnaars 5 September. Tornooi F. C. Roesbrugge 15 uur Troostwedstrtjd verliezers 5 September. 17 uur Finaal winnaars 5 September. 15 uur C. S. Langemark S. C. Zonnebeke 14.30 uur G. S. Voormezeele St. Wytschate. BERICHT AAN DE CLUBS Aanvragen voor vriendenwedstrijden op datum van 26 September 1943 In te richten, moeten vóór 12 Sep tember 1943 op het Secretariaat Westland toekomen. De Secretaris, JANSSENS. MAAND AUGUSTUS 1943 Geslacht 34 stieren 6 ossen 40 vaarzen 35 koelen 75 kalveren 2 schapen 49 varkens 8 paarden. Totaal 249 dieren. Ten gevolge van het gebrekkig treinverkeer Zondag laatst konden de athleten niet verder dan Kortrijk gera ken. zoodat noodgedwongen van de reis naar Avelgem moest afgezien worden. Anderzijds mogen wij ons verheugen ln de schitterende prestaties van onzen athleet Deblleck Robert, die zich in den driekamp Vlaanderen-Centrum-Wallonie bijzon derlijk onderscheiden heeft. Ziehier zijn uitslagen 400 in. 1. Wanzeele 51.3 sec. 2. Pacco 52.2 3. De- blieck 52.5 4. Deconinck 52.6 5. Wauters 6. Delahaye. Verspringen 1. Pierrard 6 m. 25 2. Sllverans 6 m. 02 3. Deblieck 5 m. 84 4. Dewelrdt 5 m. 84 5. Sera 5 m. 81 6. Genty 5 m. 63. Aflossing 400. 300. 200. 100 m. 1. Vlaanderen 2 m. 04 (Wanzeele, Deblieck. Colebunders. Deweirdt) 2. Cen trum 2 m. 04 1/5 3. Wallonië. Een hartelijk proficiat aan onzen vertegenwoordiger, die dit jaar op een prachtig seizoen mag terugblikken. Als de verkeersmogelljkheden het toelaten, trekken de rood-wltte loopers op 12-9 naar Anzegem voor een laatste sportfeest. Te hopen dat zij het seizoen waardig sluiten. Georges VAN HOVE aan nummer 5 Georges veroverde Maandag j.l. te Moorslede zijn vijfden palm. dit door den vluggen Jonckheere in den sprint te vloeren. Onze stadsgenoot ontsnapte in de tweede ronde in gezelschap van Jonckheere en dit duo werd niet meer vervoegd. Er waren 12 vertrekkers. Uitslag 1. Georges VAN HOVE, leper, de 95 km. in 2 u. 50 min.. 2. Jonckheere, op 1/2 lengte. 3. Denoo, op 20 sec. 4. Prinzie. op 1 min. 5. De- baere. 6. Vanbellegem. 7. Deblauwe. 8. Vanderzypen. 9. Vandenbroucke. 10. Vandewalle. 11. Vandaele. Woensdag toog hij naar Izegem en reed er vierde. Er waren 20 renners. Uitslag 1. Roger PIETERS. Ingelmunster. 95 km. in 2 u. 46 min. 2. Laroye. op 40 sec. 3. Jonckheere. op 1 min. 20 sec. 4. VanHove. op 1 min. 45 sec. 5. Van Slembrouck. op 2 min. 25 sec. 6. Van Bellegem. 7. Van de Walle. 8. Van Houtte. 9. Berton. De beginnelingen F. Coppens en M. Lacante klasseerden zich verleden Zondag respectievelijk tweede en derde te Reninge- Rogypris. Ouwe Taaie speelt... WAAR In het Café DE BEUKS WANNEER? 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. Komt luisteren naar het kwintet DANIEL VIAENE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DE BEURS Meenenstraat. leper, vindt iedereen zijn gading (4945) STAANDE PERS Zondag 12 September 1943 Om 14.30 uur OOSTVLETEREN Oppervogel 150 ff. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr.. boven de 85 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Om 14.30 uur POELCAPELLE Oppervogel 80 fr. Twee zijdvogels, elk 40 fr. Twee kallen, elk 25 fr. 6 hoekvogels aan 20 fr. Kleine vogels 15 fr. en boven de 60 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. Om 14.30 uur WYTSCHAETE Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Maandag 13 September 1943 Om 14.30 uur ZILLEBEKE-HOOGHE Oppervogel 400 frank Twee zijdvogels, elk 200 fr. Twee kallen, elk 125 fr. en 38 vogels van 80 fr. voor 50 schutters Boven de 75 schutters twee pompons van 120 fr. per 3 schutters. Inleg 85 fr. 5 fr. taks en 10 fr. inleg voor de DRIE KLEUREN (niet verplichtend), waarvan 2 derden aan de drie kleuren en 1 derde aan de 2 kleuren. Kermis-Donderdag 16 September 1943 in plaats van Kermis-Maandag, daar er Maandag schie ting is in 't Hooghe. Om 14.30 uur ZUYDSCHOTE Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.: Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Maandag 20 September 1943 Om 14 uurWestvleteren St Sixtus. Inleg 25 ff. Donderdag 23 September 1943 Om 15 uur Yper, Willem-Teil. Inleg 50 fr. taks. Zondag 26 September 1943 Om 14 uur POPERINGE WILLEM-TELL. Inleg 25 fr. Om 15 uurGheluvelt. Inleg 20 fr. Maandag 27 September 1943 Om 14 uur POPERINGE St-SEBASTIAAN. Inleg 25 fr. L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoende lichtdemping: Declercq A.. Haiglaan. 1 Souvage. Neermarkt. HET KADER. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Donderdag 3 September, door M. Dedullen Roger. Elverdin- gestraat. een vrouwenregenmantel. Maandag 6, door M. Wouts Fernand, Surmontstraat. een lederen geld beugel. Door Me Dequeker Christiane, Dixmudestraat. een kindergeld- beugelt je. Vorloron - Zondag 5 September, langs de baan tusschen Brielen en Reningelst ofwel op het voetbalterrein te Reningelst. een schoone borstspeld, familie aandenken. Terugbezorgen tegen goede belooning aan M. Vanhecke Maurice. Veurnesteenweg, 41, te Brielen. Maandag 6 September, door Me Margonneau Julia. Boomgaardstraat, een gouden armbanduurwerk met gevlochten grijs lederen armband. Beloo ning voor den vinder. Dinsdag 7, door M. D'Haene Julien, Esplanade, een zilveren uurwerk. Door M. Verfaillie Gaston. Zonnebekestwg. een gouden trouwring. Donderdag 9. door Me Vandenkerckhove Jenny. Zonnebekestwg. een gouden oorringje. bezet met wit goud. Door M. Lamoot Joseph, Boterstf.. een zilveren kettingje met scapuliermedaille. Twee groote Artisten Mejuf lei .lette André Fantaisiste moderne Moria'g Humoiiste Fantaisiste - Animateur O leper - T&b&kdief stallen - Verleden week Donderdag bestatigde Menu Jules, wonende Rijselstraat. dat dieven gedrongen waren in zijn moestuin ge legen nabij de stelplaats van den ijzerweg. en er ongeveer 150 tot 200 tabak bladeren hadden afgetrokken. In den nacht van Woensdag op Donderdag werden ten nadeele van landbouwer Legrand Omer. Keramelesteenweg. van 50 tot 55 reesems tabak bladeren gestolen, welke aan den gevel van een hangar achter zijne woning te drogen hingen. Verscheidene konijnen doodgebeten - Dinsdag morgen stelde vrouw Dumoulin Marthe, wonende Lindendreef. vast dat het konijnenhok, gelegen achter hare woning, open stond en dat. van de 9 groote konijnen die zij be zat, er drie dood lagen in het hok zelf. terwijl wat verder in den hof nog eenige andere teruggevonden werden die gansch aan stukken gereten waren. Ook in de gebuurte werden nog verscheidene andere konijnen eveneens dood gebeten gevonden. Men vermoedt dat zulks het werk zal geweest zijn van een grooten hond. Kind omvergereden Dinsdag namiddag, rond 1 u. 30. werd op het gehucht De Potyze de 7 jarige Malfait Roland, van den Zonne- bekesteenweg, aangereden door een vlaswagen die het kind over de beenen reed. Het knaapje, dat aan beide beenen gekwetst was. werd ter verzorging naar het O. L. Vrouwhospitaal overgebracht. Rijwiel ontvreemd - De handelaar Vlaemynck Theophiel plaatste Woens dag avond, omstreeks 10 u.. zijn damesfiets aan den gevel eener herberg in de Rijselstraat, doch toen hij een tiental minuten later weer buiten kwam. was de velo reeds verdwenen. Foto Kei^naerl i Mevrouw A. KEIONAERT heeft de eer haar geachte 1 klienteel te berichten dat zij haar FOTOZAAK voortzet en hoopt zooals voorheen, door haar ver- i zorgd werk en kunstvolle uitvoering, de gunst harer i klienten te genieten. Studio open den Maandag, i Woensdag, Donderdag. Zaterdag, alsook den Zon- 1 dag morgen. (5204) MMMMMMMMWWMMMMMMMkMMMMl Houthulst - Veuitapel in beslat genomen - Bij landbouwer Rooze Leon, wonende Meerlaandreef. die zich maar weinig met zijn leveringsplicht bekommerde, werden door de controlediensten 2 melkkoeien. 1 stier. 3 kalve- ren en 33 zwijnen in beslag genomen. Woumen. - Veediefstallen - Sedert eenigen tijd werden alhier 's nachts herhaaldelijk koeien gestolen uit de vette weiden die langs den Yzer gelegen zijn. Men vermoedt dat zulks het werk is van een ingerichte veedievenbende- Door de rijkswacht van Klerken werd een streng onderzoek ingesteld. Poperinge. - Reeks diefstallen. - Ter herberg Au Grand Christ op de wijk Grooten O. L. Heer. hebben dieven een stootkar en twee rijwielen ontvreemd. Deze vervoermiddelen gebruikten zij waarschijnlijk om een groo teren slag te slaan op de hoeve van Kesteman Julien, waar zij met 400 kgr tarwe aan den haal gingen. Verder werden nog ten nadeele van Jacob Mau rice 20 kgr. carbid en van Maes Maurice 18 brooden gestolen. Elverdinge - Brand - Zondag voormiddag is brand uitgebroken in de stallingen der hoeve van Carpentier Jerome, Hospitaalstraat. Een voorbij ganger. die zulks bemerkte, gaf het alarm en dadelijk werd de brandweer ver- wittigd. die snel ter plaats was. Bij gebrek aan voldoende water kon het vuur niet doelmatig bestreden worden, te meer daar het in de aldaar voor handen zijnde oogstvruchten en hooi een gretige prooi vond. Men zag zich genoodzaakt de hulp der brandweer van Vlamertinge in te roepen, die ijverig medewerkte om het woonhuis te vrijwaren, iets waarin men voor het grootste gedeelte slaagde, en om uit de brandende gebouwen te halen wat er nog te redden viel. Men moest tot 1 u. namiddag werken eer de brand volledig ge- bluscht werd en de aangerichte schade is zeer aanzienlijk. Dit is thans de tweede maal in een week tijds dat een hofstede door brand geteisterd wordt. Begin Tan brand - Op de goederenstatie heeft een wagon, geladen met grint, vuur gevat. De pompiers, die verwittigd werden, slaagden er zonder veel moeite in het begin van brand te blusschen. Zonnebeke - Armbrank- De 14 jarige Desaele Daniël, zoon van Gustaaf, landbouwer. Beselarestraat. viel van de ladder tijdens werkzaamheden in de schuur. Hij brak zich den linkerarm. Benoemingen - We vernemen dat onze Eerwaarde Heer Onderpastoor A. Callewaert. na 16 jarigen dienst op onze parochie, tot Bestuurder der H. Familie te Kortrijk benoemd is en dat de Eerw Heer Theusscher. onder pastoor te Poelkapelle, alhier Eerw. Heer Callewaert vervangen zal. Woesten - Tuinbouw - Zondag a. s. houdt onze gilde haar maandelijk- sche vergadering, om 7 ure, bij Amand Vanlerberghe. Vooreerst komt het verslag der laatste bijeenkomst, waarna een belangrijke voordracht volgt.j Be langrijke mededeelingen en toelichtingen worden verstrekt. Het is niet zonder reden dat alle leden er aan houden hun vergadering bij te wonen, waar hun allerhande belangen over het tuinieren en de kleinveeteelt medegedeeld wor den: Er is nog meernieuwe leden kunnen zich bij onze reeds groote lief- hebbersgilde laten inburgeren dit in hun eigen belang en voor het welzijn der gemeenschap. 0 Leergasten in den kleermakersstijl komt de lessen volgen in onze afdeeling snit en confectie, 3 uur per week. De inschrijvingen worden gedaan 's Zondags van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur, St Jacobsstraat 5. De eerste les van het nieuw schooljaar zal gegeven worden op Maandag 4 October te 9 uur. De DeVlag, cel leper, deelt mede De tentoonstelling van Moderne Duitsche Schilderkunst, welke van 4 tot 9 dezer, door ging in de Raadzaal van het Stadhuis, kende zooals verwacht werd, onder de kunstliefheb bers. een schitterenden bijval. De reproduk- ties van befaamde meesters bereiken het vol maakte en zoowel de aanwezige klassiekers als de voorloopers van het modernisme zijn meesterwerken. Deze tentoonstelling, midden het oorlogsgewoel, legt getuigenis af van het jonge bruisende leven, dat thans zoowel in het Rijk als in Vlaanderen aanwezig is. De werving voor de Junkers-leerlingenwerken gaat onverpoosd door. Alle jongelieden van 14 tot 17 jaar. die zich tot het metaalvak aangetrokken ge voelen, kunnen onmiddellijk bij de Junkersflugzeugwerke geplaatst worden, waar ze tot volwaardige stielmannen en meesters zullen opgeleid worden. Benevens kostelooze verpleging en onderdak, wordt hen gedurende hun op leidingsperiode nog een ruim zakgeld uitbetaald. Alle nadere inlichtingen worden op het DeVlagsekretariaat. Deken Delaerestraat, 3. verstrekt. Einde September worden opnieuw enkele honderden kinderen verzonden naar Moselland. waar ze in een overheerlijke natuur naar lichaam zoowel als naar geest zullen gesterkt worden. Midden Oktober zal eveneens een spe ciale trein een nieuw kontingent kinderen naar het Moselland brengen. Ouders aarzelt niet langer uw kinderen gedurende zes maand aan het heer lijke verlof te laten deelnemen dat u kosteloos aangeboden wordt. Alle Vlaamsche jongens en meisjes van 10-14 jaar die niet lijden aan besmette lijke of geheime ziekten komen hiervoor in aanmerking. Aanmeldingen en nadere inlichtingen worden op het sekretariaat verstrekt, Vlaamsche meisjes die in zich de geschiktheid gevoelen om tot verpleegster te worden opgeleid, melden zich voor het Duitsche Roode Kruis. Voorwaar den en aanmeldingen geschieden op het sekretariaat. Het Langemarck-Studiura biedt aan alle jonge Vlamingen beneden de 25 jaar de kans om verder te studeeren. Iedereen die om een of andere reden het studieboek moest ter zijde leggen, kan opnieuw zijn studies voortzetten, indien hij in zich de roeping en de bekwaamheid hiertoe aanvoelt. Hierdoor is het niet langer meer waar. dat bekwame arbeiderskinderen hun studies moeten staken en aldus voor de volksgemeenschap verloren gaan. Vraag inlichtingen op het sekretariaat der DeVlag.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2