2 VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Bij White Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen der Matchen van Zondag 19-9-1943 Aan de Sportliefhebbers le Groote Eereprijs DE BEURS 125 km. voor BEROEPSRENNERS WIELERSPORT Groote VELOKOERS voor Beginnelingen NIJVERHEIDSSCHOOL, 8, O.L.Vrouwstr. WINTERLEERGANGEN ALLERHANDE NIEUWS St Jozefs Vrije Beroepsschool leper. Terug invoeren van den Wintertijd HANDBOOGSCHIETINGEN DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 24-9-1943 genomen. In de Citadel van de stad werden groote voor raden wapens en munitie buitgemaakt. DISSDAG 21 SEPTEMBER Ten Noorden van de Zee van Azov, ten Oosten van den Mldden-Dnjepr, aan de Desna en in het gebied van Smo lensk hebben onze troepen ook gister zware afweerge- vechten geleverd tegen sterke vijandelijke afdeelingen. Uit Zuld-Italiê wordt plaatselijke gevechtsactivitett In den sector van Salerno en Potenza gemeld. Verscheidene vijandelijke aanvallen werden aldaar algeslagen. Verleden nacht vlogen eenlge vijandelijke vliegtuigen boven het Rijksgebied en wierpen afzonderlijke bommen uit die slechts onaanzienlijke schade veroorzaakten. Uitslagen der Matchen van Zondag 19-9-43 II* Afd. Provinciaal W.S.Ieper-Deerlijk Sp. R.C.Harelbeke-Zwevegem W.S.Houthulst-S.CBizet St.Moeskroen-C.S.Yper lle Afd. Gewestelijk A F.CPoperinge-R.Kortemark 15-0 0-5 S.K.Reningelst-B.S.Poperinge 4-0 ie Pr.Langeraark-W.S.Passchend. 4 6 E.Wervik-CS.Langemark 11-1 Brielen Sp.-E.Boezinge 3-2 1-1 Kadetten F.C.Izegem-S.K.VUniertiage 7-0 Kortrijk Sp. A-St.Morakrotn 6-0 S.V.Wtvelgem F.CTorhout 2-2 C S.Yptr S.C.Mtcntn B ff. 5-0 S.C.Meenen A-Kortrijk Sp. B 0-4 Matchen voor Zondag 26-9-43 Teniij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 15 a lie AFDEELING PROVINCIAAL C. S. Yprols R. Harelbeke Annicaert S. K. Vlamertinge Stade Móeskroen Holvoet H. S. C. Bizet - XV. S. leper Depraetere F. Torhout - W. S. Houthulst 14.30 uur Verbeke Zwevegpm F. Izegem Roffiaen Deerlijk Bp. en Waregem Sp. bye. lie GEWESTELIJK A. B. S. Poperinge E. Wervlk Denys E. Boezinge F. Poperinge Croquette C. Langemark Brielen Sp. De Keirsgieter W. S Passchendale S. K. Reningelst Knockaert R. Kortemark P. Langemark David KADETTEN 10.00 u. S. Meenen B Stade Kortrijk Callewaerf V. St. Moeskroen S Meenen A. Dewulf 11.00 u. Kortrijk Sp. B Kortrijk Sp. A Depoortere C. S. Yprols bye. Stade Moeskroen 1 C. S. Yper 1 Cercle opende, vorigen Zondag, op gunstige wijze de nieuwe competitie. Niet alleenlijk er je fyloeskroen één puntje veroverd, doch de rood-witten presteerden da^fftj in de grensstad zeer bevredigend. Er zat werkelijk animo in de^loeg en de .Stadisten mogen zich gelukkig achten, dat niet de- beide puntöTnaar Yper kwamen. DE MATCH Onder de leiding van scheidsrechter Roffiaen wordt er opgezet. Pas is het leder uit het center of Gerbovits moet tusschenkomen op inzenden van Cherchye. Even later schiet Decheiver naar doel en wanneer de Waalsche doelwachter reeds geklopt schijnt, botst de bal tegen de onder zijde der deklat en vandaar'tertgWn het veld. DiUhad kunnen het openings- punt wezen Het terrein van Moeskroen ligt in zeer goeden staat en dit is een kolfje naar de hand der Cerclemannen. die af en toe den stevigen back Petit voor zeer critieke standjes plaatsen. Aan de 16e minuut snelt Decheiver langs zijn lijn. lokt Gerbovits uit zijn doel en vindt nog juist gelegenheid om het leder voor te schotelen aan Cherchye, die aanteekent (0-1). Voortgestuwd door hun tniddenhalf. den Antwerpenaar Jos Lodts, stellen de groen-witten thans Dewulf op proef. Middenvoor Decoene toont zich hierbij een uitblinker in brutaak spel en Dewulf kan geen enkel bal opvangen zonder in gevaarte verkeeren van gechargeerd te worden. Plots zendt Freddy keurig in en Pontje kopt binnen. De scheidsrechter kent echter wegens off side van linksbuiten Berten. die wel in buitenspel positie stond, doch nochtans geen deel nam aan den aanval, het doelpunt niet toe. Moeskroen reageert en hun linkervleugel brengt onze defensie in de war. Dewulf komt uitgeloopen op het oogenblik dat de linksbinnen naar doel schiet en Versaevel kan den bal slechts over de fatale lijn stoppen (1-1). Daarop rust. In de tweede helft loopt Stade vlug van stapel, maar de rood-witten replie- ceeren gepast. Knockaert. die voor de rust kanthalf speelde om daarna met binnenspcler Godderis van plaats te verwisselen, verschalkt de backs en komt alleen vóór den localen doelman, deze kan echter nipt het leder bemachtigen. Tot de laatste minuut blijft de uitslag onzeker en alhoewel de Yperlingen ge durende het laatste kwartuur de maat aangeven, toch slagen ze er niet in om de overwinning binnen schot te halen. Met 1-1 score wordt het inrukken bereikt. BONDIGE BESCHOUWING Een goede inzet dus van het seizoen 43/44 Met een tikje geluk ware 't zeker een zegepraal geweest. Moeskroen liet ons thans een veel beteren indruk dan tijdens hun oefenmatch te Yper. Vooral middenhalf Lodts. de linkervleugelspelers en de verdedigers waren voetbalelementen van zeer goed allooi. Bij Cercle voldeed de? gansche ploeg. Versaevel V. was evenwel de groote uitblinker. Dewulf en Litière stonden hun man. terwijl Godderis zeer machtig evolueerde na de verfrissching. Kozen stond ditmaal tegenover een waardig concurrent en trok zich desniettegen staande uitstekend uit den slag. Ook Fontje was in form evenals Mail- liard en Decheiver. die heel wat verbeterd zijn. Freddy moet echter nog leeren naar binnen zwenken met den bal. Knockaert had last met zijn schoe nen. doch was niettemin goed op dreef. Cherchye en Berten verwisselden onderling van plaats na de koffie. Ward je presteerde op zijn best zoowel als middenvoor als langs het lijntje, doch de ploeg marcheerde het flinkst wanneer hij optrad als linksbuiten. Berten immers kon zoo precies niet inzenden Zondag a. s. komt R. C. Harelbeke op bezoek en met de Ratjes hebben we nog meer dan één eitje te pellen. Er moet in ieder geval revanche genomen worden over de 2-3 en 7-0 nederlagen van voorgaande seizoen 1 De kadetten moesten verleden speeldag niet in lijn komen, aangezien Mee nen B forfait verklaarde en ook Zondag e. k. zijn Ossieur en zijn maten vrij. ROGIMAR. White Star - Deerlijk Sport 0-5 De vuurdoop in lie Provinciaal. - White Star speelde Zondag laatst zijn eerste wedstrijd in de nieuwe reeks, en wel tegen de in forme zijnde ploeg Deerlijk Sport. Het werd voor onze kleuren een nederlaag met forfaitscoor 0-5. Daar had zich niemand aan verwacht, alhoewel ook niemand vast en zeker een overwinning durfde voorspellen. Tegen alle verwachtingen in. presteerde onze ploeg niet zooals verwacht werd. Iedereen verwachtte zich aan 'n kranig verweer, en 'n durvend aanval len. Maar in alle lijnen heerschte er zenuwoverspanning, en enkele spelers waren bepaald nul tengevolge van die spanning. De cijfers zouden kunnen leiden tot 'n besluit dat het 'n spel was van kat en muis Dat Was het niet niemand zou durven beweren dat White Star volledig ingedrukt werd. Wat wel waar is onze spelers kwamen steeds te laatze wachten op den bal. in plaats van zelf den bal te gaan halen. Gebrek aan snelheid, gebrek aan doordrijvend spel. Ten slotte moest iedereen toegeven dat onze midvoor. goed gehouden door de bezoekers, toch een paar keer sukses verdiende. De kans telt ook voor iets in 't spel. Wat er ook van zij 't is de eerste ontmoeting in de hoogere reeks We begrijpen de spanning, maar we ontmoedigen ons daarom niet We weten dat we nog moeten leeren En onze spelers zijn besloten de lessen ten nutte te maken. Zitdag a. s. spelen onze mannen tegen hun vroegere rivalen Le Bizet. Wat de uitslag zal worden is een raadsel de ploeg ondergaat zekere wijzi gingen. tengevolge der verplichte afwezigheid van een paar mannen. Onze Jeugd pl<*eg speelt te 16.30 uur een vrienden wedstrijd tegen het geduchte Zonuebeke. 't Zal van geen leien dakje loopen. F.C.Westout-SiK.Rening.(JpL) 1-1 S.K.Nieuwkerke-S.C.Bizet 3-0 F.C.ZandvoSrde- B.S.Geluveld 2-5 S.C.Meesen-B.S.Kemmel 0-4 Houth. Sp.-B.D Hollebeke 6-4 TOMOOi E. WatOU V.J.Dikkeb.-ffcK.Elverdinge 3-1 F.C.Roesbr.-S.K.Reningelst B 5-1 S.K. Zillebeke-E.Beselare 8-0 E.Watou-F.C.Poperinge B 3-2 Uitslag der Match van Maandag 20-9-1943 E. Weaevleteren-F.C.Roeabrugge 2-2 Matchen voor Zondag 26-9-1943 Tornooi E Watou 15J0 u Stavele-Ex. Oo.tvlet M a. Pr Lxngem.-Elverdinge (Jpl j 14.30 u. B.S.Gelii veld-S.K.2illebeke 1 5 ti E Beaelare-E.Werrik B 13 a V.I.Dikkeb.-S.K.Reoing. (JplJ 15 a. S-K.Rating. B-F.C.Poper. B 14 a W S.leperIJplJ-Zonneb. Sp. 17 u. E.Watou-F.C.Roesbrugge Bariehtan aaa 4a Club* Etn laatste maal worden de H.H. Secretarissen vriendelijk doch dringend cht den aitslng van den wedstrijd dadelijk aan leper 215 te telefo- De Secretaris. J. Jan,seas lederen Zondag avond vanaf S 30 uur de voetbal uitslagen van hoogere en lagere afdeelingen bi) Etienne Servaes, herberg In de Nieuwe Telefoon Frenchlaan, 52, leper. STAD IEPER Op Zntei-tlng VJt 8o|it(>mbei* lt>43 om 14 uur 12.000 FRANK PRIJZEN en 1000 FRANK PREM1EN Beker Ypersche Centrale Brouwerij voor clubrangschikking. WEGWIJZER VIER MAAL Meenenstraat. Zonnebekesteenweg. Potyze. St-Jan. Bruggesteenweg. Diksraudestraat. Markt. Rijselstraat. St- Elooi. Wytschate. Kemmel. Clytte. Dickebuschsteenweg. Statiestraat. Tem pelstraat. Boterstraat. Markt. Meenenstraat, en NOG ÉÉN MAAL Meenenstraat. Potyze. St-Jan. Bruggesteenweg. Diksmuidesteenweg. Oude Veurnestraat. Veurnesteenweg. Maloulaan. Sta tiestraat. Tempelstraat. Boterstraat. Markt. Meenenstraat. VERTREK en AANKOMST De Beurs Meenenstraat. Rugnummers en premiënuitdeeling Café Central Groote Markt. 14. Reeds ingeschreven renners Ryckaert Marcel, Kampioen van België. Callens Norbert. Kampioen van Vlaanderen. Dielemans Marcel. Kampioen van Brabant (Onder voorbehoud). Christiaens Georges. Overwinnaar van den Grooten Prijs van leper 1938. Degraeve Maurice. Windels Remi. Matton Albert. De Raeve Sylvère. Vlieghe Julien. Van Ryckeghem. Vandecasteele André. Mommerency Arthur. Mommerency Omer. Vitse Valeer. Rathe Karei. Vroman Gérard. Berton Albert. Delmuylle Henri. Declerck André. Van Dongen Frans. Missine Roger. .Desmet Albert. Lingier Julien. Descamps Albert. Devos Albert. Oreel René. Vandamme André, Vandendriessche Félicien. Rondele Jef. Heydens André. Waelkens Georges. Desplentere Georges. Bocklandt Robert. Meheus Joseph, Thoma Emmanuel. Callewaert Gervais. Renard Jules. Meersman Maurits. Deschacht Maurits. Desmet Roger. Lambrecht Aimé. Wydooghe Pol. Baele Julien, D'Hondt Georges. Desmet Julien, Vandewalle Valeer. Rogghe Leon. Simaer Frans. Rosseel Albert. Rogiers Emiel, Debaene Honoré. Voor juiste rugnummers en verdeeling der prijzen, gelieve men de pro gramma's te raadplegen. Gedurende de koers. Micro-Reportage door den Heer A. Desplentere, velodroom-bestuurder te Rumbeke. ROGISA. Renners Opgelet Een belangrijke premie van niet minder dan 200 fr. wordt geschonken door de sportminnende studentenjeugd uit het College te leper. Wie beweert er nu nog dat er geen sportbloed door onze aderen vloeit Cicero. 25 September 1943 Dag waarop de groote eere-prijs De Beurs voor de eerste maal te leper zal betwist worden. Reeds meer dan vijftig renners zonden tot nu toe hun inschrijving en indien het zonnetje niet achterwege blijft, dan zal het morgennamiddag vollen bak zijn in onze Hallestad. Onze collega Rogisa zorgt opeen andere plaatsin dit blad voor nadere bijzonder heden. alsook voor de lijst der deelnemers. Wij voor ons deel. wenschen de inrichters veel. machtig veel, succes. Ze verdienen het ten volle, want er vloeide reeds heel wat water naar de zee al vorens de koers, ten minste zooals ze er thans uitziet, tot stand kwam. Honoré D'HONDT en zijn ijverige medewerkers hebben zoo ook meer dan een druppeltje zweet gelaten bij het op getouw zetten van hun koers. Dat de belooning nu niet op zich laat wachten Wat onze junior Van Hove betreft Georges kon. nog steeds in moeilijk heden verkeerend met zijn zweer, gedurende deze week aan geen wedstrijden deelnemen. Bij de beginnelingen was het de beroepsrenner Maurice Degraeve die. op Montmartre. de bloemen veroverde. Maurice leed halfweg koers bandbreuk, kon naderhand vervoegen en wist uiteindelijk de plaat te poetsen om de zege te bemachtigen. Coppens werd tweede en Lacante derde. Uitslag M. DEGRAEVE. de 60 km. in 1 u. 35 min. 2. Coppens Fran cois, op 2 m. 10 3. Lacante. op 1 lengte 4. Delestrez 5. Van den Burie 6. Duprez 7. R. Van de Casteele 8. O. Van de Casteele. Maandaq j. 1. reed Lacante eerste te Meesen. Coppens bolde er vierde. ROGYPRIS. Zondag 3 October 194 3 in de De Haernestraat STAD IEPER Teekenschool voor Jongelingen o De Burgemeester der Stad leper heeft de eer de belanghebbenden ter kennis te brengen, dat de in teeken, bouw- en beeldhouwkunde, schilderkunst.* mekaniek teekenao en electriciteit ZULLEN HERNEMEN OP MAANDAG 4 OCTOBER a. s Buiten het teekenen volgen de leerlingen ook uiterst nuttige lessen in rekenkunde, meetkunde, natuurkunde, huishoudkunde, enz., aangepast aan de verschillende ambachten en bedrijven. Deze zeer belangrijke lessen zijn volledig kosteloos en laten toe een diploma einde studiën te verwerven en mede te dingen naar de geldelijke premiën die eraan verbonden zijn. Zij hebben plaats op de weekdagen van 6 tot 8 uur 's avonds van October tot einde Maart (den Zaterdag uitgezonderd). 's Zondags van 8.30 tot 10.30 uur voormiddag voor schilders alleen. Voorwaarden Minstens 14 jaar oud zijn. Leerlingen die middelbaar onderwijs en vakscholen gevolgd hebben kunnen 1 tot 3 jaren inwinnen. Inschrijving voor de nieuwe leerlingen op ZONDAG 3 OCTOBER, van 10 tot 12 uur. in de lokalen der school. leper, den 13 September 1943. De Burgemeester. A. Notebaert. 15 u. W.S.Provea-F.C.Poperinge B 14.30 u. B.D.Holleb.-F.C.Warneton leper - Uitslag prijskaarting De prijskaarting ingericht op Zondag 19 September 1.1. bij Ab. Knockaert. Meenensteenweg. gaf volgenden uitslag Er waren 91 deelnemers voor de 6 prijzen, hetgeen een zeer mooi resultaat is. Het koekebrood werd gewonnen door Kerrinckx Albert en het konijn van 3.5 kgr. door Delaire Robert. Wonnen achtereenvolgens 35. 30. 25 en 20.fr. de heeren Devos Alf.. Van Slembrouck Kamiel. Hondegem Maurice en Tresy Auguste. Aan allen goed heil en geluk en tot de volgende kaarting. E. S, Kader van gestolen rijwiel teruggevonden - Zondag laatst werd in het water der Wieltjegracht, nabij de zwemkom, door heer Demey Daniel het raam vaneen damesrijwiel opgevischt. Uit het onderzoek door de politie in gesteld bleek dat het de fiets betrof welke alhier aan den vischwinkel Litière. Korte Thouroutstraat. in Januari 11. ten nadeele van Bouden Alice. Zonne bekesteenweg. gestolen werd. Brand - Dinsdag avond, omstreeks 6 u. 30. is brand ontstaan in een gara ge gelegen Dickebuschsteenweg. Handelskwartier, toebehoorende aan den heer Charles Vermeulen en thans gebruikt door den dienst van Bruggen en Wegen. Een aldaar staande auto van laatstgenoemden dienst was. tengevolge eener kortsluiting inde electrische leiding, in brand geraakt, wat gelukkiglijk spoedig opgemerkt werd. zoodat de brandweer tijdig kon verwittigd worden. Weinigen tijd nadat het brandalarm weerklonken had. waren de pompiers met hun materiaal reeds ter plaats, wat echter niet belette dat het vuur zich intusschentijd reeds aan het dak der garage had medegedeeld. Dadelijk werd de brandende auto naar buiten getrokken en het vuur werd van alle zijden met kracht bestreden, zoodat men er spoedig in slaagde het volledig te over meesteren en uit te dooven. Dank aan het snel en krachtdadig optreden der plaatselijke brandweer, onder het bevel van luitenant Seys. kon de auto van algeheele vernieling gevrijwaard worden en is de aan het gebouw aangerichte schade slechts weinig belangrijk. OUDERS. Laat uw zonen, die het lager onderwijs af hebben, gedurende hun vrije avonduren de winterleergangen volgen der stedelijke Nijverheidsschool zij worden er kosteloos opgeleid tot bekwame en geschoolde vakmannen, welke voorzien van hun einddiploma overal zullen worden voorgenomen. Maakt gebruik van de mogelijkheden die onze instelling U biedt om uw kinderen van -niet gespecialiseerde daglooners op te leiden tot flinke ambachts lui. (Voorwaarden en inschrijving zie hooger). Het Bestuur. Foto Keignaert Mevrouw A. KEIGNAERT heeft de eer haar geachte klienteel te berichten dat zij haar FOTOZAAK voortzet en hoopt zooals voorheen, door haar ver zorgd werk en kunstvolle uitvoering, de gunst harer klienten te genieten. Studio open den Maandag, Woensdag, Donderdag, Zaterdag, alsook den Zon dag morgen. (5204) Poelcapelle - Onvoorzichtig knaapje - Zaterdag laatst speelde de 9 jarige Monteyne Roger met carbid dat hij in een fiesch met water deed smel ten. tot opeens de flesch. onder den druk van het gevormde acetyleengas. met geweld aan stukken sprong. De jongen werd deerlijk gewond aan het aange zicht en vooral aan een oog. waarvan hij misschien het gebruik verliezen zal. Het kleine slachtoffer werd ter verzorging naar het O L. Vrouwhospitaal te leper overgebracht. Geluveld. - Voeten verbrand. - Alswanneer de genaamde Knockaert Henri, landbouwer, langs de Beselaerestraat alhier, strooi aan het vervoeren was met den kruiwagen, dewelke hij voor zich vooruit stak. is hij terecht ge komen in een aldaar liggende brandende hoop kaf. met het gevolg dat hij erg aan beide voeten verbrand is. Geneeskundige hulp is moeten ingeroegeo worden. Zonnebeke - Diefstal. - Bij Jozef Mestdagh. in de Spiistraat, werden 's nachts 30 tabaksplanten gestolen. Wreedheid. - Geruchten doen de ronde dat ter hofstede C. D. in de Moorsledestraat, het waakhondje voor straf aan de bijenkorven gebonden werd daar het een kieken had doodgebeten. Gevolg:den volgenden morgen lag het trouwe hondje doodgestraald. Poperinge. - Gevaarlijk spel. Enkele kinderen vermaakten er zich mede met carbid in een met water gevulde flesch te doen en deze te stoppen. Tengevolge van het hierdoor ontstane gas ontplofte de flesch terwijl een der knapen ze nog in de hand hield. Drie der kinderen liepen hierbij verwondin gen op. Brand- Ten nadeele van landbouwer Dehondt Remi en Desmyter Guillaume. werden van ieder een tarweschelf. die op ongeveer 250 m. afstand van elkaar verwijderd stonden, in brand gestoken. Men vermoedt dat het hier een wraakneming betreft. Een streng onderzoek is ingesteld. Diefstallen. Bij Handpoorter Joseph. Crombekestraat. zijn dieven aan den haal gegaan met een aantal reesems tabakbladeren, welke aldaar te dro gen hingen. Terwijl de genaamde Verhaeghe Felix een boodschap deed in den win kel van Devos Jerome, werd zijn rijwiel, dat hij aan den gevel geplaatst had, gestolen door een onbekende die ermede de plaat kon poetsen. Personen ech ter. die den dief bemerkt hadden, konden er een vrijwel nauwkeurige persoons beschrijving van geven, zoodat men hoopt er spoedig de hand te kunnen op leggen. Kindje onder de tram. Het tweejarig jongentje van Malbrancke Arthur werd 's avonds in de Doornstraat, rechtover zijn woning, door de tram verrast en omvergereden. Spijts de heldhaftige pogingen van den machi nist die alles in het werk stelde om de aanrijding te vermijden, verdween het knaapje onder de locomotief en twee wagons waren er reeds over gereden toen men er in slaagde de tram te doen stoppen. Het was met een angstig voorgevoel dat men zich dadelijk beijverde het kind van onder het zwaar ge vaarte te halen, doch als bij wonder was het nog levend en bleek het zelfs veel minder gekwetst dan men algemeen gevreesd had. Een bijgeroepen ge neesheer stelde een beenbreuk vast en enkele verwondingen over gansch het lichaam, die echter geenszins het leven van het knaapje in gevaar stellen. Deze gelukkige omstandigheid is te danken aan het feit dat de grond aldaar tusschen de tramriggels wat diep is uitgehaald, zoodat de tram over het kind heen reed schier zonder het aan te raken. k Leergasten in den kleermakersstijl komt de lessen volgen in onze afdeeling snit en confectie. 3 uur per week. De inschrijvingen worden gedaan 's Zondags van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur, St Jacobsstraat 5. De eerste les van het nieuw schooljaar zal gegeven worden op Maandag 4 October te 9 uur. Naar het agentschap Belgapress mededeelt heeft de ministerraad voor de Reichsverdediging het wederinvoe ren van den normalen tijd in den winter 1943-44 aange nomen. De overgang van den zomertijd tot den normalen tijd zal op Maandag 4 October 1943om 3 uur 's morgens geschieden. Op dit uur moeten de uurwerken één uur achteruitgezet worden. STAANDE PERS Zondag 26 September 1943 Om 14 uur stipt POPERINGE. WILLEM TELL Op- pervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr.Kleine vogels 20 fr. en boven de 75 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Koppels tellen. Om 14.30 uur NOORDSCHOTE, aan de pers van RE- NINGE Oppervogel 150 fr.Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 85 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Om 15 uur GELUVELD Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 30 fr. 15 prlmés aan 20 fr. Kleine vogels 15 fr. en boven de 80 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. Maandag 27 September 1943 Om 14 uur stipt POPERINGE. St SEBAST1AAN Op pervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 frank. Inleg 25 fr. Donderdag 30 September 1943 Om 14 30 uur WOESTEN Oppervogel 200 fr.Twee zijdvogels, elk 100 fr. Twee kallen, elk 70 fr. Kleine vo gels 40 fr Hoven de 50 schutters alle tweetal een vogel van 40 en een van 60 fr. Inleg 50 fr. -f- 2 fr. 50 taks. Zondag 3 October 1943 Om 1.30 uur WATOU. Inleg 25 frank. Om 14 uur VLAMERTINGHE. Inleg 25 frank. LIGGENDE PERS Maandag 27 September 1943 Om 15 uur GELUVELD. in de Congo. Tramstatie, bij Pauwels Oppervogel 100 fr.Twee zijdvogels, elk 50 fr.: Twee kallen, elk 30 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. '%£*m »v DegDeVlag-Ccl leper, deelt mede Woensdag 29 September, te 19.30 uur. wordt in de kinema-zaal Flora voor het Iepersche publiek de prachtfilm «De Geliefde» vertoond. Iedereen is op dezen filmavond wel kom en wordt er verwacht. De toegangsprij zen zijn derwijze gesteld, dat eenieder van de vertooning kan genieten. Midden Oktober vertrekt het kontingent kinderen, door de zorgen van de DeVlag. voor zes maand in verlof naar Duitschland. Reeds herhaalde malen werd er op gedrukt, dat de kinderen geplaatst worden in de mooiste en gezondste streken van het Rijk, ver Van alle luchtbombardementen. Aan voeding wordt de kinderen alles verstrekt wat npodig is. om ^hun jeugdige lichamen aan kracht en gewicht te doen winnen, terloops weze er op gewezen, dat de> kin deren benevens de gewone Duitsche rantsoeneering. die heel wat hooger is dan de onze. nog op deze een toeslag van 20 t. h. krijgen. Het onderwijs dat in de K.L.V. Lagers wordt verstrekt is in doorsnee hooger dan in Vlaande ren, dit volgens bestatiging der aldaar verblijvende Vlaamsche onderwijzers. Dus kan hoegenaamd geen spraak zijn van verlies aan studies. Het gaat er om. om aan alle Vlaamsche ouders de gelegenheid te geven gedurende zes maand, zelfs kap verlenging bekomen worden, hun kinderen een kosteloos en heilzaam verlof zoowel naar geest als naar lichaam te verstrekken. De aanmeldingen geschieden op het DeVlag-sekretariaat. waar tevens met de meeste bereidwilligheid alle aanvullende inlichtingen worden verstrekt. Tegen uiterst gunstige voorwaarden worden Vlamingen de kans gebo den om in den Balkan bij de O.T. ingezet te worden. Tevens worden hiervoor Nachrichters. alsmede vaklieden als Bagger- en lokomotiefmachinisten ge vraagd. Benevens de zeerhooge loonen en premies, geschieden onderbrenging verpleging en inkleeding kosteloos.Inlichtingen op het sekretariaat te bevragen Vlamingen in de Deutsche Kriegsmarine. Thans wordt aan de Vlamin gen de gelegenheid gegeven om ook op zee te bewijzen dat ze daar thuishoo- ren. Door de eeuwen heen zijn de Vlamingen koene zeevaarders geweest. Dit hebben zij ten allen tijde bewezen. Jonge kerels en mannen van 17 tot 45 jaar die lichamelijk geschikt zijn en een blanko strafregister hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden op het sekretariaat of bij alle Ortskommandanturen van de Duitsche Weermacht. Nadere inlichtingen worden volgaarne op het sekretariaat verstrekt. Jongelingen van 14 tot 17 jaar. die U tot het metaalvak aangetrokken gevoelt en die later als volwaardige vakmannen en meesters dit beroep wilt uitoefenen. U wordt een eenige kans geboden, door U aan te melden bij de Junkers Flugzeugwerke. waar U kosteloos, tot bekwame en krachtige vak mannen zult worden opgeleid.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2