2 VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Bij White Star leper Lichtdempingsdienst Gewestelijk Comiteit Westland leper Aan de Sportliefhebbers ALLERHANDE NIEUWS Wijk De Haernestraat (Sterrestraat) Groote Prijs Fonten Ghesquière voor BEGINNELINGEN WIELERSPORT P HILAT E L NIJVERHEIDSSCHOOL, 8, O.L.Vrouwstr. Teekenschool voor Jongelingen WINTERLEERGANGEN De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers HANDBOOGSCHIETINGEN DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHI 1 - 10 - 1943 Vandepitte Depraetere Blauwe Rotfiaen Uitslagen der Matchen van Zondag 26-9-43 II" Aid. Provinciaal II* Aid. Gewestelijk A C.S.Yper R C.Harelbeke 3-0 B.S.Poperinge-E. Wervik uitfl. S.K. Vlaaertiage.St.Moeskroeii IA E.Boexinge F.C.Popermge 7-3 S.C Bizet-W.S leper 0-2 CI unie u F.C.Torbjut W S.Houthulst 1-3 C.S.Ungemark-Brillen Sp ultg. Zwevegem-P.C.Izegem 3-3 W.S.Passchend.-S-K.Reningelst é-2 Deerlijk Sp. en S. V. Wevelgem bye R.Kortemark-Pr.Langemark ff. 0-5 Matchen voor Zondag 3-10-43 Teaxij andersluidende vermeldingen kickotf der wedstrijden te 15 a lie AFDEELING PROVINCIAAL W S. leper Houthulst (14.30) Lagast Harelbeke St. Mouscron Vlamertinge Zwevegem (14.30) Izegem C. S. Yprois Wevelgem Deerlijk lie GEWESTELIJK A F. C. Poperlnge C. S. Langemark Degrijse Boezinge Kortemark (15.15) Ghijoot Prior Langemark Renlngelst Hoelvoet Wervlk Passchendale Vandevelde Brielen B. S. Poperlnge Tulpin KLASSEERING lie PROVINCIAAL W. S Houthulst 2 2 0 0 11 1 4 C. S. Yper 2 I 0 I 4 I 3 F. C. Izegem 2 I 0 I 10 3 3 Stade Moeskroen 2 10 17 2 3 Zwevegem 2 10 18 4 3 Deerlijk Sp. 110 0 5 0 2 W. S leper 2 1 10 2 5 2 S. V. Wevelgem 1 0 0 1 2 2 1 F. C. Torhout 2 0 1 1 3 6 1 R. C. Harelbeke 2 0 2 0 1 8 0 S C. Uizet 2 0 2 0 0 9 0 S. K. Vlamertinge 2 0 2 0 1 13 0 KLASSEERING He GEWESTELIJK A. W. S Passchendale 2 2 0 0 12 6 4 Eendr. Wervik 1 1 0 0 11 1 2 Brielen Sp. 1 1 0 0 3 2 2 F. C. Poperlnge 2 1 1 0 18 7 2 Eendr. Boezinge 2 1 1 0 9 6 2 Pr. Langemark 2 1 1 0 9 6 2 S. K. Renlngelst 2 1 1 0 6 6 2 b. S. Poperinge 1 0 1 0 0 4 0 C S. Langemark 1 0 1 0 111 0 Kortemark 2 0 2 0 0 20 0 C. S. Yper 3 - R. C. Harelbeke 0 Verleden speeldag is Cercie er eindelijk eens in geslaagd R. C. Harelbeke onder de knie te kouden. Steeds hadden de rood-witten de meeste moeite van de wereld om de Ratjes te vloeren en de nederlagen waren gemeen goed. Ja I Er zijn zoo van die ploegen waartegen men. alhoewel van gelijke sterkte, moeilijk kan zegevieren. Zondag stonden de rollen omgekeerd en de paars- witten mochten ditmaal in een nederlaag berusten. De match - Niettegenstaande het weder zeer ongunstig was. hadden toch een tweehonderdtal supporters zich de verplaatsing naar het Augustiaussta- dion getroost. Om 15 uur riep de keer Annicaert de ploegen in lijn. Aanstonds vi«] het op. dat we slechtseen matige match zouden bijwonen. Het veld lag in zeer slechten staat en het regende onophoudend, terwijl het spoedig bleek, dat Harelbeke niet meer beschikte over de ploeg van eertijds. Langs beide zijden werd er goed aangevallen en de backs kregen gelegenheid om flaters te begaan k voloaté. Met Cercie een tikje gevaarlijker dan Noppe en Cie. ging heJ eerste halfuur voorbij zonder dat de doelwachters verschalkt werden. Na 32 minuten spel. op inzenden van André Godderis. kon Berten eindelijk Van- denborre ket nakijken geven (1-0) R. C. H. reageerde bijna niet en evolueerde als een verloren ploeg, zoodat juist vóör de poos Pontje, via den paal. den voorsprong op 2-0 kon brengen. Na de kampverwisseling was er maar één ploeg meer op ket veld. De bezoekers hadden waarlijk niets meer in de pap te brokkelen en langs Berten. op hoekschop gegeven door Decheiver. kwamen de bordjes op 3-0 te staan. Met C. S*Y. afgeteekend in de meerderheid, doch zonder dat er nag doelpun ten werden genet, kwam het einde. Bondi*a besckotzwinfea - Een ontmoeting die veel gemeen had met een waterpolo-match Gedurende de 2 x 45 minuten regende het standvastig met als gevolg, dat er van keurig passenspel niets in huis kwam. Dat de besten gewonnen hebben, valt niet te bet wijfden. R. C. Harelbeke was in alle lijnen de mindere en moest haar optreden beperken tot een moedig verweer. Over de spelers kunnen we bezwaarlijk uitweiden, zonder rekening te houden met den toestand van het speelveld. Roger Dewulf werd nooit gevaarlijk op proef gestetd. Iets willen we hem zeggen Opgelet voor het uitloopen De backs l^wamea slechts langzaam op dreef en schenen op het einde der partij het betrouwbaarst. De halflinie bevredigde. Kozen en Godderis waren als naar gewoonte. 1.1. z. goed. Iedereen heeft kunnen vaststellen welke vorderingen Mailliard heeft gemaakt. De voorlijn evolueerde het best in de tweede helft, vaoral Pontje liet ziek alsdan bewonderen door zijn goede balcontröle. Zondag e. k. reist Cercie A naar F. C. Izegem. De rood zwarten waren al toos sterke rivalen en de punten die C. S. Y. in de Borstelmakersstad reeds oogstte, zijn gemakkelijk te tellen. Momenteel hebben Corteville en Cie den vorm te pakken, zoodat Cherchye en zijn makkers voor een lastige karwei zullen staan. Met dezelfde geestdrift als te Moeskroen en het resultaat zal voor rood-wit goed zijn 1 Dt scholieren komen voor de eerste maal in het strijdperk en ontvangen Stade Kortrijk. We zien benieuwd uit naar hun presteeren. De B trekt naar C. S. Langemark en kan voor haar eerste optreden de overwinning in de wacht sleepen. Ook de Jeugdploeg komt in lijn en heeft bij W.S.Passchendale een kans. Aan de vier Cercie-ploegen goed heilROGIMAR. Oefeningen- - Vanaf volgende week mag er alleenlijk nog op ket terrein getraind worden den Woensdag en Donderdag. S. C. Bizet 0 - W. S. leper 2 Niettegenstaande het slechte weder ligt het terrein toch in goeden staat. Onze kapitein wint de toss en verkiest met windvoordeel te spelen. Onmiddel lijk is onze ploeg in actie, en gaat de verdediging van Bizet op de proef stel len deze echter laat zich niet verschalken. Zelfs doet Bizet eenige gevaarlijke ontsnappingen toch blijven de onzen de baas. en de nieuwe opstelling geeft ten volle voldoening. Aan de 35e minuut weet onze midvoor met eengrond- scherend schot den verdediger van Bizet te verrassen.Rust volgt met 0-1 stand in ons voordeel. Na de koffie zijn onze mannen dadelijk terug in den aanval, ondertussehen is het fel beginnen te regenen, de bal wordt glad. en vele ballen missen hun juiste richting. White Star blijft steeds den toon aangeven en aan de 18e mi nuut kan onze midvoor uit een doel worsteling nummer 2 aanteekenen. Wel dra komt het einde met een verdiende zege voor White Star. Beschouwingen - Na het flauw presteeren van onze ploeg tegen Deerlijk, had het elftal grondige wijzigingen ondergaan. En dat was nu het vraagteeken: zal de nieuwe opstelling voldoening geven. De wedstrijd tegen Le Bizet gaf het antwoord. De voorlijn marcheerde goed. en zou op een droog terrein zeker meer sukses hebben gehad. Beide vleugels waren een bestendig gevaar voor de verdediging ze werden dan ook in de tweede helft zeer bijzonder en van dichtbij bewaakt. Onze middellijn was weerom in volle forme, en de sterke ruggegraat van de ploeg t Het achtertrio was oplettend en vast. en Tjorre stond krachtig en durv-nd zijn man. Dezelfde opstelling geniet ons vertrouwen Zondag a s. in den zwaren kamp tegen Woud Sport Houthulst. Mannen, vergeet niet dat Le Bizet een ploeg was van uw gehalte, en dat Houthulst er een is uit lie Provinciaal. Een ver gelijking maken tusschen beide gaat niet op. Als gij echter met dezelfde geestdrift en taktiek te werk gaat als Zondag laatst, rap en snel op bal en aan passend langs den grond, daa durven we toch zeggen: op voorhand geven we U niet verloren Maar. daar is een maar bij...! Zondag 3 October Onze A-ploeg ontvangt de zware ploeg van W. S. Houthulst- Toen onze mannen een oefening speelden te Houthulst moesten wij terugkeeren met 4-1. Beide ploegen zijn echter sindsdien meer ingespeeld. Houthulst woa Zondag tegen Torhout met de eerbiedwaardige score 1-4. Onze mannen wonnen tegen Le Bizet met 0-2. Alles laat voorzien dat het een spannende kamp zal zijn de onzen zijn bekomen van hun zenuwen en hebben een betere opstelling gevonden, zoodat het zeker geen spel wordt van kat en muis. De liefhebbers zullen graag hun stadsgenooten komen aanmoedigen in dezen zwaren kamp Aftrap te 14.30 uur. De B-ploeg speelt inden voormiddag te 9.30 u. een eerste match tegen de re se r ven van Eendracht Wervik. Het is voor onze B-mannen de eerste wed strijd. zoodat we geen voorspelling durven vooruitzetten- Afwachten is hier de boodschap. De Jeugdploeg moet in den voormiddag spelen te Vlamertinge. Wat zal dat worden 1 Verschillende spelers zijn door het schoolreglement gebonden, en kunnen de verplaatsing niet doen. We voorzien hier dus een gehavende ploeg, en 'n sobcren uitslag. Uitslagen der Matchen van Zondag 26-9-1943 W.S.Proves-F.C.Poperinge C 0-1 B.D.Holleb.-F.C.Warneton uitg. Tornooi E Watou Stavele-Es. Oostvleteren uitg. Pr Langem.-Elverdinge (Jpl.) uitg. BS.Geluveld-S.K.Zillebeke gesch. E.Beselare-E.Wervik B 0-7 V.J.Dikkeb.-S.K.Rening. (Jpl.) gesch. S.K.Rening.-F.C.Poper. B uitg. W.S.Ieper (Jp.)- S-C Zonneb. gesch. E.Watou-P.C.Roesbrugge uitg. Matchen voor Zondag 3-10-1943 Eerste Afdeeling: Reserren A. Stavele-Elverdinge CS.Langemark-C.S. Y per Roesbrugge-Oostvleteren F.C. Poperinge-Brielen Watou-Westvleteren W.S.Ieper-Wervik Proven, vrij. Reserven B. Tweede Afdeeling A. Renmgelst-Westouter Hollebeke-Komen-ten-Brielen Ö.S. Poperinge-Vlamertinge Houtem-Zillebeke Jeukdploegen A. Zandvoorde-(veluveld Zonnebeke-Beselare Dikkebusch-Kemmel Tweede Afdeeling B. Nieuwkerke Reo.ngels, Voormexeele-Nieuwkerke B Meesen Dikkebusch Vlamertinge-W.S-Ieper Kemmel-Wytschate Pr Langemark P.C.Poperinge Westouter-Dranouter Passchendale C.S.Yper Berichten aan de Clubs 1. De belanghebbende clubs worden ervan verwittigd dat Union Abeele forfait verklaart in Eerste Afdeeling. 2. De heeren secretarissen van de clubs moeten in acht nemen dat alle scheidsrechterbladen den Dinsdag morgen op het secretariaat Westland moeten toekomen. 3. Iedere wijziging of verandering kan slechts toegestaan worden mits schriftelijk akkoord van beide clubs. 4. De deelnemers aan de Jeugdploegen Kampioenschappen mogen niet ouder zijn dan 18 jaar. De wedstrijden duren 2 x 30 min. 5. H H. Secretarissen vergeten niet den uitslag dadelijk aan leper 215 te telefoneeren. De secretaris. Janssens. lederen Zondag avond vanaf 5.30 uur de voetbal uitslagen van taoogere en lagere aldeelingen bij Etienne Servaes, herberg In de Nieuwe Telefoon Frenchlaan, 52, leper. Reningelst - Belangrijke diefstal - Terwijl de molenaar Abel Leicher- Huyghe. wonende op het gekucht De Clytte. afwezig was. boden zich drie vreemdelingen te zijnen huize aan en vroegen den molenaar te spreken. De vrou>u antwoordde hen dat haar man voor zaken was uitgegaan, en daar op hetzelfde oogenblikeen gebuur binnenkwam om een rekening te betalen, gin gen de onbekenden zonder verder aandringen heen. Een kwart uur nadien echter boden zich twee dier bezoekers terug aan. zoogezegd om waren te koopen. De vrouw herhaalde hen dat zij hiervoor moesten wachten tot haar echtgenoot weer thuis was. doch plots werd zij door de kerels ruw vastgegre pen. gebonden en een prop in den mond geduwd, zoodat het haar onmogelijk was om hulp te roepen. Ondertussehen was ook de derde bandiet binnenge stapt en onder doodsbedreigingen eischten zij van de vrouw dat zij de plaats zou aanduiden waar het geld geborgen zat. Zoo konden de schurken de hand leggen op een som van 35.000 fr. en verscheidene juweelen. waarmede zij zich uit de voeten maakten na eerst nog de telefoonleiding te hebben doorgesneden en de deur achter hen op slot te hebben toegetrokken. Het is slechts met veel moeite dat de vrouw zich van hare boeien kon bevrijden en de buren van het gebeurde kon verwittigen.Een streng onderzoek werd door de politie ingesteld en ook het parket van leper stapte ter plaats af. Zonnabalca - Graote Valokoers voor Beginnelingen 800 fr. prijzen en premiën. Op Zondag 10 October, bij Sylveer Vandevyvere. herberg de Meerlaan. Beselarestraat. Zonnebeke. De prijzen zijn verdeeld als volgt200. 150.125. 100. 70. 60. 55. 50. 25 fr. voorden oudsten renner. Inschrijving om 2.30 u. bij Sylveer Vandevyvere. Meerlaan. Beaelere - Brand- Ter hofstede Het Klokhof, bij C. Vanlerberghe» ontstond brand in den tabakhast. 1.700 ranken tabak gingen hierbij verloren- Alle Zondagen vanaf SS uur JAZZ-ORKEST met bekenden Accordeonist uit Wervik In 't NACHTLICHTJE, bij Albert GRYFFON, Merghelynckstre&t 8, Yper. (3258) STAD IEPER Op Zondag 3 October 1943 om 14,30 uur stipt (Renners van de hoogste categories uitgesloten) Afstand 65 km. op goede banen. 1200 fr. prijzen en premiën. 1< Prijs 225 fr. en beker verders 175. 150. 110. 90. 80. 70.60. 50. 40. 30 ea 29 fr. Inschrijving om 1 1/2 ure In de Slachter bij Pons Ghesquière Aanzet bij Gustave Leroy Aankomst aan De Ster bij Vandecasteele Prijsdeeling in de herberg A B C bij Saloraé. Wegwijzer: De Haernestraat. Boomgaardstraat. Neermarkt. Rijsselstraat. Rijsselsteenweg. Kern meisteen weg. Voormezeele. St Elooi. naar leper. Lom baardstraat en De Haernestraat (6 ronden). Benevens de talrijke premiën zal een prachtige achouwgarnituur betwist worden in 3 sprinten aan De Ster door een peloton van minstens 3 man. Regelmatig Operetten in den Stadsschouwburg Onze Stadsgenooten zullen zich nog met genoegen herinneren dat wij verleden seizoen het operettengezelschap Frank Schoap van dan Volk» schouwburg te Gent enkele malen met succesoperetten zagen optreden. Dit gezelschap komt zoojuist een overeenkomst af te sluiten waarbij het iedere maand in onzen Schouwburg zal optreden. Zooals wij vernamen is het bestuur van den troep er in geslaagd het geheel nog merkelijk te verbeteren. Er wordt op ZONDAG 3 OCTOBER te 3 uur en te 7.30 uur begonnen met de operette De Vogelhandelaar. Verder komt op den speelrooster voor Nico Dostal met De Alomge- liefde Lehar met Prasquita, In 't Witte Paard Tangolita Gri-gri en In 't Schuttershof, een operette van den jongen Vlaamschen toondichter Ray. Platei, eerste jonge rol van den troep. Kaarten kunnen besproken worden in Café Boerenhol. Dat iedere stadsgenoot de gelegenheid te baat neemt om in «eigen huis» de beste operetten te gaan zien. L- B. (Afdeeling leper) Hitte* Innuti wiêfidtuwiij ontvingen voor onvoldoende iichtdimpin» Markt Bolle P.. Zonnebekeateenwea. 126. Het Kader. Dele* Albert. Groote A. MOMMERENCY wint den eersten eere-prijs De Beurs Regen en nog eens regen Zaterdagmorgen was het maar «flauwe zon» en de inrichters van den eersten eere-prijs «De Beurs» hadden waarlijk redenen •m pessimistisch te zijn. Gelukkig, kort na den middag begon het weder eenigszins te verbeteren ea bleef het water achterwege. Maar ja Veel renners hadden toen reeds verkozen van bij de kachel te blijven en aldus waren slechts de helft van de ingeschreven renners op het appel aanwezig. Zoo ver schenen Callens. Dielemans. Desmet A.. Desmet R.. Delmuylle, Windels e. a. kanshebbers niet aan den start. Missine was de laatste die ket coatröleblad kwam teekenen ea met volgende 26 renners werd er aangezet Ryckaert Marcel. Kampioen van België. Baele Julien. Berton Albert. Bocklandt Robert. Callewaert Gervais. Debaene Honoré. Declerck André. Deraeve Sylveer. Descamps Albert. Deschacht Maurice. Matton Albert, Meheus Joseph, Missine Roger. Moamerency Arthur en Omer. Oreel René. Renard Jules. Rondelé Jef, Simaer Frans, Thoma Emmanuel, Vandendriessche Félicien. Vandewalle Valeer, Waelkens Georges, Wydooghe Pol, Liagier Julien en Pieters André. De koers. - Marcel Ryckaert zet zich al dadelijk op kop van het peloton doch het is Deraeve die. aan de Potyze. de eerste ontsnapping waagt. Bij den eersten doortocht te leper is het steeds Deraeve die leidt met een tweehon derdtal meter voorsprong op de hoofdgroep. Öertje Berton is de eerste pech vogel en in de Rijselstraat loopt zijn tube leeg. Te St-Elooi gaan A. Momme- rency en M. Ryckaert op zoek naar den weglooper en te Wytschate hebben we wederom 25 renners samen. Plots stapt Marcel Ryckaert af. Een lekken band 1 Gansch alleen moet de kampioen van België herstellen en hij verliest minstens een viertal minuten. Het peloton weet dat er een kwade gast in moeilijkheden verkeert en geeft volle gas. Met Simaer aan de spits bereikt een groep van 24 renners leper. De tweede ronde wordt gekenmerkt door de ontsnapping van P. Vandendriessche, terwijl achtereenvolgens Baele. Declerck en Lingier moeten lossen. Te Kemmel kan Vandendriessche het niet meer bolwerken en wordt hijgebeend. Met 16 renners op kop gaat het zoo naar onze Hallestad. Melden we in het leidende peloton de afwezigheid van Prans Simaer. een groote kanshebber die uitgeschakeld werd. De derde ronde neemt Bocklandt voor zijn rekening, doch ook deze ontsnapping is van geen tel. Dan probeert Meheus zijn kans. maar dit duurt eveneens slechts een tiental kilometer. Bij den inzet der laatste groote ronde hebben we nog volgende 15 renners aan de leiding Wydooghe, Pieters. Deschacht. Moramerency A. en O.. Callewaert. Renard, Oreel. Descamps. Meheus. Bocklandt, Waelkens. Rondelé. Vandendriessche en Thoma. Missine volgt op 45 sec. Bij het binnenrijden van Kemmel moeten Waelkens en Renard lossen, terwijl Bocklandt zijn pedaal breekt. Robert verdiende waarlijk beter Ook Callewaert verliest voeling en in het zicht van leper zijn het Thoma en Descamps die den man met den hamer ontmoeten. Negen leiders bieden zich dus aan voor de kleine ronde. F. Vandendriessche. die pech heeft op het kritieke oogeablik. zal nog in den steek worden gelaten en het is Wydooghe die te leper den sprint inzet. Polke geeft den indruk van te zullen winnen, tot Arthur Mommerency hem met een ruk voorbijvliegt en schitte rend wint. UITSLAG 1. Arthur Mommerency. de 125 km. in 3 uur 28' 16" 2. Pol Wydooghe. op 3 lengten 3. André Pieters4. René Oreel: 5. Maurits Deschacht6. Omer Mommerency 7. Meheus Joseph 8. Jef Rondelé 9. Félicien Vandendriessche. op 49 sec.: 10. Waelkens. op 4 min. 50 sec.11. Thoma 12. Descamps 13. Missine 14. Renard 15. Callewaert 16. Bock landt 17. Vandewalle 18. Declerck 19. Deraeve 20. Baele. De beker uitgeloofd door de Iepersche Centrale Brouwerij wordt ge wonnen door de club van Jefke Schaballie uit Torhout. Beschouwing Gedurende de koers bleven de noeste inrichters van regen gespaard en dit had voor gevolg, dat een talrijke menigte inde Meenenstraat. op de Markt en overal waar de renners voorbijkwamen, opgesteld stond. Toch nog een troost voor Honoré D'Hondt en Cie te zien. dat hun streven zeer werd geapprecieerd. De wedstrijd zelf was tamelijk boeiend, misschien wel niet zoo erg voor den toeschouwer, die slechts op en al negenmaal de renners zag voorbijrijden en daarom een drietal uren op de markt moest ver toeven. Daarvoor moet men sportliefhebber zijn Ja De rit had spectacu lairder geweest indien Roger Demey en zijn collega's hun eersten omloop hadden mogen behouden. Nu was het een echte baankoers Wat de renners betreft Beginnen we met Arthur Mommerency. Thuur reed goed, we zagen hem tusschen St-Elooi en Wytschate een jachtje uithalen die den klasman verried. Ook in de spurt was de Korteraarkenaar onbetwistbaar de sterkste. Naast den overwinnaar mogen we onmiddellijk Wydooghe. Pieters, Oreel. Deschacht. O- Mommerency, Meheus. Rondelé en Vandendriessche plaatsen. Al deze renners presteerden flink. Waelkens. Thoma. Descamps. Missine. Renard en Callewaert waren de mannen die in laatste instantie veld verloren en een accessiet verdienen. Bocklandt. Debaene. Baele. Simaer. Berton en Ryckaert waren de pechvogels. Van Ryckaert werd er aan de aankomst ver teld. dat bij opgaf zonder reden. Uit ons hierbovenstaand verslag kunnen dezen die dit nieuwsje de wereld instuurden de noodige gevolgtrekkingen ■taken. Tot slot de gewone dankbetuigingen, in naam van de inrichters, aan de medewerkers als politie, programmaverkoopers, enz... enz... En nu mannen van S. C. De Beurs tot toekomende jaar. We weten dat U grootsche plannen koestert ea zinnens zijt van volgend seizoen een koers in te richten waarvan de naam begint anet een letter K. zooals in Kam pioenschap van België. Mochten Honoré D'Hondt. Julien Delbecque. Roger Demey. Albert Verheye. Omer Deceuninck. Leon Degroote. Caraiel Noter- dame e. adan meer meeval kennen met de weersomstandigheden, dit leper en de sport ten baatROGYPRIS. Afdeeling leper, Poperinge, Wervick en Omliggende. Lokaal Café 't Centrumde Stuersstraat, leper. AJcaanaame Vorgadormg op Zondag 3 October 1943, om 14 nor. 1) Nieuws over de. laatste nieuwigheden. 2) Voorstelling van verscheidene reeksen en afzonderlijke zegels. 3) Tombola. Namens Philatel-Ruilgroep. Examen uitslag De heer IVO DEVRIENDT. leerling aan het St-Lucasinstituut te Gent. bekwam met onderscheiding het diploma van voleindigde studiën van den middelbaren graad (4e jaar bouwkunde). STAD IEPER O De Burgemeester der Stad leper heeft de eerde belanghebbenden ter kennis te brengen, dat de in teeken, bouw- en beeldbouwkunde, schilderkunst, mekaniek teekenan en electricitcit ZULLEN HERNEMEN OP MAANDAG 4 OCTOBER a. s. Inschrijving voor de nieuwe leerlingen op ZONDAG 3 OCTOBER, van 10 tot 12 uur. in de lokalen der school. MAATSCHAPPIJ van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet 28. Groote Markt, leper. Algemeene vergadering van 3 October 1943 om 14.30 uur. Verslag der laatste algemeene vergadering. Mede- deelingen. Voordracht door den Heer Depinots. Voorstel van nieuwe leden. - Tentoonstelling. Aan brengsten. Tombola. De Secretaris, De d. d. Voorzitter, C. LAMPS. J. LECLUYSE. STAANDE PERS Zondag 3 October 1943 Om 14 uur VLAMERTINGE Oppervogel 150 fr.; Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Om 13.30 uur WATOU Oppervogel 150 fr.Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Maandag 4 October 1943 Om 13.30 uur WESTVLETEREN ST SIXTUS Opper vogel 150 fr.Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Na 80 kleine vogels aan 20 fr. al vogels van 25 fr. Inleg 25 fr. (Schieting van Maandag 20 Septem ber, verschoven door slecht weder). Zondag 10 October 1943 Om 13 i uurProven. Inleg 25 fr. Lit Ml De DeVIag. Cel leper deelt mede Na de gevoelvolle en zinrijke film De Geliefde die Woansdag 11. werd afgerold, komt op 13-10-43?Tle prachtige karakterfllm De Verrader aan de beurt. Nog twee weken blijven er over vooral eer het aanstaand kontingent kinderen met zesmaandelijksch verlof naar Duitschland af reist. De telaatkomers worden dus nog een t laatste kans gegund om ook van dit heerlijke herstellings- en stalingsverlof te kunnen genieten. Daarom dienen onverwtjld de kinderen op het sekretariaat. Deken Delaerestraat. 3. leper. Aangemeld te worden. Aldaar zullen de ouders nog allerlei belangrijke inlichtingen nopens den uitzet en over het verblijf van hunne kinderen worden medegedeeld. Ouders waarom zoudtook gij uwe kinderen de gelegenheid niet geven, gedu rende zes maanden in de schilderachtigste en gezondste streken —ver van alle luchtbombardementen van het heerlijke Duitschland te verblijven, waar ze zoowel naar geest als naar lichaam zullen gestaald en opgevoed worden BALMING reeds het degelijkste Vlaamsche weekblad, werd met nog belangrijke rubrieken aangevuld. Het is het blad dat iedereen lezen moet I Ieder vindt er zijn gading in. Koop een proefnummer bij de dagbladverkoo- pers of meld u op het sekretariaat indien u het aan huis wilt besteld zien. Jonge kameraden, die pas de leerschool verlaten hebt of weldra zult ver laten. hebt u reeds nagedacht wat u verder in het leven aanvangen zult? Hebt u in u reeds niet als zooveel anderen den trek naar het metaalvak gevoeld Een eenige gelegenheid wordt u thans door de Junkers Plugzeugwerke gebo den. om kosteloos tot volwaardige metaalarbeiders opgeleid te worden en aldus in dat vak uwe toekomst te maken. Steeds staat het Langemarck-Studium open voor de arbeiderskinderen, die om flaantieele redenen gedwongen werden hun studies te staken, niettegen staande ze in zich de begeerte en de bekwaamheid hadden om verder te studeeren, en aldus hun capaciteiten voor de maatschappij te oatwikkelen. Het Langemarck-Studium biedt aan iedereen beneden de 25 jaar de gelegen heid opnieuw het leerboek ter hand te nemen. Jongelingen die in dit geval verkeert, neemt inlichtingen op het DeVlag-secretariaat. Tegen hooge vergoedingen kunnen thans Vlamingen als O. T. leiders worden ingezet in de bezette gebieden. Benevens rijkelijke loonsvergoedingea worden beu nog talrijke premies uitbetaald. Voor het DeVlag-Motorkorps dat zich in korten tijd ontwikkelde wordt nog steeds gewerfd. Alwie daadwerkelijk aan Europa's kamp wil medestrijden, kan zich hiervoor melden. Autovoerders en personen die hiertoe willen opgeleid worden, melden zich kiervaor

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2