Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper BEDANKINCEN St Jozef's Kerk der Carmelieten, leper Cevonden en Verloren Voorwerpen Gemeente GELUWE HET YPERSCHE 1 - 11 - 1943 van den 24 tot den 3o September 1943 Geboorten Van Cleemput Leo, Recollettenpoort, 5, Buk- kerstraat, 51. Timmerman Ives, Recollettenp., 5, Maar schalk Frenchlaan, 46. Oauquie Ivan, Recollettenp.. 5, Boterstraat, 6 - bol Michel, Recollettenpoort, 5, van Vlamertinge. Eggermont Mireille, Recollettenp 5, Groote Markt, 19. Vanroose Cecilia. Recollettenp., 5, Bascule straat, 17.Merveillie Raymond. Recollettenp.. 5, Üiksmui- desteenweg, 49. Louwyck Agnes, Recollettenpoort, 5. van bikschote. Gheeraert Paul, Recollettenp., 5, van Langemark. Overlijdens Scheire Maria, 69 jaar, huishoudster, wed. Denóyelle Arsenius, Augustlnestraat, 7. Dehem Gustave, S3 jaar, echtg. Lamerand Marie, z. b., St Niklaasstraat, 17. Wallaert Maria, winkeljuffer, 52 jaar, ongehuwd, Sinte- Godelievestraat, 3. Ghyssaert Elisa, 64 jaar, kloosterlings ziekenverpleegster, ongehuwd, Rijselstraat. 85 Huwelijk Provoost Paul, beenhouwersgast, en Chris- tlaens Theresia, z. b., beiden te leper. Huwelijksbeloften Vandevelde Gabriel, elektrieker, te leper, en Samyn Georgette, z. b., te Oostvleteren. Buyse Jules landbouwer, te Poeikapelle, en Vinken Bertha, z. b., te leper. Derycke Jan, beenhouwersgast, en Titeca Chris- tiane, z. b., beiden te leper. Gekiere Rogerius, timmer man, te Jeper.en Thoma Eugenia, huishoudster, teZiilebeke. Heer Georges Carller Heer en Vrouw Daniel Dumoulin-Carlier en kinders Heer en Vrouw Robert Carlier-Coffyn en kinders Heer en Vrouw Francois Carlier-Kesteloot en kind Heer Florent Carlier Heer Achille Carlier De familiën Seghers. Carlier en Baert, •danken vrienden en kennissen om de blijken van deelne ming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante Vrouw Georges CARLIER geboren Germaine-Cellne SEGHERS ■en voor hun tegenwoordigheid op de begrafenis. Heer en Vrouw Oscar Lesage-Woussen en kinders Heer en Vrouw Gustave Woussen-Odent Heer en Vrouw Maurice Duwel-Woussen en kinders Heer en Vrouw Jules Demeersseman-Woussen en kind Vrouw Weduwe Roger Woussen en kinders De familiën Woussen. Philippart en Segers. danken vrienden en kennissen om de blijken van deel neming hen betuigd bij het afsterven van hun teerge liefden vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, Heer Charles WOUSSEN en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (3268) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Marcel VANDEVENNE geboren Adrienne Feljs 'Dikkebuschsteenweg, 9. (3269) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 8.30 uur, in St - Maarten kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Valère SENNESAEL geboren Berthe Simoens. (5240) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OGTOBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk. tot zielelafenis van Heer Maurice HOLLEVOET (5241) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Gustave STRATSAERT geboren Felicie Mylle en zoon Heer Adrien STRATSAERT gewezen surnumerair der registratie echtgenoot van Vrouw Denise Verhack. (3270) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 8.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Victor BARDIJN geboren Maria De Weert. (3271) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Juffrouw Gabrielle VERLEURE dochter van Heer en Vrouw Hector Verleure-Logier (5247) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de Z I E L M I S bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. -Carmelieten. tot zielelafenis van Heer André KEIGNAERT (5242) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Emiel GARREYN geboren Pharaïlde Liefooghe en haar dochter Yvonne GARREYN echtgenoote van Heer Arsène Sinnaeve. (5248) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 11.30 uur, in St - Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Henri FLEPTS-DAVID Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Octavie FRANCE echtgenoote van Heer Ernest Arfeuille. (3272) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 9.30 uur. in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Alfons AMEEL Boesinghe. (3273) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capuclenen, tot zielelafenis van Juffrouw Gerarda D'HELLEM Zondag 3 October 1943 FEESTDAG VAN DE H. KLEINE THERESIA Te 9.30 uur Plechtige Hoogmis, waaronder de Missa Carmelitana ter eere van de H. KI. Theresia, door E. P. Bernardinus D'Hooge, o. f. m., wordt uitgevoerd. Te 5 uur Plechtig Lot, gezongen door het Sint- Jozefskoor 1.Jesu, quem velatum (uit het «Adore Te») K.Kempter 2. Sub tuum praesidium j. Mltterer 3. Diffusa est gratia K. Hahn 4. Tantum ergo I. Fr. Schubert 5. Magnificat Lofzang. P. Henry, S. J. Na het Lof Sluitingssermoen door E. P. Jozef, o. c. d. Wijding en uitreiking van roosjes. Werden ten politlebureele aangegeven Gevonden - Donderdag 23 September, door Me Vierstraete Thérèse. Rijselstraat. een kinderkapje. Zaterdag 25. door M. De Wandel Albert. Lindendreef. een damestrouw ring. Maandag 27. door M. Delanghe Omer, een korf met geneesmiddelen. Verloren - Vrijdag 24 September, door M. Schmidt Octaaf. Kerte Thou- routstraat. een armbanduurwerk merk Pontiac met bruin lederen armband. Door Me Doolaeghe Jenny. Neerstraat, een vergulde armband met naam plaatje. Zaterdag 25, door Mw Trouvé Fréderic. Eigen Heerdstraat. een vrouwen regenscherm.Door M. Gruwez Elie. Waterkasteelstraat, twee rantsoe- neeringskaarten en alle rantsoeneeringszegels der nieuwe periode.— Door M. Januschkawetz Antonia. een donkerblauwe brieventasch inhoudende een briefje van 100 fr. en verder duitsch geld en papieren. Maandag 27. door M. Dekoker Fernand. Vandenpeereboomplaats. zijne eenzelvigheidskaart. Door M w We Vanraes. Dixmudestraat. een gehaakte voorraadzak inhoudende een sjerp. Door Me Donche. Stoffelstraat, een gouden ring met diamant. Belooning voor den vinder. Door M. Luyten Raymond. Nieuwstraat. een gouden plastronspeld met een vrouwenkap. #e- looning voor den vinder. Door Me Dupont Margriet, Patteelstraat. een bruin lederen geldbeugel inhoudende een briefje van 50 fr. en een briefje om foto's af te halen. Door Me Vanderhaeghe Monique. Dickebuscksteenweg. een vernikkelde mansarmbanduurwerk met zwart lederen riempje. Dinsdag 28. door Me Slembrouck Thérèse. Rijselstraat. een damesregen- scherm. Door M. Soen Charles. Bellewaerdestraat. een zwart lederen geld beugel inhoudende een som van 100 tot 200 fr. en eenige bescheiden. Woensdag 29. door M. Verwaerde Camiel. Lindendreef. een rosharig hondje. Door M. Devos Albert. Zaalhof. een briefje van 100 fr. en twee vrachtbrieven. Door M. Erard Walter. Bruggesteenweg. zijne eenzelvig heidskaart. Donderdag 30. door M. Verhack Emile. van Zillebeke. een blauwe dames- kandzak inhoudende een geldbeugel met een weinig kleingeld, twee portefeuil les, een rozenhoedje en foto's. Door Me Meerschaert Odette. Dixmude- steenweg. hare eenzelvigheidskaart. Door Me Mulle Anna. Grachtstraat, kare eenzelvigheidskaart. Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die z»l gelezen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Juffrouw Monique D'HAENEN dochter van Heer en Vrouw D'haenen-Callens. (3275) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr VANDAMME, Rijselstraat, iis alleen open op Zondag 2 October Prijskamp voor Achttienmaanders Dertigmaanders en Driejaarsche Paarden te Roeselare UITSLAGEN NATIONALE PREMIÊN I- Individneeie Prijskamp Drie gelijkwaardige premiën van 500 fr. en verguld eeremetaal Azur de Boudour. Eig. Paardenfokkerij Simoeas Ars. en Alb. te Stalbille en Zevecote: Infernal de Leffinge. Eig. Paardenfokkerij Simoens Ars. en Alb. te Stal- hille en Zevecote. Otto de Lap. Eig. Paardenfokkerij Vanhoutte Achiel. te Kooigem. II. Stamhenciten Prijskamp le Prijs7000 fr. en verguld eeremetaal. Bataclan d'Oostkerke. Eig Paardenfokkerij MM. Verraes Gebr. te Oostkerke en Lapscheure. 2e Prijs 5000 fr. en verguld eeremetaal. Basset de Meire-Bois. Eig.Paar denfokkerij M. Vandenbroucke Richard te Stalhille. 3e Prijs 4000 fr. en verguld eeremetaal. Avenir de Zevecote. Eig.Paar denfokkerij MM. Simoens Ars. en Alb. te Stalhille en Zevecote. 4e Voorgestelde premie van 4000 fr. Bloc du Pavé. Eig. Paardenfokkerij MM. Callebert Alois en Arseen, te Zarren. Getuigschrift van Stamhangst Garibaldi 37/668. Eig.Paardenfokkerij Vandemeulebroucke Charles, te Bellegem. Parket van dea Procureur dea Konings te leper BERICHT De Procureur des Konings btj de Rechtbank van Eer sten Aanleg te leper heeft de eer ter kennis van het publiek te brengen dat de genaamde GARDIJN lrma- Maria, geboren te Zandvoorde, den 5 October 1899, we duwe van DELVA Paul. gehuisvest te Komen, Wervik- straat, Nr 16, zich zeggende van fransche nationaliteit, vóór hem op 22 September 1943 eene verklaring van keus tot de Belgische nationaliteit gedaan heeft. De Procureur des Konlngs doet, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 December 1932 een onderzoek over de geschiktheid van voorgenoemde verklaarster. De personen die opmerkingen, Inlichtingen of tegen werpingen in te brengen kunnen hebben wegens de ge melde vaderlandskeuze mogen ze doen gelden door tus- schenkomst van den heer Politiecommissaris te Komen tot den 15 October 1943. leper, den 27 September 1943. De Procureur des Konlngs, (get.) H. CHRISTIAEN. OPENSTAANDE PLAATS VAN VELDWACHTER Het College van Burgemeester en Schepenen der ge meente Gel uwe, brengt ter openbare kennis dat alhier een plaats van candidaat-veldwachter te begeven is. GESTELDE VOORWAARDEN 1) Gevolg gegeven hebben aan den oproep verschenen ln het Staatsblad van 27 Juni 1943 en uitgaande van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezond heid. dienst der Algemeene Rijkspolitie. 2) In het bezit zijn van het getuigschrift afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volks gezondheid, waaruit blijkt dat de candidaat geslaagd Is in het voorgeschreven toegangsexamen. 3) De gemeente Geluwe bewonen of er zich komen ves tigen. ten laatste één maand na de Indiensttreding. De wet van 3 Augustus 1919-21 Juli 1924 en het besluit van 10 November 1942 op het voorkeurrecht zijn van toe passing. Wettelijke wedde. De eigenhandig door de kandidaten geschreven aan vragen moeten gericht worden aan den Heer Burgemees ter te Geluwe, bij aangeteekenden brief uiterlijk ter post besteld op Maandag. 18 October 1943, met bijvoe ging van de volgende stukken. a) Het onder Nr 2 vermeld getuigschrift of een door het gemeentebestuur echt verklaard afschrift ervan. b) Gebeurlijk bewijs van voorkeurrecht Ingevolge de wet van 3 Oogst 1919-21 Juli 1924 en het besluit van 10 November 1942. Geluwe, den 24 September 1943. De Secretaris. De Burgemeester, (get.) J. VANRYCKEGHEM. (get.)'JOS.CARDOEN. VILLE DE WARNÊTON Le Collége échevinal de la Ville de Warnêton pofte a ia csnnalssance des persotines intèressées qu'un emploi D'EMPLOYÉ TEMPORAIRE au service du ravitaiilement estê conférerpour un temps indétermlné auquel il peut être mis fin moyennant préavis detroismois. CONDITIONS Être Beige. Être Sgé de 21 ans au molns et ne pas avoir dépassé 40 ans. Être de bonnes conduite, vie et mceurs. Habiter Warnêton au molns deux mois après la nomina tion. Ne pas être inscrit au registre des juifs. Réussir l'examen de capacité prescrit par le Collége éche vinal. Les candldats joindront l'appui de leur demande les do cuments justtfiant les études faites et les emplols occupés. II sera fait application des iois des 3 aoüt 1919. 21 juillet 1924 et del'arrêté du 10 novembre 1942. paru au Moniteur beige du 13 novembre 1942. Traltement de début 12.000 frs. plus augmentations pré- vues par l'arrêté du 19 Janvier 1942, indemnités familiales et de risidence. Les demandes seront regues par le Collége échevinal de Warnêton jusqu'au Mercredi 6octobre 1943 12 heures Allo Allo Komt allen naar het Cnfé du Word Aarde»tr««t bij d* Statie) Alle Zondagen en Maandagen SCHOON JAZZ MUZIEK mat ACCORDEONIST. TE HUUR GEVRAAGD Winkelhuls in Statiestraat. Tempelstraat, de Stuersstraat. Schrijven onder letters W.S. bureel van 't blad. (5245) TE KOOP 2 kloeke paardenkamions, A auto- wielen, maat 13x45, in bijzonder goeden staat. Beet- molen, Haverpletmolen en groote steekkar, alles in zeer goeden staat. Kesteloot, Veurnesteenweg, 145, iVilla) Yper.(5150) Men verlangt te koopen kindercharette. Adres ten bureele.(5226) TE KOOP Goudan armband uurwerk voor dame (18 caraati, vijlstaak met pin, trottinette, dikke wiater- veet, goede werkerschosnen Nr 45 en kiadervelo vaor meisje of jongen tot 7 jaar, alsook blauwe overall. Rijsselsteenweg, 19 (Kontnghoek Yper. (5229) OPGELET 1 Groote keus occasie schoenen, kinderbedden, kinder park, alsook andere huisbenoodigheden TE KOOP, bij Vrouw Sekaert, Basculestraat, 34, Yper. (5231) TE KOOP Klndèrvoltuur in goeden staat, 600 fr. Poperingesteenweg, 181, Yper. (3254; TE KOOP t paar botten (aviateur), t paar botten in caoutchouc merk Socie nr 42, beide voor heeren, 2 rijbroeken en een paar getten in leder. Adres ten bureele. (3256) TE K®OP Damesvelo met binnen- en buitenbanden Michelin gansch nieuw. Zich wenden, Zonnebekesteen- weg, Café Cité Yper. (3260) TE KOOP Mansvelo, met 2 goede binnen- en buiten banden Zich wenden Paterstraat, 34, Yper. (3261) TE KOOP Moderne kindervoituur, met chromé •p koper, en dikke banden, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (3262) TE KOOP: Kleine kleerkas, buffet, keukenstoof, keuken tafel, vier stoelen, bed met ressort, matras en kussens, twee stootkarren van 70 ea 300 kgr., slijpsteen, kruiwagen, een paar wielen vaor paardenvoituur, en twee wielen van een driewielkar. C. Deruddere, Rijsselsteenweg, 11, Yper. (3265) TE KOOP Schoone fourrure, Zilvervos. Adres ten bureele. (3277) TE KOOP Buste voor vrouwkleederen, bij G. Samijn, Neerplaats, 16, Dikkebusch. (3278) TE KOOP Damesfiets gn goeden staat. Adres ten bureele. (3281) --'V Allo Allo Zaterdag, Zondag en Maandag ter gelegenheid van Montmartre Koers, allen naar het Café 'DE RUST DER WIELRIJDERS' Nr 39, Maarschalk Frenchlaan, Yper. ALLERHANDE SPELEN alsook SCHOON ORKEST met ACCORDEON door de gezusters Vandenberghe (3263) Gediplomeerde leerares geeft PRIVAATLES. Voor inlichtingen zich wenden ten bureele. (3259) BEKENDMAKING M. Boudry, Zonnebekesteenweg, 167, maakt bekend dat hij een rijbok heeft voor dees jaar. (5215) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) Coiffeur vraagt halve gast voor heeren, kunnende scheren en haarsnijden. Tempelstraat, 27, Yper. (5113) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureel werk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Meid 25 35 jaar bij heer alleen. Zich wenden Surmontstraat, 21, Yper. (5181) Werkvrouw vraagt plaats, alle dagen vrjj. Adres ten bureele.(5227) GEVRAAGD goede meid-serveuse «Oud Postje» Rijsselstraat, 53, Yper. (5230) GEVRAAGD goede meld, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele. (5232) Meisje 20 jaar vraagt plaats als werkvrouw voor eenige dagen In de week. Zich wenden Dikkebuschsteenweg 12, (Handelskwartier) Yper. (5249) GEVRAAGD Werkvrouw, enkele voormiddagen per week. De Haernestraat, 33, Yper. (3255) Naaister vraagt werk, nieuw, alsook allerhande herstellingen, in witgoed en kleeren. Slachthuisstr.,6 (3257) GEVRAAGD Goede werkvrouw 2 of 3 dagen per week. Adres ten bureele. (3264) GEVRAAGD Jongen 16-17 jaar bij de Gebroeders Stevens, Vandenpeereboomplaats, Yper. (3266) GEVRAAGD Zeer nette jonge meld, kunnende een weinig koken, wasschen, een weinig Fransch spreken, voor gezin zonder kinderen. Schrijven met goede getuig schriften, bureel van 't blad, onder letters A. D. 25. (3267) GEVRAAGD Meisje 15-16 jaar, om in huishouden te helpen. Adres ten bureele. (3279 GEVRAAGD Werkvrouw 2 of 3 dagen per week, bij A. Cornette, Hotel de France Statieplaats, Yper. (3280) Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vuikani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk, eigen fabrikaat. (5028)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3