VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper CHRY8AMTHEMEM Bij White Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen der Matchen van Zondag 10-10-1943 ALLERHANDE NIEUWS Toegelaten Taxis HANDBOOGSCHIETINGEN DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 15 - 1# 1943 Uitslagen der Matchen van Zondag 10-10-43 C.S.Lungemark-R.Kortemark 4-1 E.Wervik-E.Boczinge 6-2 W.S.Passchcod.-F.C. Poperinge 3-0 II' Aid. Provii.claal C-S Yper-S.C.Bnet 4-1 Deerli|k Sp -S K.V lamertinge 4 2 St Moeakroen-P.C.liegem 2-8 F.C.Torhout-W.S.Iepe, 1-2 Zwevegem-S-V.Wevelgem gesch. RC. Harelbeke O W.S-Houthulst ^ye II* Aid. Gewestelijk A B.S.Poperinge Pr.Langemark 3-1 S.K.Reoingeist Brielen Sp. 7-2 KLASSEERING He PROVINCIAAL Scholieren Kortrijk Sp. B Sl Moeskroen 4-0 St.Kortrijk-Kortrijk Sp. A 2-5 Meenen-C.S.Yper 7-1 S.K. Roeselare- F-C. Roeselare 0-10 Harelbeke- Deerlijk 2-0 F. C. Izegem 4 3 0 1 23 6 7 W. S. Houthulst 3 3 0 0 15 2 6 Deerlijk Sp. 3 3 0 0 12 4 6 Zwevegem 3 2 0 1 13 7 5 C: S. Yper 4 2 1 1 9 7 5 Stade Moeskroen 4 2 1 1 13 12 5 W. S. leper 4 2 2 0 5 10 4 S. V. Wevelgem 2 0 1 1 4 5 1 F. C. Torhout 3 0 2 1 4 8 l R. C. Harelbeke 3 0 3 0 3 12 0 S. C. Blzet 3 0 3 0 1 13 0 S, K. Vlamertinge 4 0 4 0 6 22 0 lie Gewestelijke A Wervlk Pasachead. Reningelst F.C.Poper. Boezinge Brielea H S. Poper. CS. Langen). Pr Langem. Korteraark Scholieren 3 3 0 0 19 5 6 Meenen 2 2 0 0 11 1 4 4 3 10 15 8 6 Kortr. Sp. A 2 2 0 0 10 3 4 4 3 10 15 8 6 F.C.Roeael. 2 1 0 1 12 2 3 4 2 2 0 24 10 4 Harelbeke 2 1 0 1 4 2 3 4 2 2 0 20 12 4 Kortr. Sp. B 2 1 1 0 4 1 2 3 2 10 12 11 4 C.S.Yper 2 1 1 0 5 8 2 3 12 0 5 12 2 Deerlijk 2 1 1 0 1 2 2 3 12 0 5 18 2 St.Kortrijk 2 0 2 0 3 9 4 13 0 10 11 2 S K.Roesel. 2 0 2 0 1 15 0 4 0 4 0 1 33 0 St.Moescroen 2 0 2 0 0 8 0 Matchen voor Zondag 17-10-43 Alloo V.d.velde Vandepitte Hoste Roffiaen Bryon Brabants Grymonprez Holvoet - Maerten Deconinck Adam Himpe A Malfait Commeyne Tenzij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 15 lie AFDEELING PROVINCIAAL W. S. leper Stade Mouscron Harelbeke Houthulst (14.00) Blzet Torhout Izegem Deerlijk (14.45) Zwevegem C. S. Yper (14.30) lie GEWESTELIJK A F. C. Poperlnge Renlngelst Boezinge Passchendale Prior Langemark C. S. Langemark Kortemark B. S. Poperinge Brielen Wervik SCHOLIEREN Kortrijk Sp. A. Meenen (10.00) Stade Kortrijk S. K. Roeselare (9.30) F. C. Roeselare Deerlijk 110.00) Stade Mouscron Harelbeke C. S. Yprois Kortrijk Sp. B. C. S. Yper 4 - S. C. Bizet 1 Le Bizet heeft op het Augustinusstadion de nederlaag niet kunnen ontloo- pen. zij het dan ook dat Verhoest en Cie niet zoo afgeteekend werden geklopt als algemeen verwacht. De rood-witten kenden nochtans spoedig succes en reeds na drie minuten spel hadden de bezoekers een 2-0 stand goed te maken. Plots namen de Cerclemannen het echter op hun gemak en lieten Tier- soone en zijn kwintet een paar aanvallen doen. Zoo werd Dewulf onver wacht gevloerd en dit doelpunt miste zijn uitwerking niet. Ons achtertrio verloor meteen alle vertrouwen en trad zeer aarzelend op. Kozen en zijn kanthalfs wilden terug de balans in hun voordeel doen overslaan en Knockaert en zijn aanvallers kregen werk bij de vleet, doch de halflinie van S.C.B. trok zich terug en vormde een muur vóór de kooi van Robaeys. Af en toe onder namen Divoy en Cie dan een ontsnapping en zeggen we maar. dat deze niet altoos ongevaarlijk waren. Nadat de score op 3-1 kwam te staan, evolueerde het rood-witte achtertrio terug sekuurdex en in de tweede helft mochten we een overdonderende meerderheid der C.S.Y.-efs noteeren. Al de grensmannen trokken zich nochtans terug vóór hun doel en 't was waarlijk een mieren nest j» vóór de kooi van Robaeys. Hoe wilt ge dan dat men doelen maakt Dat er niet genoeg geschoten werd Ja Onze voorlijn had nog meer kunnen naar doel schieten, bijzonderlijk van op afstand, doch dit wil nu niet zeggen dat er weinig geschot werd. Herhaaldelijk waagden Cherchye en Cie hun kans, maarde doelverdediger der bezoekers speelde ook mede en had derhalve vrouw Fortuna langs zijn zijde. Aldus lukten de roodjes slechts één doel punt in de tweede helft, dan wanneer er minstens een viertal malen een zeker goal in de lucht heeft gehangen en de Walen gedurende gansch de tweede beurt slechts een tiental keeren over de middellijn zijn gekomen. We zouden echter de waarheid geweld aandoen, moesten we niet verklaren dat R. Dewulf een tweetal gevaarlijke balletjes weg te boksen kreeg. Alles samengenomen een kalme partij waarbij het gezegde Men kan nooit maar evolueeren zoo als de tegenstrever het toelaat eens te meer bewaarheid werd. De halflijn der Yperlingen was het best op dreef en beproefde het steeds, door terugge trokken te opereeren. om het spel open te trekken, maar tevergeefs, de gasten bleven bij hun stug verdedigingswerk. Onze defensie fungeerde beneden haar gewoon peil. terwijl de aanvallers, benevens hetgeen we hierboven aanhaal den. het aanvankelijk wat te licht opnamen en zich te veel heten beïnvloeden door de zwakte der rivalen. Dn doelpunten 2e min. Berten op inzenden van Decheiver (1-0). 3e min. Knockaert met verrassend schot in den linker benedenhoek (2-0). He min. Middenvoor van Bizet na onbeholpen tusschenkomen van De wulf (2-1). 28e min. Pontje op center van Cherchye (3-1). 82e min.Fontje via den doelwachter van S. C. B. (4-1). Brielen Sp. 1 - C. S. Yper B 3 Onze B-mannen ondernamen de verplaatsing naar Brielen en behaalden er een gemakkelijke overwinning. De gansche ontmoeting waren ze in afgetee- kende meerderheid en de weinig talrijke aanvallen van Brielen. werden door ons backpaar. waarbij Lesageeen goede partij speelde, gemakkelijk afgeweerd. De cijfers hadden zeker hooger kunnen zijn, hadden onze voorwaartsen,vooral gedurende de tweede helft, meer naar doel geschoten in plaats van steeds hun bal te goed te willen plaatsen, hetgeen de goede verdediging van Brielen toeliet telkens tijdig tusschen te komen. Zij lieten zich ook herhaaldelijk van gen aan de off-side »-val en zullen hieraan in de toekomst absoluut meer aandacht moeten verleenen. Rond de 20e minuut opende Devos de score en een drietal minuten vóór de rust zorgde Van Bccelaere voor nummer 2. Na de rust kon Van Becelaere ee» shot van Dehaeck. dat onvoldoende werd afgeweerd, hernemen en den stand op 3-0 brengen. Op strafschop, toegestaan wegens fout van Wuilepit. redde Brielen de eer. Scholieren F. C. Meenen 7 - C. S. Yper 1 Onze scholieren schijnen het op verrassing gemunt te hebben Na hun mooi resultaat tegen Stade Kortrijk. ondergingen ze vorigen speeldag een smadelijke 7-1 nederlaag te Meenen. Bijzonderlijk de halflijn bleek niet op gewassen voor haar taak. Aan de rust hadden Maes R. en zijn makkers reeds een 3-0 achterstand goed te maken en in de tweede helft was het wederom Meenen d|e het hooge woord voerde. Langs M. Holiebeke werd er ten slotte, op één der zeldzame aanvallen, een mooi tegenpunt gescoord. Eindstand 7-1 voor S. C. Meenen. Scholieren we verwachten ons aan een revanche Jeugdploeg C. S. Yper 0 - P. Langemark 2 De Langemarkenaren namen in de eerste helft de leiding en stonden met 0-1 vóór aan de rust. Na de verfrissching mangelde het bij de rood-witten aaa samenspel en de bezoekers brachten de bordjes op 0-2. Vanraes Luc presteerde puik. doch het meerendeel der overige elementen hebben nog enorm veel te leeren. Training en nog eens training is dan ook meer dan gewenscht Voor Zondag toekomende. - De A-ploeg reist naar Zwevegem. ploeg die uit He Gew. komt. doch, o. a. tegen Izegem (3-3), reeds haar strepen in lie Provinciaal heeft verdiend. We voorzien een spannende match Gemak kelijk zal het stellig niet gaan, maar waar een wil is.., is een weg en we dur ven onze rood-witten favoriet geven. Om de zoo begeerde zege in de wacht te sleepen. moet er echter eendrachtig worden gestreden van het begin tot het einde. Vergeet dit niet mannen van aanvoerder Cherchye Tot het einde De B komt uit 's morgens, op eigen veld. in derby tegen de reserven van W. S. leper. Wat zal dat ons brengen Onze B-ers hebben de voorkeur, maar derbies hebben dikwijls eigenaardig? resultaten voor gevolg. De scholieren nemen het. aan huis. op tegen Kortrijk Sp. B en we zien ze zegevieren, terwijl de jeugdploeg te Vlamertinge. heel wat beter zal moeten spelen als vorigen Zondag indien er iets wil geoogst worden. Cerele ploegen... op hoop van zegen ROGIMAR. ALLERHEILIGEN groote en prachtige keus van ter Bloemisterij Puiil BOUUEIIV - DELTOMBE Capucleaeastraat, 10, Yper. Telefoon 58. (532l> PR0N0STIEKESS Wendt U in 't lokaal De Zon voor uw pro- nostiekbulletijnen op de Belgische en Fransche ploegen. F. C. Torhout 1 - W. S. leper 2 Onze eerste ploeg heeft Zondag laatst op het veld der sparrejongens een nipte, maar toch verdiende overwinning behaald. Reeds aan de 5e min. kon onze midvoor met prachtigen kopstoot eeg punt netten dat. om 'n ingebeelde foul werd afgekeurd. Na een kwartier spelen echter hadden we reeds 'n voorsprong van 0-2. dank zij het goed volgen van onze binnenlinks. Aan de 20e minuut werd Vierstraete gekwetst, zoodat hij verder van geen tel was voorde ploeg. In feite werd van dan af met 10 man gespeeld. Onze verdedi ging heeft den kamp gewonnen. Wan^ tijdens de tweede helft heeft de voor- lijn van de thuisploeg heel wat bedrijvigheid aan den dag gelegd om minstens gelijkspel af te dwingen. Ons heiligdom ontsnapte als bij wonder verscheidene malen aan 'n zeker doel. Anderzijds heeft Georges er heel wat ballen mogen uithouden. En hoe naar het scheelde maar weinig of we haalden op ont snapping nog twee doelen tijdens de tweede helft de zenuwen waren echter den bal meester, maar niet den voet Beschouwingen White Star had een sterk begin. F. C. T. eerder zwak. Na het ongeval van Jef verzwakte het spel onzer voorlijn. En naar het einde toe liet de moeheid zich duchtig gevoelen leper speelde tijdens het laatste halfuur volledig op verdediging, en had de handen vol. Torhout was bepaald zwak. en kon onmogelijk besluiten. Daarmee telt White Star vier punten op vier wedstrijden, telkens behaald op uit-wedstrijd. We hebben weliswaar tot hiertoe sterke ploegen ontmoet op eigen plein, en ploegen van gelijke waarde op uit-wedstrijd, 't Wordt echter tijd dat onze spelers ook eens ^oor eigen publiek hun waarde doen gelden. Zondag a. s. komt Stade Moeskroen op bezoek. Weeral 'n ploeg van waarde oud-promotie spelers Geen kat om zonder handschoenen aan te pakken. Uit uw oogen zien. en doorspelen Indien ondertusschen geen tegenbericht komt. wordt de wedstrijd gespeeld te 15 uur. Onze Reserven konden slechts 11 spelen tegen F. C. Poperinge. terwijl de Jeugdploeg van Passchendale moest onderdoen met 1-4. 't Valt echter te on derzoeken of W. S. Passchendale wel degelijk 'n jeugdploeg opstelde, ofwel indien er ook anderen tusschen de lijnen werden geplaatst. Zondag a. s speelt onze B-ploeg den derby-wedstrijd tegen C.S. Yprois. op het veld van de Augustynenstraat We twijfelen niet aan den moed onzer spelers.»maar het sukses zal zeker niet voor ons zijn De Jeugdploeg ontvangt op eigen terrein de knapen van F. C. Poperinge. De wedstrijd werd gevraagd te 13 uur. Of Poperinge zal toestemmen weten we nog niet. In elk geval houdt U klaar voor den kamp. Eerste .Afdeeling Reserven A. Westvleteren-Stavele Elverdinge. Proven, R( Tweede Afdeeling A. Geluveld-Houtem Komen/ten/Brielen-Zonnebeke Beselare Holiebeke Zillebeke-Zandvoorde Tweede Afdeeling Wytschate-Meesen Nieuwkerke-Westouter Dranouter-Voormezeele Dikkebusch- Kemmel Vrienden wedstrijd Proven- Roesbrugge 1-1 KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling Stavele 2 10 1 4 13 Westvleteren 10 0 1 1 11 Proven 0 0 0 0 0 0 0 Roesbrugge 0 0 0 0 0 0 0 Elverdinge 1 0 1-0 0 3 0 1-1 W.S.Ieper-F.C. Poperinge 1 1 vrij C.S.Langemark-Wervik 0-28 Brielen C.S Yper 1-3 10 Reserven B. V lamertrage- F.CPope ri nge 8-1 1-0 Westouter- B.S;Poperinge 7-1 3-2 Jeugdploegen A. 2 3 Kemmel-Nieuwkerke 2-3 Reningelst-Dikkebusch 8-0 2-2 Jeugdploegen B. 4-4 C.S.Yper-Prior Langemark 0-2 18 W.S. leper- Passchendale 14 2-1 F.C.Poperinge-Vlamertinge 2-3 Reserve Reeks A. Tweede Afdeeling A. Wervik CS.Yper F.C.Poperin. W.S.leper Brielen C.S.Langem. 0 1 1 1 K./t.Brielen Geluveld Houtem Zonnebeke Beselare Zandvoorde Holiebeke Zillebeke 2 0 2 0 1 1 I 1 1 1 Reserve Reeks B. Vlamertinge 2 2 0 0 19 110 0 4 2 110 8 10 10 1 2 0 2 0 2 Tweede Afdeeling B. Dikkebusch Westouter Nieuwkerke Voormezeele Kemmel Wytschate Meesen Dranouter 2 4 5 3 6 3 5 2 3 2 4 1 6 1 18 0 Reningelst Westouter F.C.Poperin. B.S.Poperin. Jeugdploegen A. Reningelst 2 2 0 0 17 Dikkebusch 2 110 3 Nieuwkerke 2 110 3 Kemmel 2 0 2 0 3 Jeugdploegen B. 2 4 1 2 5 2 8 0 18 0 Vlamertinge 2 Passchendale 2 Pr.Langem. 2 F.C.Poperin. 2 C.S.Yper 2 W.S.leper 2 Matchen voor Eerste Afdeeling Elverdinge- Westvleteren Roesbrugge- Proven Tweede Afdeeling A. Hollebeke-Zillebeke Komen-ten- Brielen- Beselare Zandvoorde- Houtem Zonnebeke-Geluveld Tweede Afdeeling B. Voormezeele-Dikkebusch Nieuwkerke-Dranouter Kemmel-Meesen Westouter-Wytschate Zondag 17-10-1943 Reserven A. C.S Yper-W S leper C.S.Langemark Brielen Wervik-F.C. Poperinge Reserven B. Reningelst-Vlamertinge B.S.Poperinge-F.C. Poperinge Jeugdploegen A. Dikkebusch- Nieuwkerke Kemmel- Reningelst Jeugdploegen B. Vlamertinge-C.S.Y per W.S leper-F.C.Poperinge Passchendale-Pr. Langemark De Secretaris. J. Janstena. Aei'kooplmis VAN IJEIt ELST Groote Markt. 43 YPER BERICHT AAN ONS KUENTEEL Gezien de nieuwe regeling in het verdeelen der tabakwaren is er voor het afhalen van het rantsoen November maar ÉÉN DAG bepaalo.nl. HiimiriuK 1» October. Onze klanten worden dus dringend verzocht zich op dien dag aan te melden ten einde hun rantsoen niet te verliezen. lepnr - Verduistert uwe lichten n. u. b. - Nu dat de lange avondston den weerom aangebroken zijn. moet iedereen ervoor zorgen dat 's avonds alle lichten binnen de woningen goed verduisterd en onmogelijk van buiten uit kunnen gezien worden. Te veel inwoners nog schijnen deze verplichting zeer lichtzinnig op te nemen en geven zich niet voldoende rekenschap van de erge gevolgen die hunne nalatigheid niet alleen voor hen maar ook voor anderen hebben kan. Men wachte dus niet om zich in regel te stellen tot wanneer de burgerwacht of de politit U vermanen komt en men doe vooral niet zooals zekere K. M. van den Zonnebekesteenweg en M. A. uit de Dixmudestraat, die beiden spijts herhaalde verwittigingen niet de minste maatregelen troffen om met de verplichte lichtdemping in regel te zijn. Tegen beiden werd thans proces - verbaal opgesteld en zij zullen dra weten hoeveel het hun kost naar geen goeden raad te willen luisteren en zich aan de bestaande verordeningen niet te willen onderwerpen. Gestolen rijwiel teruggevonden - Verleden week meldden wij den dief stal waarvan Van Calster Georges, uit de Surmontstraat. het slachtoffer werd. Zijn rijwiel werd den 6n dezer, rond 9 uur 's avonds, aan den gevel eener woning op de Maarschalk Haiglaan gestolen. Den volgenden dag echter werd die velo hier nabij het Hommelhof teruggevonden, doch de zadel alsook de wielen waren ervan weggenomen. Poperinge - Nieuwe bandietenstreek - Verleden week Vrijdag werd hier andermaal een gewapende overval gepleegd, 's Avonds rond 9 u. be vonden landbouwer Vermeulen Achiel. 43 jaar oud. en zijne echtgenoote Depraetere Albertine. 44 jaar. zich samen in hun woning, toen opeens een gemaskerd man binnentrad en hen. met een revolver bedreigende, verzocht al het zich in huis bevindende geld te willen afgeven. De landbouwer echter, in plaats van hieraan gevolg te geven, wierp zich op den schurk en een hevig gevecht ontstond. Hierop kwamen nog twee andere kerels ogdagen. de eene eveneens gemaskerd en de andere met een alpenmuts diep over het hoofd getrokken. Tijdens de worsteling werden verscheidene vuurschoten gelost. Vermeulen Achiel ontving twee kogels {in de rechter bil en zijne vrouw werd door een kogel aan de knie getroffen. Beiden werden daaren boven nog door de bandieten met een ijzeren voorwerp op het hoofd ge slagen. zoodat zij daar ook ernstige verwondingen opliepen en ten slotte overmand werden. Hierop hebben de booswichten de hand gelegd op een som van 45.000 fr. en zijn op de vlucht geslagen. De slachtoffers van dezen laffen aanval slaagden er daarna in hun naaste geburen te verwittigen die aan beiden de eerste zorgen kwamen toedienen en de overheid van het gebeurde op de hoogte brachten. Den Zaterdag morgen werden Vermeulen en zijne echtgenoote naar het O. L. Vrouw hospitaal te leper overgebracht, waar zij in behandeling bleven. Het in- tusschen ingestelde onderzoek leidde tot de aanhouding van den genaamde Clabau Joseph, van Poperinge, die door het slachtoffer, tijdens een con frontatie in het hospitaal, stellig erkand werd als zijnde den man met de alpenmuts. De betichte Clabau. tegen wien zware vermoedens wegen, ver-, scheen Woensdag, bijgestaan door zijn verdediger. Meester Lahaye. voor de raadkamer, die na beraadslaging zijn aanhoudingsmandaat voor een maand bekrachtigde. Het onderzoek dezer erge zaak is in handen der gerechtelijke politie, die alles in het werk stelt om de daders van dezen laffen aanslag te ontdekken. Te hopen dat haar pogingen spoedig den gewensch- ten uitslag mochten opleveren en de booswichten hunne verdiende straf niet zouden ontgaan. Vlamertinge - Tabnkdievnn aangehouden - In den nacht van 29 op 30 September 11. werd er alhier, ten nadeele van de landbouwster We Bouve. een hoeveelheid van ongeveer 230 kgr. tabak in bladeren gestolen. De bena- deeligde diende een klacht in bij de Rijkswacht van leper, die onmiddellijk een streng onderzoek instelde. De opperwachtmeester Dekeyser Georges en de wachtmeester Vermeersch Robert, die vroeger reeds een dergelijken diefstal ophelderden en hierom door de Rechtbank gelukgewenscht waren geweest, werden thans ook met die nieuwe zaak gelast en zijn er ditmaal nogmaals in geslaagd de dieven op het spoor te komen. Deze zijn degenaamden Degraeve Maurits, zijn schoonbroeder Herman Jozef, Pattyn Oscar, de twee eerste wonende Ligywijk en de derde in de Pateelstraat, allen te leper, en Ovenberghe Robert, van Vlamertinge, die. na onderhoor en bekente nissen. onder aanhoudingsmandaat geplaatst werden. De opkoopers van de gestolen tabak, te weten Goemaere Camiel. wonende Meenenstraat. en Milleville André, wonende Tegelstraat, beiden te leper, werden eveneens aangehouden en samen met de anderen in het gevang te Kortrijk opge sloten. Van de gestolen tabak, die, zooals uit het onderzoek gebleken is, per taxi vervoerd werd, heeft men slechts een gedeelte teruggevonden, doch daarenboven werd nog een som van 14,500 fr., zijnde vermoedelijk een deel van den verkoopprijs, aangeslagen. De rijkswacht, die deze zaak zoo spoedig tot een goed einde leidde, verdient nogmaals allen lof. Geluveld - Ontploffing Binst dat Soetaert Andrè. Deleye Achille en dezes zoon Daniel, Donderdag voormiddag aan het ijzer zoeken waren in de weide van Noliet André. hier te Geluveld. is de spadefivan Soetaert voor noemd waarschijnlijk terecht gekomen op den kop van een obus uit den oorlog 14-18, met he£ gevolg dat gemelde obus met vreeselijk geweld is Ontploft. Deleye Acmlle en zijn zoon Daniel zijn in de naburige woning binnen geloopen en waren gekwetst, de eene aan beide dijen, rechter been en aan het hoofd, en de tweede aan zijn rechter been en hand. Soetaert André echter was er erger aan toe en bleef ter plaats liggen, met beide handen afgerukt en over gansch het lichaam erg gekwetst Seffens is de auto van het Roode Kruis, uit leper, ter plaats verschenen, en heeft de drie ongelukkige slachtoffers overgebracht naar het O. L. V. Hospitaal te leper. Dokter Defever, van Beselare. vreesde voor een doode- lijken afloop van Soetaert voornoemd en deze is inderdaad rond 5 uür namiddag aan de gevolgen zijner vreeselijke verwondingen bezweken; Het slachtoffer was slechts 33 jaar oud en gehuwd met D'Hondt Yvonne. De verslagenheid door dit smartelijk ongeluk teweeggebracht is algemeen Een onderzoek is door de plaatselijke politie geopend. I>U NIEUWE RIJKEN J ADV. V. 232/19 Van Maandag morgen 18 October tot Zondag avond 24 October 1943 inbegrepen D SEDEYN, St. Jacobstraat, 3. L. DOCHY. Caproostraat. C. VAN DER MEERSCH, Fiersstraat. Zondag 17 October 1943 STAANDE PERS Om 13 uurBOEZINGE Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. LIGGENDE PERS Om 14.30 uur ZILLEBEKE-HOOGHEbij Jules De- witte, Zandberg Oppervogel 175 fr. Twee zijdvogels elk 85 fr. Twee kallen, elk 45 fr. 10 primés, elk een wild konijn en 30 kleine vogels van 30 fr. voor 50 schut ters, boven de 80 schutters alle drietal een vogel van 70 fr. en een van 30 fr. Inleg 35 fr. Voorlaatste 20 fr. en laatste 30 fr. meer gratis. Maandag 18 October 1943 Om 15 uur YPER WILLEM TELL, in de Zon, bij Heer Oscar Molein, Statiestraat Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 25 fr. Alle vijftal een primé van 20 fr.Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Maandag 1 November (Allerheiligen) YPER, In de Zon Jaarlijksche groote schieting. ■«ff,»* De DEVLAG Cel leper deelt mede YPER In de SAUMONKiekenmarkt, zal van af 25 OCTOBER, eiken MAANDAG om 17.30 uur stipt, ge schoten worden op de liggende pers, zooals vroeger. Allo Allo In het Café OE BEURS bij Honoré D'HONDT, Meenenstraat, Yper, Speelt het ensemble WILLY voor U de scboonste Schlagers, met den gekenden batteriest OUWE TAAIE 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. In het Café DE BEURS is ledereen welkom. (5328) Op 19 Oktober aanstaande reizen onze kinderen met verlof naar Duitschland af, om er in de gezondste en heerlijkste streken, ge durende zes maand onafgebroken sterkte naar geest en lichaam op te doen. Voor dit kon- tingent kunnen geen inschrijvingen meer aan vaard worden, twijfelaars en laatkomers kun nen zich echter nog aanmelden vöor het eerst- volgende kontingent. want ononderbroken zullen afreizen het heele jaar door. naar de K.L.V.-Lagers in het Rijk ge schieden. Spijts de oorlogsomstandigheden blijft het nieuwe Duitschland een ware sociale politiek voeren, waaraan het eveneens onze kinderen wil laten deelnemen, Vlaarasche Ouders, verzet U niet langer tegen de voor deden welke aan uw kinderen geboden worden en geeft geen gehoor aan ii j 'asiterPraaties "it het vijandige kamp. doch ziet naar de wer kelijkheid en beoordeelt enkel deze. Het Volkstooneel terug te leper! Reeds op 3-11-43 voert het gedu rende dit tooneelseizoen zijn eerste vertooning op en namelijk het sukses- stuk van Molière 4, De Ingebeelde Zieke Verleden week werd hier ver keerdelijk opgegeven dat De Koopman van Venetië zou worden ver toond, doch dit stuk werd to% een lateren datum verplaatst, in ieder ge val wordt ook dit stuk opgevoerd. Alle lepersche tooneelliefhebbers. die zich reeds over het gehalte van de groep van het Volkstooneel. gedu rende het voorbije jaar konden vergewissen, zullen eveneens g-durende het komende seizoen, alle vertooningen willen bijwonen. De opvoering van «De Ingebeelde Zieke gaat door in den Stadsschouwburg te 19.30 uur. Kaarten zijn te bekomen in het Café Boerenhol Vandcpeereboom plaats, te leper. Helpsters in de keuken, verders haarkappers. kleermakers en verschei dene andere vaklieden kunnen onmiddellijk geplaatst worden inde KL.V. Lagers in Duitschland. De aanmeldingen geschieden op het sekretariaat. Thans wordt aan de Vlamingen de gelegenheid gegeven om ook op zee te bewijzen dat ze daar thuishooren. Door de eeuwen heen zijn de Vlamingen koene zeevaarders geweest. Dit hebben ze ten allen tijde bewe zen. Jonge kerels en mannen van 17 tot 45 jaar. die lichamelijk er voor geschikt zijn en daarenboven van onberispelijk gedrag zijn kunnen zich hiervoor aanmelden. Nadere inlichtingen nopens voorwaarden en vergoe dingen worden op het sekretariaat verstrekt. De mogelijkheid bestaat om in Z. O. Europa (Balkaa) bij de O. T. ingezet te worden. Benevens rijkelijke loonsvoorwaarden zijn onderbrenging, verpleging en inkleeding volledig kosteloos. Aanmeldingen kunnen recht streek» tot de O. T. Flamenwerbestelle. Brussel. Gierstraat. 68 worden gericht, of op het sekretariaat geschieden. De families van arbeiders in Duitschland kunnen steeds op het sekretariaat komen, betreffende al kunne moeilijkheden en voor het ver zenden van pakjes naar hunne naastbestaanden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2