Lapiere's Zaal D'Hondtstraat VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Gewestelijk Comité Westland leper Bij White Star leper Grootbloemige witte CHRYSANTEN Gewestelijk Comiteit Westland leper ALLERHANDE NIEUWS JAZZ-HECITAL Burgerlijke Sfand van leper Maurice René HANDBOOGSCHIETINGEN Gevonden en Verloren Voorwerpen DEVLAC - HOEKJE HET YPERSCHE 22 - 1* - 1943 Uitslagen der Matchen van Zondag 17-10-43 llc Aid. Provinciaal Pr.Langemark-C.S.Langemark 5-0 R.Korteraark-B.S.Poperinge afg. Brielen Sp.-E.Wervik 1-4 Scholieren Kortrijk Sp. A-Meenen 2-1 St. Kortrijk-S.K. Roeselare 6-1 F.C. Roeselare-Deerlijk 1-1 St.Moeskroen-Harelbeke 1-3 C.S.Yper-Kortrijk Sp. B 2-5 W. Sleper-St. Moeskroen 2-1 R.C.Harelbeke W.S.Houthulst 6-4 S.C Biret-F C.Torhout 2-1 F.C.Izegem- Deerlijk Sp. 1-1 Zwevegem-C.S.Yper 3-1 S K.Vlamertinge-S.V.Wevelgem 2-2 II* Afd. Gewestelijk A F.C.Poperinge-SK. Reningelst 6-1 E.Boeringe-W.SPasschend. 4-1 Matchen voor Zondag 24-10-43 Ten:n andersluidende vermeldingen kickot? der wedstrijden te IS a. lie AFDEELING PROVINCIAAL C. S. Yprois Vlamertinge David Deerlijk Bizet Tulpin Houthulst Wevelgera Hoste .Knockaert, Annicaert) (14.30). Stade Mouscron Zwevegera 14.00) Ghyoot Torhout Harelbeke 114.30) Demeyere lie GEWESTELIJK A B. S. Poperinge Passchendale Lamoot Reningelst Kortemark Vandepitte C S. Langemark Boezinge Himpe Aug. Wervik F. C. Poperinge Baty Brielen Prior Langemark Sansen SCHOLIEREN Kortrijk Sp. B. F. C. Roeselare (11.00) Jooris Deerlijk C. S. Yprois (11.00) Vanbeselaere Meenen S. K. Roeselare (9.301 Wennes Stade Mouscron Stade Kortrijk (10.00) Deivulf Harelbeke Kortrijk Sp. A. Depoorter Zwevegem Sport 3 - C. S. Yper 1 Te Zwevegem hebben onze rood-witten maar matig gepresteerd. De Cercle-mannen. die den toss verloren, startten met windnadeel en berg op. Moeilijk schenen ze zich te zullen aanpassen aan het kleine speelveld, toen L. Knockaert plots doorbrak en aan Berten de gelegenheid gaf om den stand te openen. Na een kwartuur spel stond C. S. Y. dus aan de leiding met 0-1 en deze score bleef behouden tot een tiental minuten vóór de rust. Alsdan beging Kozen handspel juist buiten het strafschopgebied. Een vrij schop volgde en de bal stootte op den muur der rood-witte spelers vóór het doel van Dewulf. doch maakte een wending en kwam onver wacht terecht bij den linksbuiten van Zwevegem die de kans niet liet voor bijgaan (1-1). Daarop werd rust gefloten. Tot dan toe hadden Cherchye en Cie hun man gestaan en kende de ontmoeting een evenwichtig en boeiend verloop. We mochten ons dus verwachten aan een zekere meer derheid van onze mannen gedurende de tweede helft, dit aangezien er dan met berg- en windvoordeel mocht gespeeld worden. Decheiver en zijn makkers beantwoordden dan ook deze verwachting binst de eerste 15 mi nuten en. goed gerugsteund door de haiflinie en defensie, togen de Ieper- sche forwards ten aanval. Het schot hadden ze echter in de kleedkamers gelaten en doelpunten bleven uit. Zwevegem daarentegen ging éénmaal ©nze verdedigers aan den tand voelen en 't was kooi (2-1). Het heilig vuur was er bij onze Hallejongens uit en het waren de lokalen die binst het laatste halfuur den toon aangaven. Er waren inderdaad een Lesage en Dewulf in uitstekende conditie noodig. om te beletten dat Lefever en zijn mannen de cijfers hooger zouden opvoeren dan 3-1. ja Dewulf en Lesage speelden een sterke partij, terwijl Litière goed begon, doch nadien gekwetst geraakte en daarvan heel wat hinder gevoelde. Zeggen we terloops, dat Lesage optrad als plaatsvervanger van Versaevel. die wegens kwetsuur de verplaatsing niet kon medemaken. De halflijn evolueerde zwakker als naar gewoonte. Kozen, die licht ongesteld was. kon zich maar niet aan het kleine veld aanpassen en op degagementen van den localen doelwachter was hij steeds gefruit Over de voorlinie valt er veel te vertellen. Geen enkel aanvaller liet een gunstigen indruk na. Er was werkelijk mangel aan schotvaardigheid en het is niet genoeg van keurig te voetballen en de pas sen te verzorgen, er moet ook aandacht worden besteed aan de afwerking en vooral aan de knaleffecten Wat baat het dat de defensie goed marcheert als de voorlijn geen doelpunten maakt 1 Neen. voetbal is ook geen spel voor zwakkelingenDe rood-witte aanvallers moeten meer op den man durven gaan. Pontje en zijn kwintet hebben iets goed te ma ken. We zijn ervan overtuigd dat ze beter kunnen dan hetgeen te Zwe vegem werd vertoond... als ze maar betrouwen hebben en zelf initiatief durven nemen. Zwevegem heeft een te duchten ploegje en won verdiend. Het zullen elftallen met haar op de tanden moeten zijn die aan den spoorweg iets willen veroveren zegde ons scheidsrechter Roffiaen die uit stekend leidde. Dit neemt echter niet weg. dat de Cerclemannen bij de zwartjes stellig kans hadden op succes, doch ze hebben het onder zich laten loopen Vermelden we tot slot, dat we nog maar zelden zulke flinke supporters ontmoetten als de Zwevegemsche. Wanneer ze hun keeltje openzetten, hadden ze er verstand van om hun spelers" sportief op te zweepen. Wanneer zullen onze supporters eens met een schorre keel huis waarts trekken Iets voor Zondag e. k. I C. S. Yper B 1 - W. S. leper B 2 De B-jongens hebben voor hun collega's van White Star eemgszins onverwacht bet onderspit moeten delven. Aan de rust leidde W. S. I. met 0-1. doch na de poos konden de Cerclemannen langs F. Devos gelijk stellen, om per slot van rekening toch met 1-2 te verliezen. Voor Zondag een revanche B-mannen Er werd. tijdens de match, een verzilverde vierkleurige porte-mines ver loren rond het plein. Terug brengen, tegen goede belooning. aan Alexander De Bruyn. Bruggesteenweg. Scholieren C. S. Yper 2 - Kortrijk Sp. B 5 Onze scholieren kenden een ongelukkige match. Reeds in de eerste helft liet Claeys zijn makkers in den steek, zoodat Maes en zijn collega's met 10 man verder den strijd moesten aanbinden. Nadat Kortrijk tot 3-0 was vooruitgeloopen. lukte Vanbecelaere R. een tegenpunt en met 3 - 1 stand kwam de rust. In de tweede beurt lukte Devos een tweede tegendoel, doch ook Kortrijk liet zich niet onbetuigd en ontfutselde uiteindelijk de punten met 2-5. Van Overschelde en Cie leverden na de kampverwisseling mooi voetbalspel en als er nog een beetje wilskracht bij van pas komt. dan zal het verbeide tweede succes niet lang meer uitblijven. Jeugdploeg S. K. Vlamertinge - C. S. Yper (uitgesteld) Aangezien er geen akkoord werd getroffen aangaande het aanvangsuur. werd dit treffen verdaagd. VOOR ZONDAG a.«. De A-ploeg krijgt het bezoek van S. K. Vlamertinge. De Potkemnaren stellen er prijs op tegen Cercle te zegevieren en boekten tegen Wevelgem een mooi gelijk spel. De Cerclejongens hebben ons echter beloofd van te spelen om dood en... we wachten benieuwd af... De B moet naar F. C. Poperinge. 't Zal er hard gaan, maar Wullepit en Cie kunnen o.i. toch iets in de wacht sleep^n. De Scholieren gaan naar Deerlijk Sp. en krijgen er een harde noot te kraken. Andries en Cie. toont eens wat ge waard zijt Eindelijk komt de Jeugdploeg van W. S. leper onze jeugdmannen in eigen vesting tarten. De W S.-ers schijnen het meest kans te hebben. Zondag 17-10-43 bracht ons drie nederlagen, laat ons hopen dat 24-10-43 gunstiger zal verloopen voor de rood-witte kleuren. ROGIMAR. K. B. V. B. Verslag der Vergadering van het Comité gehouden op Zondag 3 October 1943, om 9.3# uur, te leper Aanwezig de heeren Barbier (o/voorzitter P. C.), Hubrecht (secretaris P.C.), Himpe (P.S.K.) en de heeren Clabau. Debrouwer. Denoyelle, Vanhecke, Veys Janssens. secretaris- Verontschuldigd heer Demol; niet verontschuldigd heer Houwen. 1. Het P.V. der laatste bijeenkomst wordt goedgekeurd. 2. F. C. Poperinge voor wedstrijd 19/9 tegen B. S. Poperinge. S. K. Renin- gelst voor wedstrijd 12/9 tegen F. C. Poperinge. S. K. Vlamertinge voor wedstrijd 5/9 tegea F. C. Poperinge B worden ieder met 5 fr. beboet om gezegde wedstrijden niet aangevraagd te hebben. Overgemaakt aan P. S. K. voor niet aanvragen scheidsrechter. 3. Er wordt akte genomen van den algemeenen forfait van Union Abeele in eerste afdeeling. 4. Laattijdig inzenden scheidsrechtersblad :5 fr. boete aan F. C. Zandvoor de 13058) wedstrijd 19/9. 5. Het Comité treft de volgende schikkingen voor de kampioenschappen A) Beker Westland wordt toegekend aan den kampioen van Eerste Afdee- 1 ng B) De twee eerste geklasseerde ploegen van reeks A en B betwisten den titel van kampioen !n Tweede Afdeeling C) Finalen worden betwist tusschen de Reserve Reeksen A en B en de Jeugdploegen A en B D) Een tweede jeugdkampioenschap zal na Nieuwjaar betwist worden. 6 Verschillende punten van bestuurlijken aard worden afgehandeld. De Secretaris. Janssen*. SM-oiiostiekei-s Voor uw pronostiekbulleiijnen, op Belgische en Fransche' ploegen, wendt U 'ot Etienne SERVAES, Maarschalk French man. 52, Yper, Tel 407 15368) Onze drie ploegen behaalden Zondag elk een overwinning Ploeg A zegevierde thuis op Stade Moeskroen met 2 1. de reserven behaalden tegen onze verwachting in eveneens een 1-2 zege op hun stadgehooten C. S. Yprois. op dezes terrein, en de jeugdploeg troefde F. C. Poperinge af met 9-0. Natuurlijk heeft de zege op Moeskroen het meest jolijt gebracht in de rangen momenteel immers stijgen we daardoor twee plaatsen in de rang schikking. en tijdens dezen kamp hebben de onzen bewezen vooruitgang te doen in hun reeks. Inderdaad, met vreugde werd vastgesteld dat onze spelers reeds meer snelheid en doordrijvendheid aan den dag leggen. De gedwongen wtjzigingen aan de ploeg zijn gunstig uitgevallen. We wisten onze verdediging nog beter spelen, maar de halflijn was er steeds bij om 'n handje toe te steken. Van de voorlijn noteerden we met genoegen dat er geschoten werd op doel niet altijd met sukses. maar komaan, het schot was er 't Moet gezegd dat onze midvoor goed bewaakt werd onze binnenspelers hebben beiden zeer goed werk verricht, terwijl de hoek- spelers gelegenheid hadden om spel aan te brengen. Bij Moeskroen vielen een paar spelers op. en hoe nader het einde hoe beter het samenspel vlotte onder de bezoekers, zoodat onze verdediging de handen vol had. Onze doelpunten werden gemaakt door Ketels, op prachtschot. en op penalty. Moeskroen wist van 'n free-kick gebruik te maken om den ach terstand te verminderen. Zondag zijn onze mannen vrijenkelen zullen er gebruik van maken om 'n reisje te doen naar Gent, waar de match: Gantoise-Mechelen doorgaat, 't Kan nooit kwaad les te nemen aan hooger Bij onze reserven was de verdediging het beste deel. en bleef den baas over de gevaarlijke Cercle-aanvallen. Onze keeper Debruyne heeft zich doen opvallen door 'n vaste keeping. De Jeugdploeg voor de eerste maal voltallig heeft haar tegenstre vers niet de minste kans gegeven Kwestie van zich te laten gelden de keeper van Poperinge werd maar negen maal gevloerd. Zondag a. s.ploeg A is op rust. Ploeg B speelt op eigen terrein tegen Langemark een gelegenheid om twee punten bij te winnen, en het doel- gemiddelde te verbeteren. De Jeugdploeg speelt te 13 uur tegen haar stads genoot C. S. Yprois. op dezes veld. We verwachten ons hier aan 'n spannenden kamp. waarin de besten zullen zegevieren Bericht De supporters en supporteressen die op ZONDAG 31 OK TOBER a. s. de reis naar HARELBEKE wenschen mee te maken met ploeg A, worden dringend verzocht hun naam en adres aan te geven in het lokaal, ten laatste op morgen Zondag-avond. Er is vermindering van prijs als we in groep reizen. Gevonden - Er werd Zondag laatst een paternoster gevonden op het veld van White Star. De verliezer kan zijn eigendom terug krijgen bij den sekretaris Frenchlaan, 32. ALLERHEILIGEN besteld ten buize en op bet stadskerkhof Julea CA8IER - DEBRUYXE Komensteenweg YPER (5362) Uitslagen der Matchen van Zondag 17-10-1943 Eerste Afdeeling Elverdinge-Westvleteren 4-2 Roesbrugge- Proven 1-4 Tweede Afdeeling A. Hollebeke-Zillebeke 6-2 Komen-ten-Brielen-Beselare 3-0 Zandvoorde-Houteia 4-2 Zonnebeke-Cieluvéld 0-0 Tweede Afdeeling B. Voormezeele-Dikkebusch l-l Nieuwkerke-Dranouter 3-0 Kemmel-Meesen 6-3 Westouter-Wytschate 5-0 Reserven A. C.S.Yper-WS.Ieper 1-2 C-S.Langemark Brielen 1-10 Wervik-F.C.Poperinge 8-0 Reserven B. Reningelst-Vlamertinge B.S.Poperinge-F.C. Poperinge Jeugdploegen A. Dikkebusch- Nieuwkerke Kemmel- Reningelst Jeugdploegen B. Vlamertinge-C.S.Y per W.S Ieper-F.C.Poperinge Passchendale-Pr. Langemark 2-4 2-1 4-0 0-2 uitg. 9-0 3-1 KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling Stavele 2 10 1 4 1 Proven 1 1 0 0 4 1 Elverdinge 2 110 4 5 Westvleteren 2 0 11 3 5 Roesbrugge 10 10 1 4 Tweede Afdeeling A. Reserve Reeks A. K./t.Brielen Gel u veld Zandvoorde Zonnebeke Hollebeke Houtem Beselare Zillebeke Tweede Afdeeling B. Westouter Dikkebusch Nieuwkerke Kemmel Voormezeele Wytschate Meesen Dranouter Wervik 3 3 0 0 38 0 6 CS.Yper 3 2 10 20 3 4 F.C.Poperin. 3 111 11 9 3 WS.leper 3 111 3 4 3 Brielen 3 12 0 11 14 2 C.S.Langem. 3 0 3 0 1 54 0 Reserve Reeks B. Vlamertinge 3 3 0 0 23 4 6 Westouter 2 110 8 5 2 Reningelst 2 110 6 5 2 B.S.Poperin. 3 12 0 4 19 2 F.C.Poperin. 2 0 2 0 2 10 0 Jeugdploegen A. Reningelst 3 3 0 0 19 0 6 Dikkebusch 3 2 10 7 9 4 Nieuwkerke Y'X 2 0 3 15 2 Kemmel 3 0 3 0 3 8 0 dploegen B. PasschencPale 3 3 0 0 12 3 6 Vlamertinge 2 2 0 0 10 2 4 Pr.Langem. 3 12 0 4 5 2 W.S.Ieper 3 12 0 10 11 2 F.C.Poperin. 3 12 0 4 13 2 C.S.Yper 2 0 2 0 1 7 0 Matchen voor Zondag 24-10-1943 Eerste Afdeeling Proven-Stavele Westvleteren- Roesbrugge Elverdinge. vrij. Tweede Afdeeling A. Geluveld-Beselare Houtem-Hollebeke Zandvoorde-Zonnebeke Zillebeke-Komen/ten/Brielen Tweede Afdeeling B. Wytschate-Dranouter Meesen-V oormezeele Kemmel-Westouter Dikkebusch-Nieuwkerke Vriendenraptch Reserven A. Wervik-Brielen F.C.Poperinge-C.S.Y per W.S.Ieper-C.S.Langemark Reserven B. F.C.Poperinge-Reningelst Vlamertinge-Westouter Jeugdploegen A. Kemtnel-Dikkebusch Reningelst-Nieuwkerke Jeugdploegen B. PasschcndaleiF.C.Poperinge Prior Langemark-Vlamertinge C.S.Y per-W.Sileper V.J.Dikkebusch B-B.S.Geluveld B (jeugdpl.) De Secretaris. JJanssen*. leper - Het Dickson Gezelschap - Eindelijk komt het langverwachte Dickson-Gezelschap wederom naar leper in den Stadsschouwburg en wel op ZONDAG 31 OCTOBER, 's namiddags om 3 uur en 's avonds om 7 uur stipt. Ditmaal brengt Dickson een actueel blijspel met zang. hetwelk den titel draagt van De Nieuwe Rijken Van nu af aan kunnen wij u al verzekeren, dat er dien dag zal gelachen worden. De hoofdrol wordt vertolkt door de gekende Gentsche radio- en revuehumoristc Hélène Maré- chal. De verder medewerkenden zijn Gaston Gyselinck, Juliette van de Sompel. de graag geziene artist Willy Lahaye. Guus van Tilburg. Benny Evert, enz. Het jass-orkest is in handen van Dora Zilhof. welke een reeks van gekende schlager-melodiën ten beste geeft. De algeheele leiding is in handen van Dickson, welke borg staat voor een vertooning van eerste gehalte. Vanaf heden zijn genummerde kaarten verkrijgbaar in het Café Boerenhol Prijzen der plaatsen 6 - 12 - 15 en 20 fr. Wilt ge gedu rende 3 uren uw zorgen vergeten, neem dan tijdig uw kaarten voor Do Nieuwe Rijken B I A M E A KORT: in den Stadsschouwburg te leper door A. Dehollander en zijn rhytmisch ensemble. Woesten - Tuinbouw - Zondag 10 dezer, op het gestelde uur. opende de voorzitter de maandelijksche algemeene vergadering. Het woord werd ver leend aan den secretaris, die lezing gaf van het verslag der laatste bijeenkomst. Dit verslag werd algemeen goedgekeurd. Hij hield vervolgens een voordracht over het bewaren van fruit en gaf algemeene richtlijnen voor het onderhoud onzer fruitboomen. Deze praktische en klare uiteenzetting oogstte een alge meene goedkeuring, en de aandachtige toehoorders spaarden dan ook hun toejuichingen niet. De voorzitter dankte den spreker en er werd tot de mede- deelingen overgegaan. Wij kunnen voor volgend jaar vernieuwde plantaard appelen bekomen, jammer genoeg slechts late. Dan werd er nog een woord gerept over voedermaluwe en het bestellen van zaad. Eenige inlichtingen over een nieuw soort voedermeel. dat voor het kleinvee aangepast schijnt, werden verstrekt. De prijslijst voor de fruitboomen van dit seizoen werd bekend ge maakt. Eenige woorden werden gewisseld omtrent de komende keuring van ons kleinvee, die te leper zal plaats hebben. Eindelijk werd overgegaan tot de keuring van de aangebrachte groenten en fruit door eigen zorgen gewonnen. Onder deze mag vermeld worden een pompoen met het schoone gewicht van vijftien kilo's. Een lid was zoo goed eenige pakjes maluwezaad ter beschik king van den bond te stellen, die dan onder de aanwezige leden verloot werden. Voorwaar een gevuld dagorde afgewerkt. Aan de Kleinhandelaars in Algemeene Voedingswaren Betreft Afhouding van 5 t. h. toegepast van 27-2 tot 31-7-43 op de producten Nr 12. Vanwege ons Centraal Bestuur ontvingen wij een schrij ven van volgenden inhoud De Kleinhandelaars wier voorraad in pro- ducten Nr 12, ingevolge de afhouding van 5 t. h. op het bedrag der Machtigingen tot bevoorrading A. met meer dan 20 t. h. verminderd zou zijn. kunnen een aanvraag tot herbevoorr&ding indienen bij den Dienst «VERDEELING en VOORRADEN». Nijverheidspl..36a. Brussel. Ingevolge een mededeeling van voornoemden dienst, dienen deze ge- vallen voor onderzoek voorgelegd te worden, vóór 31 October 1943. Aan aanvragen welke eventueel na dezen datum zouden ingediend worden, zal inderdaad geen gevolg meer voorbehouden worden. Wij verzoeken de belanghebbeneen welke zich in dit geval zouden bevinden, hun aanvraag voor dezen datum in te dienen. Voor alle in- lichtingen zich wenden tot de Arrondissementssecretarissen van den Sec- tor Handel en Distributie ROGER CLAUS Arr. Secretaris Handel en Distributie Bruggesteenweg. 58, leper. van den 15 tot den 21 October 1943. Geboorten Vandersteen Myriam, Poperingesteenweg, 20. Cappelle Alex, Recollettenp., 5, van Wytschate. War- lop Jean, Recollettenp., 5, van Zillebeke. Alleweireld Lucien, Recollettenp., 5. Augustinestraat, 37. Knockaert Robert, Recollettenpoort, 5, Hoornwerk, 45. Huwelijken Top Gerardus, landbouwer, te Oostvleteren en Rachel Lesage, huishoudster, te leper. Derycke Jean, beenhouwersgast, en Titeca Christiane, z. b., beiden te leper Vallaeys Lucien, tnekanieker, te leper en Wépierre Raymonde, z. b te Saint-Omer. Ov/rlijdens Verhaeghe Maria, z. b., 80 jaar. ongehuwd, Meenensieenweg, 29. Goemaere Silvia, huishoudster, 54 jaar, echtg Leniere Arthur, van Westouter. Noliet Alice, z. b., 29 jaar, ongehuwd, van Ledegem. Vandenbussche Prosper, landbouwer, 67 jaar, echtg. Sidonie Leys, van Rousbrugge-Haringe. Mullie Valère, 67 jaar, z. b., wed. Vergote Eugenie, Rijselstraat, 133. Vandermarliere Arthur. 65 jaar, herbergier, ongehuwd, Tempelstraat, 12. Heugen Marguerite, z. b., 53 jaar, echtg. Louis Werquin, van Ploegsteert. Huwelijksbelojten Joseph Soete, houthandelaar, en Marie Hoflack, z. b., beiden te leper. Alphonsus Paco- let, z. b., te Gent, en Jeanne Merlevede, onderwijzeres, te leper. André Mylle, schrijnwerker, te Zillebeke, en Yvonne Bouve. bediende, te leper. André Deraeve, stroo- dekker, te Watou, en Germaine Desmytter, dienstmeid, te Watou, voorheen te leper. Zondag »4 Oktober Baryton van de radio P. T. T. Nord van Rijsel en de jonge Ceilophonist It (1 Cl O 1 1 Zaal Verwarmd. STAANDE PEES Zondag 24 October 1943 Om 14 uur ZILLEBEKE (Dorp) Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 f.rTwee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. LIGGENDE PERS YPER: In de SAUMONKiekenmarkt, zal van af 25 OCTOBER, eiken MAANDAG om 17.30 uur stipt, ge schoten worden op de liggende pers, zooals vroeger. Allen zijn welkom. Maandag 1 November i Allerheiligen YPER, In de Zon Jaarlijksche groote schieting. Werden ten politlebureele aangegeven Gevonden - Donderdag 14 October, door Mej. D'Hellem Fernande, Dickebuschsteenweg. een zilveren armbandje. Verloren - Donderdag 14 October, door Mej. Viane Antoinette. Brug gesteenweg. een gouden armbandje. Vrijdag 15. door Mw Milleville-Bouckaert, Tegelstraat, hare eenzelvig- heidskaart. Zaterdag 16. door M. Kerrinckx Omer, Kanonweg. zijne eenzelvigheids- kaart. Door M. Vandelannoote Albert, Paddevyverstraat, zijne eenzel- vigheidskaart. Door Me Durieu Marguerite, Rijsselstraat, twee dames regenschermen. Zondag 17, door M. De Bruyne Alex, Bruggesteenweg, een zilveren porte-mine met verschillige kleuren. Belooning voor den vinder. Maandag 18, door Me Catteeuw Angèle. Merghelynckstraat, een roode en gele rantsoenkaart. Door M. Servaes Etienne, Frenchlaan, een zwart lederen heerenhandschoen. Door M. Kesteloot Henri, Tuinwijk, een briefomslag inhoudende aardappelcontract voor 5 personen. Dinsdag 19, door M. Goderis Jozef. Elverdingestraat, zijne eenzelvig- heidskaart. Door M. Rotru Alfons, Drie Zottenstraat, zijne melkkaart. Woensdag 20. door M. Dekimpe Jules, Lindendreef, zijne rantsoeneerings- kaart voor afgeroomde melk. Door Me Lalous Eliane. Slachthuisstr., hare eierkaart. Door M. Coffyn Maurice, Lindendreef. zijne eenzelvig- heidskaart. Door M. Tiberghein Joseph, Cartonstraat, een bos sleutels. Door M. Breyne Michel. Hoornwerk, een khakivest. Door Me Ollevier Marie, Rijke Klarenstraat, hare rantsoeneeringskaart. Donderdag 21, door M. Devos Leon, Frenchlaan, een bril met bruin- roode omlijsting. Door M. Debruyne Constant. Meenensteenweg, vier rantsoeneeringskaarten en een aardappelcontract. Door M. Dael Emile, Hoornwerk, een zwarte vulpen merk Swan I Cel leper deelt mede De kaartenverkoop voor het sukscsstuk van Molière De Ingebeelde Zieke is reeds ingezet en de plaatsen kunnen in het Café Boerenhol Vandenpeereboomplaats. besproken worden. Wie kent Molière niet en wie zal de op voering van zijn meesterwerk door het Volkstooneel willen missen Molière de onovertroffen meester in zijn satyristische komedies, kon tot heden na drie eeuwen nog niet worden vervangen. Bespreek tijdig uwe kaarten, voor de eenige vertooning welke doorgaat op 3.11.43 te 19.30 uur in den Stadsschouwburg. Voor een bomvolle zaal werd verleden week Woensdag in den Kino Flora de aangrijpende en sensatievolle film De Verrader afgerold. Alle aanwezigen waren over de vertooning uiterst voldaan en drukten den wensch uit dat meer dergelijke filmen zouden worden vertoond. Weer vertrok een kontingent kinderen met verlof naar Duitschland. Dinsdag 19n dezer, vertrok uit de hoofdstad een speciale trein met ver lofgangers, die gedurende de zes komende maanden, in het gastvrije Duitsch land. een gezonde en krachtige vorming, zoowel naar geest als naar lichaam zullen genieten. Ook uit het Westland waren een aantal kinderen van de partij. Regelmatig zullen nu dergelijke kontingenten afreizen.'zoodat ieder een de kans gegund wordt er aan deel te nemen. Ouders, die uw kinde ren een duchtige en gestaalde scholing wenscht te geven, benut deze gele genheid. die slechts aan uw kinderen ten goede komt. Zet alle vooroor- deelen op zij en oordeelt dan zelf hoe flinker uw jongens er zullen uitzien, wanneer ze gedurende een korte periode een vorming zoowel naar lichaam als naar geest zullen genoten hebben, die regelrecht indruischt tegen alle kleinburgerlijkheid en salonmentaliteit. Aanmeldingen worden steeds aan vaard op het sekretariaat. Mekanieker worden is de droom van menig jongmensch dat pas de lagere school verliet, doch de moeilijkheden die zich dan onmiddellijk op stellen. opdat het zich in het vak kunne opleiden en bekwamen ziju zoo groot, dat het bij een droom blijft. De Junkers Flugzeugwerke bieden de kans opdat dezen droom in werkelijkheid zou worden omgezet. Alle jongens van 14 tot 17 jaar. kunnen tot volwaardige vaklieden worden opgeleid en dit kosteloos. Daarenboven ontvangen zij gedurende hun opleidingsperiode, benevens kost, inwoon en kleeding een ruim zakgeld. Neem inlichtingen op het sekretariaat en meld u aan voor de Junkers j Leer de Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap kennen (DeVIng) die zich tot doel gesteld heeft voor ons volk een sociale rechtvaardige orde te veroveren en waarin ieder volksgenoot op zijn plaats zijn specifieke capa citeiten zal kunnen ontplooien. Word lid van de De Vlag. die u thans reeds in al uw moeilijkheden bijstaat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2