2 VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Extra Chrysanthemen Bij White Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen der Matchen van Zondag 24-10-1943 WIELERSPORT Lichtdempingsdienst Gevonden en Verloren Voorwerpen ALLERHANDE NIEUWS JAZZ- RECITAL DEVLAC - HOEKJE HET YPERSCHE 29 - - 1943 St. Moeskroen-Zwevegem F.C.Torhout-R.C.Harelbeke 1-2 1-2 2-2 0-1 Uitslagen der Matchen van Zondag 24-10-43 11' Afd. Provinciaal II' Aid. Gewestelijk A B.S.Poperinge-W.S-Passchend. 2-3 C-SYper-S.K Vlamertinge 3-0 S.K Reningelst-R. Kortemark 9-0 Deerlijk Sp.-S.CB» iet 3-0 CS.Langemark-E.Boezinge 0-3 WS.HouthuUtSV. Wevelgtm 2-, Scholieren Kortrijk Sp BF.C.Roeselare 3*0 F C.liegem en W S leper vrij Deerlijk C.S.Yper 4-0 St.Moeskroen-St. Kortruk 0-7 Harelbeke-Kortrijk Sp-A 0-2 KLAS8EERING He PROVINCIAAL Deerlijk Sp. 5 4 0 1 '6 5 9 Zwevegem 5 4 0 I 18 9 9 F. e. Izegem 5 3 0 2 24 7 8 W S. Houthulst 5 4 1 0 21 9 8 C. S. Yper 6 3 2 1 13 10 7 W S. leper 5 3 2 0 7 11 6 Stade Moeskroen 6 2 3 1 15 16 5 R. C. Harelbeke 5 2 3 0 11 17 4 S V. Wevelgem 4 0 2 2 7 9 2 S. C. Bizet 5 1 4 0 3 17 2 F. C. Torhout 5 0 4 1 6 12 1 S. K. Vlamertlnge 6 0 5 1 8 27 I lie Gewestelijke A. Scholieren Wervik 5 4 0 1 25 8 9 Kortr. Sp. A 4 4 0 0 14 4 8 Boeziage 6 4 2 0 27 13 8 Kortr. Sp. B 4 3 1 0 12 3 6 Renin, eist 6420 25 148 Harelbeke 4 2 1 1 7 5 5 Pasackend. 6 4 2 0 19 14 8 Deerlijk 4 2 1 1 6 3 5 F.C.Poper 6 3 2 1 32 13 7 F.C.Roesel. 4 1 1 2 13 6 4 Pr.Langem. 6 3 3 0 16 11 6 Meenen 3 2 1 0 12 3 4 Brielen 5 2 3 0 13 16 4 St.Kort rijk 4 2 2 0 16 10 4 B.SPnper. 4 1 3 0 7 15 2 CS.Yper 4 1 3 0 7 17 2 C-S.Langem 5 1 4 0 5 26 2 S.K.Roesel. 3 0 3 0 2 21 0 Kortemark 5 0 5 0 1 42 0 St.Moescroen 4 0 4 0 1 18 0 Matchen voor Zondag 31-10-43 Tenzij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 15 a. lie AFDEELING PROVINCIAAL Harelbeke W. S. leper (14.30) Baty Vlamertinge F. C. Torhout 114.30) Blauwe St. Mouscron Houthulst (14.00) Van Craeynest Zwevegem Deerlijk 114.30) Verbeke Wevelgem Blzet (14.30) Sansen lie GEWESTELIJK A F. C. Poperinge B. S. Poperlnge (14.30) Rolfiaen Boezlnge Reningelst (14.30) Degrijse A. Prior Langemark Wervik (14.30) Depoorter Kortemark Brielen (uitgesteld) Paemelaere Passchendale C. S. Langemark (14.00) Denijs A. SCHOLIEREN Kortrijk Sp. A. Deerlijk (10.00) Delaere Stade Kortrijk Harelbeke (11.00) De Coninck F. C. Roeselare Meenen (10.00) Decraene S. K. Roeselare Kortrijk Sp. B. 14.30) De Lirsnijder C. S. Yprols Stade Mouscron (10.30) Dedeken C. S. Yper 3 - S. K. Vlamertinge 0 De Cerclemannen hebben zich de les van tegen Zwevegem ten nutte gebracht Vlamertinge wist nog niet goed hoe haar ploeg ineenstak en de stand werd reeds geopend. Inderdaad. Cercle zette op. Cherchye centerde naar Knockaert die op doel schoot en Louwyck weerde af in de voeten van Berten. dewelke, zooals naar gewoonte trouwens, het openingspunt nette. Dat was me werkelijk een vertrek a la Pelissier Drie minuten later dikte Fontje den voorsprong aan en aan de negende minuut wist dezelfde speler de bordjes op 3-0 te brengen. De Vlamertingenaren waren werkelijk de kluts kwijt en onze rood - witten deden al wat ze wilden. Wanneer Cherchye zuiver naar de ledige kooi der bezoekers kogelde, redde de ex-Meenen-speler Delaere met de hamd een 100 o/o zeker doel punt. Godderis nam den strafschop, maar schoot naast. Nog gedurende het eerste kwartuur zou Decheiver een vierde doelpunt voor C. S. Y. netten, doch scheidsrechter David keurde, o. i. ten onrechte, het doelpunt af. Na 15 minuten spel leidde Cercle dus met 3-0. dan wanneer met eea tikje kans het stellig 5-0 ware geweest. Er werd dus ditmaal naar doel geschoten en ook gedurende het verder verloop van de eerste helft zouden Knockaert en Cie. de hun opgelegde les indachtig zijn. Werkelijk vóór de rust was er maar één ploeg op het veld en hoe geestdriftig de Pothem- naren ook evolueerden, ze liepen verdoold als een hond in een kegelspel. Na de verfrissching had Kapitein Veys zijn ploeg gewijzigd en dit scheen gunstige gevolgen te zullen hebben, want daar waar de Cerclemannen te veel leefden op hun 3-0 voorsprong, slaagden de rood - wit - gestreepten erin om beter de repliek te geven. Het spel verliep dan ook meer ver deeld als vóór de kampverwisseling en keeper Dewulf mocht alsdan ook meespelen. Beide voorhoeden kenden echter weinig meeval en zoo schoten Decheiver en Cherchye een paar malen nipt boven, terwijl langs de andere zijde Dewulf zijn flinke keeping liet bewonderen en Louf en Cie een paar opgelegde kansen misten. Zonder dat men nog doelde, werd dus het einde bereikt met een ruimschoots verdiende 3-0 zege der onzen. Beschouwing Niemand zal ons tegenspreken wanneer we verklaren dat de beste ploeg won en is het waar dat Vlamertinge een tegenpunt verdiende, dan valt het evenmin weg te cijferen, dat Godderis en zijn makkers nog een paar goals meer hadden mogen aanbrengen. Bij de Vlamertingenaren stond de geestdrift op een hoog peil. dit niettegenstaande hun 3-0 achterstand, rnaar inzake spelgehalte moesten de Sportkringers toegeven, dat ze een merkelijk trapje lager stonden dan Cercle. In de eerste helft liep de ploeg dooreen en presteerde geen enkel element bevredigend, doch in de tweede beurt viel er meer verband te noteeren en lieten Heyte. Delaere. Louwyck en Logie een gunstigen indruk na. Bij ons was de verdediging zeer be trouwbaar. Het trio Lesage - Dewulf - Versaevel vormde samen met Godderis het beste gedeelte der ploeg. Ook Mailliard stond zijn man. ter wijl Kozen eerder matig fungeerde. Bij de aanvallers deed Knockaert goede naast minder goede dingen. Spijtig dat hij niet rapper demarreert eenmaal dat hij den bal in zijn bezit heeft. De binnenspelers Fontje en Berten namen het na de rust op hun gemak. Fontje, alhoewel goed spelend, is niet raeer in vorm zooals vóór een maand en Berten heeft de fout van er zich niet veel meer mee te moeien van zoodra zijn ploeg voorsprong heeft. De hoekspelers centerden goed in. Ward je Cherchye bewees de meest bruikbare kracht te zijn als linksbuiten, terwijl Decheiver nog al toos dat tikje durf mist om zelf doelpunten te scoren of om een back voorbij te snellen. Kortom de aanvalslinie presteerde, vooral in de eerste time. stukken beter dan te Zwevegem. Ja De eene Zondagen gelijken soms niet op de andere Ten slotte kon scheidsrechter David, die deze sportief betwiste partij gemakkelijk tot een goed einde bracht, ons niet volledig bevredigen. F. C. Poperinge 1 - C. S. Yper B 2 De B-ploeg heeft te Poperinge een mooie overwinning behaald. Vóór de pauze lukten Vanbecelare en Grijson elk één doeltje en zoo leidde C.S.Y. aan de rust met 0-2. Na de verfrissching werd Wullepit gekwetst en Poperinge kon op schermutseling een tegenpunt netten. De B-jongens ver overden aldus uiteindelijk een verdiende 1-2 zege. De samenstelling speelde veel beter dan Zondag vóór acht dagen en vooral Vanbecelare, Devos. Delahaye, Bartier en Doolaeghe onderscheidden zich. Ook de nieuwe doel wachter liet een gunstigen indruk na. 2^3 Scholieren Deerlijk Sp. 4 - C. S. Yper 0 Te Deerlijk kenden de scholieren een nieuwe nederlaag. De Cercleman nen begonnen maar zwakjes en reeds na 15 minuten spel hadden ze een 4-0 achterstand goed te maken. In de tweede helft verliep de partij gelijk- opgaand en werden er geen goals meer genet. De gewijzigde middenlinie van C.S Y. liep in de eerste helft verloren, terwijl Ferrest. Soutaer en Vaabecelaere goed evolueerden. Andries speelde als kanthalf veel te veel rond. Zeggen we nog. dat het een lastig reisje was voor onze scholieren. Jeugdploeg C. S. Yper 0 - W. S. leper 3 Na aanvankelijk een paar goede aanvallen te hebben ondernomen, waarbij M. Ossieur nipt miste, moesten Cappoen en Cie ten slotte aan de meerderheid der gesternden gelooven. Rust kwam met 0-2 voorsprong voor W. S. I. en in de tweede speelhelft zouden J. Vanraes en zijn maats er nog één doel bijdoen. Eindstand 0-3 voor onze stadsgenooten van White Star. 1 Voor Zondag toekomoade De A-ploeg mag rusten. Grijson en de B-mannen ontvangen het sterke E. Wervik. Indien de reserven zich hier eeas flink inspannen, kunnen ze de grensmannen hun eerste nederlaag van het seizoen toedienen. De scholieren kunnen tegen Moeskroen hun tweede zegepraal boeken en de jeugdploeg zal bij F. C. Poperinge de beste schoe nen voor de pinnen dienen te halen, wil men er iets bemachtigen. ROGIMAR ALLERHEILIGEN in potten aan genadigen prijs I»u Ilector CAilER, te Yper BRUQQESTEENWEG, 58 Op aanvraag gelast men zich de bloemen op de graven e plaatsen op het Stadskerlthof van Yper. (5338) Pronostiekera Voor uw pronostiekbulletijnen,-op Belgischeen Fransche ploegen, wendt U tot Etienne SERVAES, Maarschalk French- laan, 52, Yper, Tel 407 5368) Terwijl ploeg A op rust was, speelden onze reserven tegen een achttal mannen van C. S. Langemark. en wonnen met 11-0. Van voetbal was hier weinig spraak, gezien de overgroote meerderheid. De Jeugdploeg moest heel wat harder doorbijten om zich van haar stads genoot meester te maken. Er zat inderdaad weinig geestdrift in de gele deren. Voeg daarbij dat White Star begon met 10 man. en slechts op het einde van de eerste helft zijn 11e speler zag opdagen. Rust werd bereikt met 0-1 voor White Star Na de rust kwam er wat meer samenspel in de rangen, en ook meer leven. Door beide ploegen werden gevaarlijke aanvallen opgebouwd en de onzen lukten nog twee doelen. Voeg daarbij dat onze mid-voor een straf schop gaf in handen van keeper, omdat deze strafschop toch al te onver diend was I Het einde werd gefloten met 0-3 voor White Star. Zondag 31 Oktober Onze eerste ploeg tramt naar Harelbeke. verge zeld van 'n vijftigtal supporters Harelbeke won met 1-2 cijfers *c9*n Torhout, maar boekte de week vooraf een prachtzege van 6-4 op Hout hulst. Er is bijgevolg vooruitgang bij de Leiezonen. Onze ploeg was op rust Wij hopen dat het geen roest zal geworden zijn. Dezelfde ploeg als tegen Stade Moeskroen reist af. Mannen opgelet, doet uw klasseering eer aan 7 De B-ploeg trekt naar Brielen. om er de reserven aaa te pakken. Z,e zullen zich koen verdedigen om de punten te kunnen meebrengen. De Jeugdploeg ontvangt op eigen terrein, in den voormiddag, te 9.15 u. de knapen van Prior Langemark. die schoon figuur slaan in deze reeks. Indien ze voltallig optreden kunnen ze iets oogsten Bericht - De spelers en supporters die meereizen naar Harelbeke worden verzocht op te stappen aan de Statie, laatste wagen. Let op «Hen moe ten op denzelfden wagen stappen De tram vertrekt te 11 uur. Allen moeten voorzien zijn van de speciale kaart, die moet afgehaald worden in het lokaal Christen Volkshuis, ten laatste Zaterdag avond te 8 uur. Na den kamp wordt de terugreis aangevangen met de tram van 17 u. uit Harelbeke. Rond 8 uur aankomst te leper. Wij hopen dat onze vijftig supporters hun spelers op sportieve wijze zullen aanmoedigen in den kamp. Sportliefhebbers - Er werd een Supportersclub ingericht van WHITE STAR IEPER. Iedereen kan zich laten inschrijven bij Etienne Servaes. Frenchlaan. 52 (Bascule), waar ook de verdere inlichtingen kunnen be komen worden. Allo. supporters en supporteressen eindelijk is uw wensch vervuld Wordt lid Werft leden 1 Doodenherdenking Ter gelegenheid van Allerzieien zal White Star opeen bijzondere manier zijn dierbare dooden herdenken. Op de eerste plaats onzen vriend en speler ROGER SAESEN. daarbij al onze afgestorven familieleden en vrien den. alsook de vele sportvrienden die op het kerkhof rusten. Op Maandag 1 November (ALLERHEILIGEN), gaan het Bestuur, de Spelers en Sympathisanten van White Star in groep naar het graf van Roger Saesen. waar 'n korte herdenking zal plaats hebben. Samenkomst. Ie 11 uur, bij Etienne SERVAES. Bascule. Eerste Afdeeling Proven-Stavele Westvleteren- Roesbrugge Elverdinge. vrij. Tweede Afdeeling A. Geluveld-Beselare 1-1 Houtem-Hollebeke 2-4 Zandvoorde-Zonnebeke 5-3 Ziliebeke-Komeniten/Brielen 3-3 0-0 2-5 Reserven A. Wervik-Brielen 21-0 F.C.Poperinge-C-S.Yper 1-2 W.S.Ieper-C.S.Langemark 11-0 Reserven B. F.C.Poperinge-Reningelst 3-1 Vlamertinge-Westouter 9-0 B.S.Poperings, vrij. Jeugdploegen A. Kemmel-Dikkebusch 0-3 Tweede Afdeeling B. Reningelst-Nieuwkerke 3-0 Wytschate-Dranouter 5-1 Jeugdploegen B. Meesen-Voormezeele 3-1 Passchcndale-F.C.Poperinge ff 5 0 Kemrael-Westouter 2-2 Prior Langemark-Vlamertinge 3-2 Dikkebusch-Nieuwkerke 4-1 C.S.Yper-W.S.Ieper 0-3 Vriendenmatch V.J.Dikkebusch -B.S.Geluveld (jeugdpl.) 0-5 Matchen voor Zondag 31-10-1943 Eerste Afdeeling Reserven A. Elverdinge- Proven Roesbrugge-Stavele Westvleteren. vrij Tweede Afdeeling A. Hollebeke-Zand voorde Komen-ten- Brielen-(ieluveld Beselare- Zillebeke Zonnebeke-Houtem Tweede Afdeeling B. Voormezeele-Kemmel Nieuwkerke-Wytschate Dranouter-Dikkebusch Westouter-Meesen C.S.Yper-Wervik Brielen - W.S.Ieper C.S.Langemark-F.C.Poperinge Reserven B. Reningelst- B.S. Poperinge Wes t o u ter-F.CPo pe ring e Vlamertinge, vrij Jeugdploege» A. Nieuwkerke- Kemmel Dikkebusch-Reningelst Jeugdploegen B. Vlamertinge-Passchendale F.C.Poperinge-C-S.Y per W.S leper-Fr. Langemark Het baanseizoen 1943 behoort tot het verleden 1 GEORGES VAN HOVE, onze Iepersche belofte, trekt thans naar het Gentsche kuipken. alwaar hij op den houten band zal uitkomen. Van deze gelegenheid maken we gebruik, om even de uitslagen die Georges tijdens het verloopen seizoen boekte nader toe te lichten. Ziehier zijn eere-lijst Clubkampioenschap van S. V. Deerlijk 8e (eerste junior) Daarop twee maanden en half rust wegens sleutelbeenbreuk. Antwerpen-Roeselare 33e Kampioenschap van West- Gullegem 6e Vlaanderen. 2 maal plat 12e Ster der Juniors. - le rit 18e Torhout, plat le Ster der Juniors - 2e rit 15e Wakken, wielbreuk 4e Algemeene rangschikking 13e Waregem 3e Meulebeke, plat 15e leper le Kortemark 3e Markegem 2e Wingene, plat in den sprint 5e St-Baafs-Vijve 2e Winkel St-Elooi. 3 maal plat 2e Moorslede le Kortemark. plat le Izegem. 2 maal plat 4e Deerlijk le Koolskamp, voethaak gebroken West-Roosebeke, plat 2e in de laatste ronde le Boezinge, 3 maal plat 4e Waregem 4e Tjorre bracht dus zes palmen mede naar leper en eindigde viermaal 2e. terwijl hij in het totaal zeventienmaal bij de eerste vijf toekwam en dit op 23 ritten. Voorwaar, geen slechte palmares En nu Georges veel succes op de piste ROGYPRIS. L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoende lichtdem- ping Casier J.. Rijselstraat Saesen M., Rijselstraat. 198. O.L.V. hospi taal, Lange Torhoutstraat Fiers W., Rijselstraat. 15 Delvoye, Rijsel straat. 24. HET KADER. Werden ten politiebureele aangegeven GEVONDEN Vrijdag 22 October, door M. Vansuyt Roger, van Vlamertinge. een lederen geldbeugel een som geld inhoudende. Zaterdag 23, door M. Degrendel Gerard, Dickebuschsteenweg, een tros sleutels. Woensdag 27. door Me Brouwers Letitia. Dixmudestraat, een zwarte vulpen. Dondrrdag 28. door Me Corneillie Marie, Elverdingestraat. een lederen geldbeugel eenig geld en enkele rantsoeneeringszegels bevattende. J VERLOREN Vrijdag 22 October, door M. Vandarame Joseph, Foch- laan. een rijvergunning nummer 164. Zaterdag 23, door M. Hugues Francois, Liadendreef. zijne eenzelvig- heidskaart. Door M. Vander Mersch Jacques, de Stuersstraat, een valies in toile. Door Me Houvenaegel Ada. Korte Thouroutstraat, een zilve ren borstspeld. Door M. Devriendt Emile. van St-Jan, een bruin lederen tabakzak met ritssluiting. Zondag 24. door M. Alleman Arthur, Rijselsteenweg. een bruin lederen brieventasch. Door Me Goemaere Jeanne. Pilkemstraat, een bruine pels. Maandag 25, door M. Rits Maurice, Dickebuschsteenweg. een over jas in licht grijze stof en een rubberen regenmantel. Goede belooning voor den vinder. Woensdag 27, door Me Van Brusselen. Lange Thouroutstraat. een blauw lederen voorraadzak. Door Me Hopkins Nicole. Statiestraat, hare rantsoeneeringskaart en een blad zegels. Door Me Van Coppe- nolle Marie. Groote Markt, een damesregenscherm. Door M. Bollaert Lionel. Basculestraat, zijn zwart lederen brieventasch inhoudende zijne eenzelvigheidskaart. tramabonnement en foto's. Donderdag 28, door M. Vermeulen Alice, Dixmudesteenweg, een kaart van niet-eethare producten. Binnen Kort In den Stadsschouwburg te leper door Albert DEHOLLANDER en zijn rythmisch ensemble Uitsluitend Ypersche muzikanten. II uitvoerders. leper - De Nieuwe Rijken - Voor de vertooningen van het Dickson- gezelschap welke doorgaan Zondag 31 October, in den Stadsschouwburg van leper, om 3 en om 7 uur. teekent zich een groote belangstelling af. De liefhebbers van den gullen lach mogen dan ook niet nalaten, wanneer zij zich een dosis humor willen opdoen zonder zegels, zich tijdig van kaarten te voorzien, welke verkrijgbaar zijn in het Café Boerenhol Prijzen der plaatsen vanaf 6 Fr. Een avond van muziek, zang. ernst en luim. Aanrijdingen - Verleden week Vrijdag, rond 2 u. %amiddag. had er op den hoek der Dixmudestraat en Surmontstraat een aanrijding plaats tusschen een autocamion der Centrale Brouwerij, die de Surmontstraat wilde inslaan, en den 16 jarigen wielrijder Vanherpe Raymond, van Zon- nebeke. Deze laatste werd ten gronde geworpen, doch bekwam gelukkiglijk geen letsel. Alleen zijn rijwiel werd beschadigd. Denzelfden namiddag, omstreeks 5 u.. kwam de kleine Soetaert Fernand. 10 jaar oud, wonende Vooruitgangstraat bij de Esplanade, van uit de St Sebastiaanstraat de Statiestraat overgeloopen. juist op het oogen- blik dat de personenauto van M. Vermeulen Maurice, van St Jan. van uit de richting der statie door de Statiestraat gereden kwam. Het onvoor zichtig knaapje werd spijts de pogingen van den autobestuurder, omver geworpen en door den Heer Vermeulen dadelijk naar het O. L. Vrouw hospitaal vervoerd, waar men bestatigde dat het als bij wonder niet de minste verwonding had opgeloopen. Autobanden gevonden - Vrijdag laatst werd uit het vestingswater tusschen de Rijselpoort en de Statie door de Rijkswacht een autoband opgevischt. Deze band berust ter Rijkswachtkazerne, waar de eigenaar zich mag aanmelden. Maandag werd omtrent op dezelfde plaats door visschers nogmaals een autoband uit het water opgehaald en ten politiebureele gebracht. Vermoedelijk komen deze banden van diefstal voort en hebben de dieven er geen anderen weg mee gevonden dan ze in het water te werpen. Kiekens verdwenen In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn bij den heer Tachel Maurice. Arsenaalstraat. 23. twee jonge kiekens van het Yslandsch ras zoek geraakt. Een goede belooning wordt uitgeloofd voor wie inlichtingen verstrekken kan van aard om de Verdwenen kiekens terug te vinden. Strikte geheimhouding verzekerd. Smaad aan de politie Zaterdag avond, kort vóór 9 u., bevond landbouwer Samyn Gustave. van Westouter, zich hier in de Stuersstraat met zijn paardengespan dat langs achter niet op de voorgeschreven wijze verlicht was. Terwijl de van dienst zijnde politieagent den landbouwer op deze inbreuk op het verkeersreglement wees en hem om zijne eenzelvig heidskaart verzocht, vond de aangesprokene niets beter dan den agent allerhande scheldwoorden naar het hoofd te slingeren. Proces-verbaal werd tegen dezen beleefden landbouwer opgesteld. Laffe aanraading Zondag avond, omstreeks 7 u.. kwam de 16 jarige Bonte Willy, wonende Veurnesteenweg, in de herberg De Voor stad van de cinema terug huiswaarts gegaan, toen hij. gekomen op de brug over de oude vaart Yper-Komen, plots langs achter aangevallen werd door twee kerels die, zeggende W'hebben hem dezen keer toch hem eerst een geweldigen slag gaven op den voorarm en vervolgens nog twee slagen in den nek, zoodat de verraste jongeling half verdoofd neerviel vooraleer hij de minste beweging had kunnen doen. Alvorens weg te vluch ten namen de kerels hun slachtoffer op en slingerden het aiover de brug leuning in de droge vaartbedding, alwaar het op een hoop steenen terecht kwam en geruimen tijd bewusteloos bleef liggen. Het is slechts rond 9 u. dat voorbijgangers, een zacht gekreun hoorend, met licht in de vaart gingen zien en den armen jongen vonden. Dadelijk werd bij de naaste geburen om hulp gegaan en de jongen, die geweldig kloeg van de inwendige pijnen, werd op een berrie huiswaarts gedregen, alwaar Dr Snick ontboden werd en hem de noodige zorgen toediende. In tegenstrijd met hetgeen men gevreesd had. daar deze jongeling nog maar onlangs van een zware ziekte hersteld was, blijkt dat deze laffe overval voor hem gelukkiglijk geen erge gevolgen zal hebben. Naar het schijnt zou de aangerande jongeling niet de persoon zijn die men wilde treffen en zouden de aanranders, tegen wien men reeds 'vermoe dens heeft, zich hier dus leelijk vergist hebben. Te hopen dat men ze ontmaskeren en... beloonen zal vooraleer zij hunnen slag kunnen herbeginnen. fQProces - verbaal. - Deze laatste dagen werd, wegens inbreuk op de lichtdemping. proces-verbaal opgesteld tegen volgende personen C. M., S. M. en D. A.. alle drie uit de Rijselstraat, alsook nog ten laste van F. W.. uit de D'Hondtstraat. Gevaarlijk spel. - Sedert men onlangs in een der kinemazalen een film vertoond heeft waarin de spelers duchtig den degen hanteeren, zijn eenige jongens op het gedacht gekomen ook. zooals in de film, aan het schermen te gaan. Hiervoor vervaardigen zij een houten degen en ze gaan ondereen aan den slag. Ze spelen en vermaken zich. maar denken niet eens aan de ongelukken die zij alzoo kunnen veroorzaken. Zoo werd in het begin dezer week een schooljongen van de Ligywijk in het aangezicht getroffen en raakte hij bijna een oog kwijt. Aan de ouders behoort het dergelijke gevaarlijke spelen te verbieden. Ook de politie heeft opdracht gekregen in 't vervolg een waakzaam oog in 't zeil te houden en er eveneens op te letten dat de openbare wegen niet meer als speelplein door de kinders gebruikt worden, wat ten andere volgens de wet op het ver keer strafbaar is. Landloopster aangehouden. - Woensdag werd de genaamde Massé Noella, van Komen, thans zonder vaste woonst, alhier door de politie aangehouden en Donderdag werd zij door de Rechtbank, uit hoofde van landlooperij. veroordeeld om voor onbepaalden tijd ter beschikking der regeering gesteld te worden. Deze vrouw werd vroeger reeds wegens dief stal en aftruggelarij gestraft. Voormezeele. - Spijtig ongeval. Vrouw Anselme Dekens. 50 jaar oud. van Geluveld, was Zondag met eenige kennissen per rijwiel naar Voormezeele gekomen. Bijeen terugkeer 's namiddags werd de vrouw onverhoeds door een spelenden jongeling aangeloopen met het gevolg dat zij van haar rijwiel zwaar ten gronde stuikte en wel zoo ongelukkig dat haar linker knie gebroken werd. Zij werd met de ambulanceauto van het Rood-Kruis naar het O. L. Vrouwhospitaal gebracht, alwaar zij een tijd lang in verpleging zal moeten blijven, doch waar men hoopt haar volle dig te kunnen genezen. De veldwachier kwam ter plaats en stelde een onderzoek in. Passchendale - Tabakdieven gevat - Bij landbouwer A. Deleu was een groote hoeveelheid tabak in bladeren uit de serre ontvreemd. Sporen werden nagelaten en zoo konden een zestal in den diefstal betrokken per sonen ontmaskerd worden. De landbouwer kreeg de gestolen waar terug. Nog een tabakdiefstal - Bij landbouwer Gustaaf Denoo werden 's nachts bij de 450 kgr. tabak in bladeren ontvreemd. Zonnebeke - Pijnlijk ongeval - De vrouw van landbouwer Gerard Pattyn. geboren Maria Denorme, kreeg, toen een volgeladen wagen aan zette. het wiel over het rechterbeen dat gebroken werd. Na eerste verzorging ten huize, werd het ongelukkig slachtoffer naar het hospitaal te leper overgebracht. De De Vlag. Cel leper, deelt mede Kent U Molière Ja Dan weet U dat de werken van dezen geniaien tooneelschrij- ver den stempel dragen van fijne geestigheid en bijtende scherts. Neen Dan moet U de eenige gelegenheid hem te leeren kennen niet laten voorbijgaan. Zijn meesterwerk DE INGEBEELDE ZIEKE blijspel in drie bedrijven, wordt opgevoerd door het gezel schap van Het Volkstooneel op Woens dag 3 November 1943, te 19.30 uur, in den Stadsschouwburg te leper. Verhuring der plaatsen Café Boerenhol Vandenpeereboomplaats. DE INGEBEELDE ZIEKE het laatste werk van Molière, is ook een van zijn beste. Het mag den oningewijden toeschouwer blijken, dat dit blijspel eenigszins verouderd is. ten minste voor wat inhoud betreft. Men dient echter te weten dat Molière in dit stuk als het ware met open vizier in het strijdperk treedt tegen de doodelijke kwaal, die hij in zich droeg. Tegenover het steeds groeiende doodsgevaar wilde hij zijn schrij- nensten spot stellen. Hij wilde de cyrannieke liefde tot het leven en de kinderachtige vrees voor den dood op het tooneel belachelijk maken. Hij de onherroepelijk getroffene, de overwonnene, hij vond geen beter per sonage om ons in dit stuk voor te stellen, dan een man. blakend van gezondheid die in gfestadigen angst leeft voor den dood, en die het speel tuig en het slachtoffer wordt van allen die dezen angst weten uit te buiten. Van het diep-tragische dat aan de basis van dit stuk als oorsprong ligt, bespeurt men echter niets in dit werk zelf. Het is een komisch werk. De geestigheid die Molière kenmerkt flitst door alle tooneelen. het spel loopt vlot, zonder leemten. De aandacht wordt op spannende wijze uit gehouden. Kortom, het is Molière op zijn best. Het weze ook gezegd, dat Molière, die zijn stukken voor het voetlicht bracht, in DE INGEBEELDE ZIEKE de hoofdrol speelde- Dit zou hem trouwens fataal zijn. Na de vertooning van DE INGE BEELDE ZIEKE» op 17 Februari 1673. te 10 uur 's avonds een uur nadat hij het theater verlaten had waar hij Argan in een laatste krachtinspanning vertolkte, stierf hij aan de gevolgen van de kwaal die hem sinds lange jaren kwelde. Graaf de Bussy Rabutin. zijn tijdgenoot, schreef op 24 Februari 1673 Molière is dood. ik ben er zeer bedroefd om. want ik zie op onze da gen niemand die zijn plaats zal kunnen innemen, en wellicht zal de vol gende eeuw ook geen man zooals hij kunnen voortbrengen Bijna drie eeuwen zijn sindsdien verstreken. VVij wachten nog op dezen man die Molière zal vervangen Kom hem bewonderen op Woensdag 3 November, in den Stads schouwburg Onafgebroken zullen speciale treinen naar Duitschland reizen met jonge verlofgangers tusschen 10 en 14 jaar, om hen gedurende zes maan den in de heerlijkste en gezondste streken een zesmaandelijksch kosteloos verlof te schenken. Laat onmiddellijk uwe kinderen voor deelname aan dit verlof inschrijven op het sekretariaat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2