VOETBALKRONIEK t. h. UITGIFTE VAN 3 1/2 SCHATKISTCERTIFICATEN 1943 Be INSCHRIJVINGEN mogen NAAMLOOS geschieden Bij White Star leper Bij C. S. Yper Proiiostiekers HANDBOOGSCHIETINGEN ALLERHANDE NIEUWS Snoeck's Groote ALMANAK 1944 Gevonden en Verloren Voorwerpen P H 1LAT E L DEVLAG - HOEKJE 2 HET YPERSCHE 5 - 11 1943 II* AH Provi daal Uitslagan der Matchsn van Zondag 31-10-43 lle Afd. Gewestelijk A F.C.Poperinge-B.S.Poperinge 7-1 R.C.Harclbeke- W.S.Ieper 3-2 E Boei.Dge S^KRemngebt 2-3 Pr.Langemark E.Wervik 1-3 b K Vlamertinge FC -Torhout 4-4 R Kortemark-Bnelen Sp. uitg. St. Moeskroen-W.S. Houthulst 4-3 W.SPasschend.-C.SLancJem. 10-0 Zwevegem Deerlijk Sp. 1-0 Scholieren SV.Wevelgem-S.CBizet 5 0 Kortrijk Sp A-Deerlijk 7-0 PC.liegen, co C-S-Yper. vn) ï-Ï S.K Roeselare-Kortrijk Sp. B 1-2 C.S.Yper-St. Moeskroen 1-3 KLASSEERING He PROVINCIAAL Zwevegem 6 5 0 i 19 9 11 Deerlijk Sp 6 4 116 6 9 F C. I. gem 5 3 0 2 24 7 8 W S Houthulst 6 4 i 0 24 13 8 C S. Yner 6 3 2 I 13 10 7 Stade Moesgroen 7 3 3 l 19 19 7 P C. H; Ibeke O 3 3 0 14 19 6 W S. leper, 6 3 3 0 9 14 6 S V. Wevi Uem 5 I 2 2 12 9 4 F C. Torhout O 0 4 2 10 16 2 S C Bizet 6 I 5 0 3 22 2 S K Vlamertinge 7 0 5 2 12 31 2 lie Gewestelijk A. Scholieren Wervik 6 5 0 1 28 9 11 Kortr. Sp. A 5 5 0 0 21 4 10 Passchend. 7 5 2 0 29 14 10 Kortr. Sp. B 541014 48 Reningelst 7 5 2 0 28 1610 Meenen 4 3 1 0 13 3 6 F.C.Poper 7 4 2 1 39 14 9 St.Kortrijk 5 3 2 0 18 10 6 Boennge 7 4 3 0 29 16 8 Harelbeke 5 2 2 1 7 7 5 Pr.Langem. T 3 4 0 17 14 6 Deerlijk 5 2 2 1 6 10 5 Br eien 5 2 3 0 13 16 4 F.C Roesel. 5 1 2 2 13 7 4 B.S.Poper 5 1 4 0 8 22 2 C.S.Yper 5 1 4 0 8 20 2 C.S.Langera. 6 1 5 0 5 36 2 St.Moescroen 5 1 4 0 4 19 2 Kortemark 5 0 5 0 1 42 0 SK.Roesel 4 0 4 0 3 23 0 Matchen voor Zondag 7-11-43 Temt) andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 14.30 ra lie AFDEELING PROVINCIAAL W. S. leper Wevelgem Blauwe Deerlijk C. S. Yprois Alloo Houthulst Izegem Roffiaen Bizet Vlamertinge Depraetere W. Torhout Stade Mouscron Everaert He GEWESTELIJK A B. S. Poperinge Boezinge Hullak Reningelst C. S. Langentark Oreel Prior Langemark F. C. Poperinge Denys Kortemark Wervik Depoorter Brielen Passchendale Momerency SCHOLIEREN Kortrijk Sp. B. Harelbeke De Jans Deerlijk S. K. Roeselare (10.00) Pinteion D. Meenen St. Kortrijk (10.00) De Keersgieter S'.ide Mouscron Kortrijk Sp. A. Himpe C. S. Yprois F. C. Roeselare David KONINKRIJK BELCIË met 5, met 10 of met 20 jaar looptijd. UITGIFTEPRIJS TERUGBETALING 000 Pr. 1.000 Fr. per certificaat van 1.010 Fr. aa 5 jaar I 050 Fr. na 10 jaar I.IS0 Fr. aa IS jaar Mca schrijft KOSTELOOS ia bij dea Heer Ldoa GRILLBT, wia»ela(eat correspondent bij de Beura vaa Brussel. 10, Meeaeastraat IEPER Telefooa Md. Hqrelbeke 3 - White Star 2 Brielen Sp. 2 - White Star B 4 Jeugdpl White Star 3 Prior Langemark Onze A-ploeg heeft te Harelbeke een nipte nèderlaag opgeloopen. Te oordeelen naar de cijfers ging het er spannend. Nochtans was Harelbeke merkelijk beter dan onze ploeg, waarvan alleen de verdediging op haar best speelde. Na een onaangename reis (rechtstaan van leper tot Harelbeke). en juist op het nippertje aangekomen (geen tijd meer om nog wat te eten), moesten de onzen het aanpakken tegen zon en wind. (Dat is de zesde maal dat onze mannen moeten opzetten met zon en wind op kop.) Harelbeke speelde een snelle en schoone eerste helft, waarin de onzen onmogelijk de goede tegenopstelling vonden. Gelukkig was onze verdediging ir» een besten dag. Keeper Tresy en back Knockaert hebben werkelijk prachtig gespeeeld. en heel wat situaties gered. 0-0 aan de rust. De tweede helft was beter, maar gekenmerkt door onkans. langs beide zijden. De scheidsrechter floot een strafschop tegen keeper Tresy. omdat hij den bal blokkeerde het is werkelijk niet uit »e leggen welke fo.ut de scheidsrechter hierin zag Dit gebeurde verder nogmaals, wanneer back Dedeurwaarder een bal betwistte met den hoekspeler. Uit beide beslissingen volgde telkens een doelpunt De onzen hebben dien achterstel verminderd, het werd 2-1. 3-1. 3-2. en het scheelde weinig op het laatste moment, ot het werd nog 3-3. Wat er ook van zij slechts Harelbeke verdiende een overwinning, ze waren beter dan leper. Er stak bij ons geen fut in de voorlijn. en de halflijn was ook beneden haar gewone forrae. Dit niettegenstaande een 50-tal supporters onze spelers op luidruchtige wijze aanmoedigden. De reserven hebben het beter gedaan, en met vier spoed invallers hebben ze hun vrienden van Brielen een nederlaag toegebracht Ook de Jeugdploeg heeft het er in den vroegen morgen goed afgebracht, en het flink spelende Prior elftal met 3-0 naar huis gezonden. Zondag a 7 November. WHITE STAR WEVELGEM. De wedstrijd die op den Bruggesteenweg te 14.30 u. gespeeld wordt door ons eerste elftal tegen Wevelgem zal zeker zijn belang hebben. Wij onthouden ons van elke pronostiek. gezien de uitslagen van beide ploegen op Zondag laatst. Wij betrouwen erop dat onze verdediging minstens zoo goed zal spelen als te Harelbeke. en dat in de andere lijnen wat meer geestdrift zal steken. Rendez-vous Bruggesteenweg. te 14.30 u De reserven reizen naar Wervik. om er te trachten weerwraak te nemen van de nederlaag op eigen veld opgeloopen. De jeugdploeg speelt op eigen terrein tegen het leidende S. K. Vlamer tinge. Indien we volledig kunnen optreden, gelooven we dezen keer aan 'n overwinning vanwege onze jonge sterren. BEVORDERING. - Scheidsrechter VANDEPITTE ALEX werd bevorderd tot scheidsrechter lie klas. Onze beste gelukwenschen Wij zijn overtuigd dat hij zooals steeds in het verleden zijn scheidsrechters- naam eere zal aandoen Deerlijk Sp. - C. S Yper De A-ploeg, die verleden Zondag rust had trekt a. s. speeldag naar Deerlijk Sp. Een harde match in het vooruitzichten waarvan de inzet zeer belangrijk is voor onze rood-witten. We hebben vertrouwen in de nieuwe Cercle opstelling en indien Cberchye en Cie met goesting en overtuiging spelen, zal het succes niet uitblijven. C. S Yper B 5 - E Wervik B 3 De B-ploeg heeft een mooie 5-3 zege geboekt tegen E. Wervik B. Welis waar evolueerden Lesage. Mailliard en Decheiver bij onze reserven. maar dit neemt niet weg dat gansch de B op een mooie prestatie mag terug blikken. Vanoverschelde stond tusschen de palen goed zijn man, terwijl Vanbecelaere A. zich liet opmerken als raiddenkalf. Bij de voormannen speelde A Dehaeck prachtig en wist twee mooie doelpunten te scoren. In de eerste helft doelden Decheiver. Devos en Dehaeck (2) voor Cercle. die aldus leidde met 4-0. Vóór de poos echter zouden de bezoekers erin slagen een tegenpunt te netten, zoodat de rust met 4-1 voorsprong voor C. S. Y. intrad: Gedurende de laatste 45 minuten zetten de grensmannen twee straf schoppen om en kwamen de bordjes op 4-3. maar Devos zorgde alsdan opnieuw voor een ruimeren Cercle-voorsprong (5-3). Met dezen stand werd afgefloten. Zondag kunnen onze reserven een nieuwe zege behalen bij C.S. Langemark. Scholieren C. S. Yper 1 - St. Moeskroen 3 De scholieren hebben waarlijk moeder Fortuna niet langs hun zijde Tegen Moeskroen begonnen ze goed. maar plots werd middenvoor Devos Alb. gekwetst en diende het veld te verlaten. Met 10 man boden Maes R. en Cie nog flink de repliek en rust kwam met blanken stand. Ook na de verfrissching bleef Vosje in de kleedkamers en ondanks hun numerieke minderheid netten de Cerclemannen.langs M. Hollebeke, het openingspunt. Moeskroen reageerde daarop hardnekkig en keeper Bertier kreeg spoedig driemaal het nakijken. Met een 1-3 zege in het profijt der Walen werd het inrukken bereikt. De vier C.S.Y.-voormannen deden wat ze konden, raaar het spreekt vanzelf, dat de afwezigheid van den middenvoor zich liet gevoelen. Bij de halfs presteerde Hoedt goed en ook de defensie, met Sou- taer als flinke back. schonk voldoening. Aanstaande speeldag mogen De- laire en zijn maats nogmaals aan huis optreden, ditmaal tegen Club Roeselare. Zal de kans thans van de partij zijn We hopen het. want de scholieren verdienen waarlijk beter dan hetgeen ze reeds toebedeeld kregen. Jeugdploegen F- C. Poperinge - C. S. Yper 2-2 Ziehier wat een ooggetuige ons liet geworden Het Poperingsche elftal beschikte over drie beste spelers half-midden. rechts-buiten en back. Naar de algemeene meening der aanwezige Poperingenaren was het Iepersche elftal beter dan het locale. Het was inderdaad de eerste maal dat er een mooi passenspel in vlug tempo en aan doelschotten gedaan werd. Luc Vanraes speelde middenvóór en wist twee ontegensprekelijke doelen te netten. Vooral ons eerste goal was een der prachtigste doelen van het huidige seizoen. Met wat meer oefening van den middenvóór op deze plaats zouden de cijfers wat hooger geweest zijn ten voordeele van Cercle. Onze keeper had echter maar weinig geluk en liet tweemaal de gladde bal tusschen de beenen in 't goal loopen. De scheidsrechter gaf nog een kans tot winnen aan de localen, met een penalty toe te staan, hetgeen de Poperingenaren zelf verraste. Deze werd echter naast gezonden. Over het algemeen was bet een bevredigende partij. Aan de rust leidde C. S. Y. met 1-2. Kapitein Vanraes is een doorbrekende middenvóór en werd goed gesteund door de overige voorlijnspelers Halflijn is niet te veranderen en speelde een goede en moedige partij. Achterhoede en doelverdediger hoeven wat vaster te zijn. Alhoewel gansch de ploeg goed presteerde, verdienen Van raes Decrock en Deweerdt een speciaal woordje van lof. Het elftal begint goed ineen te zitten, er heerscht een aangename geest van vriendschap tusschen die jongeren. Wellicht zijn er nog aangename uren mét hen in het verschiet. Als volgende ontmoeting krijgen Gruwez J. en Cie het bezoek van W.S. Passchendale. Indien ze spelen zooals voorgaanden speeldag, kunnen ze weerwraak nemen over de 5-1 nederlaag der heenronde. ROGIMAR. Voor uw pronostieköulletijnen, op Belgische en Fransche ploegen, wendt U tot Etienne SERVAES. Maarschalk French- laan. 52, Yper, Tel 407 5368) LIGGENDE PERS Zondag 7 November 1943 Om 14.30 uur GELUVELD, in de Congo, bij Aug Pau wels. Tramstatie Oppervogel 140 fr. Twee zljdTogels elk 70 fr. Twee kallen, elk 35 fr. en 37 vogels van 25 fr' voor 50 schutters Inleg 27 frank Om 14.30 uur VOORMEZEELE. bij H. Lamoot Opper vogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 60 fr. Twee kallen elk 30 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 frank Zondag 14 November 1943 Om 14 uur BOEZINGE, bij C. Desmedt Peperinge - Doodelijke val - De 19 jarige Cossey Ferdinand, wonende in de Gasthuisstraat, leunde door zijn kamervenster om te zien zoo ztjn ouders, die naar de cinema gegaan waren, nog niet terug kwamen. De jongen moet zich echter wat te ver voorover gebogen hebben, want plots verloor hij het evenwicht en stuikte loodzwaar naar beneden op de straat- steencn, waar hij bewusteloos bleef liggen. De ongelukkige werd dadelijk naar het gasthuis overgebracht, waar hij, spijts de beste zorgen, enkele uren nadien aan de gevolgen der opgeloopen verwondingen bezweken is zonder nog tot het bewustzijn te zijn teruggekeerd. Verkeersongevallen De wielrijdster Mevr. Vail. Maurice is, tenge volge eener zwenking om een onvoorzichtigcn voorbijganger te vermijden, tegen een stilstaande tramwagen gereden en liep hierbij, benevens inwendige kneuzingen, ook nog een schouderbreuk op. Na de noodige geneeskundige zorgen ontvangen te hebben, werd zij naar hare woning overgebracht. Zekere D. M.. die wat te diep in 't glas gekeken had en zijn stuur niet meer goed meester was. kwam in de Ieperstraat in botsing met het gespan van den houthandelaar Gesquiere Gaston. D. kwam er nog ge lukkig van af met enkele kneuzingen aan het gezicht. Gouden bruiloft - De cchtgenooten Jules Couwet - Maxy hebben in besloten familiekring de 50 e verjaring van hun huwelijk herdacht. Aan de jubilarissen bieden wij onze hartelijke gelukwenschen. Zonnebeke - Brand - Rond 1 ure namiddag stond een stroomijt van landbouwer Vandamme. Wallemolenstraat. in brand. De pompiers en het gunstig weder werkten mede om den brand niet verder uit te breiden. Hierbij gingen 27.000 kgr. stroo. 2 000 kgr. kaf en 4.000 kgr. aardappelen verloren. Voet geplet - Zekere E. Rosselle kreeg tijdens werkzaamheden een zwaren steen op den linkschen voet, die geplet werd. Onvoorzichtigheid - De jongeling P. D. beging de onvoorzichtigheid uit een nog rijdenden trein te springen, waardoor hij zich erg bezeerde. Langemark - Eerherstel - Met deze wordt aan iedereen bekend ge- mal kt alsdat Decaestecker Alberic en Viaene André uit Langemark abso luut voor niets zijn betrokken geweest bij de poging tot overval bij Debacker David te Eesen. Aan hen beiden wordt dus alle eerherstel verleend en niemand heeft het recht hen van iets te verdenken. \1e l*xe /eeid van nu af te koop ter Drukkerij I Himoi-t ie>i- 34, Botei'Htraat 34 --- "V P E U IM-ij» lO Frank. Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen der Matchen van Zondag 31-10-1943 Eerste Afdeeling Reserven A. Elverdinge-Proven 4-4 £.S Ypc.-Wervik 5 3 Roesbrugge-Stavele 10-0 Bmlcn - W S k^r 2-4 Westvleteren. vrij CS.Langernark F.C.Poperinge 0-10 Tweede Afdeeling A. Reserven B- .-vraeeung n. Reningelst- B.S.Poperinge 4-2 Hollebeke-Zand voorde 2-3 Westouter-F.C.Poperinge 3-1 Komen-ten-Brielen-Geluveld 10-1 Vlamertinqe. vrij Beselare-Zillebeke uitg. j a Zonnebeke-Hontem 01 Jeugdploegen A. Nieuwkerke-Kemmel 0-2 Tweede Afdeeling B. Dikkebusch-Reningelst 0-4 Voormezcele Kemmel 3-4 Jeugdploegen B. Nieuwkerke-Wytschate 2-2 Vlamertinge-Passcbendale 4-0 Dranouter-Dikkebusch 0-7 F.C.Poperinge-C.S.Yper 2-0 Westouter-Meesen 6-1 W.S.Ieper-Pr. Langemark 3-2 KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling Reserve Reeks A. Proven 3 1 0 2 8 5 4 Wervik 5 4 1 0 62 5 8 Roesbrugge 3 2 1 0 16 6 4 C.S.Yper 5 4 1 0 27 7 8 Stavele 4 112 4 H 4 W.S.Ieper 5 3 1 1 18 6 7 Elverdinge 3 1 1 1 8 9 3 F.C.Poperin. 5 2 2 1 22 11 5 Westvleteren 3 0 2 1 5 10 1 Brielen 5 1 4 0 13 39 2 C.SLangem. 5 0 5 0 1 75 0 Tweede Afdeeling A. Reserve Reeks R K./t.Brielen 5 4 0 1 18 4 9 Vlamertinge 4 4 0 0 32 4 8 Zandvoorde 5 4 1 0 17 15 8 Reningelst 4 2 2 0 U 10 4 Geluveld 5 2 1 2 9 13 6 Westouter 4 2 2 0 11 15 4 Hollebeke 5 2 3 0 14 11 4 F.C.Poperini 4 1 3 0 7 15 2 Houtem 5 2 3 0 8 9 4 B.S.Poperin. 4 1 3 0 5 22 2 Beselare 41216 10 3 ai - Zonnebeke 5 1 3 1 7 9 3 Jeugdploegen A. Z.IJebeke 4 0 3 1 7 15 1 S*?1"?®1*'u 5 Dikkebusch 5 3 2 0 10 13 6 Tweede Afdeeling B. Kemmel 5 i 4 0 5 11 2 Dikkebusch 5 4 9 1 18 4 9 Nieuwkerke 5 1 4 0 3 20 2 Westouter 5 3 0 2 27 8 8 Jeugdploegen B. Kemmel 531 1 15 117 Vlamertinge 4 3 1 0 16 5 6 Nieuwkerke 5 2 1 2 14 12 6 Passchendale 4 3 1 0 12 7 6 Wytschate 5 1 2 2 10 12 4 W.S.Ieper 5 3 2 0 16 11 6 Voarmezeele 5 1 3 1 15 13 3 Pr.Langem. 5 2 3 0 7 10 4 Meesen 5 1 3 1 10 19 3 FC.Poperin. 4 12 1 6 15 3 Branouter 5 0 5 3 33 0 C.S.Yper 4 0 3 1 3 12 1 Matchen voor Zondag 7-11-1943 Eerste Afdeeling Reserven A. Proven-Westvleteren C.S.Langemark-C.S. Y per Stavele, Elverdinge en Roesbr.. vrij. Brielen-F.C.Poperinge rwi j cj i- Wervik-W.S.leper Tweede Afdeeling A. u Reserven B. Geluveld-Hollebeke Westouter- Reningelst Houtem-Beselare Vlamertinge-B.S.Poperinge Zand voorde-Komen/ten/Brielen F.C.Poperinge. vrij. Zonnebeke-Zillebeke Jeugdploegen A. Tweede Afdeeling B- Nieuwkerke-Dikkebusch Wytschate-Voormezeele Reningelst-Kemmel Meesen-Dranouter Jeugdploegen B. y, wr. W.S.Ieper-Vlamertinge Kemmel-Nieuwkerke F.C.Poperinge-Prior Langemark Westouter-Dikkebusch C.S.Y per- Passchendale Mede<Jeeliiig IV. L. V. C. Op Zaterdag 6 November 1943, op het PLEIN von WHITE STAR. leper. Bruggesteenweg, groote VOETBALMATCH tusschen N. L. V. C. leper en N. L. V. C. Roeselare. Aan sport zal het niet ontbreken, daar verscheidene spelers welke in de gewestelijke sportmiddens bekend zijn, de schoes zullen aantrekken. Sup porters. allen op post Aftrap om 3 tmr. ATHLETIEK Op Zondag 14 November 1943, om 11 uur Oefeningt>vel«lloopwed»trijd (CroHg.Counlrjr) Op het Stadium der Augustyiienstraat. Deze veldloop is toegankelijk voor alle loopers zoowel aangesloten of niet bij de Iepersche Athletiekclub. Inschrijvingen worden aanvaard bij den heer Wenes. secretaris. Brugge steenweg. 77, leper tot Zaterdag 13 November. MAATSCHAPPIJ De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet 28, Groote Markt, leper. Algemeene Vergadering van 7-11 1943, om 14,30 u. DAGORDE Lezing van het verslag der laatste algemeene vergadering; Mededeelingen Voorstel van nieuwe leden Aangifte van de grootte van den hof tot het bekomen van meststoffen Bijdrage voor 1944 Aan- breagsten Tombola. Dc Secretaris, C. Lampa. De é.d. Voorzitter, J. Lacluyaa. Stad lepeR Stadsschouwburg Op Zondag 28 November 1943, van 15 tot 17 ure •I A Z Z - REGIT A I. door het vermaarde dansorkest Albert De I Ioll;« ikIoi* en zijn emsemble II uitvoerders. Uitsluitend Ypersche muzikanten. Inkomprijs 5, 8 en 10 frank. Kaarten zijn te bekomen in het muziekhuis Albert De Hollander. Statiestraat, 4, leper. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden- - Maandag 1 November, door M. Snoeck Paul, Groote Markt, twee bankbriefjes- Woensdag 3. door M. Labens Eugène. Haiglaan. een brilkas met bril. Door M. Devos Leopold. Haiglaan. een jong bruinharig hondje. Door M. Angiitis Willy. Haiglaan. een bankbriefje. Donderdag 4, door Me Vanmaeckelberghe Jeanne. Ligywijk, een zwart lederen dameshandschoen. Verloren - Donderdag 28 October, door Me Vandevyvere Gerardine. Kalfvaart. een bruin lederen geldbeugel inhoudende abonnement leper- Westroosebeke. Vrijdag 29. door Mej. Vanderheeren Lucie. Lange Thouroutstraat. een rantsoeneeringskarrt op naam van Rosseel Roger. Lombardzijde. - Door M. Taillieu Jules, van Beselare, een bruin lederen brieventasch inhoudende 18.000 fr.. alsook eenzelvigheidskaart, blauwe Duitsche papieren van auto bus en foto's. Door Me Massho Yvonne. Zonnebekesteenweg, een som van 900 fr. in een gelen omslag. Zaterdag 30. door M. Larnou Alois. Zonnebekesteenweg. een sleutelbos met 7 sleutels. Door M. Maes Jules. Dikkebuschsteenweg. een rant- soeneeringskaart voor niet-eetbare producten. Door Me Compernolle Simonne. Meenensteenweg, een brieventasch inhoudende eenzelvigheids- kaart, een bewijs voor een varken te slachten, 15 vleeschzegels en enkele foto's. Door Me Marescau Georgette, Dikkebuschsteenweg. een vernik keld armbandje. Zondag 31. door Me Coffyn Eugenie. Lange Thouroutstraat. een zil veren armbanduurwerk met gechroomd armbandje. Door M. Bruneel Jean. Ligywijk. een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheids- kaart, foto's, brieven en een som van 150 fr. Door Mej. Masselis Yvonne. Basculestraat, hare eenzelvigheidskaart. Maandag 1 November, door M. Knockaert Etienne. Bruggesteenweg. een zwarte vulpen merk Centaure met gouden pen. Door M. Van- heerswynghels Georges. Patteelstraat, een gouden borstspeld. Dinsdag 2, door Mej. Timmerman Edith. Frenchlaan. een zwart lederen dameshandschoen. Woensdag 3. door M. Craye Omer. Tegelstraat, zijne eenzelvigheids kaart. Door M. Dehaene Guy, Surraontstraat. een som van 350 fr. Door M. Gits Jean, Elverdingestraat. in de wachtzaal van het station van leper, een rol plans. Donderdag 4. door M. Deruyter Maurice. Poperingesteenweg. een gele rantsoeneeringskaart en een tabakkaart. Nabij Het Torentje aan de Statie, door Juffr. Decloudt Andrea. Bruggesteenweg. een boekentasch met schoolboeken. De Rousbrugge-Damen. Maloulaan. leper, laten wetendat er 57 sleutels bij haar berusten behoorende tot huizen uit leper en het omliggende (Komen, Wervik, enz...) Afdeeling lever, Poperinge, Wervick en Omliggende. Lokaal Café 't Centrumde Stuersstraat, leper. Algemeene Vergadering op Zondag 7 November, om 14 uur. DAGORDE 1) Nieuws over de laatste nieuwigheden en uitgiften. 2) Voorstelling van afzonderlijke zegels en reeksen. 3) Spreekbeurt door den Heer A. SAESEN. 4) Tombola. Namens Philatel-Ruilgroep. De DeVlag Cel leper deelt mede Voor rekening van een privaat aan nemer worden arbeiders voor Noord-Frank rijk gevraagd. Geen speciale vakkennissen zijn vereischt. Het loon bedraagt 7.5Ó Bfr. per uur. Aanmeldingen geschieden op het DEVLAG-sekretariaat. De mogelijkheid bestaat om in Zuid Oost-Europa bij de O. T. ingezet te wor den. Speciaal worden Nachrichters gevraagd. verders vaklieden als bagger- en lokomotiefraachinisten. Benevens koste- looze verpleging, onderdak, kleeding en scheidingsvergoedingen, worden hooge raaandloonen uitbetaald. Iedereen mag zich hiervoor onmiddellijk aanmelden. Door het bemiddelend optreden van de DeVlag, werd met de O.T. e'en akkoord bereikt in zake het verzenden van pakjes naar de Vlaamsche Arbeiders in het Ruhrgebied te werk gesteld. Tot heden waren deze ar beiders verstoken van het ontvangen van pakjes hunner naastbestaanden. uit reden deze laatsten over geen adres beschikten. Thans werd hieraan verholpen en kunnen maandelijks pakken tot 10 Kgr. eveneens aan deze arbeiders worden gestuurd. Nadere inlichtingen nopens de modaliteiten hiervan worden op het sekretariaat verstrekt. Wie nu de kans verwaarloosde het Volkstooneel in de opvoering van De Ingebeelde Zieke te bewonderen en waarover toekomende week verslag op deze plaats zal verschijnen, zal in den loop van de maand December de gelegenheid worden geboden het «.VOLKSTOONEEL met een ander suksesstuk van een tooneelschrijver met wereldfaam, in den Stadsschouwburg te zien. De gewone filmvertooning van de DeVlag, gaat gedurende de maand November op den 24 door. Deze filmvertooning. net als alle andere is op haar eigen iets eenigs. Iedereen wórdt hiertoe uitgenoodigd. De kinderen uit de streek, stellen bet in het heerlijke Moselland opperbest, dit volgens de talrijke brieven die de ouders en wij van ben ontvingen. De tijd vliegt voor hen voorbij en ze zien nu reeds op tegen het oogenblik dat ze opnieuw hun koffers zullen hoeven in te pakken om naar huis te komen. Dit is wel het beste bewijs dat de kinderen er op alle mogelijke manierea ten beste worden verzorgd. Laat ook uw kinderen aan het zesmaandelijksche verlof in Duitsckland deelnemen. Regel matig vertrekken kontingenten met speciale treinen uit het land, naar de heerlijkste, gezondste en vrij van alle luchtbombardementen streken uit Duitschland. Volledig kosteloos worden ze gedurende zes maanden ver pleegd en lichamelijk en geestelijk opgevoed door jonge Vlaamsche Onder wijzers. Aanmeldingen geschieden op het sekretariaat. Deken Deiaerestraat 3. leper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2