VOETBALKRONIEK Bij C. S. Ypcr Bij White Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen der Matchen van Zondag 7-41-1943 Eerste Afdeeling Reserven A. Burgerlijke Stand van leper Toegelaten Taxis DEVLAC - HOEKJE STERFGEVALLEN Lichtdempingsdienst ALLERHANDE NIEUWS Gevonden en Verloren Voorwerpen HANDBOOGSCHIETINGEN HET YPERSCHE 12-11 1943 Deerlijk Sport 4 - C« S Yper I Onder alle oogpunten kende Cercle. verleden Zondag, te Deerlijk een ongelukkige match Berten kon. wegens werkzaamheden in het buitenland met optreden, zoodat de nieuwe ploeg, die we als versterkt hadden aangekondigd andermaal diende veianderd te worden, 's Zondags bleek nog Aodré Godderis ongesteld en moest er beroep worden gedaan op AnJré Vanbe-relaere. Om de kapitale match te Deerlijk te betwisten, stond C. S Y. daar dus met een nood elftal. Dit was echter nog niet alles Een tiental minuten vöör het vertrek liet Kozen weten, dat hij geen goesting voelde om mide te reizen. Neen I We hadden dit niet durven verwachten van Maurice Wij die dachten dat hij zoö sportief en zulk een clubhefde had en daar laat hij zijn makkers in den steek. Voorwaar een daad die niet uit te wisschen is en waarvoor Kozen stellig dient geschorst te worden De Cité - man geniet te leper de gunst van het voetbalminnend publiek en is zeer populair, doch we gelooven wel. dat hij verleden speeldag er van zijn pluimen heeft bij verloren. We hebben immers meer dan een klokje in zijn nadeel hooren kleppen. Dat hij zich nu maar niet gaat inbeelden, dat hij. ondanks de beproevingen die zijn club reeds moest doorbijten, niet kan gemist worden, want André Van- becelaere deed een meer dan bevredigend debuut. We kunnen misschien dit geval afhandelen, met de vraag Was h*t Cerclebestuur soms niet te toegevend voor een paar elementen en had een optreden met het mes wellicht geen gunstiger gevolgen gehad Een les voor de toekomst Met deze ongewone inleiding hebben we dus nog niets gezegd over de match zelf. Met 10 man moest Cercle starten tegen een hevigen wind in. Deerlijk opende de score, doch langs Knockaert brachten de rood - witten het antwoord en aan het kwartuur wezen de bordjes 1-1. De localen kenden daarop heel wat geluk met hun doelschotten en in tien minuten tijd kwamen de cijfers op 4-1. Met dezen stand werd rust gefloten. In de tweede helft voerden de leperlingen het woord, dit niettegenstaande De- cheiver gekwetst werd en C. S. Y. dus feitelijk te kampen had met negen man De groen - witten verstevigden echter hun defensie en lieten niets meer door. zoodat het inrukken werd bereikt met een eenigszins gevleide 4 - 1 zege voor Sport. Een 3-2 overwinning voor de iocalen had rechtvaardiger geklonken. Beschouwing - De belangrijke buit bleef dus te Deerlijk en dit was hoofdzakelijk te wijten aan het feit. dat Cercle onvoltallig moest optreden. Met een compleet elftal en de punten kwamen naar leper Twee punten die bij de afrekening vermoedelijk zwaar zullen wegen. Laat ons hopen, dat deze inzet niet den doorslag zal geven op het einde van het seizoen, want dan zou het de schuld zijn van Kozen (en niet van het bestuur zoo als steeds zoo gemakkelijk gezegd dat de promotie niet werd bereikt. De match te Deerlijk was tamelijk boeiend en mooi om volgen. Als tech- niekers stonden de rood-witten ver boven bun tegenstanders, die het vooral van de macht moesten hebben en in kopspel uitblonken. Onze defensie leverde een flinke prestatie. Charles, die heroptrad. was de 'beste man op het veld. Fontje stond zijn stuk als middenhalf. terwijl de kanthalfs slechts na de rust in zwier waren. In de voorlinie «deed men met vier man wat men kon. Vanbecelaere stond als middenvoor niet misplaatst en mits een weinig meer beweeglijkheid, wordt hij de geschikte leider van het aan vals - kwintet. Zondag a. s. is F. C. Torhout te gast. De sparrestedelingen schijnen er terug door en we mogen ons aan boeienden strijd verwachten. We zien de Cerclemannen erin gelukken om de Torhoutenaren de gebroken potten te doen betalen. C S- Langemark - C S Yper B (uitgesteld) Daar beide samenstellingen geen zeven spelers konden in lijn brengen, werd deze ontmoeting verdaagd. A. s speeldag kan de B de gasten uit Brtelen met een nederlaag huiswaarts zenden. Te Brielen zegevierden Ar- feuille en Cie met 1-3. Scholieren C S Yper 3 - F. C- Roeselare 2 De scholieren hebben hun tweede overwinning geboekt. Langs M. Hol- lebeke namen de rood-witten voorsprong, doch even vóór de poosstelden de Rodenbachzonen gelijk. Rust trad in met 1-1 score. Bij de herneming zorgde Isaac de nieuwe middenvoor, opnieuw voor profijt voor C. S. Y. (2-1). De bezoekers gingen daarmede echter andermaal niet akkoord en ook keeper Bertier moest zich een tweede maal geslagen geven. (2-2). Ten slotte kon M. Hollebeke toch nog Cercle de overwinning bezorgen. Na een mooie ontmoeting wonnen de onzen dus verdiend met 3-2. Isaac debuteerde be vredigend. terwijl de voorlijn het beste gedeelte was bij rood-wit. Vanbe- laere en Soutaer evolueerden uitstekend en M. Hollebeke maakte zich verdienstelijk door het aanbrengen van twee schoone goals- Zondag toekomende gaat de reis naar S. K. Roeselare. Ferrest en zijn makkers zullen er zich flink moeten te weer stellen, maar kunnen toch iets naar leper medebrengen. Jeugdploegen C S- Yper 0 - W. S. Passchendale 2 Passchendale stelde slechts negen man in lijn. Vanraes en zijn makkers konden echter van hun numerieke meerderheid geen gebruik maken en na de rust. die intrad met blanken stand, moest keeper Cappoen zich tweemaal omdraaien. De gelegenheidsscheidsrechter floot aldus het einde met een 0-2 zege voor Passchendale. Zeggen we. dat W. S. P. een doelpunt recht streeks nette op corner en verder, in de eerste helft, een penalty miste. Tegen P. Langemark verwachten we een beter presteeren van Ossieur en zijn collega's. Tijdens de heenronde moest C. S. Y. buigen met 0-2. Oefeaingen Voor de spelers van het eerste elftal, alsook voor de reserven. is er terug training in het lokaal De Zon eiken Woensdag van tf 20 nor. ROGIMAR. White Star leper 2 - S. V. Wevelgem 3 Voor de zevende maal naeen vertrok onze ploeg met zon en wind op kop En al waren de bezoekers slechts met tien man op het veld. toch hebben ze het pleit gewonnen, dank zij het tegenvallen van White Star tijdens de tweede helft. Onze ploeg speelde inderdaad beter met wind op kop dan met windvoordeel. Wevelgem was eerst in actie, en stelde dadelijk onze verdediging hard op de proef maar gelukkiglijk, keeper en backs stonden hun man. Na een tiental minuten wist onze linksbuiten te doelen, dit na een mooi opgebouwden aanvat. Eerst 20 min. later zou S.V. gelijk stellen, op doel worsteling. Tijdens deze eerste helft waren beide ploegen om beurt ten aanval, en beide keepers hadden gelegenheid hun capaci teiten te gebruiken. In de tweede helft werd een offensief van de gesternden verwacht, maar het bleef achterwege de voorlijn kon zich maar niet organiseeren. Integen deel. op 'n ontsnapping van den mid-voor der bezoekers liet G. Tresy zich onbegrijpelijk verrassen, op 'n doorgezonden bal. die hij anders gemakkelijk kon knippen. Even later zou de linksbuiten van de bezoekers een schuiver iozendeD. waarop G. Tresy voor de derde maal gevloerd werd. Hierdoor aangemoedigd verdubbelden de bezoekers hun inspanningen én voor den aanval, én voor de verdediging. Want de onzen schenen zich nu bewust van den toestand. Enkele minuten vóór het einde werd de achterstand tot 2-3 verminderd. Scheidsrechter Blauwe wist deze fair betwiste partij correct te leiden. Het is eenigszins uit te leggen dat onze spelers Zondag niet op hun best waren. Maar dat ze zóó erg onbeholpen te werk gingen is niet te ver- schoonen. Met 'n weinig meer geestdrift en ambitie ware de uitslag andersom geweest, ^vooral daar de bezoekers slechts met 10 man konden optreden. De onzen zijn ons dan ook een eerherstel schuldig. Zondag a. s. krijgen ze daartoe geen gelegenheid maar wel op Zondag 21/11, wanneer het sterke etftal van Izegem op ons terrein komt spelen. Nog een paar wedstrijden en dan de lang verwachte derby C. S. Yprois- W. S- leper op 12 December a. s. C.S.Langeraark-C.S. Y per Brielen- F.C. Poperinge Wervik-W.S.Ieper n.g. Reserven B. Westouter-Reningelst 0-1 Vlamertinge-B.S.Poperinge 5-1 Proven-Westvleteren 2 0 Stavele. Elverdingeen Roesbr.. vrij. Tweede Afdeeling A. Geluveld-Hollebeke 4-0 Houtem-Beselare 4-1 Zandvoorde-Komen/ten/Brielen 2-1 Zonnebeke-Zillebeke 1-2 Tweede Afdeeling B- Wytsc hate-Voor mezeele 2-1 Meesen-Dranouter 4-1 Kemrael-Nieuwkerkc 7-2 Westouter-Dikkebusch 3-3 Matchen voor Zondag 14-11-1943 Eerste Afdeeling Elverdinge- Roesbrugge Proven. Stavele Westvleteren. vrij Tweede Afdeeling A. H ollebeke-Zonnebeke Komen-ten-Brieleo-Houtem Beselare- Zaadvoorde Zillebeke GduveW Tweede Afdeeling B V««rmezeele-Westouter N eu» kerke Meesen Dranonter Kemael D kkebnacfc Wytnckate Reserven A. F.C. Poperinge-W. S. leper Wervik-CS. Langemark C.S. Yper-Brielen Reserven B. F.C.Poperinge-Vlamertinge BS. Poperinge-Westouter Reningelst. vrij Jeugdploegen B. Pr. Langemark-C.S.Yper Passchendale-W.S.leper Vlaraertinge-FC. Poperinge van den 5 tot den 11 November 1943 Geboorten Barbieur Bernard, Recollettenpoort, 5, Mte- nensteenweg, 36. Vermeulen Herman, Recollettenp., 5, Meenensteenweg, 140. Stevens Nicole, Recollettenp., 5, Neermarkt, 5. Slembrouck André, Recollettenp., 5, Kalf- vaart, 18. Michiel Reinold, Recollettenp., 5. Meenen steenweg, 157 De Saedelaire Roland Recollettenp., 5, Capuclenenstraat, 24. Decrock Joan, Recollettenp., 5, van Ploegsteert-Hlzet. Crombez Gilbert, Recollettenp., 5, Zonnebekesteenweg, 6. Kinget Michel, Recollettenp 5, Meenensteenweg, 90. Overlijdens Martin Jeanne, z. b., 84 jaar, wed Catrice Paul, Rijselstraat, 85. Lamoot Roger, autogeleider, 19 j ongehuwd, van Ploegsteert Ingels Alphonsus. 53 Jaar, gepensionneerde, echtg Maria Depuydt. Capucienenstraat. 92. Claeys Alphonse, z.b., 76 j.. echtgsch. Segers Helena, wed. Vercouter Irma, Rijselstraat 133 - Vermeersch Eugenia, z. b 62 jaar, echlg. Firey Prosper, van Watou. Bardyn Lucia. z. b ,80 jaar, wed. Platteeuw Alois, Meenen steenweg, 29. Knockaert Georges, bierenhandelaar. 33 j.. ongeb., Maarschalk Frenchlaan. 50. Verstraete Jacques, scholier, 14 jaar. Statiestraat, 52. Huwelijksbeloften .- Jan Vandaele, mekanieker, te Korte- mark. en Denora Denys z b.te leper. Edwardus Maris, loodgieter, te Herenthals, en Agnès Moerman, huishoudster, te leper. n.g. 2-7 F.C.Poperinge. vrij. Jeugdploegen A. Nieuwkerke-Dikkebusch 3-1 ReningeUt-Kemmel MO Jeugdploegen B- W.S.Ieper-Vlameztinge n.g. F.C.Poperinge-Prior Langemark 2-0 C.S. Yper-Passchendale 0-2 Van Maandag morgen 15 November lol Zoodag avond 21 November 194.1 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1. Nieuwstraat p l'IMPERMAN Groote Markt C VAN DER MEERSCH. Fiersstraat Stad leper - Werk der Damen van Barmhartigheid Zondag 14 November 1943, tusschen vespers en lof in St-Maartenskerk GROOT LIEFDADIGHEIDSSERMOEN gepredikt door Eerw. Pater ANGELUS O- C. D. De vespers te 3 uur Eene omhaling zal gedaan worden, na het sermoen voor de armen. De personen die gebeurlijk belet zijn naar het sermoen te komen luisteren, mogen hunne aalmoes afgeven bij de Voorzitster. Mejuffer Donck. Meenenstraat, 44, leper. zijn vader L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoende lichtdem- ping Storme A-, Lange Torhoutstraat We Cousein. de Stuerrstraat. 22; Ameel L.. Elverd-ngestraat. HET KADER; leper - Dronkaard - Zekere Samyn Gustaaf. van Westouter. was met zijn paardengespan hier naar stad gekomen en had er middel gevonden zich een ferm stuk in zijn kraag te drinken. De politie, die den man alzoo in bedronken toestand ontwaarde, oordeelde het voorzichtig, ten einde alle verdere ongelukken te voorkomen, paard en rijtuig in veiligheid te brengen. terwijl de dronken geleider in den amigo opgesloten werd tot hij weer nuchter was en in staat zijn gespan behoorlijk te geleiden. Woesten - Tuinbouw Aanstaanden Zondag. 14 dezer, houdt onze gilde haar maandelijksche vergadering, om 6 ure, bij G. Rousseeuw. Er staat ons wederom een goed gevulde dagorde te wachten. Na het verslag der voorgaande vergadering, zullen we een belangrijke voordracht ten ge- hoore krijgen, die zeer aangepast is aan de huidige omstandigheden. Allerhande mededeelingen zullen verstrekt worden. Nu de lange winter avonden zijn aangebroken, zullen alle ware tuinbouwliefhebbers er aan houden wat bij te leeren over hunne liefhebberij, die aan hun zelf alleen ten goede komt. Een gezellig samenzijn en zijn toekomstplannen voor de komende lente met vrienden bespreken, is hetgeen elkeen van ons wenscht. Voor de kleinveetelers is ook een aangename verrassing weggelegd. Dus allen op post. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 5 November, door M. Derycke Camiel. Dixmu- destraat. een oorring. Maandag 8. door M. Clarysse Albert. Eigen Heerdstraat. een handzakje een kleine som geld inhoudende. Dinsdag 9. door Me Vermeersch Marcella. Lindendreef. een overall. Door M. Vierstraete René. Rijselstraat, een bril. Door Me Neys Mo nique. Frenchlaan. een paar wanten. Verloren - Donderdag 4 November, door M. Decloedt Felicien. Brug- gesteenweg, een bruin lederen brieventasch. Door M. Moncarey Jean. Groote Markt, zijn bruin lederen brieventasch inhoudende een som geld en zijne eenzelvigheidskaart. Vrijdag namiddag omstreeks 3 uur is een klein bleek-bruin hondje ver dwenen. Terug bezorgen tegen belooning Bukkerstraat, 6. leper. Zaterdag 6. door Me Bogaerd Idalie. D'Hondtstraat, hare eenzelvig heidskaart. Zondag 7. door Me Boudin Nestor. Meenensteenweg. een zwart lederen vrouwhandschoen. Door M. Coekelbergs Valère. Kalfvaart. een bruin lederen manshandschoen. Maandag 8, door Me Vandamme Maria. Ligywijk, een bruine kinder- pels. Belooning voor den vinder.Door Me Denaegel Louise, Klaverstraat, eenzelvigheidskaart op naam van Therry Gaston. Door M. Verstraete Gaston. Arsenaalstraat, een paar bruin lederen handschoenen met schaapvel gevoerd. Door Me Rubben Thérèse. Zonnebekesteenweg, een bruine geldbeugel inhoudende kleingeld en 2 paternosters Door Me De witte Irène. Lange Thouroutstraat. een zilveren armbandje. Door M. Van- dekerkhove Henri, Meenensteenweg. een huisdeursleutel. Door Me Cuelenaere. Haiglaan, een zwart stoffen dameshandschoen. Dinsdag 9, door Me Hennebel Thérèse, R. Colaertplaats. drie vrouwen cols geteekend met naam Thérèse. Door Me Herrier Julia, Beluikstraat, hare eenzelvigheidskaart. Door M. Balduyck Camille. Meenensteenweg- een blauw panen eetwarenzak. Woensdag 10. door M. Florentyn William, Adj. Masscheleinlaan, een blauwe jongensmuts. Donderdag 11, door M. Van Eenaeme Jean, Zonnebekesteenweg. een bruin lederen geldtasch inhoudende een som van 700 fr.. eenzelvigheids kaart en foto's. LIGGENDE PERS Zondag 14 November 1943 Om 14 uur BOEZINGE, bij Constant Desmedt Op- pervogel 80 fr. Twee zijdvogels, elk 40 fr. Twee kallen, elk 25 fr. Kleine vogels 15 fr. en boven de 50 schutters aan 20 fr. Inleg 20 frank. Om 14.30 uur ZILLEBEKE, bij Maurice Vandamme Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 30 fr. en 45 vogels van 20 fr. voor 50 schut ters. daarboven alle drietal 2 vogels van 35 fr. Inleg 25 frank. Zaterdag 20 November 1943 Om 17.30 uur YPER KON. GILDE ST-SEBASTIAAN, in de Saumon Vriendenschieting Inleg 6 fr. te ver- deelen in vogels van 2.50 fr. na aftrek van het pijlrapers geld. Mijnheer Henri Knockaert Caliens. Mijnheer Marcel Knockaert. Mevrouw Weduwe Robert Rondelcz-Knockaert en dochter Rose tie. Mijnheer en Mevrouw Oscar Knockaert Bonte en dochters Ginette en Anette. Mijnheer en Mevrouw Julien De Plancke-Knockaert en zoon Henri. Mijnheer en Mevrouw Léon Knockaert Gouwy en dochter Alice. Mijnheer en Mevrouw Abel Knockaert-Gadeyne. Mijnheer en Mevrouw Leon De Mey-Knockaert. Mijnheer en Mevrouw Etienne Servaes-Rondelez. zijn broeders, zusters en neven De familiën Knockaert en Caliens. melden met diepe droefheid het afsterven van Mijnheer* Genr^es KIOCKAERT geboren tc leper, den 14 Juli 1910. en er schielijk overleden, den 10 No vember 1943. bediend met het H. Oliesel. De Lijkdienst, gevolgd van de bijzetting in den familiekelder, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Jacobs te leper, op ZATERDAG 13 NOVEMBER 1943. te 9.30 uur. Vergadering in de Kerk. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen hebben worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien, leper. Maarschalk Frenchlaan. 50. Heer en Vrouw Jan Van den Heeden-Ingels en dochter Heer Julien Ingels-Faucart en kinders Vrouw Weduwe Joseph Ridel-Ingels en zoon Heer en Vrouw Alfons Le Golf-Ingels en zoon Heer en Vrouw Maurice Leleu-Ingels en dochter Heer Georges Ingels Heer en Vrouw Lucien Boen-Ingels en kinders Heer en Vrouw Albert Ingels-Meyfroodt Heer en Vrouw Albert Santy-Ingels en kinders De familiën Wolters en Ingels. •melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefde moeder, schoon moeder. grootmoeder en bloedverwante. Vrouw Weduwe Emïle I1VGEL8 geboren Cesarine-Maria WOLTERS te leper, den 10 September 1875 en er godvruchtig overleden den 11 November 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de Teraardbestelling. zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Niklaas te leper, op MAANDAG 15 NOVEMBER 1943. te 8 1/2 uur. Vergadering ten sterfhuize, Doorgangstraat. 11. te 8 1/4 uur. Dit bericht dient als eenige kennisgeving. Heer en Mevrouw Ernest Verstraete-Vanderbeke. zijn ouders Heer en Vrouw Arthur Reynaert-Verstraete. Heer Bruno Verstraete. Jufvrouw Nicole Verstraete. zijn zusters, broeder en schoonbroeder De familiën Verstraete en Vanderbeke. melden met droefheid het afsterven van Heer Jacques VEK8TRAETE geboren te Poperinge. den 4 Juli 1929. en overleden te leper, den 11 No vember 1943. voorzien van de Gerechten onzer Moeder de H. Kerk. De Lijkdienst, gevolgd van de Teraardbestelling. zal plaats hebben in de parochiale kerk van St - Niklaas te leper, op MAANDAG 15 NO VEMBER 1943. te 10 uur. Vergadering ten sterfhuize. Statiestraat. 52. te 9 3/4 uur. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. /IliLMIMM 1-0 Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Leon CRAYE echtgenoot van Vrouw Marle Carbon. (5400) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zlelelafenis van Heer Camiel DEVOLDER echtgenoot van Vrouw Marie Logie en broeder Heer Cyriel DEVOLDER Kemmelsteenweg. 5401 Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 9.30 uur. in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zlelelafenis van Heer en Vrouw Nicolas VAN WINSEN en familie. (5437) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 11 uur. in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Mevrouw Henriette BLOMMAERT eehtgenoote van Heer Leo Hosten. (5450) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 11.30 uur. in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Robert-Modeste VAN NESTE. (5402) B«riekt aan da Claba Ala («volg op kan aanvraag warden de clubs vaa Tweede Afdeel ng A --vaa verwittigd dat de wedstrijden vaa af 14/11 »m 14 n. zullen aanvangen Se Secntarts. JANSSENS. «De Ingebeelde Zieke het meester werk van den genialen Molière, dat op 3-11-43 in onzen stadsschouwburg werd op gevoerd door het Volkstooneel was zooals te verwachten was. een keurige, tot in de puntjes verzorgde tooneelopvoering. Een stuk kunst dat maar zelden te genieten valt. De ingebeelde zieke (Fik Moeremans) en de dienstmeid (Orpha Delantsheer) die de hoofdrollen vertolkten, gaven pareltjes van fijne tooneelkunst ten beste. Alle spelers elk in hun onderscheidenlijke rollen, wedijverden onder elkaar om tot den top opgevoerd werk te pres teeren. De Ingebeelde Zieke reeds over drie eeuwen neergeschreven, blijkt ook thans nog een uiterst aktueel stuk te zijn. Ingebeeld zijn vele van onze voiksgenooten ziek en ingebeeld zijn de vele besturen ziek. Met aller lei lapmiddeltjes ten koste van de gemeenschap, worden ze, door zich noemende heelmeesters, aan het lijntje gehouden. Verwoed blijft men ge ankerd aan oude begrippen en wil maar niet de reddende gedachte be grijpen en waardeeren. Schoon huis dient gemaakt te worden, met de kwak zalvers. die er hun winst uithalen met Vlaanderen en ons Volk ziek te houden en door allerlei pillen te vergiftigen. Vlaanderen is niet ziek Het vindt zijn ware wezen terug Doch het moet kordaat gedaan maken met zich te laten sollen. Het moet opstaan en zich als jongvoelende kracht het zwaard omgorden en in plaats van ingebeelde op zijn krachten vegetee- rende zieke, te spelen, moet het jong en levenskrachtig, als zijn eigen we zen. handelend optreden en zijn eigen bestaan veroveren en verzekeren. De families van arbeiders, die uit Noord-Frankrijk met hun firma in bet Ruhrgebied werden overgebracht, en die over hen slechts een feldpost- oummer bezitten, zoodat ze tot heden geen pakken konden opsturen wordt bericht, dat door de zorgen van de De-Vlag een vergelijk getroffen werd. zoodat ze maandelijks een pak van 10 kgr. kunnen opsturen. Alle nadere inlichtingen worden steeds op het sekretariaat verstrekt. Het heele jaar door vertrekken kinderen voor zes maand verlof in Duilschland. Ze worden er ondergebracht in de gezondste en heerlijkste streken van bet Rijk. op plaatsen vrij van alle luchtgevaar. Zoowel ter vorming van hun geest als van hun lichaam wotdt angstvallig zorg ge wijd Waarom zoudt U ook Uw kinderen hiervoor niet aanmelden 1 Neem inlichtingen op bet DeVlag sekretariaat Deken Delaerestraat. 3. leper. Op 24-11-43 vertoont de DeVlag baar maandelijksche film. Een ver rassing op het gebied van film. staat de bezoekers te wachten Iedereen wardt hiertoe uitgenoodigd en wordt bij voorbaat welkom geheeten. VI edtgtdteld). Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 15 NOVEMBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Jerome ROSSELLE echtgenoot van Vrouw Margriet Verleye. Capucienenstraat, 80, Yper. (5438) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 7.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Joseph DERLUYN geboren Hermanie Missinne (5439) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Cyriel KNOCKAERT-SIX (5440) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de l,AJ[RMIS bi) te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 8.30 uur. in St-Pieterskerk, tot zlelelafenis van Heer Louis LOGIER WINDELS kinders en kleinkinders. (5441) v ,Vrlf*Mlen en kennissen worden ultgenoodigd de bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 10 uur. In de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Eerw. Pater WÏLLYBALD vanwege Crescendo. (5442) Vrienden en kennissen worden Uitgenoodigd de xir.rjr te woncn die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Mijnheer en Mevrouw Edmond CAENEPEEL-PEZUTTER (5443) ZONDAG RUST De Apotheek van Mr. VANDAMME, Rijselstraat. is clleen open op Zondag 14 November

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2