Het Ypersche- Uurregeling der Treinen vanaf 1 -11 -1943 Kleine Aankondigingen Lapiere's Zaal D'Hondtstraat GEACHTE HH. TABAKPLANTERS Velobanden 1) Een goede en welgelegen CAFÉ 2) Twee schoone HEERENHUIZEN. 3) Handelshuis met groote atelier, VOORMEZ EELE HANDELSHUIS met inrijpoort, Stedelijk Slachthuis van leper Lijn 50 Brussel - Gent Brugge - Oostende Lij iin 89 Brussel - Kortrijk L. 75 Gent - Kortrijk - Mouscron - Tournai - Lille Lijn 66 (1) Lijn 66 Kortrijk - Roeselare - Brugge Lijn 67 Comines - Le Touquet HET YPERSCHE 12 - H - 1943 Voor het opdienen en bereiden van Uwe Kerst en Nieuwjaarsfeesten, Huwelijken en allerhande Ceremoniën, wendt U in volle vertrouwen tot EMIEL JOYE - LOWIJCK Diksmuidestraat, 21, Yper. 5445) TE HUUR GEVRAAGD Handelshuls in center van stad, met of zonder overname, of Hurgershuis, 400 fr. per maand. Schrijven bur. v. 't blad onder letters L.S.(5313) Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus ge sneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firma Cyr. TALPE Dikkebuschsteenweg, 303 - 305 YPER 15284) Allo Allo In Hel Uafé I bij Honoré D'HONDT, MeenenstraatYper Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, met den gekenden batteriest OUWE TAAIE 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. In het Café DE BEURS is iedereen welkom. (5326) GENEESHEER wenscht huis te huren, of drie plaat sen op gelijkvloers of le verdieping, in center van stad. Adres ten bureele. (5417) TE HUUR GEVRAAGD te Yper of omgeving, Schoon Heerenhuls. liefst met kleinen hof. Schrijven H. R. Abeelesteenweg, 11, Poperinge, (5421) ONMIDDELLIJK TE HUREN, omtrek Yper, langs groote baan Nieuwgebouwd Hotel - itent aui-aiit - <Tafé, vrij van brouwer, voordeelige voorwaarden. Inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijsselstraat, leper. Tel. 163. TE KOOP in YPER bij Maarschalk Haiglaan, 20 schoone werkmanshuizen, onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeelige prijs goede geldbelegging. Voorwaarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY, 122, B" des Combattants, Doornik. Tel. 111.65. (54481 TE KOOP Cinema en 300 meters filmen Adres ten bureele. (54' 8) TE KOOP Batterij, 6 volts, zoo goed als nieuw. Kleine Pennestraat, 36, Yper. (5411) Hiermede laat Ik mijn geachte Klanten weten, dat ik zooals voorheen hen bevoorraden kan in ROOK TABAK, mits voorlegging van bevoorrading A. voor kleinhandelaars, en bevoorrading B. voor groot handelaars, en dit vóór 20" van ieder maand. J. E. ARNAERT Tabakfabrikant, leperstraat, 29, LOKER. (5422 TE KOOP Jachtstoof, Rijsselstwg.. 9, Yper. (5414) TE KOOP Doopmantel, kleed en hoedje in tulle, als nieuw. Adres ten bureele. (5415) TE KOOP Kindervoituur in zeer góeden staat, alsook Radio Soniclair Adres ten bureele. (5420) TE KOOP Kinderstoel, zoo goed als nieuw. Koei- inarkt, 15. Yper. (5426) TE KOOP Schrijfmachien Remington klavier Azerty, Meenensteenweg, 121, Yper (5428) TE KOOP IJzeren bed voor 2 personen kachel, I binnenband voor velo, 25 aardappelzakken. Te bezichtigen Zondag van 10 tot 11 uur. Adres t. b. (5407) TE KOOP Volledig ceremoniekostuum (smoking), in nieuwen slaat, en redingote met ondervest. Zich wenden bij Decan, Aalmoezenierstraat, 9, Yper (5427) TE KOOP: Prachtig salon-rustbed, lmQ0 x 2m20, overtrokken met groen wolle épinglée, met matras van de zelfde stof, gevuld met prima kapok. Zich bevragen bij Albert Slosse, Vanden Peereboomplaats, 27, Yper. (5429) TE KOOPGrijze fourrure col, nieuwen staat, voordeelige prijs. Adres ten bureele. (5431) TE KOOP Naaimachien zoo goed als nieuw, merk Royal Adres ten bureele. (5433) TE KOOP 2 Radio-batterijen, 120 en 2 Volt. Zonnebekesteenweg. 48, Yper. (5434) TE KOOP Radio met batterijen, Cité Ligy, 78, Yper.(5435) TE KOOP Herbergtoog, buffet en bierpomp met 2 kranen. Eveneens te koop. manspardessus in blauwe ratine. Maarschalk Frenchlaan, 39. (5436) Gediplomeerde leerares geeft PRIVAATLES. Voor inlichtingen zich wenden ten bureele. (3259) Oude en eerstklassige Levensverzekerings maatschappij biedt belangrijke bijverdienste voor ern- stlge en invloedrijke personen uit Yper en omliggende. Schrijven A. T., bureel van 't blad. (5444) DAME geeft Yper. Engelsche lessen. D'Hondtstraat, 9, (5449) Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. (3823) OEVRAAQD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) Jongeling 17 Jaar, midd. 'stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Deftige winkeljuffer, met goed voor komen, moet Viaamsch en Fransch machtig zijn. Adres ten bureele. (5394) GEVRAAGD: Goede meld, reeds gediend hebbende. d'Hondtstraat, 74, Yper. (54( 9) GEVRAAGD Goede meid, kunnende melken. Adres ten bureele. (5413) GEVRAAGD Bekwame le smidsgast en goede halve smidsgast, bijz. voorwaarden. Bij Daniel Devos, Plaats, 16, Dikkebusch. (54191 GEVRAAGD Goede meid, voor gesloten huis. Adres ten bureele (5421) GEVRAAGD: Goede meld, minstens 18 jaar, om in Café te helpen. Adres ten bureele. (5423) Meisje 19 jaar, vraagt plaats als mejd. Adres ten bureele. (5424) GEVRAAGD Goede meld. voor gesloten huis, minstens 18 jaar. R. Boudolf, Wervikstr.,94, Meenen. <5425) GEVRAAGD Werkvrouw, alle dagen van 8.30 uur tot 11.30 uur. Adres ten bureele. (5430) GEVRAAGD Lood- en Zinkbewerkersgast, Huis Lesage, Ste Elisabetbstraat, 7, Yper. (5432) GEVRAAGD Meid-serveuse, kost en inwoon. Adres ten bureele. (5446) GEVRAAGD Deftige meid, bij weduwe alleen. Goed loon en inwoon. Zich wenden bij We Henri Pauwels, Dorp straat, 5, Boesinghe. (5447) Uit ter hand te koop STAD IEPER in centrum. bijzonder geschikt voor groothandel, zooals garage, bier- handel, carrosserie, magazijn enz.. Uiterst wel gelegen. baan Waasten-Meesen stallingen, hof met fruitboomen, 20 m. straatzijde. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. 'Spreekuren in den voormiddag). Tel. 161. MAAND OCTOBER 1943 Geslacht 20 stieren 5 ossen - 60 vaarzen 40 koeien 104 kalveren 9 schapen 65 varkens 1 geit 7 paarden. Totaal 311 dieren. 9» Brussel Zuid Brussel Noord Denderleeuw Denderleeuw Gent St-pieters Gent St-Pieters Brugge Brugge Oostende Oostende Brugge Brugge Gent St-Pieters Gent St-Pieters Denderleeuw Denderleeuw Brussel Noord Brussel Zuid V. 7.38 8.23 9.15 V. 6.38 A. 7.12 V. 7.15 A. 8.27 8.32 9.17 10.09 V. 8.48 8.36 A. 9.55 9.15 V. 10.02 9.21 A. 10.38 9.45 (3) 12.10 10.30 11.27 11.29 12.39 13.04 (3) 12.40 (1) (1) (3) 16.35 17.40 18.10 13.00 16.00 I 18.10 18.55 20.25 22.00 13.32 16.32 18.48 19.52 20.57 22.57 13.34 16.34 18.51 19.54 20.58 23.00 13.34 14.46 17.45 17.29 18.34 19.04 20.07 21.05 22.06 0.14 13.45 18.03 17.33 18.40 20.15 14.52 19.11 18.12 19.19 21.23 15.00 20.00 19.24 15.36 20.36 19.48 (1) (4) (1) (3) (2) (5) (3) 10.50 11.26 11.32 15.00 12.40 15.42 V 6 00 6.47 7.00 7.05 8.08 8.40 8.39 12.45 13.50 14.00 15.48 16.44 16.57 17.20 18.34 18.46 18.50 4 7.12 8.10 9.52 14.39 15.12 16.19 I I 18.42 j 20.09 V. 7.15 8.12 9.57 14.41 15.15 16.20 18.50 1 20.11 7 59 7.57 8.42 10.51 16.10 16.49 19.45 21.05 7.59 9.02 9.33 13.39 15.08 17.38 17.51 19.28 19.40 A. V. A, 5.30 6.15 6.41 6.54 6.00 7.25 6.36 7.49 6.45 7.54 7.58 8.33 14.50 17.15 15.26 17.39 15.35 17.51 16.50 18.30 <1) (2) (3) (4) (5) Rijdt NIET op Zon- en Feestdagen. Rijdt SLECHTS op Zon- en Feestdagen. Rijdt SLECHTS 's Zaterdags en op 24 XII en 31 XII, doch niet op 25/XII en 1/1. Rijdt SLECHTS 's Maandags en op 11/IV doch niet op 10 IV. Rijdt NIET op Zon- en Feestdagen tusschen Gent en Brussel. Kortrijk Oudenaarde Zottegem Denderleeuw Brussel (Noord) Brussel (Zuid) (i) v. A. V. 4.48 A. 5.25 V. 5.30 A. 6.17 V. 6.19 I 6.49 (i) (i) 5.07 7.05 5.56 7.36 6.05 7.38 6.45 8.00 6.00 6.50 8.02 6.40 7.33 6.42 7.35 8.30 7.12 8.48 8.20 8.55 8.57 9.19 9.21 10.07 11.28 12.22 12.24 13.03 13.10 13.54 13.56 14.53 15.56 16.49 16.51 17.29 17.32 18.14 18.16 18.54 17.15 17.33 17.43 18.26 17.45 18.30 18.07 19.08 18.09 19.20 I 20.05 20.07 20.49 18.55 Brussel (Zuid) Brussel (Noord) Denderleeuw Zottegem Oudenaarde Kortrijk (1) Rijdt NIET (1) 8.10 16.10 17.15 6.38 12.20 19.43 7.12 8.36 13.26 20.43 7.18 8.38 13.31 20.45 8.07 9.03 14.18 16.59 18.04 21.30 8.09 9.05 14.20 17.01 18.06 8.45 9.22 14.54 17.18 18.23 8.48 9.24 14.56 17.20 18.25 9.40 9.59 15.45 17.55 19.00 A. V. A. V. A. V. A. op Zon- en Feestdagen. Gent St-Pleters Delnze Waregem Kortrijk Kortrijk Mouscron Mouscroh Herseaux Tournai Lille V. A. V. A. V. A. A. 5.17 6.50 5.42 7.15 (1) 7.03 7.34 8.01 8.32 (1) 13.12 13.43 14.11 14.41 10.18 12.50 15.05 16.40 17.05 10.43 13.15 15.28 17.05 17.27 8.50 9.21 9.46 10.14 17.52 19.28 18.23 19.59 18.49 20.26 19.18 20.55 18.13 19.33 21.03 18.38 19.58 21.19 5.44 7.17 10.30 10.45 13.19 16.10 17.15 17.29 17.59 18.41 20.04 21.30 5 52 7.25 10.38 10.52 13.27 16.17 17.22 17.36 I 18.49 20.11 7.58 11.22 17.57 20.43 19.06 22.40 Lille Tournai Herseaux Mouscron Mouscron Kortrijk Kortrijk Waregem Deinzc Gent St-Pleters A. V. A. V. 6.17 4.45 5.14 5.24 5.25 5.49 6.00 6.26 6.50 7.37 (1) Rijdt NIET op Zon- en Feestdagen. (2) Rijdt SLECHTS op Zon- en Feestdagen 12.10 7.18 10.46 12.42 13.13 7.32 7.32 10.55 12.53 13.22 10.57 12.56 13.24 11.22 13.20 13.47 13.32 13.58 14.00 14.57 - tusschen Tournai en Kortrijk. 7.49 8.14 8.30 8.56 9.37 10.14 13.33 13.42 13.44 16.25 16.35 14.05 16.48 16.59 17.11 17.36 18.01 18.27 (2) (1) (1) 16.22 15.50 16.48 19.20 16.20 17.17 17.28 19.52 20.05 16.32 17.23 17.28 17.37 20.03 20.15 17.30 17.38 20.07 20.17 17.53 18.01 20.22 20.40 18.20 18.46 19.12 19.48 (2) Kortrijk 4.30 5.20 7.00 7.30 8.21 Ingelmunster 4.51 5.43 7.17 7.54 8.35 Roeselare A. 5.09 6.05 7.32 8.14 Roeselare V. 5.09 6.10 8.22 - Lichtervelde A. 5.24 6.28 8.40 Lichtervelde V. 5.32 6.38 8.45 Torhout A. 5.39 6.44 8.51 Torhout V. 5.39 6.47 8.53 Brugge 6.09 7.20 9.26 (i) 10.20 12.02 14.46 16.00 18.10 19.25 10.43 12.25 15.07 16.25 18.33 19.45 10.28 10.43 11.25 10.49 11.25 10.56 11.32 10.57 11.32 11.27 12.02 11.04 12.46 11.10 16.46 18.54 20.07 16.50 18.58 17.08 19.16 17.15 19.18 17.21 19.24 17.25 19.26 17.59 19.53 (1) 20.00 20.15 20.33 20.40 20.41 21.11 20.12 20.27 20.46 20.53 20.55 21.25 4.45 A. 5.15 V. 5.15 A. 5.22 V. A. V. (1) (3) (1-4) 5.32 6.07 - 6.20 6.27 6.36 6.52 Brugge Torhout Torhout Lichtervelde Lichtervelde Roeselare Roeselare Ingelm unster Kortrijk (2i Rijdt NIET "opZZoYi-6 en^Feesufagen tusschen Ingelmunster en Roeselare (3) Rijdt SLECHTS op Zon- en Feestdagen. <4) Neemt geen reizigers op voor Kortrijk (lokaal). 7.46 5.32 5.45 5.10 5*46 6.25 7.06 5 30 6.02 6.40 7.28 7.30 8.02 8.42 5.54 6.55 7.54 7.54 8.16 8.56 Rijdt NIET op Zon- en Feestdagen. 8.00 9.27 10.00 8.33 9.57 10.30 8.38 9.58 10.30 8.45 10.05 10.37 8.48 10.06 10.48 9.04 10.21 11.03 9.10 11.40 9.31 12.01 9.57 12.27 (1) (1) 16.14 18.00 18.20 19.55 16.46 18.27 18.52 20.28 16.48 18.29 19.10 20.30 16.55 18.36 19.17 20.37 16.58 18.37 19.18 20.48 17.14 18.52 19.33 21.04 13.20 17.17 21.09 13.23 13.40 17.39 20.48 21.29 13.45 14.04 18.05 21.12 21.54 Comlnes 6.10 BasWarnêton 6.17 Warnêton 6.20 Pont-Rouge 6.27 Le Touquet 6.32 8.15 12.12 13.17 14.46 16.48 18.35 8.22 12.19 13.24 14.53 16.55 18.42 8.25 12.21 13.27 14.56 16.58 1845 8.32 12.28 13.34 15.03 17.05 18.52 8.37 12.33 13.39 15.08 17.10 18.57 Le Touquet 6.50 9.00 12.51 13.44 15.13 17.15 19.05 Pont-Rouge 6.55 9.05 12.56 13.49 15.18 17.20 19.10 Warnêton 7.02 9.12 13.03 13.56 15.25 17.27 19.17 BasWarnêton 7.04 9.14 13.05 13.58 15.27 17.29 19 19 Comines A. 7.12 9.22 13.13 14.06 15.35 17.37 19.27 Zondng 14 Movemher C H O C II E T alsook MadniiH* LELOMG In haar repertorium. Z»nl goe<l Verwiirmd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3