Lapiere's Zaal D'Hondtstraat Bij C. S. Yper Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen der Matchen van Zondag 14-11-1943 Zondag 28 November 1943, om 14,30 uur OEFENINGSWEDSTRIJD C. S. Yper I - St. Kortryk gemengd Bij White Star leper ATHLETIEK HANDBOOGSCHIETINGEN P H ILAT E L Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker - leper Gemeente ROESBRUGGE Een probaat voorbehoedsmiddel de BANK VAN ROESELARE Mejuffer Henriette DE FRANCE IiLEURPRK M F K IV ALLERHANDE NIEUWS De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers Gevonden en Verloren Voorwerpen Het AFIM-Orkest komt naar leper DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 19-11 1943 C. S- Yper 1 - F- C- Torhout 3 De Cerclemannen hebben de komst van F. C. Torhout benuttigd om een nieuwe nederlaag te lijden. Ja Aan huis en tegen Torhout heeft Cercle met 1 3 de vlag moeten strijken. We hadden het nooit durven denken Toch is het gebeurd, want. in voetbal is nu eenmaal alles mogelijk. Met de match zelf zullen we maar niet te hoog oploopen. In de eerste helft hebben Cherchye en zijn mannen gesukkeld dat het een aard had. Ze daagden er warempel niet in om de repliek te geven en de 2-0 voorsprong der Sp arremannen aan de rust was dan ook verdiend. Na de malt evo lueerden de rood-witten eenigszins beter en was de ontmoeting heel wat aangenamer om volgen. Opnieuw kregen de onzen de overwinning in hun bereik, doch Moeder Fortuna stond langs de overzijde. Inderdaad, toen de bordjes 2-1 wezen voor F. C. T. mocht Cherchye een strafschop nemen maar deze gelegenheid om gelijk te stellen werd verkeken. Verder belandden nog talrijke bailen naast de kooi van Meseure. De C. S. Y.-ers hadden echter hun kans laten voorbijgaan en op ontsnapping zouden de bezoekers de cijfers op 1-3 brengen en met deze score zegevieren. De doelpunten Eerste helft F. C. Torhout langs Pettiljon met kopbal (0-1) Back Defreyne zet een strafschop om (0-2). Tweede helft Vanbecelaere met prachtig schot in den rechterboven hoek (1-2) Corneillie op persoonlijke poging (1-3). Beschouwing. De Bauwe. uiterst Bauwe. eerste helft der leperlingen heeit den doorslag gegeven en om hun zwak presteeren vóór de poos verdienden de onzen de zege niet. Met een tikje geluk nochtans en een puntje bleef te leper, hetgeen o. i. juist zou geweest zijn. Beide ploegen namen immers een time voor zich. Wat de spelers betreft Geen één Cercle-man heeft een uitzonderlijke prestatie achter den rug. Zelfs de defensie bleef ver beneden het gewone peil. zonder dan te spreken van de halflijn. die de nederlaag voor haar rekening mag nemen. Middenhalf Godderis hield zich aan het stoppersysteem en evolueerde tusschen de backs, terwijl de kanthalfs eveneens veel te veel in de achterhoede vertoefden en .oodoende de normale werking van de backs belemmerden. De voorlijn werd aldus niet genoeg gevoed, te meer daar ook de insides zich aan het spel van den middenhalf niet konden aanpassen. Neen Het stopperspel behoort niet bij het temperament der rood-witten en met een spil of agressief centerhalf. had de uitslag wellicht omgekeerd geklonken. In de voorlijn bevestigde Vanbecelaere en bleef Dehaeck beneden de verwach tingen. F. C- Torhout speelde stukken beter dan haar rangschikking laat vermoeden. De heer Sansen ten slotte leidde op voortreffelijke wijze. Zondag a. s. wordt er gespeeld bij W. S. Houthulst. Mogen we ons verwachten aan sportieven strijd en aan een revanche der Cerclejongens Laat ons het beste hopen C- S Yper B 18 - Brielen Sp. 2 De B zette op met 10 man en Decheiver opende aanstonds den stand. Brielen reageerde en de bordjes wezen spoedig 1 - 2 voor Sport. Kozen, die zinnens was de match als supporter te volgen, kon het over zijn hart niet meer krijgen en kwam alsdan de Cercleploeg aanvullen. Daar heeft Maurice bewezen sportman te zijn en te betreuren hetgeen Zondag vóór acht dagen is voorgevallen. Deze daad zouden we kunnen betitelen als de mooiste overwinning in Kozen 's voetballoopbaan, want... Maurice heeft daar een zege behaalt op zichzelf. En dat is het vermelden waard Van zoohaast de Cercleploeg volledig was hadden de groenen niet veel meer in te brengen en Gryson. Devos en Bartier zorgden er voor. dat C. S. Y. met 4 - 2 leidde aan de poos. Na de verfrissching moest de portier der bezoekers zich nog veertienmaal overwonnen geven. Kozen (6). Devos (4). Arfeuille. Ververken, Bartier en Molein lukten de goals. A. s. speeldag gaan de reserven bij W. S. leper op bezoek. Dat de beste ploeg wint 1 Tijdens de heenronde zegevierde W. S. I. met 2-1. Scholieren S. K Roeselare 3 - C S Yper 0 De scholieren moesten bij Sportkring Roeselare met 3-0 de vlag strijken. Aan de rust was de stand nog niet geopend, terwijl na de herneming Bertier zich driemaal moest omdraaien. Zondag komt Harelbeke naar het Augustinusstadion. Dat de scholieren eens hun beste schoenen aanbinden en spelen met overtuiging. Een mooi resultaat ligt in hun hereik Jeugd ploegP Langemark 9 - C. S. Yper I Met 9 man stond onze jeugd ploeg te Langemark in het gelid. Prior was dadelijk in actie en leidde weldra met 2-0. Isaac scoorde daarop een tegen- punt. maar dit was slechts olie op het vuur der Langemarkenaren. die aan de poos de leiding hadden met 4-1. Nadien moest de kleine Deplancke zich nog vijfmaal overwonnen geven. Al de doelpunten der localen werden genet door hun middenvoor. Daar onze ploeg gehandicapt was door de afwezigheid der collegegasten en verder onvoltallig evolueerde, bestond er geen verband tusschen half- en voorlinie. Ook was er mangel aan wils kracht en uithoudingsvermogen en is het aldus noodig dat onze kleuters meer trainen. Zondag is S. K. Vlamertinge te gast. Dat Ossieur en zijn mannen zich eens hardnekkig inspannen I ROGIMAR. Eerste Afdeeiing Reserven A. Elverdinge-Roesbrugge 2-4 Proven. Stavele Westvleteren. vrij Tweede Afdeeiing A. Hollebeke-Zonnebeke 3-5 Komen-ten-Brielen-Houtein 1-1 Beselare-Zand voorde 0-5 Zillebeke-Geluveld 4-3 Tweede Afdeeiing B Voormezeele-Westouter 2-8 Nieuwkerke Meesen 2-2 Dranouter-Kemmel CT-6 Dikkebusch-Wytschate 11-1 j KLASSE Eerste Afdeeiing Proven 4 3 0 1 12 4 7 Roesbrugge 4 3 1 0 20 8 6 Stavele 4 112 4 11 4 Elverdinge 4 1 3 0 9 15 2 Westvleteren 4 0 3 1 5 12 1 Tweede Afdeeiing A. Zandvoorde 7 6 1 0 24 1612 F.C.Poperinge-W.S.Ieper Wervik-C S.Langemark C.S Yper-Brielen n.g. 18 2 Reserven B- F.C. Pope ringe-Vlamertinge B.S.Poperinge-Westouter Reningelst. vrij Jeugdploegen B. Pr. Langemark-C.S-Yper Passchendale-W.S leper Vlamertinge-F.C.Poperinge E R I N G E N Reserve Reeks A. C S.Yper 6 5 1 0 45 9 10 F.CPoperin. 7 4 2 1 32 14 9 Wervik 5 4 1 0 62 5 8 W.S.Ieper 6 3 2 1 19 9 7 Bnelen 7 1 6 0 17 64 2 C.S.Langem. 5 0 5 0 1 75 0 1-5 3-1 9-1 4-0 3-1 IL' t. Brielen Ouveld Houtem Zillebeke Zonnebeke Hollebeke Beselare 7 4 1 2 20 7 10 7 3 2 2 16 17 8 7 3 3 I 13 11 7 6 2 3 1 13 19 5 7 2 4 1 13 14 5 7 2 5 0 17 20 4 6 14 1 7 19 3 Tweede Afdeeiing B. Dikkebusch 7 5 0 2 32 8 12 Westouter 7 4 0 3 38 13 11 Kern mei 7 5 1 1 28 13 11 Nieuwkerke 7 2 2 3 18 21 7 Meesen 7 2 3 2 16 22 6 Wytschate 7 2 3 2 13 24 6 Voormezeele 7 1 5 1 18 23 3 Dranouter 7 0 7 0 4 43 0 Matchen voor Eerste Afdeeiing Westvleteren-Elverdinge Proven Roesbrugge Stavek. vrij. Tweede Afdeeiing A. Komea/ten/Brielen-Hollebeke Zillebeke-Houtem Geluveld-Zandvoorde Bese I a re - Zonnebe ke Tweede Afdeeiing B. Nieuwkerke-Voormezeele Dikkebusch-Meesen Wytschate Kemmel Dranouter-Westouter Zondag 21-11-1943 Reserves A. W.S. Ieper-C.S. Yper Brielen-C.S.Langemark F.C.Poperiage-Wervik Reserven B. Vlamertinge-Reningelst F.CPoperinge-B.S.Poperinge Westouter. vrij. Jeugdploegen B. C.S. Y per-Vlamertinge F.C.Poperinge-W.S.Ieper Prior Langemark-Passchendale De Secretaris. J. JANSSENS. (le ploeg en reierve) F. C Poperinge - Res. - W. S. leper 4-1 W. S. Passchendale - Jeugdpl. - W S. leper 4-0 Zoowel te Poperinge als te Passchendale stond een onvolledige ploeg in lijn. Geen wonder dan ook dat beide ploegen het tegen hun rivalen moesten afleggen. Het verwondert ons zelfs dat de cijfers niet hooger opliepen. Maar in beide gevallen hebben de verdedigingen zich kranig gehouden. Opvallend was weerom de keeping van Debruyne te Poperinge. Te Passchendale heeft onze kadettenploeg zich meer dan verdedigd. Want nooit waren de onzen volledig ingedrukt. Dat pleit in het voordeel der negen moedige jongeren Zondag a. s. wordt het weerom een dag van belang. Misschien weerom een puntenlooze dag. maar daarom niet zonder spanning. In den voor- raiddag ontmoeten onze Reserven huns gelijken van C. S. Yprois. die er in den laatsten tijd op vooruit gegaan zijn. Dat wordt dus een spannende kamp. vooral dat White Star deze maal hoopt op 'n compleet elftal. Deze wedstrijd wordt gespeeld te 10 uur. Kort na den middag, nml. te 13.30 u. speelt de A ploeg tegen den leider van de reeks F. C- Izegem. Wij verwachten ons zeker aan geen over winning dat ware overdreven Maar wat we vragen aan onze ploeg verdedigt uw kansen en uw netten, opdat de score niet te hoog oploope! Speelt niet als een vooraf verloren ploeg maar geeft door van den beginne af. alsof de kansen voor beiden gelijk zouden zijn De Jeugdploeg reist naar Poperinge om er F. C. in zijn jeugdelftal te ontmoeten. Wij hopen dezen keer met 11 man te kunnen afreizen. Wat wil zeggen dat onze ploeg een kans heeft Mededeelin;; 31. L. V. C. leper Op Zaterdag aanstaande 20 November, groote VOETBALMATCH' tusschen N. L. V. C. leper, en N. L. V. C. Kortrijk op het terrein van C. S. leper Augustinestraat. Supporters, komt allen zien naar dezen grooten wedstrijd, daar ver schillende bekende voetbalfiguren uit het Weotland de shoes zullen aantrekken. Ziehier de samenstelling van de ploeg N. L. V. C. leper: Devos Jules Mulle Marcel Verbeke Jozef Houwen Adrien Vilain Sylvain Cloet Gilbert Maerten A. Hayaert A. Dehem Alb. Dehaene M. Poissonnier G. Aftrap om 2 uur 30. Ziehier de uitslagen van den oefeningswedstrijd van Zondag 14 No vember 1943. KNAPEN - 1200 m. 1. Debeuf in 4 min. 2. sec. 2. Ford in 4 m. 10 sec. JUNIORS - 3000 m. 1. Hellem in 11 min. 10 sec. 2. Deconinck in 11 m. 50 sec. BOKS te 1EPER Vanaf Zondag 21 November, zal er getraind worden in de Zaal Victoria Palace. 'a Zondags van 10 tot 11 uur voormiddag den Dinsdag en Donderdag van 6 tot 7 uur 's avonds. Nieuwe elementen worden opgenomen en aangeleerd. LIGGENDE PERS Zaterdag 20 November 1943 Om 17.30 uur YPER KON. GILDE ST-SEBASTIAAN in de Saumon Vriendenschieting Inleg 6 fr. te ver- deelen In vogels van 2.50 fr. na aftrek van het pijlrapers geld. Zondag 21 November 1943 Om 15 uur YPER WILLEM TELL, in de Zon, bij O. Molein, Statiestraat, 41 Oppervogel 80 fr. Tweede Op- pervogel 50 fr. Twee zijdvogels, elk 40 fr. Twee kallen, elk 25 fr. Alle vijftal een vogel van 20 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 frank. Afdeeiing leper, Poperinge, Wervick en Omliggende. Lokaal Café 't Centrumde Stuersstraat, leper. Vergadering van Zondag 21 November, om 14 uur. Ruilingen. Vriendelijk verzoek aan de leden hunne verzameling, of gedeelte ervan, ten toon te brengen. Lokaal Au Saumön Seminariêstraat, leper Zondag 2 1 November 1943, om 14 uur 30 Maaadelijksche Algemeene Vergadering DAGORDE 1) Lezing van het verslag der vorige vergadering 2) Me- dedeelingen - Plantaardappelen 3) Voordracht door H. Casier. vanwege K. V. T. B. 4) Voorstelling van nieuwe leden 5) Beoordeeling der aanbrengsten 6) Allerlei 7) Tombola. De Secretaris, F. Dethoor. De Voorzitter. H- Casier. Reserve Reeks B- Vlamertinge 6 6 0 0 42 6 12 Reningelst 5 3 2 0 12 10 6 Westouter 6 2 4 0 12 19 4 B.S.Poperjn. 6 2 4 0 9 28 4 F.CPoperin. 5 1 4 0 8 20 2 Jeugdploegen B- Passchendale 6 5 l 0 18 7 '.0 Vlamertinge 5 4 l 0 19 6 8 W.S.Ieper 6 3 3 0 16 15 6 Pr.Langem. 7 3 4 0 16 13 6 FC Poperin. 6 2 3 1 9 18 5 CS-Yper 6 0 5 1 4 24 1 Op Maandag 29 November 1943, om 11 uur 's voormiddags, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands We deropbouw. Doornikstraat. 63. te Kortrijk. overgegaan worden tot het openen der^ aanbestedingsschriften voor het GEWOON ONDERHOUD aan de Grintwegen nummers 3. 4. 5. 8, 10. 11, 12 te Roesbrugge Raming Frank 34.802.40. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Gemeentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissementsingenieur. Het exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 frank op postrekening num mer 4056,63 van ir. De France A.. te leper. Maloulaan, 7. Op bevel De Secretaris. De Burgemeester, (get.) Dalplace Gerard. (get.) Deeren Robert. Inbraak - Plundering - Afzetterij vieren hoogtij een kofferloket huren bij, uw waarden toevertrouwen aan, uw beschikbare middelen storten op 22, Diksmuidestraat, te IEPER- steeds de gunstigste voorwaarden en tarieven). (verf. 670/22) Autobuslijn BIZET - YPER BIZET, grens. Café Central PLOEGSTEERT, De Drie Vrienden MEESSEN, In de Kroon WYTSCHAETE, In de Dreef ST ELOOI, Herberg WEG NAAR ZILLEBEKE YPER, Markt, In den Anker YPER, Statie, In 't Torentje YPER, Markt, In den Anker YPER. Statie. In 't Torentje WEG NAAR ZILLEBEKE ST ELOOI, Herberg WYTSCHAETE, In de Dreef MEESSEN. In de Kroon PLOEGSTEERT, De Drie Vrienden BIZET. grens. Café Central x Rijdt niet den Maandag. OPGELET Op Woensdag, Zon- ei geen autobussen. Depot voor alle colli's te Yper In den Anker. x 7.40 14.00 7.50 14.05 8.00 14.15 8.05 14.20 8.15 14.25 8.20 14.30 8.25 14.33 8.30 14.35 ~<X f 11.00 17.00 11.02 17.05 11.05 17.10 11.10 17.25 11.15 17.35 11.20 17.45 11.30 17.58 11.35 18.15 'Stdagen loopen er Zondag SI November Radio-zangeres van de P. T. T. Nord van Rijsel. Zaal goed Verwarmd. li I N E II A I I. O Kt A vertoon» twee prachtige 0p 3 December GOUDEN STAD Op 17 December MUNCHAUSEN leper - Aanrijding - Maandeg laatst, korts na 5 u. 's namiddags, had er op den Zonnebekesteenweg. tusschen het gehucht De Potyze en het Fransch kerkhof St-Charles een aanrijding plaats tusschen twee wiel rijders. Vrouw Boncquet Angèle. wonende Zonnebekesteenweg. kwam van uit de richting van Zonnebeke aangereden, terwijl de andere, Donck Mau rice. eveneens wonende op den Zonnebekesteenweg. van uit de tegenover-* gestelde richting kwam aangebold. Tengevolge eener verkeerde beweging haakten beiden elkaar aan en vielen ten gronde, waarbij het rijwiel van Donck lichtjes beschadigd werd. Woesten - Tuinbouw - Verleden Zondag hield onze gilde haar maandelijkse he vergadering bij J. Rousseeuw. Niettegenstaande het hon denweer was de opkomst der leden zeer bevredigend, hetgeen de voorzitter deed zeggen dat we helden onder onze leden telden. Het verslag der voorgaande bijeenkomst werd algemeen goedgekeurd. Nu kwam de voor drachtgever Mr. Deblauwe, die ook door den regen van Jonkershove was gekomen, aan het woord. Hij leerde ons over de vermenigvuldiging der fruitboomen en. met veel duidelijke schetsen op het bord, wist hij den toehoorders klaar uit te leggen hoe er te werk moet gegaan worden om met deze bewerkingen te slagen. Hij genoot grooten bijval onder de aandachtige toehoorders. Als mededelingen werd er kond gemaakt hoe we het gemakkelijkst met onze raskonijnen te leper zullen komen, en werd er nog gesproken over den gezamenlijken aankoop van tuinzaden en over de land- en tuinbouwleergangen die op 21 dezer zullen aanvangen. De tombola kwam dan eindelijk aan de beurt en menige leden bekwamen schoone prijzen. Eindelijk werd de verzamelplaats der aanstaande ver gadering aangeduid en onze gezellige bijeenkomst ging heel voldaan uiteen Wervik - Roofoverval - Gewapende bandieten zijn binnen gedrongen in de kleine hoeve uitgebaat door de 74 jarige weduwe Durnez en haar zoon Camiel. en gelegen in de Zandvoordestraat. De schurken bedreigden de boevebewoners. alsook den schoonzoon Lewyllie. die daar juist op bezoek was, met hun revolvers en verplichtten ze de woning binnen te treden. Terwijl een der kerels de wacht hield bij de deur. drongen de twee andere in de slaapkamer en braken er den geldkoffer open. van waaruit ze een som van 200.000 fr. meenamen. Steeds met de revolver in de hand en verklarende dat zij zouden terugkeeren zoo er alarm gegeven werd. verlieten de booswichten de hoeve. Wanneer de slachtoffers het aandurf den klacht in te dienen, was er van de schelmen geen spoor meer te vinden. Het onderzoek wordt voortgezet en het parket van leper stapte reeds ter plaats af. MAATSCHAPPIJ van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet 28 Groote Markt, leper. Konij nenboiid Op Zondag 28 November 1943, groote Gewestelijke Tentoonstel ling en Keuring van Kleinvee. De keuring, die geschiedt door het Pro vinciaal Bestuur van Klein veeteelt, zal plaats hebben van 10 1/4 u- tot 11 1/2 u. Bede de dieren op tijd te brengen. De Secretaris. C. Lamps De d. d. Voorzitter, J. Lecluyse. Werden ten polltlebureele aangegeven Gevonden - Zaterdag 13 November, door M. Vandewalle Camille Rijselstraat. een lederen manshandschoen. Zondag 14, door M. Odent Marcel, politieagent, een damesrcgenscherm. Dinsdag 16, door M. Vandecasteele. Ligywijk, een paternoster. Woensdag 17, door een politieagent, een aantal eierzegels. Donderdag 18. door Mej. Vanharem Elza, Colaertplaats. een paar dameshandschoenen. Verjoren - Donderdag 11 November, door Me Knockaert Jeannette, St-Jacobstraat. een bril. Door Me Cherchye Em., Capronstraat, een gouden borstspeld. Belooning voor den vinder. Vrijdag 12. door M. Derous Lucien, Gouden poortstraat, zijne eenzelvig heidskaart. Door Me Van Roose Rositta. Patteelstraat, een bril. Zondag 14, door M. Claeys André. Lindendreef. een gouden armband. Maandag 15, door M. Demey Daniel. Groote Markt, een zwart klein langharig hondje. 3 maanden oud. 100 fr. belooning. Door M. Decroix Emile. Maloulaan, zijne eenzelvigheidskaart. Dinsdag 16. door Me Wolters - Wolf. Ieperleestraat. hare eenzelvig heidskaart. Door Me Legrand Julia. De Haernestraat. hare eenzelvig heidskaart. Woensdag 17. door Me Vermeulen Martha, Bruggesteenweg. twee rantsoeneeringskaarten. Donderdag 18, door M. Deraeve Desiré. Ligywijk. zijne eenzelvigheids- kaart. Door Me Crepeele Yvonne. Rijselstraat. een bruinroode haan- Wanneer er een Orkest is dat zich in korten tijd een groote faam heeft verworven, dan is het zeker het Orkest van AFIM-Teekenfilmen onder leiding van den internationalen Kapelmeester CLEM MOREAU. Dit orkest, momenteel op rondreis in Vlaanderen, bezoekt aanstaanden Woensdag, 1 December, IEPER en zal een Gafa-avond geven in den schouwburg- Deze avond is voorzeker een belangrijke gebeurtenis, temeer daar er enkele artisten en attrakties meekomen, die tot nu toe alleen op de groote wereld- tooneelen optraden, zooals de zangeres JOHANNA WINKLER, die we gerust kunnen betitelen als de Belgische Erna Sack, een werkelijk corolatur stemwonder. Verder komen twee fameuze attrakties DE BURDY'S. acrobatische mondaine dansers, juist van een buitenlandsche reis van 2 jaar terug, en FRANSKY. slechts voor enkele maanden in Vlaanderen en direct door AFIM aangeworven, de man die de zaal een half-uur doet gieren van het lachen. Dat dit alles onder leiding staat van conferencier WILLY BANTZ is voorzeker een waarborg van een groot succes. Wij kunnen U aanraden zoo spoedig mogelijk llwe plaatsen te bestellen. De prijzen der plaatsen zijn 20. 30 en 40 frank. Het is een eenige gelegenheid een groot wereld casino-programma in Uw eigen stad te bewonderen. Plaatsbespreking Café Boerenhol. Vanden Peereboomplaats, leper. Leest voor verdere inlichtingen de plakbrieven. (5488 Cel leper deelt mede Het Volkstooneel zet zijn reeks op voeringen met suksesstukken voort. Reeds wordt voor de maand December, de vertoo ning van het befaamde werk van Ibsen aan gekondigd De Mededingers naar de Kroon Geen enkel tooneelliefhebber zal deze opvoering willen missen, die hem in zijn eigen stad. door talentvolle en befaamde kunstenaars vertoond wordt. Woensdag 17 November, werd in de zaal Flora de machtige en eenig prachtige film Oom Krüger afgerold. Het is een brok geschie denis van de tragedie, die een deel van onzen" volksstam beleefde, door het nooit verzadigde Britsch Imperialisme. Op 24 November e. k. wordt voor het lepersch publiek de gevoel volle film Liefde kan liegen afgerold. Een verpopzing voor het oog en den geest, die door iederen bezoeker zal worden gewaardeerd. Jonge Vrouwen en Moeders, meldt U bij de De Vlag-Vrouwenwerken' Deze staan U steeds met raad en daad ter hulp. Regelmatig worden Moederdienst. Naai- en Kookkursussen gegeven, waaraan iedereen kan deelnemen. Grijpt deze gelegenheid te baat. om inde moeilijkheden waarin we thans leven, uw huishouden op een eenvoudige en goedkoope wijze te leiden. Jonge kereltjes die pas de school verlieten, en die nog geen beroeps keuze deden en die zich tot het metaalvak aangetrokken gevoelen, melden zich aan bij de Junkers. Daar wordt hen de gelegenheid geboden, tot bekwame vakmannen in het metaalbedrijf opgeleid te worden. Inschrijvingen worden aanvaard op het sekretariaat. Doorloopend reizen van onze Vlaamsche kinderen naar DuitscMand voor een zesraaandelijksch verlof af. Ze worden ondergebracht in de heer lijkste streken van het Rijk. waar ze lichamelijk zoowel als geestelijk op gevoed worden tot krachtige, gezonde en wilskrachtige jongelieden. De aanmeldingen geschieden op het DeVlag-sekretariaat waar tevens alle inlichtingen en zoo noodig hulp worden verstrekt. Aarzel niét, ook uw kinderen van deze uitzonderlijke gelegenheid te laten genieten. Balming het weekblad der DeVlag. dat slechts over enkele maanden begon te verschijnen, geldt nu reeds als het beste weekblad in Vlaanderen, en inderdaad de beste medewerkers op alle gebied zijn er aan verbonden en leveren de vrucht in van hun jarenlange praktijk en ervaring. Leer Balming kennen, het blad, dat U op alle gebied de noodtge voorlichting brengt. Balming is te koop bij alle dagbladverkoopers. stationsbibliotheken en op het sekretariaat. Indien men verlangt het aan huis om de week besteld te krijgen, melde men zich hiervoor op het sekretariaat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2