Gewestelijk Comiteit Westland leper Bij White Star leper de BANK VAN. ROESELARE I>K GOLDEN STAD ALLERHANDE NIEUWS Gewestelijk Comité Westland leper FRA8QUITA De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers DEVLAC - HOEKJE ATHLETIEK HET YPERSCHE 3 -12 1943 Bij C. S. Yper C S Yper 3 Stade Kortrijk B 4 Verleden Zondag betwistten onze rood-witten een vriendenwedstnjd •.gen een gemengde samenstelling van Stade Kortrijk- De Stadisten brach ten een zeer jonge ploeg in lijn en geholpen door Moeder Fortuna wisten ze met 5-4 te zegevieren. Ondanks de gladheid van het speelveld en niet tegenstaande een hevige wind als spelbreker optrad, werd er af en toe mooi en vlug voetbalspel vertoond. Dit wil nu niet beduiden, dat de Cer- lemannen e-.-n uitstekende verrichting achter den rug hebben. Neen De ploeg bleef aan de middelmaat. Dewuif en zijn backs presteerden flink, maar de voorhin kan stellig beter. Vanbecelaere en Cie vergeten altoos van naar doel te scheten Bij de halfs deed A. Versailles een bevredigend heroptreden doch S. Mailliard was een weinig zwakker als naar gewoonte. Ten slotte kunnen we het experiment met Charles als centerhalt niet ge slaagd noemen Het nuttige van de partij was. dat de rood-witten aldus een goede oefening doormaakten. Do match Wardje Cherchye wint den opgooi, doch kiest wiodna- der! De Leiemannen nestelen zich vóór de kooi van Dewuif en Vermeu len net het opemngspunt. De C. S Y.-ers gaan daarop tot den aanval over. maar back Hovaere weet de kritiekste standjes op te klaren. Rond de 20e minuut geeft scheidsrechter Crombe: eên penalty cadeau aan rood-wit en Godderis zet om (1-1). Ook Kortrijk bekomt lichtzinnig een strafschop en de bordies wijzen 1-2. Wederzfjdsche aanvallen wisselen elkaar af en net zijn de mauven die. even vóór de poos. opnieuw succes hebben (13). Daarop rust Pas is de bal wederom aan het rollen of daar brengen Viaene en Cie. tegen den gang van het spel in. de bordjes op 1-4. Aan het meesterschap der onzen - valt er nochtans niet te tornen en Godderis en Fontje brengen den stand op 3-4. Opnieuw mag Cercle een strafschop nemen. Godderis vindt echter dat het een te flagrante niet-penalty is en. ten einde de goede sportieve atmosfeer die er heerscht niet te bederven, geeft And ré den schop opzettelijk boven. De laatste 10 minuten zijn volkomen voor Kozen en zijn makkers en we zien soms 21 spelers voor de kooi van den Stade portier. De aelrjkmaker blijft evenwel uit en het affluiten wordt bereikt met ge vleiden 3 4 stand voor de Leiezonen. Zondag a s komen Versaevel en Cie in 't gelid te Wevelgem. Een harde match n het vooruitzicht, want Wevelgem Sp. is een van de beste ploegen uit He Provinciaal. Een drawn zou o. i. reeds een mooie verrichting be ttekenen voor C. S. Y. C S Yper B I - F C Poperloge 1 P. C- Poperinge bracht een stevige ploeg in lijn en had daarbij het geluk met wind voordeel te mogen starten. De match begon zeer evenwichtig en het waren dc bezoekers, die langs Priem en op hoekschop, den stand penden Aan de verfrisschmg leidden de clubmannen steeds met 0 1. In de tweede beurt verwisselde Decheiver van plaats met Devos F. en laatst genoemde speler zou al spoedig de bordjes in evenwicht brengen (1-1). Hoe de Cerclejongens zich verder ook inspanden, het bleef bij een over- verdiend gelijk spel. Vanoverschelde Bartier. Knockaert en Devos speelden goed. terwijl Litière een bevredigend heroptreden deed. A. s speeldag vindt de laatste ontmoeting van het seizoen plaatsen wel bg het sterke E Wervik. De inzet is de eerste plaats We verwachten ons aan een mooie zege vanwege Gnjson en Cie Tijdens de heenronde won C- S- Y. met 5-3. Scholieren Kortrijk Sp A 5 - C. S. Yper 2 Met twee plaatsvervangers togen onze scholieren naar Kortrijk Sp. A- :e leiders in hun reeks. De Kortrijkzanen liepen vlug van stapel en aan de rust stonden de C. S. Y. - ers met 3 0 in 't krijt. Gedurende de laatste 30 minuten netten Decroix en Holiebeke elk een tegenpunt en kwam de score op 3-2 te staan. Cercle bleef een oogenblik aandringen en 5 minuten vóór bet inrukken wezen de bordjes steeds 3-2. Sport lukte alsdan in extremis nog twee goals. Roger Vanbecelaere was als centerhalf de ster van het veld en gansch onze scholieren ploeg mag op een mooie prestatie terugblikken Daarmede is de heenronde voorbij en krijgen Ferrest en Cie thans eemge weken rust. Jeugdploeg W S. leper 3 - C S. Yper 4 Onze jeugdploeg verraste aangenaam. Op het White Starveld hadden onze mannekens reeds aan de rust de leiding met 2-3 en in de tweede helft verdedigden ze zich zoo hardnekkig, dat W. S. I. uiteindelijk met een 3-4 nederlaag moest vrede nemen. De Cercledoelen werden genet door V'ern. ersch eD Luc Vanraes (3). Zondag e. k. is F. C- Poperinge te gast en dit kan een tweede zegepraal van Decrock en Cie voor gevolg ebben Te Poperinge werd het een gelijk spel (2-2). ROGIMAR. Uitslagen der Matchen van Zondag 28-11-1943 Eerste Afdeeling Sta vele-Proven Roesbrugge- Westvleteren Elverdinge- vrij: Tweede Afdeeling Houtem-Geluveld Zonnebeke Komen-ten Brielen Holiebeke- Beselare Zand voorde-Zillebeke Tweede Afdeeling B. Meesen Wy tschate Weatouter- Nïeuwkerke V oo r mezeele Dranoute r Kemmel- Dikkebusch 2 1 10-3 Reserven Brielen-Wervik 1-8 3-0 n.g 4 2 4-2^ 5 1 0 2 2-0 66 Eerste Afdeeling Roesbrugge 6 5 1 0 33 12 10 Proven 6 3 2 1 14 9 7 Sta vele 5 2 1 2 6 12 6 Westvleteren 6 1 4 1 17 22 3 Elverdinge 51 40 9242 Tweede Afdeeling A. Zandvoorde 9 6 2 1 25 22 13 K./t.Brielen 8 4 1 3 23 10 11 Houtem 9 5 3 1 20 II 11 Geluveld 9 3 3 3 17 21 9 Zillebeke 9 4 4 1 24 24 9 Zonnebeke 834 1 17 167 Holiebeke 9 3 5 1 24 25 7 Beselare 9 1 7 1 11 32 3 Tweede Afdeeling B- Dikkebusch Kemmel Westouter Nieuwkerke Meesen Wy tschate Voormezeele 47 15 15 41 20 14 48 19 13 30 23 11 22 32 8 15 36 6 C.S Yper-F.C-Poperinge 1-1 C.S.Langemark-W.S. leper 0-9 Reserven B. Reningelst-F.C. Poperinge 4-3 Westouter-Vlamertinge 0-8 B.S.Poperinge. vrij Jeugdploegen B. F.C.Poperinge-Passchendale 5-1 Vlamertinge-Fr. Langemark n.g W.S leper C.S.Yper 3 4 RINGEN Reserve Reeks A. C.S.Yper 9 7 11 58 12 15 Wervik 7 6 10 74 7 12 F.C.Poperin. 9 4 3 2 34 19 10 W.S. leper 8 4 3 1 30 16 9 Brielen 8 17 0 18 72 2 C.S Langem. 7 0 7 0 1 89 0 Reserve Reeks B Vlamertinge 8 8 0 0 60 8 16 Reningelst 7 4 3 0 18 23 8 B.S.Poperin. 7 3 4 0 13 31 6 Westouter 7 2 5 0 12 27 4 F C Poperin. 7 16 0 14 28 2 Jeugdploegen B- Passchendale 9 6 3 0 21 16 12 Vlamertinge 6 5 10 29 6 10 F.C.Poperin. 9 4 4 1 16 24 9 W.S.leper 8 4 4 0 23 17 8 Pr.Langem. 8 3 5 0 17 14 6 C.S.Yper 8 16 1 8 37 3 1 22 33 5 Dranouter 9 0 9 0 8 55 0 Matchen voor Eerste Afdeeling Proven Elverdinge Sta vele- Roesbrugge Westvleteren. vrij. Tweede Afdeeling A- Zillebeke-Holiebeke Beselare Komen/ten/Brielen Houtem-Zandvoorde Geluveld-Zonnebeke Tweede Afdeeling B. Dikkebusch-V oormezeele Dranouter-Nieuwkerke Meesen- Kemmel Wytschate-Westouter Zondag 5-12-1943 Reserven A- Wervik-CS.Yper W.S-Ieper-Brielen F.C.Poperinge-C.S.Langemark Reserven B. B.S.Poperinge-Reningelst F.C. Poperinge— Westoute r Vlaraertinge. vrij. Jeugdploegen B Passchendale-Vlaraertinge C.S.Y per-F.C. Poperinge Prior Langemark-W.S.Ieper S. K Vlamertinge 3 - W S. leper 2 Zondag laatst trok White Star. met 'n gewijzigde opstelling, met goeden moed naar de Potbem om er de sympathieke derby te betwisten. Het v eld lag glad en de spelers hadden moeite zich in evenwicht te houden. Deze kamp werd geleid door den heer Salembier. waarvan wij beters hadden verwacht In tegenstrijd met wat tot hiertoe gewoonte was. won kapitein Dedeur- waarder den toss. en kon vertrekken met wind in de zeilen. Dra was Wh te Star ten aanval, en wist den S K. V.-portier op proef te stellen. H-i deed het ten andere met brio Enkele gevaarlijke ontsnappingen van S K. V. werden door onze verdediging opgeklaard. W. S. was gevaar lijk n den aanval, toch moest gewacht tot de 20e min om Ketels het openingspunt te zien netten, nadat de S.K.V.-portier de gladde bal had laten ontglippen. 10 min. later, op geharrewar vóór het S. K. V. doel. wist Ketels voor de 2e maal te doelen. Met 0-2 werd gedraaid, en onze jongens hadden er moed op Na de rust speelden de Ieperlingen wind-op-kop. en werd het spel inge zet onder 'n deftige hagelbui W. S begon goed en bleef een tijdje in de meerderheid Toen na 15 mm. S- K. V. onder doom kwam. gaf de scheidsrechter op ingebeelde hands van den middenhalf een vrijschop, waarop de thuisspelers hun eerste punt telden. Enkele minuten later, nadat de S. K. voorlijn met 4 man in buitenspel-stand werd waargenomen, kon net tweede punt genet worden, onder luid protest van de W. S. spelers. Nu zetten de thuisspelers er alles op om te winnen, en de scheidsrechter et aaa S. K. V. toe aan de 25e min. een derde doel te maken, op klaar blijkelijke off side. Dat was het toppunt Een onzer spelers werd van het terrein gezonden. Met 10 man speelden de onzen moedig alhoewel onder den indruk van den slechten scheidsrechter verder. Tijdens het laatste kwartuur moest S. K. V. zich hard te weer stellen, om den gelijkmaker te beletten. Een hands voor het S. K. doel. van back Heyte liet de scheids rechter onopgemerkt voorbijgaan, niettegenstaande hij zeer goed geplaatst was Onder luid ge jouw en gehuil van de talrijke Iepersche supporters floot de scheidsrechter af. met een onverdiende 3-2 zege voor S. K. V. De weergave van het spel kon best uitgedrukt in een gelijk spel. leper peelde stukken beter dan vorigen Zondag tegen Izegem Maar de scheidsrechter legde alles lam. Het was de minst goede fluitjesman welke we tot hiertoe kenden in onze afdeeling White Star troostte zich met de gedachte 't ging veel beter dan acht dagen tevoren Er zat geestdrift in alle lijnen, er was samenspel, en 't was meer voetbal op den platten grond Vlamertinge moest zich duchtig te weer stellen, en zonder de flaters van den scheidsrechter zou het voor hen zeker op geen overwinning uitgeloopen zijn Integendeel Zelfs met 10 man speelden de onzen nog :n den aanval. C. S. Langemark 0 - W S leper 9 Onze B-ploeg speelde een goeden wedstrijd tegen de volledige C. S. L. Zelfs onze keeper maakte een doel hij zette een strafschop om. Ook hier spanden de zenuwen, want op 'n gegeven oogenblik werd onze midden half van het terrein verwezen, wanneer hij zich te weer stelde tegen een tegenstrever, die aanstalten maakte om hem op 't been te trappen. W- S leper - Jeugdploeg - C. S- Yprois 3-4 De derby der jeugdploegen was weinig aangenaam om volgen er werd slordig gespeeld. Keeper Vermoere mag een paar doeltjes op zijn rekening zetten met 'n beetje meer aandacht en durf had hij zeker twee doelen kunnen redden. Tijdens het laatste kwartuur speelde White Star met 10 man. daar De beek gekwetst werd.V^j^s s&êtè Zondag 5 December De mannen van Zwevegem Sport, die heel wat op hun actief hebben in deze reeks, komen ons bezoeken 1 'tZal er heel zeker spannen! Indien onze manoen spelen zooals Zondag laatst, durven wel zelfs een puntje verwachten Maar daarom van 't begin tot het einde, spelen met geestdrift én moed. noodig om wedstrijden te winnen Het is de laatste voorbereiding op den grooten slag den derby-wed- strsjd op Zondag 12 December a. s. Spijtig dat White Star een zijner beste elementen zal moeten missen wegens ziekte! De B- ploeg speelt in den voormiddag tegen Brielen Sport, een gelegen- ke d om 'n paar puntjes te snappen Maar daarom doorspelen De jeugdploeg heeft heel wat anders te verorberen Prior Langemark n eigen vesting bekampen is geen klein bier Maar de jeugd kan soms heel eigenaardig verrassen Inbi-fiiik Plundering Afzetterij vieren hoogtij Een probaat voorbehoedsmiddel een kofferloket buren bij, uw waarden toevertrouwen^aan, uw beschikbare middelen storten|Jop 22. Diksmuidestraat. te IEPER. (steeds de gunstigste voorvaarden en tarieven). (verg. 670/22) kl^l.UA OUl> Heneyens Zaterdag avond kunnen ook Zondag a. s. van 9 tot II u. aan de kas van OUD IhPER plaatsen op voorhand besteld worden voor de vertooningen van de prachtfilm met Christina Soederbaum. o leper - Keuring Verleden Zondag had. door de zorgen van het provinciaal verbond der Kleinveetelers. een gewestelijke keuring plaats voor neerhofdieren in De Trompet Reeds lang vóór den aanvang waren veel nieuwsgierigen toegestroomd. Daar het voeder voor gevogelte in deze tijden zeer schaarsch is, zagen we geen enkel exemplaar ten toon gesteld. Enkel de knaagdieren waren er sterk vertegenwoordigd. De Vlaamsche Reuzen. Witte van Dendermonde. Blauwe van Bever en van St-Niklaas. alsook de Chinchilla's waren op post. Onder de deelnemende bonden was Woes ten verre het sterkst vertegenwoordigd het waren allen pelsdieren die voorkwamen. Ook mochten de tentoonstellers van Woesten zich verheugen in een evenredig grooter aantal in eerste en tweede cate gorie gerangschikte dieren. Rijwiel gestolen - Dc genaamde Bouw Pierre, van Ploegsteert. deed Maandag avond, rond 6 u.. een boodschap in een winkel der Tempel straat, doch toen hij terug buiten kwam was zijn rijwiel, dat hij daar enkele oogenblikkeD te voren aan den gevel had geplaatst, spoorloos verdwenen. Er bleef den man geen anderen troost over dan klacht in te dienen bij de politie, die een onderzoek instelde. Boezinge - Aanranding - De haarkapper Eisen kwam Vrijdag avond, rond 10 u.. per rijwiel van uit de richting van leper huiswaarts gereden, toen hij nabij het St-Pietertje door drie onbekende personen verzocht werd te stoppen. Eerst vroegen zij hem zijne velopomp in gebruik, doch ziende dat hij hierop bereidwillig inging, eischten zij vervolgens dat hij hen al zijn geld afgaf. Voor de overmacht duchtende, zag hij zich verplicht hieraan eveneens te voldoen. Geluwa - Tabakdiefstal - Bij zijn thuiskomst van de mis bestatigde landbouwer D. dat de schuurdeur opengebroken was en dat er hem een hoeveelheid van 600 kgr. tabak in bladeren gestolen was. Reninge - Vaars verdwenen Dezer dagen stelde Vandenbussche M. vast dat een hem toebehoorende donkerroode vaars verdwenen was uit de weide Klips. waar hij ze te grazen had gezet. Zonnebeke - Gevonden - Op Zondag 14 November werd inde kerk op een stoel dor laatste rij een sacoche met verscheidene banknoten erin, gevonden. Tot hiertoe heeft zich nog niemand aangemeld tot den beSchik- kinghouder. den heer Matthys. Luisterrijk Too nee! feest Op Zondag 5 en 12 December 1943. telkens te 4 u. 30 zeer stipt, in de Patronagezaal. opvoering van Onder de Paraplu vroolijke één-akter door jan Grosfeld. en van 'n Best Daggie blijspel in drie bedrijven door Piet Mossinkoff. Kaarten te bekomen in de zaal naast de akademie op de dagen der vertooning, van 9 tot 12 uur. tegen 10 en 5 fr. Verduistering - De slechte verduisteraars stellen zich bloot van den electrischen lichttoevoer uitgesloten te worden. Verbod - Het is verboden de voordammen der woonhuizen langs den openbaren weg te bevloeren met verharden steen, zonder voorafgaandelijke toestemming van het gemeentebestuur. Dienstregeling - De dienst voor Ravitailleering is ieder namiddag gesloten, alsook ieder Vrijdag. Verslag der Vergadering van het Comité, gehouden op Zondag 14 November 1943. om 9.30 uur, te leper. Aanwezig de heer Barbier. (Onder-Voorzitter P. C.). en de heeren Clabau. Debrauwer, Denoyelle. Hauwen. Vanhecke. Veys, Janssens. secre taris. Verontschuldigd heer Deraol- 1) Het proces-verbaal der laatste bijeenkomst wordt goedgekeurd. 2) Verslag scheidsrechter Brabandts J.. wedstrijd B.S. Ten Brielen - B.S. Geluveld van 31-10-43. Mangel aan organisatie 200 fr. boete aan W. S- Ten Brielen ingevolge toepassing art. 114 A (3040). 3) Verslag scheidsrechter Verbeke. wedstrijd E. Becelare-S. K. Zillebeke van 31-10-43. Betonnen doelpalen, zelfs wanneer zij geheel met planken bedekt zijn. zijn niet geoorloofd (art. 92). Wedstrijd gewonnen met 5-0 ten voordeele van S.K.Ziilebeke. 4) Verslag scheidsrechter Carlier R., wedstrijd jeugdploeg Prior Lange- mark-S.K. Vlamertinge van 24-10-43. Speler Hoflack Roger van S. K. Vla mertinge. verontschuldigd afwezig. 14 dagen geschorst voor beleedigingen. 5. Verslag scheidsrechter Callewaert V., wedstrijd Jeugdploeg B.S.Kem mel-V.j. Dikkebusch van 24- 10-43. Niet voorleggen identiteitskaarten of bondsidentiteitskaarten. 8 X 5 fr. boete (3440). 6) Klacht W. S. leper tegen W. S. Passchendale. wedstrijd Jeugdploeg van 10-10-43. Qualificatie spelers Decapmaker Paul, Pincket Michel. Ver meulen André, allen meer dan 18 jaar oud. Klacht aangenomen, wedstrijd door W. S. leper met 5-0 gewonnen. 3 X 5 fr. boete aan W.S.Passchen- dale (3290) voor in lijn stellen niet gequalificeerde spelers. Speler Pardon Jean wordt buiten zaak gesteld. Blaam aan afgevaardigde W.S.Passchen- dale voor onregelmatigheid bij het invullen scheidsrechtersblad. 7) Klacht F. C. Houthem Sport tegen F. C. Zandvoorde, wedstrijd van 10-10-43. Qualificatie speler Grouwet Armand. niet lang genoeg aangeslo ten. Wedstrijd met 5-0 door F.C. Houthem Sport gewonnen. P. C. Zand voorde (3058) betaalt 5 fr. boete voor in lijn stellen niet gequalifleeerden speler. 8) Klacht B.D. Holiebeke tegen spelers Grouwet Armand en Uytenhove Jérome van F.C.Zandvoorde. spelers tegenwoordig evenals Hollinck M.. gelegenheidsscheidsrechter. Odent Eric. Vermeulen Emile en Coppieters Marcel van B.D.Holiebeke. Na verhoor der verschillende belanghebbenden, besluit het Comité het volgende a) Grouwet Armand geschorst voor een maand, voor slagen aan Odent E. b) Uytenhove Jérome wordt niets ten laste gelegd, de feiten niet duidelijk bewezen zijnde. c) Grouwet Armand betaalt schadevergoeding aan Odent Eric voor ge-' scheurd kostuum, de helft der schuld, voor nuttelooze inmenging ten laste vallende van laatstgenoemden. Factuur kleermaker moet aan Comité voorgelegd worden. d) Blaam aan gelegenheidsscheidsrechter Hollinck voor het niet opmaken van het reglementaire verslag. Het Comité kan in de tusschenkomst van het gerecht niet toestemmen zoolang de schuldig bevonden speler niet weigert de getroffen beslissing uit te voeren. Deze toestemming wordt slechts verleend door het uitvoerend comiteit op verslag van het bevoegde comité- 9) Wedstrijd W.S.Passchendale-F.C.Poperinge van 24-10-43. Niet opko men F.C.Poperinge. Wedstrijd met 5-0 door W.S.Passchendale gewonnen. F.C. Poperinge betaalt 100 fr. forfait boete en de verplaatsingsonkosten (150 fr.) 10) Wedstrijd C.S.Langeraark-C.S.Yper B van 7-11-43. Wedstrijd door C.S-Yper met 5-0 gewonnen, wegens onvoltallig optreden van C.S.Langemark. 11) Niet voorleggen van identiteitskaart. Volgende spelers worden met 5 fr. beboet 3-10 Vanslembrouck Paul en Zègres Roger van W. S. Ten Brielen (3040) 10-10 Mogaert Georges. Vandeweghe -Marius. Sieuw Roger en Winne Roger van W. S. Passchendale (3290) Vanneer Marcel van W. S. leper (3070) 17-10 Covemacker Gaston. Boidin Gilbert. De- coninck Roger. Covemacker Hilaire. Plogaert Gérard en Declercq Raphael van S. K. Nieuwkerke (3078) 24-10 Lemahieu Michel van G. S. Voor mezeele (3406) Carion Albert van E. Becelaere. 12) Volgende uitgestelde wedstrijden dienen op een later te bepalen datum gespeeld S. K. Vlamertinge-C. S. Yper Jeugdploeg van 17-10 W. S. Ieper-S. K. Vlamertinge Jeugdploeg van 7-11 E. Wervik-W. S. leper Reserven A. De Secretaris, J. JANSSENS HULDEBETOON VICTOR LEGLEY Maandag. 29 November j. 1. was leper nogmaals aan de eer ter gele genheid van de welverdiende hulde gebracht aan onzen 28 jarigen be kroonden' stadsgenoot. Eerste tweede prijs van Rome voor compositie. Te 16 uur werd de Heer Victor Legley. met zijne familie, eervol op het Stadhuis ontvangen door den Heer Burgemeester Notebaert. omringd van het Schepencollege en het Beheer van de stedelijke Muziekacademie. Een symbolieke kleurteekening van kunstschilder Eugeen Vansteenkiste. werd den held van 't feest aangeboden, terwijl een serenade van het gunstig bekend Brusseisch quartet Van Hecke van het N. I. R. de plechtigheid opluisterde. Te 19.30 u.. in den Schouwburg, behaalde de muzikale avond ten bate van Winterhulp een groot succes. Al de kunstenaars van het programma werden terecht toegejuicht. Met de meeste belangstelling beluisterden de muziekkenners en liefheb bers de merkwaardige uitvoering van de liederen en quartetten van den bekroonden componist die met een warme ovatie begroet werd. Onze beste Iepersche gelukwenschen. Tooneelseizoen 1943-44 Stadsschouwburg Iepbr Zondag 12 December Dagvertooning om 2.30 are Avondvertooning om 7 are Opvoering van van Lehar door het reeds welbekende Operetten-gezelschap Frank Schoup van den Volksschouwburg van Gent. Na het succesvol opvoeren van De Vogelhande laar en De Alomgeliefde zal er dezen keer heel zeker vroegtijdig moeten gezorgd worden voor de plaatsbe spreking in het Café Boeren hol Vanden Peere- boomplaats. Prijzen der plaatsen 25 - 20 15 - 10 en 5 fr. MAATSCHAPPIJ van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet 28. Groote Markt, leper. Vergadering van 5 December 1943, om 14.30 uur DAGORDE bezing van het verslag der laatste algemeene vergadering. Mededeelingen. Aanvaarden van nieuwe leden Betaling der bijdragen 1944. Inschrijving voor tuin- bouwzaden. Aanbrengsten. Tombola. De Secretaris. De d. d. Voorzitter, C. LAMPS. j LECLUYSE Cel leper deelt mede Verslag der Spoed-Vergaderiiig van het Comité gehouden op Zondag 28 November 1943, om 10 uur. te leper. Aanwezig de HH. Denoyelle. Vanhecke, Veys. Janssens. secretaris. 1) Intrekken klacht B. D. Holiebeke tegen F. C. Zandvoorde. Incidenten wedstrijd 31-10-43. Aanwezig H.Taveirne (Holleb.). H. Menu (Zandvoorde). Na de mondelinge bevestiging van het geschreven akkoord, treft het Comité het volgende besluit a) Het Comité kan een wedstrijd, waarover geen klacht ingediend werd en bijgevolg regelmatig verliep, niet doen herspelen. b) Het wenscht B.D.Holiebeke geluk met zijn sportieve houding, daar het namelijk klacht en desgevallende rechtsvervolging intrekt. c) Het aanziet de schadevergoeding als vereffend, daar ze in de verga dering betaald werd. d) Het brengt de schorsing van speler Grouwet terug van 1 maand tot 14 dagen. e) Het neemt akte dat F.C.Zandvoorde een vriendenwedstrijd te Holie beke zal spelen op een later te bepalen datum. De Secretaris. J. JANSSENS. Op Zondag S December 1943, om II uur Oefening iw vel (Hoop vverlMt rij <1 (CroM-Country) Op het Stadium der Augustynenstraat. Afstand Kadetten 1200 m.. Scholieren 2500 m Juniors en Seniors 3500 m* Deze veldloop is toegankelijk voor alle loopers zoowel aangesloten of niet bij de Iepersche Athletiekclub. Op 11-12-43 wordt aan de gezinnen van onze frontsoldaten, door de Nationaal- socialistische Voorzorg, in samenwerking met de De Vjag-Vrouwen werken, die met de inrichting en organisatie werden belast, een Kerstfeest aangeboden. De families en tevens hunne kinderen, zullen niet alleen op een aangenamen namiddag worden verrasf. doch tevens zullen hen verrassingen aangeboden worden. De kinderen en families van de DeVlag-leden zullen eveneens tot een speciaal voor hen belegd Weihnachtsfeest worden uitgenoodigd. 4?— Op 12-12-43 wordt in de nieuw betrokken lokalen van het gewest Seminariestraat, een grootsch ontspanningsfeest aan de leden en buiten staanders aangeboden. Muziek, voordragen en zang staan op het pro gramma, dat door de befaamde groep C&uwenberghs wordt uitgevoerd. Iedereen zal deze gelegenheid benutten om in gezelligheid en kameraad schap een aangenamen avond door te brengen. 15-12-43 is een datum die niet mag vergeten worden. Het Volks tooneel - dat te leper reeds zijn vermaardheid verwierf, treedt op met het machtige werk van Hendrik Ibsen Mededingers naar de Kroon Reeds te Brussel in den K.N.S. kende Ibsen's aangrijpend historisch drama, dat door het Volkstooneel voor het voetlicht werd gebracht, een machtig sukses. Gelukkig mag de keus van dit stuk beeten. en voor alle Iepersche tooneel liefhebbers, een buitenkansje. Waar Ibsen in de troebelen van de dertiende eeuw ia Noorwegen zijn stof zoekt, slaagt hij er volkomen in een lokale twist tusschen geslachten op een hooger terrein te verplaatsen. In zijn hand wordt dit eerdere mager historische gegeven een titanischen strijd op leven en dood tusschen twee ideeën een strijd waarin de stra lende nieuwe gedachte der vereeniging en samenbundeling van alle sibben van het heele volk in het rijk door het wijze en heldhaftige beleid van één man glansrijk zegeviert. De spelers van het «Volkstooneel heelden weer eens met ware meesterschap de verscheidene rollen uit. Marcel Ameye geeft in de rol van Koning Haakon eens te meer blijk van een schoon en rijk talent, van een zuiver en sterk temperament. Marcel Ameye zet de deug v ij tr tic van ^taf Bruggen voort. Frans Moeremans als «Jari Skele» beeldt een wilde brok Noorsche natuur uit. De creatie die Jan Clerckx van Bisschop Nikolaas geeft verdient onverdeelden lof. Alle spelers de revue laten passeeren zou te veel plaats vergen Alle rollen worden trouwens goed verzorgd. De kaarten voor deze uitzonderlijke vertooning kunnen nu reeda afge haald worden in het Café .BoerenkolVsndenpeerebooraplant» leper

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2