Occasie Meubelen VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Bij White Star leper Stormvogels Wytschaete HANDBOOGSCH1ETINCEN ALLERHANDE NIEUWS DeViag - Hoekje Ik koop en ver-koop KESTELOOT Charles VcBriiesteeaweg, 145. (Villa) YPER (5149) In het- goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Uitstages van Zondig 12-12-43 II* Afd. Provinciaal Deerlijk Sp F C Torhout 5 0 C.S Yprr W S leper 10 S.K. Vlamertinge-Harelbeke 3-2 P C Izegem-S V Wevelgeir 2 1 bye St Moeskroen. Zwevegem en S.C.Bizet 11* Afd. Gewestelijk A Pr.Langemark-B.S.Popernge 3-1 Brielen Sp S-K.Reoingelst 2-2 R.Korteraark-C-S.Langem ff. 0-5 RBoezinge-E. Wervik 0-6 P.C Poperinge W.S Passchend. 3-0 II' Provinciaal FC Izegem 10 8 0 2 56 12 18 Zwevegem 9 7 1 1 33 16 15 Deerlijk Sp. 10 6 2 2 28 12 14 S.V We velg. 11 5 3 3 27 15 13 C.S.Y per U 5 4 2 21 17 12 St.Moeskr. 11 5 5 26 28 11 S.K.Vlamert. 12 4 6 2 30 39 10 RCHarelb 10 4 5 1 21 28 9 F.C.Torhout 11 3 6 2 22 27 8 W.S.Ieper 11 3 8 0 14 31 6 SC.Bizet 11 1 10 0 5 47 2 He Gewestelijk A. Wervik 12 11 0 1 03 12 23 F.C.Poper 13 11 1 1 83 9 23 Reningelst 13 8 4 1 48 35 17 Passcbend 12 7 4 1 41 24 17 Brielen U 5 4 2 38 34 12 Boezinge 13 6 7 0 42 37 12 Pr.Langem. 12 5 7 0 36 25 10 B.S.Poper. 11 2 9 0 17 50 4 C.S.Langem. 12 2 10 0 15 72 4 Kortemark 11 0 1! 0 1 107 0 S. Yproii 1 - W. S. leper 0 De eerste officieele derby is achter den rug. Cercle heeft nipt, maar ruimschoots verdiend, gewonnen met 1-0. Ruimschoots verdiend zeggen we en we gelooven dat :Hfs de verstoktste White Star-aanhangers het daarmede eens zijn. De gesternden gaven zich op en al tijdens de eerste helft en slaagden er alsdan ook in om gelijken tred te kouden. doch na de kampverwisseling was C.S Y. af geteekend baas ea de jongens van Voorzitter Dehem moesten hun evolueeren beperken tot stug verdedigen. Hoe Tresy G.. die prachtig zijn man stond tusschen de doelpalen, niet meer dan éénmaal verschalkt werd blijkt ons een raadsel. Voortdurend moest hij kritieke standjes opklaren en ook zijn backs kregen heel wat gelegenheid om hun kunde te toonen. Dat de supporters van W.S I. ten slotte toch nog tevreden waren met het eervolle 1-0 deficit hoeft geen betoog, want bet had gemakkelijk een 3-0 zege voor Cercle kunnen zijn. Gedurende de tweede helft immers kreeg doelwachter Dewulf slechts twee ballen weg te werken, maar... in voetbalspel tellen nu eenmaal slechts de goals- Een beeld van den wedstrijd kunnen we als volgt geven Cercle zet in vlug tempo op en aeemt gedurende een tiental minuten de W.S.-defensie oader vuur. Dan komen Servaes en Cie uit hun schelp ea vlugge wederzijdsche aanvallen wisselen elkaar af. Tot doelen komt het evenwel nieten met blanken stand wordt de rust bereikt. Na de malt valt het onmiddellijk opdat de gesternden alles hebben gegeven vóór de poos en Fontje en Compagnie zaaien steeds verwarring ia het kamp van hun tegenstrevers. De halflijn der bezoekers trekt zich terug en van verdeeld spel is er nu geen spraak meer Aanval op aanval van Cercle. tot A. Vanbecelaere met een prachtig schot den bal in de netten van Tresy G. deponeert (1-4)1. Zal W.S.I thans begeven Neen Ketels en zijn makkers willen de cijfers zoo laag mogelijk kouden en trappen maar altoos vol begeestering het leder van vóór hun doelmond weg. Middenhalf Kozen brengt onophoudend zijn voormannen in den aanval en Fontje teekent aan. doch scheidsrechter Vandevelde had reeds terecht gefioten wegens buitenspel. Even daarop herhaalt onze binnenspeler dit kunststukje en ditmaal heeft de fluitjesman ongelijk wanneer hij het doelpunt afkeurt. Met de gastbeeren in de meerderheid wordt het inrukken bereikt. Zoo boeken Cherchye en Cie uiteindelijk een 1-0 zegepraal. De spelers. Bij ons leverde de verdediging baar gewoon trapvast spel. De halflijn steunde fiink de forwards en middenhalf zoowel als kanthalfs kunnen op een flinke partij terugblikken. Rechtsbuiten Knockaert evolueerde mader als te Wevelgem. maar vond in Servaes een goede waakhond en werd daarbij binst de tweede helft eenigs- ztns verwaarloosd. Godderis en Fontje fungeerden goed. alhoe wel And ré aanvankelijk wat overdreef in dribblings. Vanbecelaere verbetert van Zondag tot Zondag en begint stilaan zijn schot te gebruiken. Bij Wardje Cher- ckft is de goesting wat bot. maar de snee komt terug als onze kapitein zich maar wil inbeelden, dat hij als linksbuiten een bruikbaar element is voor Cercle en dat hij op de iinksche vlerke kan spelen. De gansche ploeg bevestigde onze hoopvolle verwachting van voor gaande week. ntnl. «Cercle is bezig aan haar remonte*. Keeper Tresy G. redde de verliezers van een zwaarder nederlaag. Een geluk voor White Star dat de Meenenaar niet onder de lat stond Met den doelwachter verdienen ook de backs en de middenhalf. althans om zijn defen sieve houding, een eervolle vermelding. Blanckaert bleek goed terwijl zijn nevenback wel wat onzuiver optraden niet aarzelde om opzettelijk heel wat ballen uit te trap pen. dit belette echter niet dat hij als breker op gelijke hoogte stond als zijn collega stuka De kant- halfs waren de bewakers van onze vleugelspelers. Jan heeft weeral wat moeten over en weer loopen en *t was Ujd dat het gedaan was. want Cherchye. Deplancke en Mailiiard hebben een beetje met zijn voeten geleurd Dedeurwaerder en zijn kwintet kregen weinig werk. Ketels en vooral de plaatsvervanger Baelde lieten noch tans als binnenspelers een günstigen indruk. O i. zou Dehaeck B het niet beter gedaan hebben dan zijn invaller. Wijzen we per slot van rekening op het sportief ver loop der ontmoeting en op de leiding van den heer Vandevelde. die. een paar off-sides niet te na gesproken, kon bevredigen- -J jjgj sStk Zondag e. k. De ^terugronde neemt dus a. s. speeldag reeds een aanvang en de Stadisten uit Moeskroen Matchen voor Zondag 19-12 11' Aid Provinciaal Deerlijk-W. S.Ieper Everaert Zwevegera-Harelbeke Alloo C S Yper-St.Moeskroen Roffiaen Vlamertinge- Izegem Annicaert Torhout-Wevelgem Hoste bye S. C. Bizet. II* Afd. Gewestelijk A Reningelst-F.C.Poperinge H uilak B.S Poperinge-Kortera. Knockaert C.S.Langem.-Pr.Langem. Blauwe Passchendale-Boezinge Demeyere Wervik-Brielen Van Loocke komen op bezoek. Daar Versaevel en Cie te Moeskroen een gelijk spel lukten (1-1). achten we de rood-witten thans in staat om de puntjes op het Augustinusstadion te houden. De match vangt aan om 14.30 uur. Jeugdpl.:S. K. Vlamertinge 3 - C. S. Yper 1 Onze gansche scholierenploeg op twee elementen na toog naar S. K. Vlamertinge. De Pothemnaren hadden, vooraleer de Cerclemannen wisten hoe hun elftal feitelijk meenstak reeds succes en alhoewel de C. S- Y. - ers eenigszins de meerdere waren, werd de rust bereikt met 1 0 stand voor Vlamertinge. In de tweede beurt kwamen de bordjes op 2-0 en alsdan lukte Devos een tegendoel (2-1). Steeds met Cercle in de meerderheid kende de match haar verder verloop en tegen den gang van het spel in scoorde Debrabander. tijdens de laatste minuut, een derde goal voor S. K. V. Eindstand 3-1 in het nadeel van Bertier en Cie. Onze kleppers verdienden minstens een gelijk spel. Vanbecelaere R. was. zooals naar gewoonte, als middenhalf de beste man op het veld. De jeugdploeg heeft thans het kampioenschap beëindigd en moet aan geen officieele wedstrijden meer deelnemen vóór 15 Januari a. s. Alsdan begint een nieuwe competitie. ROGIMAR Aan de Spelers van C. S- Y. Op Kerstdag 25 December zal te 19 uor, in het lokaal De Zon. een kostelooze Prijckaarttng ea Spe ling op den Teerliagbak plaats hebben, voorbehouden aan alle spelers van C. S. Y. De spelers wordea uitge- noodigd zoo talrijk mogelijk aan deze kaarting en speling, die met talrijke schoone prijzen begiftigd zijn. deel te nemen. C. S. Yper 1 - W. S. leper 0 De met spanning verwachte match had een even span nend verloop. White Star was op twee spelers na compleet en heeft zich terdege en kranig ingespannen om weerstand te bieden aan den stormloop van de thuisploeg. De eerste helft, toen White Star met wind ia de zeilen speelde, ging verdeeld op. en zag beide ploegen om de beurt in den aanval. Cercle was echter gevaarlijker voor doel. Gelukkig stond onze doelwachter flink zijn man en wist aHe ballen op te vangen. De tweede helft was een overwegende meerderheid van Cercle. en gedurig zaten de witten op onze helft. Onze verdediging had de handen vol: Tijdens deze helft heeft onze syapath. Tjorre bewezen werkelijk over keeperskwaliteiten te beschikken. Op foul van back Sabbe werd vrijschop gegeven, die door Vanbeselaere buiten bereik van onzen doelman in de netten werd gejaagd, 't Was al onze verdediging heeft verder op haar zaken gelet. Een tweede doel werd door den scheidsrechter niet toegestaan wegens buitenspel. Beschouwingen - White Star heeft Zondag laatst een schoonen wedstrijd gespeeld, vooral de verdediging, met keeper Tresy als beste man. Wat hij Zondag heeft gered en uitgehaald, dat moet men gezien hebben om het te gelooven. Met kalmte en vastheid wist hij zijn ballen te plukken of te snappen Met durf ea beslistheid kwam hij tusschen waar het moest. Naast hem mogen de backs vermeld, die een moedige partij speelden en zonder opge ven alles in 't werk stelden om hun kamp te zuiveren. Dat er al 'ns 'n fout begaan werd dat bracht de derby spanning mee De halflijn speelde 'n beste eerste helft: maar moest zich in de tweede helft beperken tot verde diging geen aanvallen werden door de halflijn mee op gebouwd. De voorlijn heeft eveneens tijdens de eerste helft goed werk geleverd, maar miste schotvaardigheid en doordrijvendheid. Bij Cercle was de gansche ploeg in een goeden dag De rechtervleugel Jkan voorzeker beter. Maar in zijn geheel gezien speelden Cherchye en zijn maats een flinke part ij. Keeper Dewulf. alsook de backs hadden heel wat minder werk te verzetten. De halflijn was sterk, zoo in verdediging als in aanval, en de voorlijn. met de combinaties van Fontje. en het kanonschot van Andrê. heeft het ons heel wat lastig gemaakt. Voegen we er tenslotte aan toe dat deze derby in de beste omstandigheden verliep. De scheidsrechter begreep zijn taak van den beginne af ingrijpen, én vervolgens onnoodig gefluit vermijden. De sportieve geest waarin de wedstrijd betwist werd. heeft in ruime mate ertoe bijge dragen om de taak van den scheidsrechter te vergemak kelijken. Moesten alle derby's aldus verloopen. dan zou Gewestelijk Comiteit Westland leper Zandvoorde 11 K./t. Brielen 10 Houtem Zillebeke Zonnebeke Gel u veld HoUebeke Beselare Uitslagen van Zondag 12-12-43 Eerste Afdeeling Westvleteren-Proven 2-3 Stavele. Roesbrugge en Elverd. vrij. Tweede Afdeeling A- Beselare-Geluveld 2-0 Hollebeke-Houtem 1*8 Zonnebeke-Zand voorde 1-6 Komen-ten-3rielen-ZiUebeke 2-1 Tweede Afdeeling B Dranouter-Wytschate 1-4 Voormezeele-Meesen 1-2 Westouter—Kemmel 2-0 Nteuwkerke Dikkcbusch 4-5 Reserven A. E.Wervik-W S.Ieper 6-0 Jeugdploegen B Vlamertinge C.S.Yper 1-3 KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling Roeabrugge 7 6 1 0 38 13 12 Proven 7 4 2 1 17 Stavele 6 2 2 2 7 Westvleteren 7 15 1 Blverdinge 5 14 0 Berichten aan de Clubs 1. In de klassementen werd er rekening gehouden met de beslissingen van het Comité Westland in datum van 5-12 43 Tweede Afdeeling A. Jeugdploegen 37 22 15 27 14 13 29 16 13 27 28 13 20 23 9 18 25 9 28 34 9 13 37 5 Vlamertinge 8 7 Passchendale 10 6 F.C.Poperin. 10 4 Pr.Langem. 9 4 W.S.Ieper 9 4 C.S.Yper 10 1 1 0 4 0 4 2 5 0 5 0 7 2 Tweede Afdeeling B. Dikkebuscb li 8 0 3 57 20 19 Westouter li 7 1 3 55 19 17 Kemmel u 6 2 3 45 26 15 Nieuwkerke li 5 3 3 39 30 13 Meesen li 4 4 3 28 37 11 Wy tschate li 3 6 2 19 42 8 Voormezeele u 2 8 1 24 40 5 Dranouter u 0 11 0 11 64 0 Reserve Reeks A. 11 17 19 25 9 24 Wervik 10 9 1 0 93 7 18 C.S.Y per 10 7 2 1 58 20 15 W.S.Ieper 10 5 4 1 43 22 11 F.C.Poperin. 9 4 3 2 34 19 10 Brieien 10 2 8 0 23 85 4 C.SLangem. 9 0 9 0 1 99 0 de sport er heel wat beter mee varen Van harte wen- schen wij alle spelers geluk om hun faire en sportieve houding E. Wervik 5 - W. S. leper 0 Onze reserven hebben hun verdediging ernstig opge nomen. Zelfs durven we de score overdreven noemen, want inderdaad werden twee ongelukkige doelen genet. Proficiat jongens, ge waart zeker met uw gedachten op het Ypersche Stadium 't Had slechter kunnen verloo pen Daarmede is de eerste uitgave van uw kampioen schap af. Zondag a. a. trekt onze A-ploeg naar Deerlijk-Sport! Sinds den derby hebben de onzen er weer moed op 1 Ze zijn dan ook besloten hun vel duur te verkoopen Jon- iens. denkt er aan de returnkampen zijn begonnen e moeten nog enkele puntjes oogsten OIIVRMA "OUD IFPEIt B. 37 9 14 23 21 12 16 24 10 20 16 8 25 20 8 9 40 4 Matchen voor Zondag 19-12 Eerste Afdeeling Roesbrugge-Elverd inge Proven, Stavele Westvleteren. vrij. Tweede Afdeeling A. Zandvoorde-Hollebeke Geluveld- Komen/ten/Brielen Zillebeke Beselare Houtem-Zonnebeke Tweede Afdeeling B. Kemmel-Voormezele Wy tschate- Nieu wkerke Dikkebusch-Dranouter Meesen-Westouter Jeugdploegen B W. S. leper- Vlamertinge 2. Herinnering De inschrijvingen voor de Kampioen schapen Reserve en Jeugdploegen moeten op het secreta riaat tegen 25 December 1943 toekomen. De Secretaris. J. JANSSENS Op Zaterdag 25 December (Kerstdag) op het terrein White Star, Bruggesteenweg om 14,30 uur w. a. p. sport - Ingangsprijs 3 fr. BOKKEN De publieke training door Olympic Boxing Club leper in haar lokaal. Victoria Palace St-Jacob- straat. Zondag voormiddag op touw gezet, kende een geweldig sukses. Een groot aantal boksliefhebbers vulde het stemmige zaaltje door den heer Sedeyn bereidwillig ter beschikking van de inrichters gesteld. En. wat ons het meeste genoe gen verschafte, was van vele nieuwe gezichten te zien. Menschen. die vroeger met de bokssport geen uitstaans hadden, hebben zich ook eens laten overtuigen dat de bokssport. zooals mijn collega Rogypris verleden week in deze kolommen terecht liet opmerken, geen wilde- raanssport is. De Kortrijksche beroepsboksers, die onder leiding van manager Van Laecke opgekomen waren, lieten een pret- tigen indruk. Vooral Vanneste viel bijzonder op. tijdens de 9 ronden welke hij tegen verscheidene tegenstrevers betwistte. Ook de jeugdige Servaege, die daags te voren, voor zijn tweeden beroepskamp match-nul afgedwongen had tegen Baeckelandt. en volgens het schijnt zelfs van een zekere overwinning beroofd werd. maakte een buiten gewonen goeden indruk. Lapère. de derde man van Van Laecke. wilde bij zijn makkers niet onderdoen, en vertoon de enkele mooie staaltjes van zijn kunnen. Voor ons. Ieperlingcn. kwam de groote verrassing van onzen Soiten Carlier Deze klepper steekt ongetwij feld opnieuw in groote forme. Ik beklaag zijn naaste tegenstrevers. Onze jeugdige Iepersche kloppers lieten zich verder niet onbetuigd en toonden aan hun supporters, dat ze tegen 2 Januari e. k. paraat zullen staan voor hun eerste op treden voor hun eigen publiek. De leiders van Olym pic Boxing Club Julien Delbecque aan het hoofd, kunnen van nu af reeds op hun beide ooren slapen hun boksmeeting van 2 Januari wordt een sukses. ROGISA. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten polltlebureele aangegeveS Gevonden - Donderdag 9 December, door M. Honde- ghem Jules. Rijselstraat 133. een vulpen, een verzilverd vul potlood en een trekpea. Vrijdag 10, door M. Callewaert Jerome. Zonnebekestwg. een bruine stoffen mansbroek met bretellen. Door Vande Putte Marguerite. Kaai West. een roze gebreide pull-over, met ritssluiting. Woensdag 15 December, door M. Wouts Arthur, Korte Torhoutstraat, een lederen leiband om paarden te geleiden. Bij M. Donck. Lombaardstraat, is een jonge poelje aan- gekdmen. welke hij ter beschikking van den eigenaar houdt. Vnrloren - Dinsdag 7 December, door Me Daniel Vanryckegem, Surmontstraat. een gouden borstspeld met diamant versierd. Donderdag 9. door M. Knockaert Albert, van Wulve- ringhera. een blauwe sajetten handschoen. Vrijdag 10. door Me Soenen Julia, van Brielen. een roze vrouwenpull-over met ritssluiting. Zaterdag 11. door M. Seghers Rudolf, eiland, een paar bruine lederen handschoenen. -- Door M. Vandenbroucke. Waterkasteelstraat, een gouden armbanduurwerk. (Beloo ning voor den vinder). Zondag 12. door Me Degrauwe Marie, hare vischkaart. Door M. Moerman Kamiel. Tegebtraat. een rechter bruine lederen handschoen. Maandag 13, door Me Bruneel Irma, Basculestraat, haar vischkaart. alsook deze van haar dochter. Door Me Vandevelde Victorine, Dickebuschstwg. een melkkaart. Dinsdag 14. door M. Callens Mare. Zonnebekestwg. drie vischkaarten. Door Mc Vandamme. Meenenstraat. een rechter gebreide dameshandschoen. Door M. Meersman René. van Vlamertinge. een zwarte schapershond (vrouwe lijk geslacht). Door Me Taveirne Irma. Bruggestwg, een gouden armbandhorloge. (Belooning aan den vinder). Door Me Brabant Marcellina. van Poperinge, een gouden oorring. (Belooning aan den vinder). Woensdag 15.door Me Sinaeve Madeleine. Meenenstwg. hare eenzelvigheidskaart. Donderdag 16. door M-Charles Dupond. van Merckem. een zwarte lederen portefeuille (rood leder langs binnen), inhoudende een som geld, eenzelvigheidskaart. fotos en belangrijke papieren. (Zeer goede belooning voor den vin der). Door Me Santy. Bruggestwg. twee melkkaarten en een kaart van Winterhulp. Door Mw Klaps Hendrick. Maarschalk Haiglaan. haar eenzelvigheidskaart op naam Van Puyvelde Maria. Door Me Mylle André, French- laan. haar gele kaart van niet-eetbare producten. Door M. Biuyneei Francois, Klaverstraat, een verlofbrief. Door Me Camiel Gouwy. Dickebuschstwg. een bruint lederen geldbeugel 'nhoudende een som geld. LIGGENDE PERS Zaterdag 18 December 1943 om 18 uur YPER, In de Zon COMBAT- SC HIE TING Inleg 6 fr. Zondag 19 December 1943 om 14,3(1 uur YPER, In de Zon. bij Oscar Molein, Statiestraat Oppervogel 80 fr. 2 Zijdvogels elk 40 fr.— 2 Kallen elk 25 fr.— Alle vijftal een vogel van 20 tr.—Kleine vogels 15 fr. - Inleg 20 fr. Zaterdag 25 December (Kerstdag) om 14 uur stipt VLAMERTINGE. op twee persen, bij Pottilius en Debruyne. Inleg 50 fr. Maandag 27 December 1943 om 14 uur stipt YPER, In De Saumon, bij O. Vandermeersch. Inleg 25 fr. Vanaf Vrijdag 17 December DE WONDERBARE AVONTUREN VAN r, MUACIIÜLMKK Prachtige Kleurfilm Kinderen toegelaten Kaarten te bekomen Zondag van 9 tot 11 uur aan de kas. leper - Nog immer rijwieldiefstallen - Verleden week Woensdag rond 6 u. 's avonds, plaatste M. Odiel Godde ris. wonende Elverdinghestraat. zijn rijwiel aan den gevel van M. Baeckelandt. smid. in de Rijsselstraat. Toen hij terug wilde wegrijden was het rijwiel verdwenen. Dinsdag namiddag had in Lapiere's zaal een verkoo- ping van meubelen plaats. M. Gaston Soenen. wonende Capucienenstraat. had zijn veio in den ingang geplaatst, terwijl hij even tot in de zaal ging zien. Een stoutmoedige dief heeft van deze afwezigheid gebruik gemaakt om met de fiets weg te rijden. Zuidschote - Nieuwe priester - De heer André Pec- ceu. zoon van den heer burgemeester, zal op Zaterdag 18 December, in de hoofdkerk van Brugge, de H. Priester wijding ontvangen uit de handen van Z. H. Exc. Mgr Lamiroy. bisschop van Brugge. De nieuwgewijde zal op Dinsdag 28 December, te 10 u.. zijn plechtige Eeremis opdragen in de parochiale kerk van Sint-Leonardus. Wij bieden te dezer gelegenheid aan den heer Remi Pecceu en kinderen onze welgemeende gelukwenschen en den nieu wen priester wenschen wij een lang en vruchtbaar aposto laat. Beselare - Afpersing - 's avonds rond 20.30 ure bood zich een kerel aan bij weduwe Persyn. wonende Zuidhoek. Hij stak de deur open en wierp een brief in huis. waarop geschreven stond dat de bewoners een half uur tijd hadden om op 2 meter van de hoevepoort 30.000 fr. neer te leggen, zooniet dat de hoeve bewaakt was door 12 bandieten. De bewoners mochten geen alarm maken of de politie verwit tigen. zooniet zou de hoeve seffens in brand worden ge stoken. De weduwe, die met haar 2 dochters alleen woonde heeft het schrijven met 30.000 fr. te zamen aan de poort gaan neerleggen na eerst den omtrek der hoeve afgezocht te hebben en geen spoor van den dader of der daders meer te vinden was. Pas enkele minuten terug in huis. zijn ze op den huiszolder gaan zien en hebben door het venster een persoon het pakje zien oprapen, en op zijn gemak er mede zien vertrekken, na eerst rond zich goed te hebben geloerd. Onvoorzichtig is het geweest van de nummers der bank biljetten niet op te nemen, of binst het half uur geen alarm te maken na eerst de deurenen vensters te hebben verzekerd. Zonnebeke - Veelbelovende knapen - Eenige kna pen hebben in de Compagne van den heer Iweins een 30 tal sparren afgekapt en naar huis meegenomen om een kerst boom op te richten. De ouders zouden moeten meer toezicht houden opdat dergelijke feiten niet meer zouden voorvallen. Woesten - Tuinbouw - Onze laatste algemeene verga dering ging verleden Zondag op het gestelde uur door bij M. Vlaeminck. De voorzitter verontschuldigd de secretaris, die dezen namiddag twee voordrachten geven moest ea hierdoor wat verachterd zou zijn. Er werd medegedeeld dat degenen die op tijd hun vernieuwd pootgoed aardappelen bestelden, zullen bediend worden. De uitslag over de keu ring onzer raskonijnen te leper, die zeer prachtig raag ge noemd worden, werd kenbaar gemaakt evenals de manier op dewelke het voeder in den loop van 1944 verdeeld zal worden. Vervolgens werd overgegaan tot de uitreiking der nieuwe lidkaarten samen met een formulier voor tuinzaad bestelling. Allen kwamen hun kaart in ontvangst nemen. Nieuwe leden boden zich aan. Eindelijk werd. buiten ieders verwachting, een collectie mooie fruitboomen verloot en de eerstkomende vergadering voor toekomend jaar kenbaar gemaakt. Willemsfonds - Boekerij De bibliotheek is gesloten op Zaterdag 25 December en Zaterdag 1 Januari e. k.. doch open op Vrijdag 24 December en Vrijdag 31 December. De bibliothecaris uifi** Zaterdag namiddag 11-12- 1943. te 14.30 uur, ging in de zaal Concordia een Wij- riachtsfeest door, aangeboden *7 door de Nationaalsocialistische Voorzorg aan de gezinnen van onze vrijwilligers. Het was een gezellig familiefeestje, waarop de kleinen en ook de grooten zich eens konden te goed doen aan boterkoeken en chocolade-melk. en nadien had de wijnachtsman nog voor allen prachtige geschenken en lek kers over. Door een gelukkig toeval waren hooge gasten aanwezig en niemand minder dan Sturmbanführer Schel- long, Komrnandeur van de SS-Sturmbrigade Langcmark In hartelijke bewoordingen sprak hij de moeders, echtge- nooten en andere familieleden toe. van de kameraden die onder hem dienen. Hij was er fier op de Vlamingen te mogen bevelen, waarvoor geen dienst te zwaar is. Te vreden en uiterst voldaan trokken de families terug naar huis. nadat verschillende groepen van de DeVlag-Vrou wenwerken enkele zangnummers en sprookjes voorgedra gen hadden. Zondag 12-12-43 werden de nieuw betrokken loka len van de DeVlag. in de oude zaal Concordia inge huldigd. Het feit dat de aangekondigde ontspannings groep ter later uur. tengevolge der slechte verkeersraoge lijkheden niet kon aanwezig zijn. heeft niet in de minste mate geschaad aan het goede verloop ervan. De heek avond ging door in een innige kameraadschappelijke stemming tot aan het sluitingsuur. Zondag 19 12-43. te 14.30 uur namiddag, gaat het Wijnachts- of Joelfeest voor de leden der DeVlag door. in de zaal Concordia Naar oud Germaansch gebruik gaat dit feestje vóór den eigenlijken Wijnachtstijd door. omdat het Wijnachtsfeest een bij uitstek familiefeest is- dat in den meer engeren familiekring moet worden ge vierd. De talrijke aanmeldingen die reeds op het Sekre tariaat werden ingebracht, bewijzen reeds dat ook dit feestje zal verloopen midden groote belangstelling. De aanstaande filmvertooning van de DeVlag wordt op 28-12 43 belegd, in de zaal Oud leper en een buitengewoon mooie film zal worden afgerold, namelijk Jager vom Fall Door de DeVlag-vrouwenwerken werd te leper ia de Statiestraat een tentoonstellingslokaal geopend, waar alle door de vrouwen van de verschillende afdeelingen. vervaardigde voorwerpen, regelmatig zullen tentoon wor den gesteld. Neem inlichtingen over de DeVlag-vrouwen werken. die benevens het aangename eveneens het nuttige weten te bewerken zelfde uur en plaats. alle ala^ vjc.aaic.CUtc; i t vvim/c Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 1(1 aren schaarhout. Sprietbosch. 20 loten van ongeveer I" aren schaarhout Qoreelbosch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout Gemeente WYTSCHaETE Berghaag. 2 Loten van ongeveer 14 aren scha irtrnut 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker. 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand, waar inschrijvingsbrieven kunnen bekomen worden. gelijk welk hotdier weerstaan, zonder prikkeldraad er bij te spannen. Voor inlichtingen wendt U bij den agent uwer streek: DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper). i»imt i HST rPUKftmHE VltceTsr e. DOMORTIF.R 34 Bctaratraat. Yper (Nr P 27»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2