:ix APOTHEEK VANDENBERGHE Torrelle Loyette Weduwe JOSEPH GALLANT ik ÏÜCAMILLE DEZEÜRE PAOVELS VERNISSEN VENSTERGLAS MEKA1NIEKE MEUBELMAKERIJ [SIDORE DEHAENE-DERUDDERE HOTEL YPRIANA Te huren Opvolger FR. VAN DE PLAS s 1 a s f O 1 i ii H. COSTEUR-MOERKERKE GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen We ALF. LATOUR AIMÉ GRUWEZ L^dS^s Te huren Te huren Bureel en Magazijnen bij de Goederenstatie Telefoon /l'r 13 POPERINGHE IN DE ROODE BOL Te huren Te huren Te huren Te huren Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE II ff T1 T> Porte de IVIeninYPRES - DINER SOUPER - CAFÉl— THÉ CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Groote Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voortverkoopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Libotte, van Yper. ot w CU s u O O Q O s - W S 0 - o 5 cj g - '5 Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE I Jf oud Huis -i- r 'm Kindt Schmidt Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de S*é Union, POPERINGHE Bijhuis te Yper Remi LEURiDAN-LEMAHIEU, Rijsselstraat A 11p vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER Mode-artikelen in t groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte STOORS Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Noordsch en Amerikaansch HOUT Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. Gasthuisstraat, 3, POPERINGHE, vroeger YPER, Botermarkt Kleuren, vernissen, siccatif, borstels, enz. Vensterglas, spiegels, serreglas, kaderlijsten, alle soorten van emailkleuren. I - KOMT ZIEN EN OORDEELT TENU PAR Chambres pour Voyageurs DÉJEUNER Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz.Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. m DE KEIZER N as c - <u I CD co 1 rc CA 190 C «3 190 h J2 QJ c N T3 r- CB <V C r-" !D O) u. <D 03 -T P- ÖC 3 -C V O ctf ac X) CS E- C/J w N oc CL W O Ü3 w w Q ox O O c <v C CS o* sz r- *- C QJ O) I V- Q. CS CS D- <v N HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper i Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper. -it

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4