Isidore DEHAENE-DERUDDERE J.EUMOETIEE APOTHEEK VANDENBERGHE H. SCH!BT-8IU0REZén^& Weduwe JOSEPH GALLANT E.BEIRNAERT Torrelle Loyette JL MM ik: 1U1MI11 MIL 1111 TINS ET SPIR1TUE0X EN GROS as VERNISSEN VENSTERGLAS Mures fle lonap en tons genres C. Despiegel - Segers Mj CAIILLE DKZEURKPADWELS MEK AIM EKE MEUBELMAKERIJ OTEL YPRIANA TOT JL 1PÖ W iSÉ' Hl* Opvolger FR. VAN DE PLAS cj a GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Kofïies, Wijnen We ALF. LATOUR H. Vermeulen-Roose MARCEL SOETE - BOE RH AVE Te huren I DE ROODE BOL ENTREPRISE GÉNÉRALE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstalie Telefoon Nr 13 POPERINGHE Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE ifi 99 IT Porte de Menln, YPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX 7 et 9, rue de Robiano BRUXELLES SPÉCIALITÉS Royal Amer. Robe, Apéritif. Elitos, liqueur surfine. Florestine, Elixir supérieur. Zigomar, Hasselt extra. Pour les deux Flandres s'adresser a M. Ed. TOUSSAERT, rue Sergent De Bruyne, 33, Blankenberghe. Groote Rfflarkt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voortverkoopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Libotte, van Yper. CC tC rvj P6 U CL cö tö u C A DO u 0 O o O w 15 H 2 w a w o 3 w w c a O O c S °- Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de Sté Union, POPERINGHE Bijhuis te YperReiiii LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstraat Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER AIME ORUWEZ - oud Huis - L1GY-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte STOORS Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant du Brasseur Place de la Gare, YPRES Voor al uwe wendt u bij voorloopig TE ABEELE (bij de Statie) In 't kort opening te YPER In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Gasthuisstraat, 3, POPERINGHE, vroeger YPER, Botermarkt Kleuren, vernissen, siccatif, borstels, enz. Vensterglas, spiegels, serreglas, kaderlijsten, alle soorten van emailkleuren. de Peinture, Vitrerie et Tapisserie i 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES Noordsch en Amerikaansch HOUT Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. De ver en bij gekende Kruidenierswinkel van d£ Vijfhoek te Yper is tegenwoordig open tc Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25. Alle specialiteiten van Conserven in doozen, Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazijnen, Salade- en Olijfoliën Rijsselstraat, 88, YPER (terug) KOMT ZIEN EN OORDEELT TENU PAR DÉJEUNER DINER .SOUPER CAFÉ THÉ Chambres pour Voyageurs DE KEIZER Klein N rji Cfl Q c CD C/3 C/3 C o> pc c <D "O CD u_ r- O cd o3 -c n O <D t- o <D -c; <d v- a> cd r" Q. CyO Tl CD CD 2X1 C Cd X) cd :<D c <D C <D u- cd c <1> T3 N CC (D <D -o c Cd c <D CD cp cd CL u. CD N HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FROID Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. DICDDRT 1# A I nKC garandeert zijne*Wijnen (zooals vroeger) van kwaliteit I Ell lit w HLVjI\L jaar en herkomst. De kalanten mogen in volle gerus' heid zich weder tot het Huis richten. DÉPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4